Elektronmuusika mõisteid

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Elektroonilise muusika mõisteid)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Siin on loetletud elektronmuusika mõisteid.

Loendi täiendamine ja täpsustamine on osa vikiprojektist "Nüüdismuusika oskuskeel".


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y 1. ˜ -> tilde
 2. 1. järku FIR-filter -> lõpliku siirdega filter
 3. 1. järku IIR-filter -> piiramatu siirdega filter
 4. 1. järku madalpääsfilter
 5. 1. järku rekursiivne filter
 6. 1. järku Thirani filter
 7. 10-bitine
 8. 16 bitti
 9. 16-bitine bitisügavus
 10. 16-bitine signaal
 11. 16-bitine
 12. 192 kHz
 13. 1-bitine formaat
 14. 1-bitine süsteem
 15. 2. järku rekursiivne filter
 16. 2. järku resonantsfilter
 17. 20 bitti
 18. 24 bitti
 19. 24224 Hz
 20. 24-bitine signaal
 21. 24-bitine
 22. 3. järku FIR-filter
 23. 32-bitine
 24. 4 bitti
 25. 4. järku filter
 26. 44100 Hz
 27. 8 bitti
 28. 8-bitine bitisügavus
 29. 96 kHz

A[muuda | muuda lähteteksti]

 1. abi (help)
 2. absoluutsüsteem
 3. absoluutväärtus
 4. AD-muundur
 5. AD teisendus
 6. AD
 7. ADAT
 8. ADC (analog-to-digital-converter)
 9. AddAn
 10. additsioonisüntees
 11. ADSR
 12. aeg
 13. aeglustamine
 14. aine
 15. aineosake
 16. aja funktsioon
 17. aja resolutsioon
 18. ajaaken
 19. ajadiskreet
 20. ajaesitus (time domain)
 21. ajagraanul
 22. ajaline mähisjoon (envelope)
 23. ajaline maskeerimine
 24. ajas muutuv filtrikurv
 25. ajas muutuv kompressioon Signaali amplituudi vähendamine toimib eksponentsiaalse ajaakna järgi. Ajaaknal on kaks parameetrit: tõusuaeg ja languse aeg. Ajas muutuva kompressiooni võime realiseerida järgmise struktuuri abil, mis koosneb taseme detektorist (arvutab mähisjoont), automaatsest võimenduse reguleerimisest
 26. ajas muutuv sageduskarakteristik
 27. ajas muutuvus
 28. ajatasand
 29. ajavahemik
 30. aju
 31. aken (window)
 32. akende haakumine ehk haakumine (overlap)
 33. akende kattumine
 34. akende lõikumine
 35. akna samm (window step)
 36. akna suurus (window size)
 37. aknafunktsioon
 38. aknatüüp (analysis window type)
 39. aktsioon-reaktsioon-põhimõte
 40. akustika
 41. akustiline heli
 42. akustiline instrument
 43. akustiline keelpill
 44. akustiline klaver
 45. akustiline lainekuju
 46. akustiline mõõtmine
 47. akustiline mudel
 48. akustiline muusikainstrument
 49. alaldamine
 50. alarõhk
 51. alfabeetiline järjestus
 52. algheli
 53. algoritm
 54. algusaeg
 55. algväärtus
 56. alias-efekt
 57. alias-komponent
 58. all-all-pass filtri faasikarakteristik
 59. allikas-filter-meetod
 60. allikas-filter-mudel
 61. allikas-filter-tüüp Selle puudusi on, et kõrgemad helid ei ‘häälestu’. Heli värv ning sumbumisaeg sõltuvad diskreetimissagedusest. Probleemi põhjustab see, et mida kõrgem sagedus, seda lühem hilistusahel ja seda olulisemaks saab hilistusahela pikkuse ‘diskreetsest’ iseloomust tulenev sageduse viga. Sugugi kõiki põhisagedusi ei ole võimalik toota
 62. all-pass-filter Gardner pakkus välja, et all-pass-filtri hilistusahel asendatakse all-pass filtriga, All-pass omadus säilib, aga impulsskarakteristik on tihedam.
 63. all-pass-filtri amplituudikarakteristik
 64. all-pass-filtri ülekandefunktsioon
 65. allprogramm
 66. allrakendus
 67. ALT
 68. amodSag
 69. amplituud
 70. amplituudi mähisjoon ehk ADSR (attack, decay, sustain, release)
 71. amplituudi miinimum ehk amplituudi org
 72. amplituudijaotus
 73. amplituudikarakteristik
 74. amplituudikarakteristiku kõrgus
 75. amplituudikarakteristiku nõgusus
 76. amplituudikarakteristiku sügavus
 77. amplituudikarakteristiku tipp
 78. amplituudispekter
 79. amplituudispektri logaritmi Fourier’ pöördteisendus
 80. amplituudmodulatsion (amplitude modulation)
 81. analog-digitaal-teisendus
 82. analoog
 83. analoog-digitaalmuundur (analog-to-digital converter)
 84. analoogheli
 85. analoogne madalpääsfilter
 86. analoogne sagedusmodulatsioonisüntees ehk analoogne FM-süntees
 87. analoogne signaal
 88. analoogne võimendussüsteem
 89. analoogprintsiip
 90. analoogsignaal
 91. analoogsisend
 92. analoogsüntees
 93. analoogsüntesaator
 94. analoogtehnika
 95. analoogväljund
 96. analüüs
 97. analüüsimeetod
 98. analüüsiparameeter
 99. analüüs-resüntees on helisünteesi meetod, mille järgi analüüsitakse akustilist heli. Kättesaadud andmed aga sünteesitakse tagasi, mis teoreetiliselt annab tagasi seda sama akustilist heli. Kuid sellise meetodi mõte seisneb selles, et kättesaadud andmed manipuleerida ja selle kaudu tekitada uusi helisid. Analüüs – resünteesi saab teha nii reaalajas kui ka mittereaalajas, vastavalt arvutiprogrammide võimalustele.
 100. andmebaas
 101. andmekandja
 102. antenn
 103. antialiasfilter, anti-alias-filter (en:anti-alias filtering)
 104. argument
 105. arhiveerimine
 106. arv
 107. arvuline väärtus
 108. arvutamine
 109. arvuti
 110. arvutimäng
 111. arvutiprogramm
 112. aste
 113. astendaja
 114. astendamine
 115. astme alus
 116. astmelisus
 117. asukoht
 118. ataki sissefeid (attack fadein)
 119. atakk (attack)
 120. Audio Sculpt
 121. audio
 122. audioliides (audio-interface)
 123. audiomaterjali kodeerimine
 124. audiosignaal
 125. audiosignaali töötlemine
 126. audiosüsteemi amplituudikarakteristik
 127. auk
 128. autodither (dither-müra ‘tehakse’ signaalist endast)
 129. autokorrelatsioon
 130. autokorrelatsioonifunktsioon
 131. automaatne noteerimine ehk automaatne noodistamine

B[muuda | muuda lähteteksti]

 1. baasharmooniline
 2. Bark
 3. Bark-ühik
 4. basilaarmembraan
 5. beating–efekt
 6. Békésy meetod
 7. binäärkuju
 8. biquad~
 9. birdies
 10. bitt
 11. bittide arv
 12. bittide jada
 13. bkandeSag
 14. Blackman
 15. BLEP-meetod (Band Limited stEP function)
 16. BuildInSound
 17. bäng (bang')

C[muuda | muuda lähteteksti]

 1. CD
 2. CHANT
 3. Chebyshev
 4. cher on laulus "Believe" kasutatud efekt
 5. Chladni figuurid
 6. Chowningi FM-süntees ehk Chowningi sagedusmodulatsioonisüntees
 7. Clavia
 8. CORDIS ANIMA
 9. Corti organ
 10. cos

D[muuda | muuda lähteteksti]

 1. DA
 2. DAC (Digital-to-Analog-Converter)
 3. Dattarro algoritm
 4. dB
 5. detail
 6. detekteerimine
 7. deterministlik signaalikomponent
 8. detsibell
 9. detsibellskaala
 10. detsimeerimine
 11. DFT põhivalem ehk DFT valem
 12. DFT ehk diskreetne Fourier’ teisendus. Nii aja kui sageduse esitus on diskreetsed. DFT abil leiame N ajadiskreedi põhjal N ‘sagedusdiskreeti’. Diskreetse lõpliku kestvusega signaalilõigu Fourier’ teisendus (= sagedusesitus) on üldjuhul pidev. DFT ‘diskreedib’ seda pidevat sagedusesitust. ‘Sagedusdiskreedid’ on üldjuhul kompleksarvud. Nende absoluutväärtus annab amplituudispektri ja faas annab faasispektri
 13. dialoogiaken
 14. diapasoon
 15. diatoonika
 16. diatooniline aste
 17. diferentsvõrrand
 18. Digi001
 19. digitaal-analoogmuundur ehk DA-muundur (digital-to-analog converter)
 20. digitaal-analoog-teisendus
 21. digitaalheli kvaliteet
 22. digitaalheli
 23. digitaalne audio
 24. digitaalne audiotöötlus (DSP)
 25. digitaalne efekt
 26. digitaalne filter
 27. digitaalne heli
 28. digitaalne heliefekt
 29. digitaalne helisignaali analüüs
 30. digitaalne helisignaali efekt
 31. digitaalne helisüntees (digital synthesis)
 32. digitaalne helitehnika
 33. digitaalne kaja ehk digitaalne reverberatsioon
 34. digitaalne lainejuht
 35. digitaalne lainejuhtsüntees
 36. digitaalne ostsillaator
 37. digitaalne realiseerimine
 38. digitaalne resonantsfilter
 39. digitaalne reverberatsioon
 40. digitaalne signaal
 41. digitaalne süntesaator
 42. digitaalne süsteem
 43. digitaalne töötlus
 44. digitaalprintsiip
 45. digitaalse filtri amplituudikarakteristik
 46. digitaalse filtri diferentsvõrrand
 47. digitaalse filtri faasikarakteristik
 48. digitaalse filtri impulsskarakteristik
 49. digitaalse filtri sageduskarakteristik
 50. digitaalse filtri ülekandefunktsioon
 51. digitaalse helisignaali analüüs
 52. digitaalse ostsillaatori algoritm
 53. digitaalsisend
 54. digitaalsus
 55. digitaalväljund
 56. digiteerimine ehk digitaliseerimine
 57. dimensioon
 58. Diphone Studio
 59. disain
 60. diskreedi väärtus
 61. diskreedikeskmine
 62. diskreet
 63. diskreetimine
 64. diskreetimisperiood
 65. diskreetimissagedus
 66. diskreetimissageduse kasvatamine
 67. diskreetimissageduse vähendamine
 68. diskreetimissageduste vahelised teisendused
 69. diskreetne esitus
 70. diskreetne Fourier’ teisendus
 71. diskreetne signaal
 72. diskreetsus
 73. dither
 74. dither-helisalvestusaparatuur
 75. ditheri võimsus
 76. dithermüra
 77. dithermüra amplituud
 78. dithermüra implementeerimine
 79. dithermüra lisamine
 80. dithersignaal
 81. Doepfer A-100
 82. doppleri efekt
 83. DPW-meetod (DPW, Differentiated Parabolic Wave) Genereeritud saehambakujuline signaal võetakse teise astmesse. Sealjuures alias-komponentide osakaal väheneb. Seejärel diferentseeritakse ehk arvutatakse kõrvutiolevate diskreetide vahe.
 84. DSP ehk digitaalne signaalitöötlus
 85. dubleerimine (doubling)
 86. dünaamika
 87. dünaamiline filter
 88. dünaamiline skaala

E[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ebaharmoonilisus ehk mitteharmoonilisus
 2. ebalineaarne lähtesignaali ühendumismudel
 3. ebalineaarse helisünteesi meetod modulatsioon, signaalis tekivad uued sageduskomponendid
 4. ebalineaarsus
 5. ebastabiilne filter
 6. edastamine
 7. edastamiskiirus
 8. eeldus
 9. eelmaskeerimine (premasking)
 10. eeltöötlus
 11. efekt
 12. ekraan
 13. ekspander on dünaamilise skaala laiendaja. Kasutatakse näiteks pillihelide sumbuvuse kiirendamiseks. Erijuht on värav, geit (gate), mis nullib signaali teatud tasemest allpool.
 14. eksperimenteerimine
 15. eksponentsiaalsus
 16. ekvalaiser ehk ekvalisaator (equalizer)
 17. ekvalaiseri amplituudikarakteristik
 18. elektriline pingevõnge
 19. elektriline väli
 20. elektriline võnkumine
 21. elektriline vooluvõnge
 22. elektroakustika
 23. elektromagnetiline laine
 24. elektrooniline heli
 25. elektrooniline heliallikas
 26. elektrooniline helitöötlus
 27. elementaarne perioodiline signaal
 28. elementaarsignaal
 29. EMS Rehberg Synthi AKS-80
 30. EMTA elektronmuusika stuudio
 31. energia
 32. ennustamine
 33. eraldamine
 34. ergutuv piirkond
 35. esimest järku FIR-filter ehk 1. järku FIR-filter
 36. esimest järku mürakujundaja
 37. esitusefekt
 38. esitusviis

F[muuda | muuda lähteteksti]

 1. faas
 2. faasihilistus
 3. faasija ehk faaser (phaser). Faasija puhul on paralleelses ahelas mitu 1. või 2. järku all-pass filtrit. Filtrite faasinihet moduleeritakse madalasagedusliku generaatoriga (LFO – Low Frequency Oscillator). Amplituudikarakteristiku ‘koopad’ on nüüd sagedustel mil filtrite faasikarakteristik on −180 astme kordne.
 4. faasikarakteristik
 5. faasikoht
 6. faasimodulatsioon
 7. faasimoonutussüntees en:phase distortion synthesis, faasidistortsioonisüntees,
 8. faasinihe
 9. faasispekter
 10. faasispektri silumine
 11. fail
 12. faili asukoht
 13. faili nimi
 14. faksipilt
 15. feid (fade)
 16. ferromagnetiline meedium
 17. FFT akna pikkus
 18. FFT algoritm
 19. FFT parameetrid
 20. FFT
 21. FFT-analüüs ehk Fourier’ kiirteisendusanalüüs (Fast Fourier Tranform)
 22. fikseerimine
 23. filmi heli
 24. filter
 25. filtergraph~
 26. filtreerimine
 27. filtri diferentsvõrrand
 28. filtri disain ehk filtri ehitus
 29. filtri karakteristik
 30. filtri kordaja
 31. filtri null
 32. filtri nullkoht ehk filtri null
 33. filtri omadused
 34. filtri parameeter
 35. filtri poolus
 36. filtri realiseerimine
 37. filtri skeem
 38. filtri struktuur
 39. filtri ülekandefunktsioon
 40. filtri ülekandefunktsiooni nullkoht
 41. filtri ülekandefunktsiooni poolus
 42. filtri väljund
 43. filtrikurv
 44. filtrikurvi nurk ehk filtrikurvi kvaliteet (qualtity, Q) kui kitsalt filtreeritakse või kui kiiresti langeb/tõuseb filtrikurv
 45. filtrite faasinihe
 46. filtrite ühendamine
 47. FIR
 48. FIR-filter ehk lõpliku siirdega filter
 49. flanger (flange, ‘äär’). Heliefektidega seoses tähendab lintmagnetofoni ketta äärt. Põhineb ‘käsitsi’ tehtud efektil. Efekti võttis kasutusele Les Paul 1940-ndatel, sama helilõik kopeeritakse kahele lindile, mängitakse mõlema mängijaga samaaegselt, aeglustatakse teist mängijat, puudutades ketta serva. Flangerist on palju igapäevaseid näiteid: purskkaevu heli peegeldumine trepi astmetelt, lennuki ülelend linnas, kus on ohtralt heli peegeldavaid pindu. Flangeri põhimõte on otse kulgeva heli ja peegeldunud heli summerumine, kusjuures peegeldunud heli hilistus muutub (või on mitmeid eri hilistusega peegeldusi). Flangeri digitaalne realiseerimine. Digitaalselt on flangerefekti võimalik realiseerida. Antud struktuur kujutab endast ajas muutuvat kammfiltrit. Hilistust võib reguleerida madalasagedusliku sinusoidiga. Flangeri hilistusahel. Juhul, kui flangeri hilistusahelas on võimalikud ainul täisarvulised hilistused, võib tulemuseks olla tõmblukumüra (zipper noise). Selle vältimiseks on vaja hilistusahelas kasutada murdhilistusfiltrit. Murdhilistusfiltrina võib olla kas FIR-filter või all-pass filter. Lihtsamal kujul murdhilistusfiltrina võib kasutada 1. järku FIR filtrit. Flangeri probleem. Flanger on põhimõtteliselt pöördkammfilter. Kui flangeri hilistust moduleerida, kammfiltri ‘koopad’ sõidavad mööda sagedustelge. Kuna kammfiltri ‘koopad’ koopad on jaotunud tasaselt, võib tekkida olukord, kus
 50. flangeriefekt
 51. FM ehk sagedusmodulatsioon (Frequency Modulation)
 52. FM-süntees ehk sagedusmodulatsioonisüntees
 53. formaat 24/96k
 54. formaat
 55. Fourier' kiirteisendus ehk FFT (Fast Fourier’ Transform)
 56. Fourier' teisendus
 57. Fourier’ kiirteisendusanalüüs ehk FFT-analüüs (Fast Fourier Tranform)
 58. Fourier’ kiirteisenduse suurus (FFT size)
 59. Fourier’ pöördteisendus
 60. Fourier' teisendus
 61. Fourier’ teoreem
 62. funktsioon (function)
 63. füüsikaline helitugevus
 64. füüsikaline mudel
 65. füüsikaline parameeter
 66. füüsikaline seisund
 67. füüsikaline suurus
 68. füüsikalis-akustline protsess
 69. füüsikalise heli signaalitöötlus (physical audio signal processing)
 70. füüsikalise modelleerimise süntees (physical modelling synthesis) on helisünteesi meetod, mille järgi üritatakse füüsikalis-akustlisi protsesse simuleerida. Kui meetodi siht on küll akustilist heli jälgida, saab siiski tekitada sünteetilisemad saundid absurdsete parameetrite abil. Kuna põhiprintsiip on akustiline, olgu siin näidatud kõigepealt akustilised mudelid. Neil on kaks või kolm erinevat osa: helitekitaja ehk ärritaja, näiteks näpp, haamer, õhuvool jne, võnkesüsteem nagu pillikeel, nahk või muu materjal ja lisaresonaatorid nagu kõlakast või häälestatud resonaatortorud jne.

G[muuda | muuda lähteteksti]

 1. gammalaine
 2. Gaussi funktsioon (gaussian)
 3. gein (gain) en:gain "värav"
 4. generaator
 5. generatiivne granulaarsüntees
 6. genereerimine
 7. glissando
 8. graafiline kontrollobjekt
 9. graafiline menüüriba
 10. graafiline objekt
 11. graanul (grain)
 12. graanuli helitugevus (grain volume)
 13. graanuli kestus (grain length) graanuli kestus millisekundites
 14. granulaaranalüüs
 15. granulaarsüntees ehk granulaarne helisüntees ehk raesüntees ehk kimpsüntees (granular synthesis) en:granular synthesis
 16. granulaarsünteesi kiirus (granular speed) kiirus, millega granulaarsüntees sõidab läbi algfaili

H[muuda | muuda lähteteksti]

 1. haakumine ehk akende haakumine (overlap)
 2. hääl (voice)
 3. häälestumine
 4. häälestumisprobleem
 5. häire
 6. hallaste
 7. hallastmeskaala
 8. Hamming
 9. Hanning
 10. harmooniline komponent
 11. harmooniline suhe
 12. harmooniline ehk harmoonik (harmonic) ehk osaheli (partial) ehk sageduskomponent
 13. harmooniliste kaalutud summa
 14. harmoonilisus tekib osahelide sageduste täisarvuliste suhete korral
 15. heebel (slider)
 16. heli absoluutne kestus
 17. heli digitaliseerimine
 18. heli elektrooniline genereerimine
 19. heli füüsikaline sagedus
 20. heli genereerimine
 21. heli heledus ehk heledus. Heli heledust lisatakse tõstes esile harmoonilisi
 22. heli intensiivsus ehk intensiivsus
 23. helikiirus
 24. heli kodeerimisformaadid
 25. heli omadused
 26. heli peegeldav pind
 27. heli peegeldumine
 28. heli pertseptsioon
 29. heli põhiomadused
 30. heli ruumilisus
 31. heli subjektiivne kestus
 32. heli sumbumine ehk sumbumine
 33. heli taasesitamine
 34. heli tajumine
 35. heli töötlemine
 36. heli töötleva süsteemi lineaarsus
 37. heli
 38. heliallikas
 39. heliallikate eraldamine (unmixing)
 40. helianalüüs
 41. heliefekt
 42. heliefekt (audio effect)
 43. helifail
 44. helifaili pikkus
 45. heligeneraator ehk ostsillaator
 46. helikestus
 47. helikomponent
 48. helikõrgus on subjektiivne ja ei lange tingimata kokku füüsikalise sagedusega (psühhoakustika!). Kõrval on kalduvus ‘luua’ helile põhisagedus (pitch) ka siis kui sellise sagedusega komponenti füüsikaliselt helis ei ole. Kui heli sisaldab harmoonilisi, põhisageduse võib leida kas spektri esimese harmoonilise järgi
 49. helikõrguse automaatne määratlemine
 50. helikõrguse muutus (pitch transpositsion)
 51. helikõrguse taju
 52. helikvaliteet
 53. helilaine katkestamine
 54. helilaine liikumiskiirus
 55. helilaine tüüp
 56. helilaine
 57. helilõik
 58. helindamine
 59. heliomadus
 60. helipult
 61. helirõhk
 62. helirada
 63. heliriba
 64. helirõhutase
 65. helisagedus ehk sagedus
 66. helisalvestis
 67. helisalvestus
 68. helisignaal
 69. helisignaali algoritm
 70. helisignaali analüüs
 71. helisignaali automaatne analüüs
 72. helisignaali deterministlik osa
 73. helisignaali kirjeldamine
 74. helisignaali klassifikatsioon
 75. helisignaali kodeerimine
 76. helisignaali lahutamine
 77. helisignaali modelleerimine sinusoididega
 78. helisignaali reaalosa (real part)
 79. helisignaali sagedusanalüüs
 80. helisignaali sinusoid-müra-transient mudel
 81. helisignaali spekter
 82. helisignaali stohhastiline osa
 83. helisignaali süntees
 84. helisignaali töötlemine
 85. helisignaali tunnused (features)
 86. helispekter ehk spekter
 87. helistuudio ehk stuudio
 88. helisüntees
 89. helisünteesi meetod
 90. helisünteesi meetodite liigitus ehk helisünteesi meetodite klassifikatsioon
 91. helitekitaja näiteks ärritaja sõrm, haamer, õhuvool
 92. helitöötlus
 93. helitootmismehhanism
 94. helitugevus
 95. helitugevuse füüsikaline skaala
 96. helitugevuse pertseptsioon ehk helitugevuse taju
 97. helivärv ehk tämber
 98. herts
 99. hiir
 100. hiireklõps
 101. hilistatud signaal
 102. hilistus
 103. hilistusahel
 104. hilistuse moduleerimine
 105. homogeensus
 106. hõõre
 107. horisontaallahutus ehk horisontaalne lahutus (buffers per pixel)
 108. horisontaalsus
 109. horisontaaltelg
 110. html
 111. hübriidpill
 112. hüpe
 113. HUT Acoustics Group
 114. Hz

I[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ideaalne murdhilistusfilter põhineb samal põhimõttel kui analoogse signaali taastamine diskreetide põhjal – sinc-funktsiooni rakendamisel iga diskreedi kohale ja summeerimisel
 2. IIR-filter
 3. ikoon
 4. impedants
 5. impulss
 6. impulsskaja diskreedid saadakse juhuslike arvude generaatorilt. Kasutatakse madalpääsfiltreeritud müra, müra sumbub eksponentsiaalselt. Efektiivsem meetod reverberatsiooni tekitamiseks on IIR-filtrite kasutamine. Kasutatakse pikki hilistusahelaid. Reverberatsioonifiltrite disainimine on populaarne harrastus
 7. impulsskarakteristik
 8. impulsskarakteristiku laienemine ajas
 9. impulsslaine (impulse wave)
 10. informatsioon
 11. informatsiooni taastamine
 12. informatsiooni ülekanne
 13. informatsioonikandja
 14. informatsiooniklass
 15. inimese tajumisvõime
 16. inimkõrv
 17. inimkõrva tundlikkus, tundlikkus
 18. inspektor
 19. integraatori diferentsvõrrand
 20. integreerimine
 21. interaktiivsus
 22. interaktsioon
 23. interferents
 24. interpolatsioon
 25. intervall
 26. intervallisuhe
 27. IRCAM

J[muuda | muuda lähteteksti]

 1. jäädvustamine
 2. jada
 3. Jaffe-Smithi algoritm
 4. Jaffe-Smithi mudel
 5. järelkaja en:reverberation,
 6. järelmaskeerimine (post-masking)
 7. järeltöötlus
 8. järgmine (next)
 9. järjekord
 10. järk
 11. järsk ülekanderiba
 12. jätkuvaajaline elektriline signaal
 13. jit.
 14. jit.matrix
 15. jit.op
 16. Jitter
 17. jooksev ruutkeskmine
 18. juhe (patch chord)
 19. juhus, juhuslikkus (randomness)
 20. juhuse aste
 21. juhusefunktsioon (random)
 22. juhuslik arv
 23. juhuslik modulatsioon
 24. juhuslik müra
 25. juhuslik teljepositsioon
 26. juhuslike arvude diapasoon
 27. juhuslike arvude generaator
 28. juhuslikkuse aste
 29. juhuslikustamine ehk randomiseerimine

K[muuda | muuda lähteteksti]

 1. kaabel
 2. kaasajooksev filter – filtri piirdesagedus tõuseb ja laskub samaaegselt ostsillatorsagedusega, mille tulemuseks on helikõrgusest sõltumatud spektraalsed omadused
 3. kaasajooksva filtriga süntees
 4. kadu
 5. kadudega lainejuht võnkumine sumbub. Energia kaob kohtades, kus keel kinnitub pilli külge. Samuti mõjutab keele sisene ja õhu hõõrdumine
 6. kaduteta lainejuhtmudel
 7. kahe aste
 8. kahe poolusega filter
 9. kahekohaline arv
 10. kahekordne nimetaja
 11. kahemõõtmeline laine
 12. kahemõõtmeline ruum
 13. kahendsüsteem ehk duaalsüsteem
 14. kaja ehk reverberatsioon (echo)
 15. kajaalgoritm ehk reverberatsioonialgoritm
 16. kajav ruum
 17. kaks korda madalam heli (half pitch)
 18. kalamuster
 19. kammfilter eemaldab signaalist täielikult mõne signaalikomponendi koos kõigi harmoonilistega
 20. kammfiltri amplituudikarakteristik
 21. kammfiltri hilistusahel
 22. kammfiltri koobas
 23. kammfiltri struktuur
 24. kanal
 25. kandesagedus ehk moduleeritav sagedus (carrier frequency)
 26. kandesageduse eemaldamine
 27. kandesageduse nulltelg
 28. kandesignaal
 29. karakteristik
 30. Karplusi-Strongi algoritm – Karplus ja Strong leiutasid 1970-ndate lõpul helisünteesi meetodi, mille puhul lainetabeli asemel kasutatakse hilistusahelat. Hilistusahelas olevat signaalilõiku muudetakse jätkuvalt, mis annab helile loomulikuma kõla. Üks moodus muuta hilistusahelas olevat lõiku on arvutada jätkuvalt kahe kõrvuti oleva diskreedikeskmist. Heli sageduse määrab ära hilistusahela pikkus
 31. karvrakk
 32. kasvav ribalaius
 33. katse
 34. kattumine
 35. keel
 36. keele paksus
 37. keele pinge
 38. keelpilli mudel Keelpilli mudelis on lineaarne pillikeele mudel ja ealineaarne poogna ühendumismudel.
 39. kepster (cepstrum) Kepster on teatud mõttes spektri spekter ja ta toob esile spektris olevad regulaarselt korduvad tipud.
 40. keskmine masskeskmine
 41. keskmistamine
 42. kesksagedus
 43. kestus (time)
 44. kestvus
 45. kHz
 46. kihistus en:layering
 47. kiirus
 48. kile paksus
 49. kile pinge
 50. kile ehk membraan omaduseks on mitteharmoonilisus, st. osahelide sagedused ei suhtu alati täisarvuliselt. See tingib ka raskusi selliste pillide helikõrguse äratundmises. Kilede heliomadused sõltuvad kile materjalist (materjalikoefitsient), kile paksusest ja kile pingest. Ärritaja parameetrid võivad olla nuia materjal (pehme-kõva), nuia suurus, nuia kiirus ja nuia positsioon kile peal. Viimasest sõltub eriti kile osahelide koosseis, mis jaguneb kahes dimensioonis, tekkivad nn Chladni figuurid.
 51. kiloherts
 52. kindel helikõrgus
 53. kirjuti (printer)
 54. kitsas riba
 55. klahvi vabastamine
 56. klahvivajutustegevus
 57. klahvivajutus (en:key pressure)
 58. Klapuri meetod Anssi Klapuri meetod põhineb 30-kanalilisel filtripangal, spektri ‘valgendamisel’ ja usaldusväärsuse arvutamisel
 59. klaver
 60. klaveri modelleerimine
 61. klippimine
 62. klõps (click)
 63. koaksiaalne
 64. kodeerimine
 65. kodeerimiskanal
 66. kodeerimisruum
 67. kognitiivne test
 68. kõla (sound)
 69. kõlar
 70. kolmemõõmeline transversaallaine
 71. kolmemõõtmeline diagramm
 72. kolmemõõtmeline ruum
 73. kolmnurklaine (triangle wave)
 74. kolmnurkne dither
 75. kolmnurkse jaotusega dither
 76. kolmnurkse jaotusega kõrgpääsdither
 77. kompleksarv
 78. komplekskonjugaatpaar sama reaalosa, kuid imaginaarosad on vastandarvud
 79. kompleksmuutuja tasand
 80. kompleksne sageduskarakteristik
 81. komplekssus
 82. komplekstasand
 83. komplekstasandi reaaltelg
 84. komplekstasandi ühikring
 85. komponent
 86. kompressor Kompressor on dünaamilise skaala kitsendaja. Kasutatakse raadiosalvestustes, popmuusikas. Erijuht piiraja (limiter), mis lõikab signaali ära teatud tasemest alates
 87. kondensaatoridiood
 88. kõne
 89. kõnesignaal
 90. kõnesüntees
 91. kõnesüntesaator
 92. konfiguratsioon
 93. konkreetne muusika (musique concrète)
 94. konstantne amplituudikarakteristik
 95. konstantne pinge
 96. konstantne tase
 97. konstantsus
 98. kontroll
 99. kontrollandmed
 100. kontroller (controller)
 101. kontrolleri väärtus (controller number)
 102. kontrollparameeter
 103. kontrollpinge
 104. kontuur
 105. konverteerimissuund
 106. konverter
 107. konvolutsioon Kõige autentsemalt saame ruumi reverberatsiooni simuleerida arvutades helisignaali ja ruumis salvestatud impulsskaja vahelise konvolutsiooni. Probleemiks on impulsskaja pikkus. Näiteks 2-sekundilise reverberatsiooni lisamiseks on vaja iga diskreedi kohta 2 * 88 200 = 176 400 korrutustehet (stereona). Iga sekundi materjali töötlemiseks on vaja 88 200 * 176 400 = 15 558 000 000 korrutustehet. Arvutuslikku mahtu on võimalik vähendada arvutades konvolutsiooni sageduse tasandil ruumi impulsskaja ja signaalilõigu Fourier’ teisenduste korrutisena. Ajatasandile tagasi pääseme Fourier’ pöördteisenduse abil. Eelisteks on impulsskaja Fourier’ teisendus arvutatakse vaid ühel korral, puuduseks on pikk hilistus. Hilistus on 2 * FFT lõigu pikkus. Kolmas variant: varased peegeldused realiseeritakse FIR-filtrina ja reverberatsioon FFT abil. Vähendab hilistust, arvutusmahukam kui tervikuna FFT abil realiseeritud versioon.
 108. konvolutsiooni sageduse tasand
 109. konvolveerimine
 110. koobas
 111. koordinaadid
 112. kooriefekt (chorus effect). Kooriefekti eesmärk on mitmekordistada heli. Kasutatakse mitut paralleelset hilistusahelat kusjuures hilistust võib moduleerida kas sinusoidaalselt või madalpääs-filtreeritud müraga
 113. kooriefekti edasiarendus. Laulja häälest võetakse põhisagedus, tämber (spekter) võetakse koori salvestusest. Kombineeritakse spektri modelleerimist kasutades
 114. koosinus
 115. koosinusfunktsioon
 116. kopeerimine
 117. kordaja
 118. kordne
 119. Korg
 120. kõrge heli
 121. kõrge järguga filter ehk kõrget järku filter
 122. kõrge bitisügavus
 123. kõrge sagedus
 124. kõrgeim sagedusarv
 125. kõrgpääsdither
 126. kõrgresolutsiooniline audio
 127. kõrgsagedus
 128. kõrgsagedusfilter (highpass filter)
 129. kõrgsageduslik müra
 130. korrektsioon
 131. korrelatsioon
 132. korrutamine
 133. korrutis
 134. korrutiste summa
 135. korrutusobjekt
 136. kõrgusparandus
 137. kõrv
 138. kõrva dünaamiline ala
 139. kõrva ebalineaarsus
 140. kõrva valulävi
 141. kõrvalriba (sideband)
 142. kõvaketas
 143. kõver
 144. kraad
 145. kriitiline riba ehk kriitiline sagedusriba (critical band)
 146. kriitilise riba laius
 147. kriitilise riba skaala
 148. kriitilise ribaga müra
 149. kuiv heli
 150. kujundamata müra tase
 151. kujundatud müra kõver
 152. kujutiskomponent
 153. kulgev laine
 154. kümme
 155. kümnendsüsteem ehk detsimaalsüsteem
 156. kustumine (release)
 157. kustuv väljafeid (release fadeout)
 158. kuulaja
 159. kuulamistest
 160. kuuldav heli
 161. kuuldav sagedusala
 162. kuuldavus
 163. kuuldelävi
 164. kuulmine
 165. kuulmekile
 166. kuulmisläve mõõtmine
 167. kuulmisläve nihe
 168. kuulmislävi (threshold in quiet)
 169. kuulmispiirkond
 170. kuulmistest
 171. kvaliteet
 172. kvantimine ehk kvantiseerimine en:quantization,
 173. kvantimiseerimisviga
 174. kvantiseerimata signaali spekter
 175. kvantiseerimismüra kujundamine (noise shaping)
 176. kvantiseerimismüra kuuldavus
 177. kvantiseerimismüra moduleerivus signaali järgi
 178. kvantiseerimismüra võimsusspekter
 179. kvantiseerimismüra
 180. kvantiseerimistase
 181. kvantiseerimisviga
 182. kvantiseeritud ditheriga spekter
 183. kvantiseeritud ilma ditherita spekter
 184. kvantiseeritud signaali spekter

L[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Lagrange'i interpolatsioon
 2. laia ribaga resonants
 3. laieneva ribaga valge müra
 4. laine
 5. laine mägi
 6. laine org
 7. laine silumine
 8. lainejuhil põhinev süntesaator
 9. lainejuhtsüntees Digitaalne lainejuht kujutab endast kahesuunalist hilistusahelat. Väljundsignaaliks on nende hilistusahelate signaalide summa samas punktis.
 10. lainekuju komplekssus
 11. lainekuju vormimine (waveshaping)
 12. lainekuju (waveform)
 13. lainepikkus
 14. lainetabel (en:wavetable)
 15. lainetabelanalüüs (wavelet-analüüs)
 16. lainetabelsüntees (wavetable synthesis) en:wavetable synthesis, esimene helisünteesi meetod. Selle leiutas Max Mathews 1950. aastate lõpus. Genereeritakse näiteks sinusoidide summa, kolmnurkne perioodiline signaal või salvestatakse üks periood helisignaali, mida seejärel korratakse. Erineva põhisageduse saamiseks peame mahamängimisel edenema tabelis eri sammuga. Tabelis edenemise samm sõltub soovitud põhisagedusest.
 17. lainete liitmine
 18. laivelektroonika ehk live-elektroonika
 19. laskumine (decay)
 20. laskuv saehammas
 21. lauge karakteristik
 22. laulusüntees
 23. laulusüntesaator
 24. LFO
 25. liides en:interface,
 26. liikumine
 27. liikumiskiirus
 28. liikumissuund
 29. liikumistelg
 30. liitheli
 31. liitlaine
 32. liitmissüntees, aditiivne helisüntees, aditsioonisüntees (en:additive synthesis)
 33. lineaarne filter
 34. lineaarne helisüntees meetod sünteesitud heli koosneb samadest sagedustest kui lähtesignaal. Lineaarsete meetodite puhul kehtivad homogeensus ja superpositsioon
 35. lineaarne interpolatsioon
 36. lineaarne kõver
 37. lineaarne PCM
 38. lineaarne polarisatsioon
 39. lineaarne sageduse telg
 40. lineaarne süsteem
 41. lineaarne teisendus
 42. lineaarne torumudel
 43. lineaarpolarisatsioon
 44. lineaarsus
 45. lint
 46. lintmagnetofon
 47. lintmagnetofoni ketas
 48. lisaargument
 49. lisaobjekt (third party object)
 50. lisaresonaator kõlakast või häälestatud resonaatortoru
 51. lisaresonants
 52. loend (MAX/MSP/Jitter) (list) MAXis on võimalik ühe juhtme kaudu paralleelselt edasi anda mitut numbrit või sõnumit
 53. logac
 54. logaritmilisus
 55. logaritm
 56. logaritmi alus
 57. logaritmiline skaala
 58. logaritmiline süsteem
 59. logaritmimine
 60. logaritmitav
 61. logaritmsüsteem
 62. looduslik süsteem
 63. lõpliku siirdega filter
 64. löögikiirus
 65. löök (beat)
 66. LSB (least significant bit)
 67. loendur (counter) on numbriloendur
 68. lugemissuund
 69. luku sümbol
 70. lukustamine
 71. luu
 72. luup (loop)
 73. lõik
 74. lõikamine
 75. lõikesagedus
 76. lõpliku siirdega filter ehk FIR-filter
 77. lõplik impulsskarakteristik ehk FIR (FIR – finite impulse response) lõpmatu hulk. Digitaalne filter, mis sellise operatsiooni teostab, ongi lõpmatu sinc-funktsiooni kujulise impulsskarakteristikuga
 78. lõpmatus
 79. läbikorrutamine
 80. lähendamine
 81. lähtesignaal
 82. lähtesignaali genereerimine digitaalselt
 83. lähtesuurus ehk referentsväärtus
 84. lävi
 85. lüliti (toggle)
 86. lülitusstaatus

M[muuda | muuda lähteteksti]

 1. maatriks
 2. Macintosh
 3. madal amplituud
 4. madal resolutsioon
 5. madal signaalitase
 6. madalaamplituudiline müra
 7. madalaamplituudiline signaal
 8. madalasageduslik generaator (LFO – low frequency oscillator)
 9. madalasageduslik sinusoid
 10. madalpääsfilter ehk madalsagedusfilter (lowpass filter)
 11. madalpääsfiltri disain
 12. madalpääskammfilter
 13. madalpääsvariant
 14. madalsagedus
 15. madalsagedusostsillaator (LFO – low frequency oscillator)
 16. magnetlint
 17. magnetoptiline meedium
 18. magnetoptilisus
 19. magnetväli
 20. magnituud (magnitude)
 21. mahalahutatav dither (dither-müra lahutatakse signaalist mahamängimisel)
 22. mahamängimine (playback)
 23. mahamängimiskiirus
 24. maksimaalne amplituud
 25. maksimaaltugevus
 26. maksimum en:peak
 27. maksimumamplituud (peak amplitude)
 28. manipulatsioon
 29. märkus (comment)
 30. maskeerimine
 31. maskeerimisefekt
 32. maskeerimiskõver
 33. maskeerimiskõvera kuju
 34. maskeerimiskõvera maksimum
 35. maskeeriv heli
 36. massvedru tehnika (mass-spring)
 37. masterdamine
 38. matemaatiline tehe
 39. materjal
 40. materjalikoefitsient
 41. matkimine
 42. Max/MSP/Jitter
 43. McAulay-Quatieri algoritm
 44. mediaanfilter
 45. meetod
 46. mehaaniline keha
 47. mehaaniline laine
 48. mehaaniliste arvutite väristaja
 49. mel-skaala
 50. mel-ühik
 51. membraan ehk kile
 52. menüüriba
 53. metalse kõlaga heli
 54. metalsus
 55. metronoom
 56. metsakohin
 57. MI ehk modulatsiooniindeks
 58. MIDI
 59. MIDI-formaat
 60. MIDI-helikõrgus (MIDI pitch)
 61. MIDI-informatsioon
 62. MIDI-kanal
 63. MIDI-liides (MIDI interface)
 64. MIDI-noot
 65. miinus
 66. miinusmärk
 67. mikrofon
 68. mikrotoon
 69. miksimine
 70. millisekund
 71. MIREX-võistlus ehk MIREX
 72. mitteharmooniline heli on müra
 73. mitteharmoonilisus tekib osahelide sageduste mittetäisarvuliste suhete korral
 74. mittekonstantne pinge
 75. mittekuuldav heli
 76. mitteperioodiline
 77. mittereaalaeg
 78. mittereaalajaanalüüs–resüntees
 79. mitterekursiivne filter
 80. mitterekursiivne FIR-filter
 81. mitterekursiivne struktuur
 82. mitterekursiivsus
 83. mobiiltelefon
 84. Modalys
 85. modelleerimine sinusoididega
 86. modelleerimine
 87. modernne vähendav süntees
 88. modifikatsioon
 89. modulaarsüsteem
 90. modulaator
 91. modulatsioon
 92. modulatsiooniindeks ehk MI ehk modulatsioonisügavus
 93. modulatsiooniprintsiip
 94. modulatsioonisagedus
 95. modulatsioonisügavus ehk modulatsiooniindeks
 96. modulatsioonisügavuse tegur
 97. moduleerimine
 98. moduleeritav sagedus ehk kandesagedus (carrier frequency)
 99. moduleeritud helilaine
 100. moduleeriv sagedus (modulating frequency)
 101. moduleeriv signaal
 102. molekul
 103. moodisüntees ehk modaalsüntees (modal synthesis) kõik pilli võnkumismoodid modelleeritakse eraldi. Kasutatakse hulka teist järku digitaalfiltreid.
 104. moodus
 105. moonutus (distortion). Signaali tasemest sõltuv võimendus (lainekuju moonutamine näiteks sigmoidfunktsiooniga)
 106. Mooreri algoritm Moorer lisas 1. järku madalpääsfiltri kammfiltri tagasisideahelasse. Madalpääskammfiltril pikk impulsskarakteristik, kõrged sagedused sumbuvad kiiremini kui madalad, loomulikum ja vähemmetalne kõla. Soovitatav vähemalt 6 madalpääskammfiltrit paralleelselt.
 107. MPEG-7
 108. MSP
 109. MSP-signaal
 110. mudel
 111. multimeediumi standard
 112. multimeediumiseade
 113. murdhilistus (fractional delay) on diskreetimisperioodist väiksem hilistus
 114. murdhilistusfilter polünoomiga aproksimeerides
 115. murdhilistusfilter
 116. murru lugeja
 117. murru nimetaja
 118. must kast (black box)
 119. must
 120. muundamine
 121. muusika tõlgendamine
 122. muusikainstrument
 123. muusikaline parameeter
 124. muusikaprogramm
 125. muutuja väärtus
 126. muutuja
 127. muutumine
 128. mõõtmine
 129. mõõtmisühik
 130. mähisjoon (envelope) on vahend, mille abil saab mõjutada heli ajalist kontuuri. Enamasti puudutab see helitugevuse parameetrit, kuid mähisjoone abil saab mõjutada ka muid parameetreid. Nii on tuntud uau-uau-efekt kus liigutatakse filtri piirdesagedust heli ajalise kontuurina.
 131. mähisjoone faas
 132. mähisjoone kuju
 133. mähisjoone kurv
 134. mälu
 135. mängija
 136. määramine
 137. määratlemine
 138. müra eraldamine
 139. müra filtreerimine
 140. müra kujundamine (noise shaping)
 141. müra spekter
 142. müra võimsuspekter
 143. müra
 144. mürakomponent
 145. mürakujundaja
 146. mürasignaal
 147. müraspektri jaotus
 148. müratase (vanasti müranivoo)

N[muuda | muuda lähteteksti]

 1. naturaalne pill
 2. N-diskreedine hilistus
 3. negatiivne forward-ahel
 4. negatiivne suund
 5. negatiivse detsibelli süsteem
 6. nelinurklaine ehk nelinurk (square wave) en:square wave
 7. nelinurklaine servasuhe
 8. nelinurkne aknafunktsioon
 9. nelinurkne funktsioon
 10. neljandat järku resoneeriv madalpääsfilter
 11. NFFT
 12. nimelisand
 13. noodi kestus (duration)
 14. noodi nobedus (velocity)
 15. noodi number (note number)
 16. noodikiri
 17. Nord Lead Clavia poolt Rootsis toodetud süntesaator
 18. normaalseisund
 19. normaaltingimused
 20. normaliseerimine
 21. normaliseeritud nurksagedus
 22. normaliseeritud sagedus (normalized frequency)
 23. notein
 24. Novation
 25. nuia kiirus
 26. nuia materjal pehme-kõva
 27. nuia positsioon kilel
 28. nuia suurus
 29. null
 30. nulli nurk
 31. nullidega jätkamine (zero padding) Kui sagedusesituse sageduslik tihedus ei piisa (või näiteks kui soovime pikendada signaalilõiku nii et selle pikkus oleks kahe aste), võib signaalilõigule lisada nulliseid väärtusi. Sellega on võimalik diskreetida
 32. nullkoht
 33. number (MAX/MSP/Jitter) numbritega võib programmi tüürida, MIDI-informatsiooni koostada jne.
 34. number
 35. numbrikast (number box)
 36. numbrikoht
 37. numbrite jada
 38. nupp (button)
 39. nurk
 40. nurksagedus
 41. näidis (sample)
 42. närvikiud
 43. närvirakk
 44. Nykvisti kriteerium
 45. Nykvisti sagedus
 46. Nykvisti teoreem

O[muuda | muuda lähteteksti]

 1. objekt (object)
 2. objekti sisend (inlet)
 3. objekti väljund (outlet)
 4. objektorienteeritud videotöötlusprogramm
 5. objektorienteeritud programmeerimiskeel (object orientated programming language)
 6. oktaaviviga kahe kõrvuti oleva harmoonilise asemel leitakse vahe näiteks 1. ja 3. harmoonilise vahel
 7. operatsioon
 8. operatsioonisüsteem
 9. optika
 10. optiline meedium
 11. originaal
 12. originaalkiirus
 13. OS 9.2
 14. OS X
 15. osa
 16. osaheli (partial)
 17. osaheli ehk harmooniline
 18. osahelianalüüs
 19. osahelide struktuur ehk osahelikoosseis
 20. osaheliindeks (partial index)
 21. osahelikoosseis ehk osahelide struktuur
 22. osahelirida
 23. osahelispekter
 24. ostsillaator ehk heligeneraator
 25. ostsillatorsagedus
 26. ostsilloskoop
 27. osuti
 28. otse kulgev heli ehk otse tulev heli

P[muuda | muuda lähteteksti]

 1. PA mudel
 2. paaris
 3. paarisharmooniline
 4. paaritu
 5. paarituharmooniline
 6. paigalseis
 7. pakkimine (compression)
 8. panoraamimine en:panning
 9. parabool
 10. paralleelarvude jada
 11. paralleelne ahel
 12. parameeter
 13. parameetrite juhuslikustamine
 14. PCM (pulse code modulation) ehk impulsskoodmodulatsioon
 15. PDF-fail
 16. peegeldunud heli
 17. peegeldunud laine
 18. peegeldus
 19. peegelduse viive
 20. peegelduskordaja
 21. peegelsümmeetriline spekter
 22. pendel
 23. periood
 24. perioodi kestus ehk perioodi pikkus
 25. perioodiline funktsioon
 26. perioodiline liikumine
 27. perioodiline muutumine
 28. perioodiline signaal
 29. perioodilisus
 30. Pianoteq
 31. pianoteq-süntees
 32. pidev sagedusesitus
 33. pidevsignaal (continuous time signal)
 34. pidevsignaali taastatavus
 35. pidevus
 36. piiraja (limiter) lõikab signaali ära teatud tasemest alates
 37. piiramatu siirdega filter ehk IIR-filter
 38. piirdesagedus (cut-off frequency)
 39. pikilaine ehk longitudinaallaine
 40. pikk hilistusahel
 41. pikk kaja
 42. pikkus
 43. pill ehk muusikainstrument
 44. pilli modelleerimine
 45. pilli mudel
 46. pillikeel pingutatud kahe punkti vahele. Tal on parameetrid nagu pikkus, keele pinge, keele paksus ja materjalikoefitsient. Ärritaja materjal, löögikiirus ja pillikeele kontaktpunkt on samuti parameetrid, millest sõltub helitulemus. Pillikeelte osahelide struktuur on valdavalt harmooniline (ehk sageduste täisarvulised suhted).
 47. pillikeele kontaktpunkt
 48. pillikeele mudel
 49. pillikeele mudeli filter
 50. pillikeele mudeli pöördfilter
 51. pillikeele tõmbamine
 52. pinge
 53. pluss
 54. plussmärk
 55. polarisatsioon
 56. polüfoonia
 57. polünoom
 58. polünoomfunktsioon
 59. polünoomi järk
 60. polünoomiga aproksimeerimine
 61. poogenkeelpillid
 62. pooltoonikõver ehk ''half pitch-kõver''
 63. poolus
 64. pooluse nurk
 65. pooluse raadius
 66. positiivne suund
 67. praktika
 68. professionaalne audio
 69. programm
 70. programmeerimissüsteem
 71. programmiaken (patcher window)
 72. programmijärgnevus
 73. programmiskeem (patcher)
 74. psühhoakustika
 75. psühhoakustiline mudel
 76. pudelikael
 77. puhas sinusoid
 78. puhkpilli mudel on lineaarse torumudeli ning ebalineaarne lähtesignaali (excitation) ühendumismudel
 79. puhver (buffer)
 80. puhvri sisu
 81. pulsilaiusmodulatsioon en:pulse width modulation
 82. punkt
 83. põhiheli
 84. põhilainekuju
 85. põhiomadus ehk vaikeväärtus (default setting)
 86. põhioperatsioon
 87. põhisagedus (fundamental frequency)
 88. päripäeva
 89. pöördepositsioon
 90. pöördfunktsioon
 91. pöördkammfilter
 92. pöördkammfiltri ülekandefunktsioon
 93. pöördresonantsfilter (notch filter)
 94. pöördtehe
 95. pöördvõrdelisus ehk retsiprooksus
 96. pööre
 97. püsimine (sustain)

Q[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Q-väärtus kesksagedus jagatud riba laius

R[muuda | muuda lähteteksti]

 1. raadio
 2. raadiolaine
 3. raadiosaade
 4. raadiosidetehnika
 5. raadius
 6. rada
 7. raesüntees ehk granulaarsüntees (granular synthesis)
 8. rakendamine
 9. randomiseerimine ehk juhuslikustamine
 10. reaalaeg
 11. reaalajaanalüüs–resüntees
 12. reaalarv
 13. reaalne signaal signaal koosneb reaalarvudest
 14. reaaltelg
 15. register
 16. reguleeritav faasikarakteristik
 17. reguleeritav filter
 18. rekursiivne filter
 19. rekursiivsete filtrite poolused
 20. rekursiivsus
 21. relatiivsus ehk suhtelisus
 22. relatiivsüsteem
 23. ResAn
 24. resolutsioon (bit rate)
 25. resonaator
 26. resonants
 27. resonantsanalüüs
 28. resonantsfilter (resonant filter) tõstab ühe konkreetse sageduse juures, muud summutatakse
 29. resonantsfiltri amplituudikarakteristik
 30. resonantsfiltri impulsskarakteristik
 31. resonantsfiltri nullkohad
 32. resonantsfiltri ülekandefunktsioon
 33. resonantsi tippväärtus (võimendus)
 34. resonantskurv
 35. resonantssagedus on läbilaskeriba kesksagedus
 36. reverberatsioon ehk kaja (echo)
 37. reverberatsiooni impulsskaja
 38. reverberatsioonialgoritm ehk kajaalgoritm
 39. reverberatsioonifilter
 40. riba kesksagedus
 41. riba
 42. ribafilter (bandpass filter) laseb läbi teatud sageduste ala, muud sagedused summutatakse
 43. ribalaius ehk sagedusvahemik
 44. rikas helisignaal
 45. ring
 46. ringi ümbermõõt
 47. ringjoon
 48. ringmodulatsioon
 49. ringsagedus
 50. ristfeid (crossfade) (en:crossfade) kokku jootmine, soome k ristihäivytys, kokkusulatamine või kokkusulandumine
 51. ristlaine ehk transversaallaine
 52. Roland
 53. ruum
 54. ruumi impulsskaja simuleerimine Varased peegeldused modelleeritakse harva FIR-filtri abil. Harva filtri puhul vaid teatud impulsskarakteristiku diskreedid on nullist erinevad. Reverberatsiooni impulsskaja sarnaneb müraga. Seda võib modelleerida
 55. ruumi impulsskaja ehk ruumi impulsskarakteristik
 56. ruumi impulsskarakteristik ehk ruumi impulsskaja
 57. ruumi mürataust
 58. ruumiakustika simuleerimine
 59. ruumiakustika
 60. ruumikaja
 61. ruumiline dimensioon
 62. ruumindamine ehk spatsialisatsioon en:spatialisation,
 63. ruutkeskmine (RMS – root mean square)
 64. rõhk
 65. röntgenilaine
 66. rütm rütmil on kolm põhiskaalat: takt, löök, tatum (time atom) – kestuselt lühim regulaarselt esinev ajagraanul
 67. rütmi analüüs vajalik muusika automaatse noodistamise puhul
 68. rütmi ja tempo automaatne määratlemine
 69. rütmistruktuur

S[muuda | muuda lähteteksti]

 1. S/Pdif
 2. saehamba kalle
 3. saehamba lainekuju generaator (sawtooth ramp generator)
 4. saehammas ehk saehamba lainekuju (sawtooth, Sägezahn)
 5. sagedus (frequency, Frequenz)
 6. sagedusala
 7. sagedus-amplituudjäljed Üldiselt modelleerimisel kasutatakse kas teatud arvu kõige kõrgemaid spektri tippe või teatud lävest kõrgemal olevaid spektri tippe. Kui spektri tippude modelleerimist teostada lõiklõigult, on võimalik leida, millisele sagedusele teatud heli komponent on siirdunud järgmises lõigus. Tulemuseks on nn sagedus-amplituudjäljed
 8. sagedusdiskreet
 9. sagedusesitus (frequency domain)
 10. sagedusesitusi resolutsioon
 11. sageduse funktsioon
 12. sageduse muutus ajas
 13. sageduse peegeldus
 14. sageduse tasand
 15. sageduse viga
 16. sagedusemuutja ehk sageduse tõstja-madaldaja
 17. sagedusesitus
 18. sagedusesituse hõlmad
 19. sageduskarakteristik
 20. sageduskomponendi hilistumine
 21. sageduskomponendi sumbumine
 22. sageduskomponent ehk harmooniline
 23. sageduskoosseis
 24. sageduslik koostis
 25. sageduslik maskeerimine
 26. sageduslik resolutsioon
 27. sageduslik tihedus
 28. sagedusmodulatsioon ehk FM (frequency modulation)
 29. sagedusmodulatsiooni printsiip
 30. sagedusmodulatsioonisüntees ehk FM-süntees (frequency modulation synthesis) en:frequency modulation synthesis) leiutas John Chowning 1960-ndatel. Publitseeris ja patenteeris 1970-ndate lõpul. Meetod jõudis kasutusse Yamaha süntesaatorites 1980-ndatel. Arvutuslikult lihtne moodus toota palju harmoonilisi.
 31. sagedusnivoo
 32. sageduspiirkond
 33. sagedusriba
 34. sagedusskaala
 35. sagedusspekter
 36. sagedussuhe
 37. sageduste vahe
 38. sagedustegur
 39. sagedustelg
 40. sagedus-tugevus-paar
 41. sagedusväärtus
 42. sagedusvahemik ehk ribalaius
 43. salvestamine (recording)
 44. salvestamise kvaliteet
 45. salvestise restaureerimine
 46. samaaegsus ehk simultaansus
 47. samaajaline maskeerimine (simultaneous masking)
 48. samm
 49. Scheireri algoritm
 50. Schroederi algoritm on esimene kaja/reverberatsiooni algoritm. See koosneb, paralleelselt mitmest kammfiltrist, erinevad hilistused, tagasiside võimendus, paar all-passfiltrit jadamisi, põhjustavad impulsskarakteristiku laienemise ajas. Schroeder leiutas all-pass filtri aastal 1961, lisades kammfiltrile negatiivse forward-ahela. Tänu sellele amplituudikarakteristikust tuli tasane ja impulsskarakteristik on sama pika kestusega kui kammfiltril.
 51. seaduspärasus
 52. seinakell
 53. sekventser (sequencer)
 54. servamodulatsioon ehk tämbraalmodulatsioon
 55. sigmoidfunktsioon
 56. signaal sageduse tasandil
 57. signaal
 58. signaali amplituud
 59. signaali filtreerimine
 60. signaali genereerimine
 61. signaali lühiajaline komponent (transient)
 62. signaali mähisjoon
 63. signaali mittelineaarsus
 64. signaali moonutus
 65. signaali resolutsioon
 66. signaali sagedus
 67. signaali sagedusesitus
 68. signaali sageduslik koostis
 69. signaali sageduslikud omadused
 70. signaali spekter
 71. signaali spektrogramm
 72. signaali tase
 73. signaali tee faas
 74. signaali tee
 75. signaali valgendamine spektri muutmine tasasemaks
 76. signaali võimsus
 77. signaalide korrutamine
 78. signaalikomponent
 79. signaalilõik
 80. signaalitöötlus
 81. siinus
 82. siinusfunktsioon
 83. siinusgeneraator
 84. siinusheli
 85. siinuslaine kõrgus ehk amplituud
 86. siinuslainekuju
 87. siinusosa
 88. simulatsioon
 89. simuleerimine
 90. sin ehk siinus
 91. sinc-funktsioon
 92. sinusoid
 93. sinusoidaalne komponent
 94. sinusoidmüra mudel
 95. sisekõrv
 96. sisend (MAX/MSP/Jitter) (inlet) en:inlet
 97. sisend (input)
 98. sisendi kanal
 99. sisendsignaal
 100. sisendsignaali väärtus
 101. sisendväärtus
 102. sissefeid (fade-in)
 103. sissefeidi kestus (fade-in length)
 104. skaalamine
 105. skeem
 106. sonogramm (sonogram)
 107. sonogrammanalüüs
 108. soojuslaine ehk infrapunalaine
 109. spekter ehk helispekter
 110. spektraalanalüüs
 111. spektraalesitus
 112. spektraalne ala
 113. spektri kompressioon
 114. spektri konvolutsioon
 115. spektri koobas
 116. spektri kuju
 117. spektri leke (spectral leakage) Kuna DFT on FT diskreeditud versioon, sõltub spektri kuju sellest, millise sagedusega komponenti me esitame piiratud täpsus
 118. spektri masskeskmine
 119. spektri modelleerimine
 120. spektri mudel
 121. spektri tipp
 122. spektri tippudevaheline kaugus ehk sageduse erinevus spektri tippudevaheline sageduste vahe
 123. spektrianalüsaator
 124. spektrogramm
 125. staatuseaken ehk olukorraaken
 126. stabiilne filter väljund ei või kasvada lõpmatusse, filter ei või hakata genereerima
 127. standardhälve
 128. statsionaarne signaal signaali sageduslikud omadused ei muutu
 129. statsionaarsus
 130. stereo
 131. stereoefekt hilistuse modulatsioonid eri faasis eri kanalites
 132. STFT
 133. stohhastiline signaalikomponent
 134. stohhastilisus
 135. struktuur
 136. stuudio ehk helistuudio
 137. subharmooniline helisüntees en:subharmonic synthesis,
 138. subjektiivsus
 139. subtraheeriv helisüntees ehk subtraktiivne süntees ehklahutussüntees en:subtractive synthesis,
 140. suhtelisus ehk relatiivsus
 141. sulam
 142. sumbumine Sumbumine sõltub sagedusest. Looduslikes süsteemides kõrged sagedused sumbuvad rohkem kui madalad sagedused. Kadusid võib modelleerida hilistusega ühendatud madalpääsfiltri abil. Praktikas üsna lauge karakteristikuga
 143. sumbumisaeg
 144. sumbuv resonanats
 145. sumbuvus
 146. sumbuvuse kiirus
 147. sumbuvusfilter
 148. summa
 149. summeerimine
 150. summeeriv süntees heli toodetakse summeerides sinusoide (iga sageduskomponent e. harmooniline genereeritakse eraldi). Summeeriv süntees on vastupidine operatsioon võrreldes Fourier' analüüsiga
 151. summutamine
 152. superpositsioon
 153. superpositsiooni printsiip
 154. sõltumine
 155. sõnaline argument
 156. sõnum (MAX/MSP/Jitter) (message)
 157. sõnumikast (message box)
 158. sämpel ehk näidis (sample)
 159. diskreetimissagedus ehk sämplimissagedus (sample rate) sämpler loeb lainetabelis kõigepealt heli attack ja decay osa, seejärel kordab sustain-osa nii kaua, et heli kestus on soovitud pikkusega ning lõpuks loeb tabelist release-osa. Korratava osa algus- ja lõpp-punkti määratlemiseks leitakse tihti kõigepealt heli põhisagedus. Tsükli moodustamisel on siiski oht et tsükli vahekohad on kuuldavad. Selle vältimiseks on võimalik laine kuju järgi leida koht kus tsüklit oleks kõige sujuvamalt võimalik moodustada
 160. sämplimine või diskreetimine en:sampling või näidendamine (sample näidend) sämplimise all mõeldakse helisünteesi puhul lainetabelisünteesiga sarnast meetodit, mille puhul lainetabelis on salvestatud (akustiliste pillide) signaalilõigud. Tavaliselt sämplimise puhul tabelis olevad lõigud on oluliselt pikemad kui üks periood. Kui mälu maht ei ole kriitiline, salvestatakse iga noot eraldi. Sämplitud lainetabeli ‘rida’ on võimalik enne mahamängimist töödelda (näiteks filtreerida, aeglustada, kiirendada). Sämplimise abil on võimalik esitada n-ö hübriidpille, mille heli algab näiteks
 161. sämplipõhine helisüntees en:sample-based synthesis,
 162. sämplituudsignaal
 163. sümbol
 164. sümmeetriline impulsskarakteristik
 165. sümmeetriline sagedusesitus
 166. sünaps
 167. sündmuse kestus en:event duration,
 168. sünteesimeetod
 169. sünteesiprogramm
 170. sünteesitud heli
 171. sünteetiline lauluhääl
 172. sünteetiline pill
 173. süntesaator
 174. süntesaatorisüsteem
 175. süsteem
 176. süsteemifunktsioon
 177. Synful Orchestra
 178. SYSEX

T[muuda | muuda lähteteksti]

 1. taasesitus
 2. tagasiside (feedback)
 3. tagasisideahel
 4. taju
 5. tajupiir
 6. tajutav helitugevus
 7. takt (measure)
 8. taldrikud
 9. Tap.Tools (SP-Intermedia)
 10. tarkvara
 11. tasand
 12. tasase amplituudijaotusega dither
 13. tasase amplituudijaotusega müra
 14. tasaselt maskeeriv müra (uniform masking noise)
 15. tasasus
 16. tasemedetektor
 17. tasemefilter (shelving filter)
 18. tasememuutus
 19. tatum (time atom) on lühim ajagraanul
 20. taustaheli
 21. taustamüra
 22. tavaline objekt
 23. teatud ruumiakustika simuleerimine
 24. tegur
 25. tehispeastereofoonia (de:Kunstkopfstereofonie)
 26. tehnika
 27. tehnoloogia
 28. teist järku all-pass filter
 29. teist järku resoneeriv madalpääsfilter
 30. telepilt
 31. temperatuur
 32. tempo
 33. teoreetiline mudel
 34. teoreetiline pidev sagedusesitus
 35. tervik
 36. testsignaal
 37. Thirani all-pass filter
 38. Thirani filtri karakteristikuid
 39. tigu (kõrv)
 40. tiibklaver (grand piano)
 41. tiibklaveri mudel
 42. tilde ehk ˜
 43. tipp
 44. tippväärtus
 45. topeltklõps
 46. transistor
 47. transport
 48. transpositioni sagedussuhe (pitch shift ratio)
 49. transpositsioon (pitch shift)
 50. tremolo
 51. trepikujuline laine
 52. trigonomeetria
 53. trompet
 54. trükkimine (print)
 55. tsent
 56. tsirkulaarpolarisatsioon ehk pöördpolarisatsioon
 57. tugevus (gain)
 58. tugevustegur
 59. tuiklemine
 60. tulemus
 61. tulevik
 62. tunnus
 63. tuule heli
 64. tõmblukumüra (zipper noise)
 65. tõusev saehammas
 66. täisarv (integer number)
 67. täisarvukordne
 68. täismodulatsioon
 69. täisnurk
 70. täisring
 71. tämbraalmodulatsioon ehk servamodulatsioon
 72. täpne sagedus
 73. täpsus
 74. töömälu
 75. tööpind
 76. töötlemine
 77. töötlus
 78. tüüpilisus
 79. tüürimine
 80. tüürpinge (control voltage, CV)

U[muuda | muuda lähteteksti]

 1. uau-uau-efekt (wah-wah-efect)
 2. ultraheli
 3. ultraheliala
 4. UNITOR 8
 5. universaalne efektifilter

V[muuda | muuda lähteteksti]

 1. vabavara (shareware)
 2. vahekõrv
 3. vahesagedus
 4. vahetulemus
 5. vaikne signaal
 6. vaikus
 7. valem
 8. valge müra
 9. valge müraspekter
 10. valge
 11. valguse kiirus
 12. valguslaine
 13. valimine
 14. valjus (loudness)
 15. varane peegeldus (early reflection)
 16. vasakpööre
 17. vasakult-paremale-printsiip (left-to-right principle)
 18. vastandfaas
 19. vastandkaugus
 20. vastupäeva
 21. vastupidine järjekord
 22. VCA (voltage controlled amplifier)
 23. VCF (voltage controlled filter)
 24. VCO (voltage controlled oscillator)
 25. veelaine
 26. veepinnalaine
 27. veerandtoon
 28. vertikaalne ulatus
 29. vertikaalresolutsioon (range)
 30. vertikaalsus
 31. vertikaaltelg
 32. vesi
 33. vibraato
 34. video
 35. viga
 36. vihmasadu
 37. viive (delay)
 38. vikerkaarevärvid
 39. vinüülplaat
 40. virtuaal-analoogsüntees (virtual-analog-synthesis)
 41. virtuaalne analoogsüntees en:virtual analog synthesis
 42. virtuaalne baasharmooniline (pitch)
 43. virtuaalne baasharmooniline (virtual pitch)
 44. virtuaalne heebel
 45. virtuaalne helinivoo mõõtja (virtual level meter)
 46. virtuaalne muusikainstrument ehk VST (virtual musical instrument)
 47. virtuaalne ostsilloskoop
 48. virtuaaltegelikkus ruumid, mida pole olemas või mida pole võimalik füüsikaliselt ehitada, näiteks muutuvad ruumid
 49. võimendamine
 50. võimendi
 51. võimendus
 52. võimenduse regulaator
 53. võimenduskraad
 54. võimsus
 55. võimsusspekter
 56. võimsusspektri Fourier’ pöördteisendus
 57. võnge
 58. võnke intensiivsus ehk äärmine võnkediapasoon
 59. võnkeparameeter
 60. võnkesüsteem pillikeel, kile, õhusammas
 61. võnketelg
 62. võnketüüp
 63. võnkevorm
 64. võnkumine
 65. voolupinge
 66. võrdlemine
 67. võrdlusühik
 68. võrdne jaotus
 69. võtmesõna
 70. vähendatav dither ehk vähendatav dithermüra (subtracive dither)
 71. vähendav süntees põhineb allika ja filtri olemasolul. Genereeritakse mingi elementaarne signaal, mille omadusi muudetakse filtreerimise teel. Enamasti kasutatakse elementaarsignaale, mille spektris on tihedalt komponente. Signaal filtreeritakse kas madalpääsfiltriga või resonaatoriga
 72. vähendava sünteesi implementeerimine
 73. väiksem kui
 74. väljund en:outlet
 75. väliskõrv
 76. väljafeid (fade-out)
 77. väljafeidi kestus (fade-out length)
 78. valju heli
 79. väljund (outlet)
 80. väljund (output)
 81. väljundikanal
 82. väljundsignaal
 83. väljundväärtus
 84. värav ehk geit (gate) nullib signaali teatud tasemest allpool
 85. värin (dither)
 86. väärtus

w[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Windows 2000
 2. Windows XP

Õ[muuda | muuda lähteteksti]

 1. õhk
 2. õhu võnkumise kaardistamine
 3. õhuniiskus
 4. õhuvõnkumise lainepikkus
 5. õppetükk (tutorial)
 6. õunaklahv (command)

Ä[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ärritaja
 2. äärmine võnkediapasoon ehk võnke intensiivsus

Ö[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ööbik

Ü[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ühe poolusega filter
 2. ühe poolusega rekursiivne filter
 3. ühekohaline arv
 4. ühemõõtmeline transversaallaine
 5. ühikhüpe
 6. ühikringjoon
 7. ülediskreeditud signaal
 8. ülediskreetimine (oversampling)
 9. ülekandefunktsioon
 10. ülekandefunktsiooni lugeja
 11. ülekandefunktsiooni nimetaja
 12. ülekandefunktsiooni nullkohad
 13. ülemheli (overtone)
 14. ülemhelide rühm
 15. ülemhelirida
 16. üleminekusagedus
 17. ülerõhk
 18. ümardamine

X[muuda | muuda lähteteksti]

 1. x-telg

Y[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Yamaha DX7 ehk DX7
 2. Yamaha VL-1
 3. Yamaha VL-7
 4. Yamaha
 5. YIN
 6. YIN-meetod

Z[muuda | muuda lähteteksti]

 1. y-telg
 2. Z-teisendus