Aste (muusika)

Allikas: Vikipeedia

Aste on muusikas helirea heli, millel on järjekorranumber alates esimesest astmest ehk helirea põhihelist.

Helirea üksikuid helisid nimetatakse astmeteks, mida märgitakse tavaliselt rooma numbritega I, II, III, IV, V, VI ja VII.

Astmete nimetused tulenevad nende diatoonilisest funktsioonist:

  • I aste, toonika.
  • II aste, juhtttoon, subdominandi paralleel.
  • III aste, mediant, dominandi paralleel.
  • IV aste, subdominant.
  • V aste, dominant.
  • VI aste, alumine mediant, toonika paralleel.
  • VII aste, juhttoon.

Helirea I, IV ja V astet nimetatakse põhiastmeteks ja II, VI ja VII astet kõrvalastmeteks.

Esimesena jagas Ptolemaios oktaavi 7 astmeks.