Keeletoimetamine

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Keeletoimetamine on teksti toimetamise osa, mis seisneb teksti muutmises põhiliselt selle õigekeelsuse, ühemõttelisuse, hõlpsa arusaadavuse, stiililise sobivuse ning selles esinevate terminite õigsuse saavutamiseks.

Keeletoimetamise piirid korrektuuri ja sisutoimetamise ning tõlketoimetamise vahel on hägusad.

Keeletoimetamisega tegelevad sageli kutselised keeletoimetajad.