Funktsioon (muusika)

Allikas: Vikipeedia

See artikkel on funktsiooni mõistest muusikas. Teiste tähenduste kohta vaata artiklit funktsioon.


Funktsioon on muusikas harmoonia mõiste, millega iseloomustatakse helirea astmete vahelisi suhteid. Funktsioone sisaldavat harmooniat nimetatakse funktsionaalharmooniaks.

Harmoonia funktsioonid on järgmised:

  • Toonika funktsioon on seotud helirea I astmega, mis määratleb helistiku. Funktsionaalharmooniale põhinevad heliteosed algavad toonikast ja lõpevad toonikasse.
  • Dominandi funktsioon on seotud eelkõige helirea V astmega, mille funktsiooniks on "juhtida" toonikasse. Dominandi funktsiooni täidavad tihti ka helirea III ja VII aste.
  • Subdominandi funktsioon on seotud eelkõige helirea IV astmega, mille funktsiooniks on "eemalduda" toonikast. Subdominandi funktsiooni täidavad tihti ka helirea II ja VI aste.