Nullkoht

Allikas: Vikipeedia

Kui kahemõõtmelisel koordinaattasandil on (ühe sõltumatu ortogonaal ühikvektori kordaja --) parameeter y defineeritud (teise sõltumatu ortogonaal ühikvektori kordaja --) parameetri x funktsioonina , siis funktsiooni y(x) nullkohtadeks nimetatakse selle funktsiooni selliseid punkte mis on esitatavad üldkujul (x,0) või analüütiliselt pöördfunktsiooni kaudu y(x) = 0 ← sisestab tingimuse pöördfunktsiooni argumendiks → x(0) ← ja leiab nullkoht (või palju ... palju nullkohad , näit. y = Sin(x) või y=0 (y=0·x) , viimasel juhul on kogy x-telg üks suur "nullkoht" )

┌─────────────────────────────┐

│░░░░░░░░░░░░y░↑░░░░░░░░░/░░░░░░│

│░░░░░░░░░░░░░░│░░░y=x░░/░░░░░░░│

│░░░░░░░üks░░░░░│░░░░░/░░░░░░░░░│

│░░░░░░ühikvektor░_│░░░/░░░teine░░░░░│

│░░░░░░░░░░░░░1░↑░/░░░ühikvektor░░░│

│░←────────────┼→┌─────────→░│

│░░░░░░░░░░░░░/░│\░1░░░░░░░░░░x░│

│░░░░░░░░░░░/░░░│░░░Nullkoht░░░░░░│

│░░░░░░░░░/░░░░░│░░░░(x(0),0)░░░░░│

│░░░░░░░/░░░░░░░│░░░░░░░↑░░░░░░│

│░░░░░/░░░░░░░░░↓░░░░░░░y(x)=0░░░│

└─────────────────────────────┘

märkus : omapärane funktsiooni definitsioon on antud selleks et tagada ühilduvus mitmete teiste matemaatiliste aksioomide ja teoreemidega