Nobeli füüsikaauhind

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Nobeli füüsikaauhind on üks viiest algsest Nobeli auhinnast. Selle auhinna saaja otsustab Rootsi Kuninglik Teaduste Akadeemia.

Laureaadid[muuda | muuda lähteteksti]

Aasta Auhinna saajad Riik/maa Uurimus
1901 Wilhelm Conrad Röntgen Saksamaa Röntgenikiirguse avastamine.
1902 Hendrik Antoon Lorentz ja Pieter Zeeman Holland Zeemani efektimagnetvälja mõju aatomite emiteeritavale kiirgusele – avastamine ja teooria Zeemani efekti seletamiseks.
1903 Antoine Henri Becquerel Prantsusmaa Spontaanse radioaktiivsuse avastamine ja sellega seotud radioaktiivse kiirguse alased uuringud – polooniumi ja raadiumi avastamine.
Pierre Curie Prantsusmaa
Marie Skłodowska-Curie Poola, Prantsusmaa
1904 John William Strutt (Lord Rayleigh) Inglismaa Gaaside tiheduse uuringud ja argooni avastamine.
1905 Philipp Eduard Anton von Lenard Austria-Ungari ja Saksamaa Katoodkiirtealased uuringud.
1906 Joseph John Thomson Inglismaa Gaaside elektrijuhtivuse uuringud.
1907 Albert Abraham Michelson USA Optiliste täppismõõtmiste eest, nende hulgas valguse kiiruse mõõtmine koos E. W. Morleyga.
1908 Gabriel Lippmann Prantsusmaa Valguse interferentsi abil värvide fotograafilise reprodutseerimise meetodi avastamine.
1909 Guglielmo Marconi Itaalia Traadita telegraafi (raadio) leiutamine.
Karl Ferdinand Braun Saksamaa
1910 Johannes Diderik van der Waals Holland Gaasi ja vedelike olekuvõrrandid.
1911 Wilhelm Wien Saksamaa Soojuskiirgusealased uuringud (Wieni nihkeseadus).
1912 Nils Gustaf Dalén Rootsi "Päikeselüliti" leiutamine, mis võimaldas võtta kasutusele vilkuvad tuled gaasiga valgustatavates majakais ja poides.
1913 Heike Kamerlingh Onnes Holland Aine käitumine ülimadalatel temperatuuridel, heeliumi veeldamine.
1914 Max von Laue Saksamaa Röntgenikiirte difraktsiooni avastamine, röntgenspektroskoopiaalased uuringud.
1915 William Henry Bragg Inglismaa Kristallide struktuuri alased uuringud, röntgenkristallograafia arendamine.
William Lawrence Bragg Austraalia, Inglismaa
1916 Ei antud Nobeli auhindu.
1917 Charles Glover Barkla Inglismaa Röntgenikiirgusealased uuringud, röntgenspektroskoopia arendamine.
1918 Max Karl Ernst Ludwig Planck Saksamaa Energiakvandi avastamine, kvantfüüsika loomine.
1919 Johannes Stark Saksamaa Anoodkiirte Doppleri efekti ja spektrijoonte elektriväljas lõhenemise avastamine.
1920 Charles Édouard Guillaume Šveits Täppimõõtmistealased uuringud ja sulamite anomaalsed omadused.
1921 Albert Einstein Saksamaa, Šveits Teoreetilise füüsika arendamine, eriti fotoelektrilise efekti seletamine.
1922 Niels Henrik David Bohr Taani Aatomi struktuuri ja kvantteooria alased uuringud.
1923 Robert Andrews Millikan USA Elementaarlaengu olemasolu tõestamine ja fotoelektrilse efekti uuringud.
1924 Karl Manne Georg Siegbahn Rootsi Röntgenspektroskoopiaalased uuringud.
1925 James Franck ja Gustav Ludwig Hertz Saksamaa Elektroni roll aatomis, kvantolemus elektroni käitumises, Francki-Hertzi katsed, millega uuriti elektronide põrkeid gaasi aatomitega.
1926 Jean Baptiste Perrin Prantsusmaa Aine struktuuri, Browni liikumise ja suspensioonide uurimine.
1927 Arthur Holly Compton USA Comptoni efekti avastamine.
Charles Thomson Rees Wilson Inglismaa Wilsoni kambri leiutamine.
1928 Owen Willans Richardson Inglismaa Termoelektriliste nähtuste uurimine, Richardsoni seaduse formuleerimine.
1929 prints Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie Prantsusmaa Elektroni laineomaduste avastamine.
1930 Chandrasekhara Venkata Raman India Valguse hajumise uuringud, Ramani hajumise avastamine.
1931 Ei antud füüsikaauhinda.
1932 Werner Karl Heisenberg Saksamaa Kvantmehaanika loomine.
1933 Erwin Schrödinger Austria Aatomiteooria edasiarendamine.
Paul Adrien Maurice Dirac Inglismaa
1934 Ei antud füüsikaauhinda.
1935 James Chadwick Inglismaa Neutroni avastamine.
1936 Victor Franz Hess Austria Kosmilise kiirguse avastamine.
Carl David Anderson USA Positroni avastamine.
1937 Clinton Joseph Davisson USA Elektronide difraktsiooni kristallides avastamine.
George Paget Thomson Inglismaa
1938 Enrico Fermi Itaalia Neutronitega kiiritamisel aset leidvate tuumaprotsesside uurimine.
1939 Ernest Orlando Lawrence USA Tsüklotroni loomine ja uute radioaktiivsete elementide sünteesimine.
1940–1942 ei antud Nobeli auhindu.
1943 Otto Stern USA Molekulaarkiire meetodi arendamine ja prootoni magnetmomendi avastamine.
1944 Isidor Isaac Rabi USA Aatomituuma magnetiliste omaduste uurimise resonantsmeetod.
1945 Wolfgang Ernst Pauli Austria Pauli printsiibitõrjutusprintsiibi formuleerimine.
1946 Percy Williams Bridgman USA Kõrgete rõhkude füüsika ja seadmed ülikõrgete rõhkude tekitamiseks.
1947 Edward Victor Appleton Inglismaa Kõrgatmosfääri uuringud, ionosfääri avastamine.
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett Inglismaa Wilsoni kambri edasiarendamine ning kosmiliste kiirte ja tuumafüüsika alased uuringud selle abil.
1949 Yukawa Hideki Jaapan Mesoni olemasolu prognoosimine tuumajõudude teoreetilise uurimisega.
1950 Cecil Frank Powell Inglismaa Tuumaprotsesside uurimise fotograafiline meetod ja mesonite uurimine.
1951 John Cockcroft Inglismaa Aatomituumade muundumised kiirendites.
Ernest Walton Iirimaa
1952 Felix Bloch Šveits, USA Aatomituumade magnetiliste omaduste uurimine.
Edward Mills Purcell USA
1953 Frirs (Frederik) Zernike Holland Faasikontrasti mikroskoobi loomine.
1954 Max Born Saksamaa Liitvabariik, Inglismaa Uurimused kvantfüüsikas, lainefunktsiooni statistiline interpreteerimine.
Walther Bothe Saksamaa Liitvabariik Ühtivusmeetodi arendamine ja selle abil tehtud avastused, Comptoni efekti uurimine.
1955 Willis Eugene Lamb USA Vesiniku kiirgusspektri peenstruktuur.
Polykarp Kusch USA Elektroni magnetmomendi määramine.
1956 William Bradford Shockley, John Bardeen ja Walter Houser Brattain USA Pooljuhtide uurimine, transistori leiutamine.
1957 Chen Ning Yang ja Tsung-Dao Lee USA Paarsuse seaduse uurimine, elementaarosakeste füüsika.
1958 Pavel Tšerenkov, Ilja Frank ja Igor Tamm NSV Liit Tšerenkovi kiirguse avastamine.
1959 Emilio Gino Segrè Itaalia, USA Antiprootoni avastamine.
Owen Chamberlain USA
1960 Donald Arthur Glaser USA Mullikambri leiutamine.
1961 Robert Hofstadter USA Elektroni hajumine aatomituumal ja tuuma struktuuri uurimine.
Rudolf Ludwig Mössbauer Saksamaa Liitvabariik Gammakiirguse resonantshajumine, Mössbaueri efekti avastamine.
1962 Lev Landau NSV Liit Ülivoolavuse teooria väljaarendamine.
1963 Eugene Paul Wigner Ungari, USA Elementaarosakeste ja aatomituuma teooria, sümmeetriaprintsiibi formuleerimine.
Maria Göppert-Mayer USA Aatomituuma kihilse struktuuri avastamine ja selle uurimine.
Johannes Hans Daniel Jensen Saksamaa Liitvabariik
1964 Charles Hard Townes USA Kvantelektroonikaalased uurimused, laseri ja maseri loomine.
Nikolai Bassov ja Aleksandr Prohhorov NSV Liit
1965 Shinichirō Tomonaga Jaapan Kvantelektrodünaamika loomine.
Julian Schwinger ja Richard Feynman USA
1966 Alfred Kastler Prantsusmaa Laserite ja maserite teooria.
1967 Hans Albrecht Bethe USA Tuumareaktsioonide teooria, avastused tähtede energiaallikate vallas.
1968 Luis Walter Alvarez USA Elementaarosakeste füüsika, resonantsosakeste avastamine.
1969 Murray Gell-Mann USA Elementaarosakeste klassifitseerimine ja interaktsioonid, kvargi avastamine.
1970 Hannes Olof Gösta Alfvén Rootsi Plasmafüüsika ja magnethüdrodünaamika.
Louis Eugène Félix Néel Prantsusmaa Tahke keha füüsika, antiferromagnetism.
1971 Dénes Gábor Ungari, Inglismaa Holograafia leiutamine ja arendamine.
1972 John Bardeen, Leon N Cooper ja John Robert Schrieffer USA Ülijuhtivuse teooria.
1973 Leo Esaki Jaapan Tunneliefekti avastamine.
Ivar Giaever USA, Norra
Brian David Josephson Inglismaa Ülijuhtivuse uuringud, Josephsoni efekti avastamine.
1974 Martin Ryle ja Antony Hewish Inglismaa Raadio-astrofüüsikaalased uuringud, sünteesitud apertuuri leiutamine ja pulsarite avastamine.
1975 Aage Niels Bohr, Benjamin Roy Mottelson Taani Aatomituuma struktuuri uuringud.
Leo James Rainwater USA
1976 Burton Richter ja Dīng Zhàozhōng USA J/psi mesoni avastamine.
1977 Philip Warren Anderson, John Hasbrouck van Vleck USA Magnetiliste ja korrastamata süsteemide teoreetilised uuringud.
Nevill Francis Mott Inglismaa
1978 Pjotr Kapitsa NSV Liit Madalate temperatuuride füüsika, avastas ülivoolavuse.
Arno Allan Penzias ja Robert Woodrow Wilson USA Reliktkiirguse avastamine.
1979 Sheldon Lee Glashow, Steven Weinberg USA Nõrga ja elektromagnetilise interaktsiooni ühendteooria.
Abdus Salam Pakistan
1980 James Watson Cronin, Val Logsdon Fitch USA Sümmeetriaprintsiibi rikkumine K-mesonite lagunemisel.
1981 Nicolaas Bloembergen ja Arthur Leonard Schawlow USA Laserspektroskoopia arendamine.
Kai Manne Boerje Siegbahn Rootsi Elektronspektroskoopia arendamine.
1982 Kenneth Wilson USA Faasiüleminekutealased uuringud.
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar USA, India Tähtede struktuuri ja evolutsiooni kujundavate protsesside teooria.
William Alfred Fowler USA Keemiliste elementide tekkimine tuumareaktsioonides.
1984 Carlo Rubbia Itaalia W- ja Z-bosoni avastamisele kaasaaitamine.
Simon van der Meer Holland
1985 Klaus von Klitzing Saksamaa Liitvabariik Halli efekti kvantvariandi avastamine.
1986 Ernst Ruska Saksamaa Liitvabariik Fundamentaalsed uuringud elektronoptikas, elektronmikroskoobi loomine.
Gerd Binnig Saksamaa Liitvabariik Skaneeriva tunnelmikroskoobi loomine.
Heinrich Rohrer Šveits
1987 Johannes Georg Bednorz Saksamaa Liitvabariik Keraamiliste materjalide ülijuhtivus.
Karl Alexander Müller Šveits
1988 Leon Max Lederman, Melvin Schwartz ja Jack Steinberger USA Neutriinode uuringud.
1989 Norman Foster Ramsey USA Vesinik-maseril baseeruva aatomkella loomine.
Hans Georg Dehmelt USA Ioonlõksu loomine.
Wolfgang Paul Saksamaa Liitvabariik
1990 Jerome Isaac Friedman, Henry Way Kendall USA Elektronide mitteelastsed põrked prootonitega, kvargi mudel osakestefüüsikas.
Richard Edward Taylor Kanada
1991 Pierre-Gilles de Gennes Prantsusmaa Vedelkristallide ja polümeeride struktuuri uuringud.
1992 Georges Charpak Prantsusmaa, Poola Elementaarosakeste traatmaatriksdetektori leiutamine.
1993 Russell Alan Hulse ja Joseph Hooton Taylor Jr. USA Uut tüüpi pulsarite avastamine.
1994 Bertram Neville Brockhouse Kanada Neutronspektroskoopia arendamine.
Clifford Glenwood Shull USA Neutronite difraktsiooni tehnika arendamine.
1995 Martin Lewis Perl USA Leptonite füüsika, F. Reines ka neutriino detekteerimise eest.
Frederick Reines USA
1996 David Morris Lee, Douglas Osheroff ja Robert Richardson USA Heelium-3 ülivoolavuse avastamine.
1997 Steven Chu, William Daniel Phillips USA Aatomite laserkülmutamine.
Claude Cohen-Tannoudji Prantsusmaa
1998 Robert Laughlin, Daniel Chee Tsui USA Kvantfluidumi uuringud.
Horst Ludwig Störmer Saksamaa Liitvabariik
1999 Gerardus 't Hooft ja Martinus Veltman Holland Elektronõrga vastastikmõju renormaliseeritavuse tõestus.
2000 Žoress Alfjorov Venemaa Pooljuht-heterostruktuuride loomine, mida kasutatakse optoelektroonikas.
Herbert Kroemer Saksamaa
Jack St. Clair Kilby USA Integraalskeemi leiutamine.
2001 Eric Allin Cornell, Carl Edwin Wieman USA Bose–Einsteini kondensatsioon ülimadalatel temperatuuridel.
Wolfgang Ketterle Saksamaa
2002 Raymond Davis Jr. USA Kosmilise neutriino detekteerimine.
Masatoshi Koshiba Jaapan
Riccardo Giacconi Itaalia, USA Röntgenastronoomiaalased uuringud.
2003 Aleksei Aleksejevitš Abrikossov, Vitali Ginzburg Venemaa Ülijuhtivuse ja ülivoolavuse teooria.
Anthony Leggett Inglismaa, USA
2004 David Gross, David Politzer ja Frank Wilczek USA Avastasid asümptootilise vabaduse kvantkromodünaamikas.
2005 Roy J. Glauber USA Optilise koherentsi kvantteooria.
John L. Hall USA Laserspektroskoopia, optilise aatomkella loomine.
Theodor W. Hänsch Saksamaa
2006 John C. Mather ja George F. Smoot USA Kosmilise mikrolaineala foonkiirguse uurimine.
2007 Albert Fert Prantsusmaa Hiiglasliku magnettakistuse avastamine.
Peter Grünberg Saksamaa
2008 Yōichirō Nambu Jaapan, USA Värvisümmeetria rikkumise mehhanism.
Makoto Kobayashi ja Toshihide Maskawa Jaapan
2009 Charles Kao Hongkong, Inglismaa, USA Valguse levimine optilises fiibris.
Willard Boyle Kanada, USA CCD-sensori loomine.
George Smith USA
2010 Andrei Geim Venemaa, Holland Grafeeniuuringud.[1]
Konstantin Novosjolov Venemaa, Inglismaa
2011 Saul Perlmutter, Adam Riess USA Universumi kiireneva paisumise avastamine.
Brian Schmidt Austraalia, USA
2012 Serge Haroche Prantsusmaa Eksperimendid individuaalsete kvantsüsteemidega.
David Wineland USA
2013 François Englert Belgia Higgsi bosoni olemasolu ennustamine.
Peter Higgs Inglismaa
2014 Isamu Akasaki, Hiroshi Amano Jaapan Sinise valgusdioodi loomine.
Shuji Nakamura Jaapan, USA
2015 Takaaki Kajita Jaapan
Arthur B. McDonald Kanada
2016 David J. Thouless Suurbritannia ja USA
Duncan Haldane Suurbritannia ja USA
John M. Kosterlitz Suurbritannia
2017 Rainer Weiss Saksamaa ja USA
Barry Barish USA
Kip S. Thorne USA
2018 Arthur Ashkin USA
Gérard Mourou Prantsusmaa
Donna Strickland Kanada

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]