Kuno Raude

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Kuno Raude (sündinud 13. aprillil 1941) on eesti arhitekt, poliitik ja ühiskonnategelane.

Elulugu[muuda | muuda lähteteksti]

Kuno Raude sündis Liisa (s. Kello) ja Paul-Ludvig Raude perekonda Rakveres. Aastatel 1941-1944 elas koos vanematega ja õega Virumaal Simuna kihelkonnas Salla vallas Käru külas, kus isa töötas hinnatud mööblitislerina. Pärast isa mobiliseerimist 1944. aasta veebruaris Saksa sõjaväkke, sai pereema ja tema laste elukohaks taas vanaisa Gustav Kello Viilu talu Küti vallas Arukülas.[viide?]

1. septembril 1948 alanud õpingud Aruküla Algkoolis (õpetajad Helene ja Julius Taremaa) katkestas 25. märtsi 1949 küüditamine koos vanaema Marie Kelloga Siberisse.

Aastatel 1949-1957 elas Kuno Krasnojarski krais Verhne-Ussinski rajoonis Verhne-Ussinski alevis, kus jätkas õpinguid venekeelses Verhne-Ussinski Keskkoolis. 1952. aasta mais saadeti Verhne-Ussinskisse asumisele ka ema Liisa ja õde Aime. Vanaema Marie suri 14. veebruaril 1953 ja on maetud Verhne-Ussinski kalmistule.[viide?]

Pärast kümneaastast vangistust saadeti perekonnapea Komi ANSV Inta vangilaagist 1954. aastal asumisele samuti Verhne-Ussinskisse. Pärast vabanemist pöördus perekond Raude 1957. aasta märtsikuus tagasi kodumaale.[viide?]

Rehabiliteeritud 31. märtsil 1989 Eesti NSV 07.12.1988.a. seaduse "Kohtuväliste massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis 1940-1950-ndail aastail" alusel.[viide?]

Kuno Raude töömehetee algas 1957. aasta sügisel Rakvere Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liidu Tööstuskombinadis. 1958–1960 õppis ta ETKVL-i Kooperatiivkoolis Tallinnas. Järgnes töö kondiitrina Paide Rajooni Tarbijate Kooperatiivi ÜTE süsteemis. 1961. aasta suvel tegi Raude sisseastumiseksamid Leningradi Arktilisse Merekooli (ЛАУ). Loobus õpingutest, sest välisviisa avamist takistanuks „troika” poolt Vene NFSV Kriminaalkoodeksi §58 1a alusel määratud „kohtulik karistus” isale. 1961–1964 teenis Nõukogude armee I. Tankidiviisis Kaliningradis, kus oli jao komandör, auastmelt vanemseersant. 1964–1966 töötas ETKVL Rakvere Kaubandusliku Inventari Tehases luksepana ja 1966–1967 Rakvere Internaatkoolis majandusjuhatajana.[viide?]

1967-1972 õppis Eesti NSV Riiklikus Kunstiinstituudis (ERKI), mille lõpetas arhitektina. Tema diplomitöö pälvis üleliidulisel konkursil NSV Liidu Arhitektide Liidu I järgu diplomi. 1972–1978 töötas Raude Tallinna vanalinna regenereerimise grupi juhina ja arhitektina Vabariiklikus Restaureeimisvalitsuses. Sellest ajast pärineb Tallinna vanalinna 25. kvartali regenereerimise projekt, mis oli ja on jäänud ainsaks omataoliseks tänaseni.[viide?]

1978-1982 töötas üheaegselt õppejõuna ERKI arhitektuuri kateedris (arhitektuurne projekteerimine, arhitektuurne graafika, kujutav geomeetria, diplomitööde juhendamine, teaduslik töö „Ajalooliste linnade regenereerimise võrdlev analüüs“) ja arhitektina Harju Rajooni RSN TK Ehituse ja Arhitektuuri Osakonnas.[viide?]

Jätkates tööd ERKI-s korraldas Kuno Raude Pärnu linna peaarhitektina ning Pärnu Linna RSN TK Ehituse ja Arhitektuuri Osakonna juhatajana 1982–1986 Pärnu linnaehitusnõukogu, EAO tootmisgrupi, RAEK Inspektsiooni, linna geodeetiliste teenistuste ja riiklike vastuvõtukomisjonide tööd. Peaarhitekt korraldas ja vastutas generaalplaanide, detailplaneeringute ja hoonestamise projektide ellurakendamise, linna kui terviku ruumilise kujundamise, ehitusjärelevalve töö, linna täitevkomitee õigusaktide eelnõude koostamise, riiklike projekteerimisorganisatsioonide juhendamise, kodanike kaebuste lahendamise, täitevkomitee esimehe korralduste täitmise ja paljude muude küsimuste lahendamise eest.[viide?]

Raude on olnud NSVL Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektide Liidu liige alates 1983, linnaehituse nõukogu esimees, pidevplaneerimise koordinatsioonikomisjoni liige, projektide ekspertkomisjoni esimees, arhitektuurivõistluste žüriide esimees, ehitiste vastuvõtukomisjoni liige, Pärnu vanalinna regenereerimise staabi liige, kunstinõukogu liige, looduskaitse komisjoni liige.[viide?]

Jätkus töö õppejõuna ERKI-s ning aastatel 1986-1992 Harju Rajooni RSN Täitevkomitee Arhitektuuri- ja Linnaehituse Valitsuse juhatajana, Harjumaa peaarhitektima.[viide?]

30.09.1992.-10.03.1995 oli Kuno Raude VII Riigikogu liige, Riigikogu riigikaitsekomisjoni ning Kaitsepolitseiameti tegevuse ja jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimise ajutise komisjoni liige, Riigikogu „Ajutise komisjoni NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis” liige, EV Valitsuse korraldusega nr. 745-k moodustatud komisjoni (nn. jäägrikomisjon) liige, siseministri käskkirjaga nr. 3 moodustatud “Noore politseiametniku preemia komisjoni” liige.[viide?]

Raude on 44 seaduse- ja Riigikogu otsuse eelnõu, 53 arupärimise, 61 ettepaneku ning ettekande autor. 1994 algatas ta ehitusseaduse eelnõu, mis võeti vastu keskkonnaministeeriumi poolt esitatud kujul.[viide?]

Kaitseliidu liige alates 1994. aastast.[viide?]

1996-1997 Riigi Maa-ameti maakorralduse osakonna direktor, Nõmme Halduskogu liige, halduskogu omandi- ja maareformikomisjoni esimees aastatel 1996-1999. 1997-2000 AS Balteco arhitekt-projektijuht. 1999-2001 AS E-Arsenal nõukogu liige. 1999-2002 Nõmme Halduskogu liige, halduskogu maakomisjoni esimees, halduskogu linnamajanduskomisjoni liige. 1999-2000 AS Tallinna Vesi nõukogu liige. 1999-2002 Tallinna Linnavolikogu liige, alates 22. aprillist 1999 linnavolikogu linnamajanduskomisjoni liige.[viide?]

2003-2007 Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Tallinna Ühenduse juhatuse esimees, Eesti Vabadusvõitluse Vääristamise Fondi juhatuse liige, 2004 - 2005 Eesti Vabadusvõitluse Vääristamise Fondi juhatuse esimees. 2004–2006 Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse liige. Alates 2003 Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna liige.[viide?]

2003–2008 oli Raude Vabariigi Valitsuse 10.06.2003.a. korraldusega nr. 376-k moodustatud „Asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks” komisjoni liige, komisjoni sekretär. "Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku" seaduse eelnõu algataja ja kaasautor. Eesti Genealoogide Seltsi Tallinna osakonna liige alates 2003. aastast. 2006–2007 Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökoja eesistuja.[viide?]

Ligemale 500 artikli, kuue raamatu autor ja kolme raamatu kaasautor. Seitsme ausamba ja 15 hauatähise autor. 2018. aastal Väike-Maarjasse püstitatud Georg Lurichi ja Siberisse 51 hukkunud eestlase auks püstitatud ausammaste autor. Eestlaste küüditamist Siberisse aastatel 1941, 1945, 1949 ja 1951 meenutava postmargi loomise idee autor.[viide?]

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

1972. aasta augustis abiellus ERKI üliõpilase Kaie Tombakuga. 27. mail 1973 sündis perekonda tütar Liina.[viide?]

1983 abiellus Helgi Mäesaluga. 4. juulil 1983 sündis perekonda poeg Kristjan-Paul ja 16. mail 1988 poeg Martin-Johannes.[viide?]

Haridus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 01.09.1948-25.03.1949 – Rakvere rajooni Küti külanõukogu Aruküla 4. klassiline Algkool, õpetajad Helene ja Julius Taremaa
 • 01.09.1949 - märts 1957 - Vene NFSV Krasnojarski Krai Verhne-Ussinski rajoon Verhne-Ussinski Keskkool, direktor Ivan Vasiljevitš Antipov
 • 1958-1960 - ETKVL Kooperatiivkaubanduse Kool, direktor Alfred Vakk
 • 15.02.-29.04.1961 - Paide Tööstuskool nr. 16 (ALMAVÜ), III klassi (ABC) autojuht
 • September 1961 - Leningradi Arktilise Merekooli (ЛАУ) I kursuse kursant, loobus õpingust
 • September 1961 - Tallinna Kalandustehnikumi raadioside osakonna I kursuse õpilane, õpingud katkestas teenistus Nõukogude armees
 • 1967 - Rakvere Töölisnoorte Keskkool
 • 1967-1972 - Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, arhitekt, rektor prof. Jaan Vares, õppeprorektor prof. Peeter Tarvas (diplomitöö juhendaja)[viide?]

Täiendkoolitus[muuda | muuda lähteteksti]

1972-1973 ettevalmistuskursused ENSV Teaduste Akadeemia teadusliku kaadri ettevalmistamise osakonnas. Alates 04.03.1993 riigikaitsealane koolitus NATO peakorteris Brüsselis. Alates 05.10.1993 Soome Maakaitse Kõrgkooli maakaitse 13. erikursus. Alates 26.11.1994 riigikaitsealane konverents Vene Föderatsioonis Kaliningradis.[viide?]

Looming[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Vabariigi loomise ja taastamise eest võidelnute mälestuse põlistamine. Monumendid.[muuda | muuda lähteteksti]

Aastatel 1975-2017 kujundas, tellis ja paigaldas ta viiele Eestimaa kalmistule (Viru-Jaagupi kalmistu 5, Saunametsa Türil 3, Tallinna Siselinna kalmistu 2, Tallinna Metsakalmistu 4, Hageri kalmistu) kokku 15 hauatähist[viide?]

 • 1991-1992 - Rakvere Vabadussõja ausamba taastamine, pronksskulptuuri autor skulptor Lembit Palm, avatud 31. augustil 1992
 • 2000 - Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse esise platsi arhitektuurse lahenduse projekt
 • 2000 - vanavanaisa Johann Kello perekonna mälestuskivi Arukülas Muti talus Lääne-Virumaal, avatud 11. juunil 2000
 • 2001 - Tallinna kavandatud Vabaduse monumendi I vooru võistlustööd „Eskarp”, „Ingveri bastion”, „Jaani kirik”, „Komandandi tee”, „Tuntud ring”, esitatud žüriile 19. novembril 2001. Konkurss ebaõnnestus, sest puudus konkurssi läbiviimiseks vajalik lähteülesanne.
 • 2001 - konkursi läbikukkumise tulemusena esitas Tallinna Linnavolikogule ja Tallinna Linnavalitsusele „Ettepanekud Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli puiestee maa-ala detailplaneeringu muutmiseks. Vabaduse monumendi asukoht.”
 • 2003 - Pärnu Vanaparki püstitatud ausammas „Eesti riikliku iseseisvuse eest võidelnutele”, avatud 23.11.2003
 • 2004 - Sinimägedesse Grenaderi mäele püstitatud ausammas „20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi võitlejatele”, avatud 31.07.2004
 • 2006 - Sinimägedesse Grenaderi mäele püstitatud ausammas „5. Freiwilligen Sturmbrigade Wallonien võitlejatele”, avatud 29.07.2006
 • 2006 - Mehikoormasse püstitatud ausammas „20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi 45. rügemendi (Harald Riipalu) võitlejatele”, avatud 26.08.2006
 • 2006 - 1944. aasta Eesti kaitselahingutest osavõtjate auks kujundatud rinnamärk „1944”, esitletud 26.08.2006 Mehikoormas
 • 2006 - mälestusplaadi projekt juulis 1941 Tartu linna kaitsel langenud võitlejatele
 • 2007 - Vabadussõja Võidusamba ideekonkursi projekt, esitatud žüriile 02.07.2007
 • 2007 - suvel taastas koos Kriisk Meelisega Jõhvi Kivist 27.04.2007 öösel vandaalide poolt lõhutud ausambad Sinimägedes, taastatud ausammaste jalamile on raiutud tekst „Purustatud 27.04.2017”
 • 2010 - „Sinimägede memoriaali eskiisprojekt", esitatud Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühenduse juhatusele
 • 2012 - mälestusrahn Aruküla taastajatele Lääne-Virumaal Kulina-Aruküla tee ääres, avatud Aruküla taastamise 300 aastapäeva puhul 01.07.2012
 • 2013 - Georg Lurichi ausamba eskiisprojekt, esitatud Väike-Maarja Vallavalitsusele 18.04.2013
 • 2014 - Georg Lurichi ausamba eelprojekt, esitatud Väike-Maarja Vallavalitsusele 23.03.2014
 • 2014 - mälestusplaat Küti vallast 1949 küüditaud inimestele Viru-Jaagupi kirikus, avatud ja õnnistatud 25.03.2014
 • 2014 - Rüütliristi kavaleri Harald Nugiseksi büst Laupa Põhikoolis Järvamaal, avatud 12.11.2014, idee autor Kuno Raude, büsti autor skulptor Mare Mikof
 • 2015 - käesoleva ajani täiendab Krasnojarski krai Jermakovski rajooni Verhne-Ussinski alevimuuseumi arhivaale materjalidega küüditatute kohta 1949, ka roostevaba metallist valmistatud logo „Eesti Vabariik 100” (15.05.2018) ja pühendusega sini-must-valge laualipp (19.11.2019) on muuseumile üle antud
 • 2017 - juulis kinkis Krasnojarski krai Jermakovski rajooni Keskraamatukogule 12 köidet Eesti Represseeritute Registri Büroo algatusel väljaantud n.n. „musta raamatut”
 • 2017 - juulis saatis Krasnojarski krai Memoriaalile samade raamatute digiversioonid
 • 2018 - Väike-Maarjasse Lurichi väljakule püstitatud Georg Lurichi ausammas, avatud koos Lurichi väljakuga 01.09.2018, pronksskulptuuri autor skulptor Lembit Palm
 • 2018 - ausammas Siberis Krasnojarski krais Verhne-Ussinski rajoonis aastatel 1949-1960 hukkunud 51 eestlasele Verhne-Ussinski alevikalmistul Sajaani mägedes, avatud 15.05.2018
 • 2018 - tõi Eestisse samalt kalmistult leitud Mare Lillakase ristilt pärit plaadikese, mis koos uue hauaplaadiga on paigaldatud tema abikaasa August Lillakase plaadi kõrvale Haapsalu kalmistul
 • 15. mail 2018 - leidis Nižne-Ussinski kalmistult VR II3 kavaleri Juhan Heinmaa haua. Selgeks sai Juhan Heinmaa täpne surmadaatum ja matmiskoht. Nüüd on Juhan leidnud väärika koha Eesti Vabaduse Risti kavaleride registris
 • 2019 - koostatud Viru-Jaagupi kihelkonnast Roela ja Rägavere vallast 25.03.1949 Siberisse küüditatud inimeste mälestusplaatide projektid.
 • 2019-2020 - kujundatud Krasnojarski krais Verhne-Ussinski rajoonis aastatel 1949-1960 hukkunud 51 eestlasele püstitatud ausamba jalamile mälestusplaat hukkunute nimedega vene tähestikus, plaat paigaldatud Verhne-Ussinski kalmistule 31.08.2020
 • 2020 - Roela ja Rägavere vallast 25.03.1949 Siberisse küüditatud inimeste mälestusplaadid paigaldatati Viru-Jaakobi kiriku interjööri 19.02.2020. Triptühhoni "Kodukihelkond mäletab" pühitsemise 26. märtsil 2020 välistas Covid-19 pandeemia. 13. juunil 2021 pühitses triptühhoni ja perekond Raude riigi- ning perekonnalipu EELK peapiiskop emeeritus Andres Põder.
 • 2020 Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekonkurss. Võistlustöö märgusõnaga "PRIIMUS" antud üle Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile 13. aprillil 2020. Võistlustöö asub Pärnu Muuseumis.
 • 2020 Tartusse kavandatud "KUNSTITEOSE AVATUD IDEEKONKURSS". Võistlustöö „LUMEN AQUA Populus” antud üle Tartu Ülikooli Kliinikumi hanketeenistusele 19. mail 2020. Võistlustöö asub Pärnu Muuseumis.
 • Kaante vahele on saadud  "Eesti Soomusrongide võitlejatele pühendatud mälestusmärgi ideekavand", mille andis 14. detsembril 2021 tellijale üle.
  • Saatusekaaslaste mälestuse põlistamine.
  • Raamatud
 • 1995 VII Riigikogu stenogrammid, IV köidet
 • 1995 VII Riigikogu liikmete arupärimised 1992-1995
 • 1995 VII Riigikogu riigikaitsekomisjoni protokollid
 • 1999 EÕRL "Memento" Rakvere Ühingu raamatu “Küüditatud 1949. Lääne-Virumaa” (toimetaja Õilme Nurk) kaasautor ja kujundaja, esitletud juunis 1999 Rakveres
 • 2000 raamatu "Muti Juhan ja tema lapsed” (autor Raely Viirsalu) toimetaja ja kujundaja, esitletud Kello-Kalade suguseltsi kokkutulekul Arukülas 11. juunil 2000
 • 2006 raamatu „Tallinna vabadusvõitlejad” autor, esitletud Rahvusraamatukogus 18. detsembril 2006
 • 2007 – aastatel 1941, 1945, 1949 ja 1951 Siberisse küüditatud eestlaste mälestuseks emiteeritud postmargi idee autor, kujundus Riho Luuse
 • 2009 raamatu „Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ajalugu” (koostaja Vaino Kallas) kaasautor
 • 2013 raamatu „Mägi-Altai 1969“ autor, esitletud 13. juulil 2013 Pärnus toimunud EÜE 50. aastapäeva tähistamisel
 • 2016 raamatu „Loodud 1971-2016” autor, esitletud 10. aprillil 2016 Padisel
 • 2017 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva teleseriaalide konkursile esitatud „Ideekavand TV dokumentaalfilmide seriaali „MEIE SELJA TAGA OLID KODUD“ autor
 • 2019 raamatu „SÜDAMELT ÄRA II. Ettekanded, sõnavõtud, arupärimised 1992-2019” käsikirja autor
 • 2020-2021 raamatu "Tuntud tundmatud Rakvere kunstnikud Adele Sildmets ja Arkadi Snegirjov" autor. Raamat ilmus trükist veebruaris 2021.
 • 2020-2021 raamatu "JÄRELTULIJATELE 1642-2021". Raamat ilmus trükist aprillis 2021.
 • Mälestusraamatutega „JÄRELTULIJATELE” (482 lk, 810 fotot) ning „TUNTUD TUNDMATUD RAKVERE KUNSTNIKUD ADELE SILDMETS JA ARKADI SNEGIREV” (85 lk, 43 fotot, 82 reproduktsiooni kunstnike maalidest) ja „INIMLIKEST ASJADEST 1982-1995 I köide" (520 lk) saab tutvuda Riigikogu lugemissaalis, Eesti Rahvusraamatukogus, Tartu Ülikooli Raamatukogus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus, Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus, Tallinna Keskraamatukogus, Pärnu Keskraamatukogus, Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, Verhne-Ussinski raamatukogus, Eesti Memento Liidu kantseleis, Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Arhitektuurimuuseumis, Pärnu Muuseumis, Virumaa Muuseumides, Vinni Vallamuuseumis, EELK Viru-Jaakobi koguduse kantseleis.
 • 28. jaanuaril 2022 ilmus trükist triloogia „Inimlikest asjadest 1982-1995 I köide" (520 lk, Talvela OÜ, toimetaja Terje Tammearu), milles autor esitab ajavahemikul 1982-1995 avaldatud artiklite, kommentaaride ja neid illustreerivate fotode kaudu oma suhtumise Eesti ühiskonnas toimunusse.
 • 25. märtsil 2022 ilmus trükist raamat „Inimlikest asjadest 1995-2005 II„ (529 lk, kujundaja Kuno Raude, korrektuur ja küljendus: Talvela OÜ Terje Tammearu, trükikoda ThinkPrin). Sisaldab aastatel 1996-2005 avaldatud artikleid, avalikult esitatud ettekandeid ja kommentaare, mille kaudu saab ettekujutuse autori hoiakutest ühiskonnas lähiminevikus toimunu kohta.
 • 12.07.2022. ilmus trükist raamat “Inimlikest asjadest III 2006-2013” (A5 540 lk).
 • 07.09.2022. ilmus trükist raamat „Inimlikest asjadest 2014-2022 IV“ A5 388 lk .

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

https://arvamus.postimees.ee/3269253/jaanus-piirsalu-kuuditamine-pole-veel-loppenud?

https://parnu.postimees.ee/6547913/olerex-on-raekula-tankla-projekteerimisega-endiselt-ummikus

https://virumaateataja.postimees.ee/4488407/siberis-avatakse-kuuditatute-monument

https://virumaateataja.postimees.ee/2984085/mementolased-viisid-lipu-muuseumi-hoiule

https://virumaateataja.postimees.ee/909296/rakvere-ootab-meenutusi-vabadussoja-malestussamba-taastamisest

https://virumaateataja.postimees.ee/2436199/kuuditamise-aastapaev-on-lahenemas

https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1982/07/23/14

https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1988/07/08/8

https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1987/01/30/9

https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1972/07/07/1

https://dea.digar.ee/article/virumaateataja/2015/06/19/8.5

https://dea.digar.ee/article/koduvallavinni/2014/03/01/6

https://dea.digar.ee/article/vaikemaarjav/2014/04/01/54

https://dea.digar.ee/article/vaikemaarjav/2016/03/01/41

https://dea.digar.ee/article/vaikemaarjav/2018/02/15/26

https://dea.digar.ee/article/postimees/2018/06/09/5.6

https://dea.digar.ee/article/postimees/2019/03/25/5.12

https://dea.digar.ee/article/postimees/2018/04/23/5.5

https://dea.digar.ee/page/voitleja/2007/10/01/6

https://dea.digar.ee/page/voitleja/1992/09/01/9

https://dea.digar.ee/page/sirpjavasar/1987/01/30/9

https://dea.digar.ee/page/vooremaa/2008/10/14/3

https://dea.digar.ee/page/videvik/2011/09/01/7

Projektid, uurimistööd, programmid, retsensioonid

 • 1971 ENSV Riiklik Kunstiinstituut, ENSV Turisminõukogu Paganamaa puhkemaja ehitusprojekt
 • 1972 ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, Koostöös arhitekt Leonhard Lapiniga „Tallinna vanalinna kvartali nr. 25 uurimis-projek-teerimistööde programm aastateks 1972–1975”
 • Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 väliuurimistööd. Ülesmõõtmisjoonised.
 • 1973 ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus

Lühike ajalooline õiend Tallinna kesklinna plaani kujunemise põhijoontest 19. ja 20. sajandil. Leo Gens, Kuno Raude, Leonhard Lapin.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 arhitektuuriajaloolised eritingimused.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 territooriumi ja ruumibilanss. Leonhard Lapin, Kuno Raude. Töö P-1703.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 regenereerimise tööprogramm. Kuno Raude, Helmi Üprus, Leonhard Lapin. Töö P-1715.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25. 1972–1973 väliuurimiste aruanne. Album P-1847.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25. 1972–1973 väliuurimiste aruanne. Albumid I P-1853, II P-1854, III P-1855, IV P-1856, V P-1857.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Koostöös kunstiajaloolase Helmi Üprusega "Tallinn Uus tn. 18 arhitektuuri-ajaloolised eritingimused hoone Uus tn. 18 rekonstrueerimiseks. Töö P-1702"

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Tallinn Uus tn. 18 peahoone ülesmõõtmisjoonised ja arheoloogilised väliuurimised. Töö Ü-276.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Tallinn Uus tn. 18 hoone kapitaalremondi ja ateljee-ühiselamuks kohandamise ning krundi heakorrastamise projekt. Töö P-1707.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Tallinn Uus tn. 18 arhitektuur-ehituslikud tööjoonised. Töö P-1836.

Tallinn Uus tn. 18 elamu sisekujundus.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Arhitektuuri-ajaloolised eritingimused hoonete ­rekonstrueerimiseks. Hoone Vana-Viru 12. Töö nr. 1783.

Tallinn, Läike tn. 9a. Valdur Lääne individuaalelamu muutmisprojekt.

1974 ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 funktsionaalne regenereerimine. Seisukohad ja ettepanekud regenereerimiseks. Ajalooline õiend. Helmi Üprus, Kuno Raude, Leonhard Lapin.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 linnaehituslik-arhitektuurse seisundi uurimine. Kvartal nr. 25 linnaehituslik-arhitektuurne positsioon vanalinnas. Kuno Raude, Leonhard Lapin. Töö P-1846.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 funktsionaalne regenereerimine. Seisukohad ja ettepanekud regenereerimiseks. Kuno Raude, Leonhard Lapin, Helmi Üprus. Töö P-1896.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Hoone Uus tn. 18 väliuurimistööde aruanne. Töö P-1922.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Uurimis-projekteerimistööde programm muldkindlustusvööndi linnaehituslikuks rekonstrueerimiseks. Töö P-1996.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Lähteülesanne kvartal nr. 25 regenereerimise eskiisprojekti koostamiseks. Töö P-2066.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 funktsionaalne regenereerimine. Linnaehituslik-tehnoloogilise seisundi analüüs.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Linnaehituslikud ettepanekud Tallinna vanalinna rekonstrueerimiseks 1980 (venekeelne tekst). Kuno Raude, Leonhard Lapin. Töö P-2135.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Seisukohad ja ettepanekud kavatsetavate uurimis-, projekteerimis-, ehitus- ja heakorrastustööde kohta Tallinna vanalinna muldkindlustusvööndis.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Arhitektuuriajaloolised eritingimused Valli tn., Viru tn. ja Pärnu mnt. vahelise maa-ala rekonstrueerimiseks koos antud piirkonna täpsustatud regenereerimise ettepanekutega. Kuno Raude, Sulev Mäeväli. Tööd P-2210 ja P-2249.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Instrumentaalselt mõõdistatud Kõrge Viruvärava bastioni asend linna tänapäevasel plaanil.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Kõrge Viruvärava bastioni rekonstrueerimise ideekavand.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Kõrge Viruvärava bastioni rekonstrueerimise I etapi skeem.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Kõrge Viruvärava bastioni rekonstrueerimise II etapi projekt

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Muldkindlustusvööndi maa-aladel nr. 1, 2, 3 ja 4 teostatud šurfide asendiplaanid.

Linnaehituslikud ettepanekud Tallinna vanalinna kaitsetsooni korrastamiseks 1980. aastaks. Helmi Üprus, Kuno Raude, Lembit Lannes.

Градостроиеельные мероприятия к 1980 году в охранной зоне исторического центра города Таллина (предварительные соображения). Kuno Raude, Lembit Lannes.

Harju rajoon, Vääna-Jõesuu, a/kooperatiiv „Liivaku” EK-5. Lembit Hark`i aiamaja ehitusprojekt.

Retsensioon ERKI arhitektuuri kateedri diplomandi Merle Andersoni diplomitööle „ENSV TA Arheo­loogia muuseumi hoonete kompleks Tallinna vanalinnas”. Juhendaja dots Rein Zobel. 26.06.1974.

1975 ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 regenereerimise eskiisprojekt. Graafiline materjal. Töö P-2433B.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 regenereerimise eskiisprojekt. Tekstiline materjal. Kuno Raude, Mart Kalling, Helmi Üprus. Töö P-2433.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Ettepanekud kvartalis nr. 25 asuvate kaupluste ja administratiivasutuste ümberpaigutamiseks. Kuno Raude, Helmi Üprus, Mart Kalling. Töö P-2464.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 regenereerimise eskiisprojekti realiseerimise võimalusi. Töö P-2488. Kuno Raude, Helmi Üprus.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 regenereerimise eskiisprojekt. Autorid arhitekt Kuno Raude ja kunstiajaloolane Helmi Üprus. Fotod projektist. 16 planšetti mõõtmetega 50x50 cm.

Регенерация старого Таллина. Исходные данные для функциональной и строительной регенерации квартала 16 (ул. Пикк 12-уч. 267, 268; ул. Мюнди 3 – уч. 265; ул. Кинга 6, Ратушная пл. 8 – уч. 290; ул. Пикк 10/ул. Кинга 10 – уч. 88). Kaust P-2229.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Tallinna vanalinna turismikompleksi kuuluvate objektide uurimis-projekteerimistööde programm. Venekeelne tekst. Töö P-2210.

Lähteandmed ja eskiisettepanekud Tallinna vanalinna kvartal nr. 16 funktsionaalseks ja ehituslikuks regenereerimiseks. Töö P-2221.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Arhitektuuriajaloolised eritingimused Valli tn., Viru tn. ja Pärnu mnt. vahelise maa-ala rekonstrueerimiseks koos täpsustatud regenereerimise ettepanekutega. Kuno Raude, Sulev Mäeväli. Tööd P-2194 ja P-2249.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Inventariseerimistööd. Fotoillustratiivne materjal. Köide I. Autorid Kuno Raude, Sulev Mäeväli. Töö P-2550.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Tallinna vanalinna pildistamise skeemid vaatega vanalinnale ja vaatega vanalinnast välja.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvööndi rekonstrueerimise projekt (funktsionaalne tsoneerimine, hoonestuse lammutamise järjekord, muldkindlustuste rekonstrueerimise järjekord, liikluse korraldamine, muldkindlustusvööndi haljastus, muldkindlustuste rekonstrueerimise tehnilised projektid – Gootide reduut, Kõrge Viru värava bastion jne.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Kirjalikud andmed teostatud väli- ja ehitustööde kohta muldkindlustusvööndis. 1974–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Uurimistööde aruanded. Tööd P-2218 ja P-2219.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Ettepanekud Tallinna Linna TSN TK Puhkeparkide Direktsiooni asutuste paiknemise kohta Tallinna vanalinnas. Lõbustuste kompleks. Töö P-2371.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Inventariseerimistööd. Annoteeritud fotoillustratiivne materjal. Köide I P-2548, köide II P-2549, köide III P-2550, köide IV P-2551. Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Statistilised tabelid: kvartal, tänav, kinnistu, maja nr., korteri nr., korterite arv, korteri kasulik pind, elamispind, tubade arv korterites, leibkondade arv korterites, elanike arv leibkonnas ja korteris, elanike ealine koosseis). 1975–1978.

Tallinn, Lenini rajoon, Saue alevik, Tõkke tn. 24 / Rauna tn. 20. Milli Samoilovi ja J. Arula kaksikindividuaalelamu sidumisprojekt.

Tallinn, Kalinini rajoon, Õismäe tee 47a, Leino Viirase, A. I. Moronovi, N. Grüningu, P. N. Garmatjuki, Ü. Talvise ja J. Hermani invaliidide garaaži ehitusprojekt. 4 kausta.

Valga rajoon, Otepää, Piiri tn. 17, Alfred Harki elamu kõrvalhoone projekt.

Tallinna Polütehnilise Instituudi Interklubi rinnamärgi kavand. Teostus: Tallinna Juveelitehas.

Retsensioon „Projekteerimisettepanekud ja tehno-ökonoomilised kaalutlused turismi teenindavate asutuste kompleksi loomiseks Tallinna vanalinnas, Tallinna ajaloolise tuumiku kasutamisega linna peamise turismitsentrina II köide” kohta. 45 lk.

1976 ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus

Kaalutlused tuletõrje evakuatsiooniteede korraldamiseks hoones Kohtu tn. 5.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Arhitektuuri-ajaloolised eritingimused ja kaalutlused Gootide reduudi rekonstrueerimiseks. P-2571.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvööndi rekonstrueerimine. Gootide reduudi eskiisprojekt. Kuno Raude, Mart Keskküla. Töö P-2605.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Seisukohad ja ettepanekud kavatsetavate uurimis-projekteerimise ja ehitus-heakorrastustööde läbiviimise kohta Tallinna vanalinna muld-kindlustusvööndis. Töö P-2700.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Uus tn. 18. Tööjoonised. Töö P-2757.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Uus tn. 29, 31, 33, 35, ja 37. Puhkeparkide Direktsiooni otstarbeks rekonstrueerimise uurimis-projekteerimistööde teostamise programm. Töö P-2885.

Uurimis-projekteerimistööde programm 1977. aastaks. P-2892.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Kirjalikud andmed muldkindlustuste ja muldkindlustuste vööndis paikneva hoonestuse inventariseerimise kohta. 1976–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Ankeetandmed muldkindlustusvööndis paiknevate asutuste ja ettevõtete kohta. 1976–­1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Tallinna vanalinna muldkindlustusvööndis paiknevate hoonete varustatus tsentraalse ja muu soojusenergiaga seisuga 01.02.1976. 1976–­1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Uus tn. 18 eesõue ja sisehoovi arhitektuurse lahenduse projekt.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Arhitektuuri-ajaloolised eritingimused koos eskiisprojektiga Harjumäe (Rootsi bastion) ja Lindamäe (Ingeri bastion) kohvrites olevate varjendite rekonstrueerimiseks. Kuno Raude, Sulev Mäeväli. Töö P-2766.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Ettepanekud Harjumäe varjendi funktsionaalseks regenereerimiseks.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Suur Rannavärava bastion. Arhitektuuri-ajaloolised eritingimused ja projekteerimis-ettepanekud eskiisprojekti staadiumis Tallinna Linna TSN Täitevkomitee VEEV töökodade ja olmeruumide väljaehitamiseks. Töö P-2857.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Statistilised tabelid: kvartal, tänav, kinnistu, aadress, hoone, valdaja, hoonetes paiknevad asutused, töötajate arv asutustes, kaupluste ja toitlustus­ettevõtete kaubakäive, istekohti ühe müüja kohta, istekohti müügisaali 1m² kohta, põhiruumide pind ja nomenklatuur vastavalt kehtivatele normidele, laiendamise võimalused, krundi suurus m²-tes, hoone tegelik ja taastamisväärtus rublades, hoone konstruktsioon, korruste arv, ehitamise aasta. 1976–1978.

Tallinn, Lenini rajoon, Männiku tee 52 / Kaitse tn. 8. V. Orava individuaalelamu muutmis- ja majandushoone juurdeehitusprojekt.

Retsensioon ERKI arhitektuuri kateedri diplomandi Mari Ojamaa diplomitööle „Rahvaspordi kompleks Vana-Mustamäele”. Juhendaja dots. Rein Zobel. 29.06.1976.


1977-1978 ENSV Vabariiklik Restaureerimisvalitsus,

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25 restaureerimis-rekonstrueerimistööde II etapi eskiisprojekt. P-3335.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25. Hoone Niguliste tn. 2 eskiisprojekt. Töö P-3575.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25. Hoone Niguliste tn. 2 rekonstrueerimise projekt.

Tallinna vanalinna regenereerimine. Kvartal nr. 25. Hoonete Kullasepa tn. 3, 5, 7, 9, 11 ja 13 uurimis-projekteerimistööde programm.

Tallinna vanalinna muldkindlusvöönd. Arhitektuuri-ajaloolised eritingimused Ingeri ja Rootsi bastionide heakorrastustööde läbiviimiseks. Kuno Raude, Sulev Mäeväli.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Muldkindlustuste ja muldkindlustusvööndis paikneva hoonestuse ehitamise aeg. Planšett M 1:2000. 1977–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Liiklusalased uurimised. Üldistus. Planšett M 1:2000. 1977–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Muldkindlustusvööndis paikneva hoonestuse termofitseerimise skemaatiline plaan seisuga 22.03.1976. Planšett M 1:2000. 1977–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Säilinud või osaliselt säilinud muldkindlustused. Muld-kindlustusvööndis paikneva hoonestuse füüsiline amortisatsioon. Planšett M 1:2000.1977–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Muldkindlustusvööndi funktsionaalse tsoneerimise skeem planšetil M 1:2000 seisuga 01.02.1976. 1976–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Ehitus-geoloogilised uurimised. Faktiline materjal koostöös geoloog R. Eesmaga. Planšett M 1:2000. 1976–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Ehitus-geoloogilised uurimised. Kultuurikihi samapaksuskaart. Kuno Raude, geoloog Richard Eesmaa (31.10.1925–21.06.2008). Planšett M 1:2000. 1976–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Muldkindlustuste ja muldkindlustuste vööndis paikneva hoonestuse arhitektuuri-ajalooline väärtus. Planšett M 1:2000. 1977–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Muldkindlustuste asend linna tänapäevasel plaanil. Planšett M 1:2000. 1977–1978.

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Ala nr. 4. Seal paiknevate muldkindlustuste vaadete ja lõigete rekonstruktsioon. Kuno Raude, Rein Zobel. Planšett M 1:2000. 1977–1978.

1978 Harju Rajooni RSN TK Ehituse ja Arhitektuuri osakond, arhitekt

Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Ettepanekud Tallinna vanalinna muldkindlustus-vööndi funktsionaalseks ja ehituslikuks regenereerimiseks. Maa-alad nr. 1, 2, 3 ja 4. Planšett M 1:500.
Tallinna vanalinna muldkindlustusvöönd. Ettepanekud Tallinna vanalinna muldkindlustus-vööndi funktsionaalseks ja ehituslikuks regenereerimiseks. Planšett M 1:2000. 1977–1978.

Harju Rajooni RSN TK EAO. Aianduskooperatiiv „Saviranna“ arhitektuur-planeerimise ülesanne 165-78.

Tallinn, Lenini rajoon, Rahvamaleva tn. 42. Elve Sillati individuaalelamu muutmisprojekt.

Harju rajoon, Vääna-Viti, a/kooperatiiv „Mesilane”. Arne Harki aiamaja muutmisprojekt.

1979 Harju Rajooni RSN TK Ehituse ja Arhitektuuri osakond, arhitekt

ENSV Teaduste Akadeemia suvilakooperatiiv „Kabris” arhitektuur-planeerimise ülesanne 145-79.

Tallinna vanalinnas asuva hoone Lühike jalg 9 rekonstrueerimise eskiisprojekt.

Harju rajoon, Keila linn, Hommiku tn. 12. Mart Kallismaa individuaalelamu sidumisprojekt.

Harju rajoon, Keila linn, Hommiku tn. 1. Toivo Tähtsalu individuaalelamu sidumisprojekt.

Pärnu linna Lastestaadioni olmehoone tehniline tööprojekt. 127-79 PR. Tellija: Pärnu Linna RSN Täitevkomitee.

Harju rajoon, Keila linn, Ülesõidu tn. 8. Aasma individuaalelamu muutmisprojekt.

Harju rajoon, „Kungla” sovhoosi keskasula individuaalelamute kvartali arhitektuur-planeerimise ülesanne 16-79.

Harju rajoon, „Kungla” sovhoosi keskasula individuaalelamute kvartali hoonestusprojekt.

Harju rajoon, „Kungla” sovhoosi keskasula individuaalelamute kvartali hoonestusprojekt tehnilise tööprojekti staadiumis. 16-79 AP.

Tallinn, Oktoobri rajoon, Rõika tn. 7. Erich Prommiku elumaja muutmisprojekt.

Harju rajoon, Keila linn, Jõe tn. 47. M. Nurk garaaži ja kasvuhoone ehitusprojekt.

Tallinn, Lenini rajoon, Sihi tn. 163 / Künni tn. 1. Valda Oviiri ja Elviine Kalda majandushoone muutmis- ja garaaži projekt.

Retsensioon ERKI arhitektuuri kateedri diplomandi Tiiu Sepmani diplomitööle „ENSV RA Ooperi-ja Balletiteater „Estonia””. Juhendaja prof Peeter Tarvas. 28.06.1979.


1980 Harju Rajooni RSN TK Ehituse ja Arhitektuuri osakond, arhitekt, ENSV Riiklik Kunstiinstituut

Pärnu linna Lastestaadioni olmehoone tehnilise tööprojekti arhitektuurse osa korrektuur.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatüki hoonestusprojekt.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna“ hoonestamise ja haljastamise projekt.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk, II grupp. Aiamajade nr 8, 10, 11, 13, 15 ehitusprojektid. Köide III.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk, III grupp. Aiamajade nr 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 46, 47, 48 ja 49 ehitusprojektid. Köide IV.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk, IV grupp. Aiamajade nr 20, 22, 24, 25, 26 ja 27 ehitusprojektid. Köide V.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk, V grupp. Aiamajade nr 28, 29, 30, 31, 32 ja 34 ehitusprojektid. Köide VI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk, VI grupp. Aiamajade nr 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ja 45 ehitusprojektid. Köide VII.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk krunt nr. 2. R. Kisandi aia­ maja ehitusprojekt. Köide VI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk krunt nr. 6. J. Popovi aiamaja ehitusprojekt. Köide VI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk krunt nr. 17. Aiamaja ehitusprojekt. Köide VI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk krunt nr. 28. Malle Kauf-manni aiamaja ehitusprojekt. Köide VI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk krunt nr. 30. Stanislav Jekimovi aiamaja ehitusprojekt. Seletuskirja käsikiri. Köide VI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk krunt nr. 32. J. Laatsi aia maja ehitusprojekt. Köide VI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” I maatükk krunt nr. 34. Ülo Toime aiamaja ehitusprojekt. Köide VI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatüki hoonestusprojekt.

Üksik a/kooperatiivi „Saviranna” I maatüki hoonestusprojekt ning aiamajade joonised.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk, VII grupp. Aiamajade nr. 50, 51, 52, 53, 75 ehitusprojektid. Köide VIII.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk, VIII grupp. Aiamajade nr. 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74 ehitusprojektid. Köide IX.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk, IX grupp. Aiamajade nr. 54, 56, 58, 60, 62, 64 ja 66 ehitusprojektid. Köide X.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk, X grupp. Aiamajade nr. 55, 57, 59, 61, 63, 65 ehitusprojektid. Köide XI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” haljastamise projekt. Koostöös aiandusagronoom H.-L. Munteriga. Köide XII.

Kolm kausta K. Raude koostatud aiamajade projektidega Harju rajooni Jõelähtme k/n a/kooperatiivi „Saviranna”. Kokku 15 + 14 + 15 = 44 aiamaja joonised.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 50. Kalle Kolgi aiamaja ehitusprojekt. Köide VIII.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 51. Meida Niitaru aiamaja ehitusprojekt. Köide VIII.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 55. Rein Pulma aiamaja ehitusprojekt. Köide XI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 56. Mihhail Brežezinski aiamaja „Kungla“ sidumisprojekt. Köide X.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 57. Pille Hinti aiamaja ehitusprojekt. Köide XI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 58. Lui Pälli aia­ maja ehitusprojekt. Köide X.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 60. Roland Sumre aiamaja ehitusprojekt. Köide X.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 63. Kuno Raude aiamaja ehitusprojekt. Köide XI.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 66. Voldemar Metsalliku aiamaja ehitusprojekt. Köide X.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 67. Tarmo Naruski aiamaja ehitusprojekt. Köide IX.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 68. Madis Rahnu aiamaja ehitusprojekt. Köide IX.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 69. Ferdinand Tammekivi aiamaja ehitusprojekt. Köide IX.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 70. Venda Männiste aiamaja ehitusprojekt. Köide IX.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 71. Taavi Männamaa aiamaja ehitusprojekt. Köide IX.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 72. Roland Põllu aiamaja ehitusprojekt. Köide IX.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 73. Jaan Riisalo aiamaja ehitusprojekt. Köide IX.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna” II maatükk krunt nr. 75. Kaljo Helde aiamaja ehitusprojekt. Köide VIII.

Harju rajoon, Harku k/n, Muraste-Suurupi a/kooperatiiv „Käsikäes”, kvartal nr. 4, krunt nr. 30. Tatriku aiamaja muutmisprojekt.

Harju rajoon, Harku k/n, Suurupi a/kooperatiiv „Kastehein“, krunt nr. 22. Vello Käski aiamaja ehitusprojekt.

Harju rajoon, Kose k/n, a/kooperatiiv „Kivivõhma“, krunt nr. 45. L. Lilleorgi aiamaja ehitusprojekt.

Harju rajoon, Harku k/n, a/kooperatiiv „Pae”. Tiit Padari aiamaja ehitusprojekt.

1981 ENSV Riiklik Kunstiinstituut

Eesti Riikliku Kunstiinstituudi peahoone juurdeehituse projekt 10.09.1981. Peeter Tarvas, Kuno Raude.

Paide rajoon, Väätsa külanõukogu, Väätsa alevik. Enn Rubise elamu ehitusprojekt.

Harju rajoon, Saue külanõukogu, aianduskooperatiiv „Urumarja”. Jüri Talvistu aiamaja ehitusprojekt.

Harju rajoon, Lagedi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Atleet” krunt nr. 40. Toivo Kullepi aiamaja ehitusprojekt.

Harju rajoon, Lagedi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Atleet” krunt nr. 42. Jaak Koidumaa aiamaja ehitusprojekt.

Harju rajoon, Lagedi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Atleet” krunt nr. 50. V. Jerini aiamaja ehitusprojekt.

Harju rajoon, Kuusalu külanõukogu, Salmistu küla, aianduskooperatiiv „Laane”. Vladimir Leškini aiamaja ehitusprojekt.

Harju rajoon, Viimsi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Tungal”. Nikolai Nikolajevi aiamaja muutmisprojekt.

Harju rajoon, Viimsi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Kalur 5”. Kod. Ruutu aiamaja ehitus-projekt.

Harju rajoon, Viimsi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Kalur 5”. A. Kaisi aiamaja ehitusprojekt.

Harju rajoon, Kiisa k/n, Vilivere aianduskooperatiivide piirkond, a/kooperatiiv „Vilivere-11“. Kirienko aiamaja projekt.

Harju rajoon, Harku k/n, aianduskooperatiiv „Rita” krunt nr. 49. A. Soosaare aiamaja projekt.

Harju rajoon, Harku k/n, aianduskooperatiiv „Pae” krunt nr. 35. H. Pajuri aiamaja projekt.

Tallinn Lenini rajoon, Põllu tn. 9 / Silla tn. 10. A. Taluri individuaalelamu muutmis- ja majandushoone juurdeehituse projekt.

ERKI diplomandi Hindrek Kesleri diplomitöö „Arhitektuurikeskus Harju tänaval” juhendamine.

ERKI diplomandi Eeva Laarmanni diplomitöö „Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Aianduse Peavalitsuse Konstrueerimise ja Tehnoloogia Büroo kavandamine Tallinna vanalinna Uuele tänavale” juhendamine.

1982 Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakond, linna peaarhitekt, ENSV Riiklik Kunstiinstituut

Pärnu linna majandusliku ja sotsiaalse arengu territoriaalplaan aastateks 1981–1985 ja 1982. aastaks ehitatavate objektide tiitelnimekiri.

Ülevaade Pärnu ja Sindi linna aianduskooperatiividest.

Pärnu Linna RSN Täitevkomitee linnaehitusnõukogus 1982 antud eksperthinnang ja olulisemad kooskõlastatud Pärnu ning Sindi linna projektid:

 • detailplaneerimise projektid: RPUI Eesti Maaparandusprojekti Kilgi tn. elamukvartali detailplaneerimise tehniline tööprojekt, Paikuse individuaalelamurajooni detailplaneerimise projekti korrektuur, Pärnu linna Kadri-Mihkli-Voorimehe tänavatega piiratud kvartali planeerimisskeem, Sindi Väike-Põllu tn. elamukvartali detailplaneerimise projekt, Pärnu linna kuurorditsooni hoonestamise tingimused;
 • riiklike objektide projektid: Papiniidu tn. 42 toiduainete kaupluse projekt, ETKVL koondis „Auto” Pärnu majandi remondihoone tehniline tööprojekt, Pärnu Masinatehase mitte­põlevate materjalide lao projekt Ülejõe tööstusrajoonis, Pärnu linna „Ranna” mikrorajooni­ elamugrupp nr. 1 elamu nr. 4 tehniline tööprojekt, Pärnu Linna RSN Täitevkomitee 280 kohaga lastepäevakodu tehniline tööprojekt Kastani tn. 3, S. M. Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi 26-kohalise pansionaadi projekt (Pärnu, Komsomoli tn. 42a), Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Kaubandusvalitsuse toidukaupade lao ümberprojekteerimise projekt Pärnus Papiniidu tn. 8, Pärnu linna piiride kujunduse projekt, Pärnu Ehitusmaterjalide Tehase 45 korteriga elamu ehitusprojekt Pärnus Rohu tn. 105b, Viljandi MRK 44 kohaga­ ühiselamu projekt, Pärnu Autokooli 117 kohaga ühiselamu projekt, Pärnu Linakombinaadi­ viimistlustsehhi laiendamise projekt, Pärnu Linna Naha- ja Suguhaiguste Dispanseri juurdeehituse tehniline projekt, kaupluse „Tehnika” laiendamise projekt, Pärnu Linakombinaadi seadmete lao tehniline projekt, Pärnu Kalakombinaadi konservikarpide tsehhi projekt, PTK „Viisnurk” 45 korteriga elamu tööprojekt, Pärnu KEK-i kesklao projekt, Pärnu KEK-i 100 korteriga elamu projekt, Pärnu Masinatehase 55 korteriga elamu projekt Pärnus Oja tn. 116, Pärnu Masinatehase mittepõleva valmistoodangu lao projekt, Pärnu raudteejaama projekt, Pärnu Raudtee reisijate jaama tehnilise projekti (RPI „Eesti Tööstusprojekt“) 16.11.1982 protokoll koos joonistega;
 • tehnosüsteemide projektid: kalurikolhoosi „Pärnu Kalur” Pärnu ja Sauga jõe kaldakindlustuse projekt, Pärnu Ülejõe tööstusrajooni Niidu ettevõtete grupi tehnovarustuse skeem, Pärnu vasakkalda linnaosa soojusmagistraali lõigus Ringi tn. katlamajast keskväljakuni tehniline tööprojekt, Reiu põhjaveehaarde veetöötlemisjaama tööprojekt.

Kokku 237 projekti, sealhulgas 186 individuaalelamu projekti.

Tallinn, Tartu mnt. 1. Eesti Riikliku Kunstiinstituudi peahoone juurdeehituse eskiisprojekti korrektuur. Peeter Tarvas, Kuno Raude.

Rakvere rajoon, Rakvere külanõukogu, Nortsu küla. Paul-Ludvig Raude Kingu talu ülesmõõtmisjoonised.

Harju rajoon, Harku külanõukogu, Muraste aianduskooperatiiv „Muraka” EK-21. Mati Halangu aiamaja projekt.

Harju rajoon, Saku külanõukogu, Kiisa aianduskooperatiiv „Reval” EK-16. Raivo Kivimäe aiamaja projekti korrektuur.

Harju rajoon, Harku külanõukogu, Muraste, aianduskooperatiiv „Muraka” EK-16. Ülo Hallikmäe aiamaja projekt.

Harju rajoon, Viimsi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Kalur” EK-55. Johannes Meigase aiamaja projekt.

Harju rajoon, Viimsi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Kalur” EK-56. Rein Liblikmanni aiamaja projekt.

Tallinn, Kalinini rajoon, Telliskivi tn. 33 majandushoone ehitusprojekt.

Retsensioon ERKI arhitektuuri kateedri diplomandi Enn Laansoo diplomitööle. Mai-juuni 1982.

Retsensioon ERKI arhitektuuri kateedri diplomandi Ülar Saare diplomitööle. Mai-juuni 1982.

1983 Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakond, linna peaarhitekt, Riiklik Kunstiinstituut

Pärnu Linna RSN Täitevkomitee linnaehitusnõukogus 1983 antud eksperthinnangud ja kooskõlastatud olulisemad Pärnu ning Sindi linna projektid:

 • detailplaneerimise projektid: Pärnu linna Niidu-Oja-Pirni-Ehitajate tee vahelise kvartali detailplaneerimise projekt, Pärnu linna Männi-Rohu-Lina-Ehitajate tee elamukvartali detailplaneerimise projekt;
 • riiklike objektide projektid: Pärnu Linna RSN Täitevkomitee pansionaadi projekt, Pärnu Vallikraavi puhastamise kapitaalremondi tööprojekt, Sindi vabaõhuürituste pargi I etapp. Tantsupõranda ja tribüüni projekt, mudaravila projekt Tammsaare puiesteel, kalurikolhoosi „Pärnu Kalur” teenindus-profülaktika ja õppekeskuse hoone projekt, EMMTUI 50 kohaga ühiselamu projekt Pärnusse Laine ja Metsa tänava nurgale, Pärnu Rajooni Agrotööstuskoondise kahe 18 korteriga elamu projektid, Pärnu KEK-i 26 korteriga elamukooperatiivi „Tiit” projekt, Pärnu KEK-i 36 korteriga elamu projekt, ENSV Ehitusministeeriumi ja ENSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeeriumi ametkondadevahelise 250/250 kohalise profülaktooriumi projekt, sanatoorium „Rahu” korpuse nr. 4 kapitaalremondi tööprojekt, Pärnu KEK-i väikeelamute plaaditsehhi projekt, Pärnu 15 korteriga elamu (Riia Raudteeprojekti Tallinna Osakond) projekt, kino „Mai” ehitusprojekt, Pärnu linna TREV tootmisbaasi projekt, EKE EEK Pärnu Ehituste Direktsiooni 60 korteriga suurpaneelelamu ehitusprojekt;
 • tehnosüsteemide projektid: Pärnu linna vasakkalda linnaosa Keskväljaku soojusvõrkude projekt, Pärnu linna Niidu tänava soojustrassi projekt, Pärnu KEK-i tsentraalkatlamaja rekonstrueerimise projekt, Pärnu Rajooni Agrotööstuskoondise kahe 18 korteriga elamu krundiväliste võrkude tööprojekt, Pärnu linna Lenini puiestee haljastuse ja kõnniteede kapitaalremondi tööprojekt lõigus Vee tänavast Ringi tänavani, Pärnu linna kanalisatsiooni põhiehitiste projekt;

Pärnu linna majandusliku ja sotsiaalse arengu territoriaalplaani koostamine aastateks 1981–1985 ja 1983. aastal ehitatavate objektide tiitelnimekiri.

Pärnu Linna RSN Täitevkomiteele koostatud aruanne „Pärnu Linna RSN TK otsuse nr. 120, 09.09.1982 täitmise kohta” (Paikuse elurajooni planeerimine, projekteerimine ja ehitamine).

Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri Osakonna (EAO) põhimääruse, linna peaarhitekti, linna peakunstniku ja linna peainseneri ametijuhendite koostamine ning kinnitamiseks esitamine. Linna peakunstniku ja linna peainseneri tööle rakendamine.

Pärnu linna reisijate raudteejaama eskiisprojekt.

Harju rajoon, Harku külanõukogu, aianduskooperatiiv „Pae” EK-11. Madis Kase aiamaja projekt.

Harju rajoon, Viimsi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Kalur-2” EK-70. Jakob Tiho aiamaja projekt.

Harju rajoon, Jõelähtme külanõukogu, aianduskooperatiiv „Saviranna”. Stanislav Jekimovi aiamaja projekti korrektuur.

Harju rajoon, Viimsi külanõukogu, aianduskooperatiiv „Kalur-5” EK-135. Ivan Rubtsovi aiamaja projekt.


1984 Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakond, linna peaarhitekt, Riiklik Kunstiinstituut

Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakonna arhitektuurinõukogus 1984 antud eksperthinnang ja kooskõlastatud olulisemad Pärnu ning Sindi linna projektid:

 • detailplaneeringud: Kilgi tn. elamukvartali I ehitusjärjekord. Ühiselamu ja 5 korteriga elamu projekt;
 • riiklike objektide projektid: „Vtortšermet” Pärnu tsehhi projekt, Eesti Pimedate Ühingu Pärnu Tootmiskombinaadi olmehoone tööprojekt, Pärnu KEK-i lao nr. 1 projekt, Pärnu ajutise raudteejaama ehitusprojekt, ETKVL Tootmiskoondise „Vikero” pakitud toodangu vahelao (Pärnu raudteejaam) tööprojekt, Pärnu linna „Ranna” mikrorajooni 49-kohalise garaažikooperatiivi „Kõrkjas” projekt, 71 korteriga elumaja projekt Pärnus, Pärnu Piimatoodete Kombinaadi 9 korteriga elamu projekt Pärnus Kitse põik 11, Pärnu Linna Haigla Polikliiniku juurdeehituse projekt (tänapäeval Pärnu Linnavalitsuse hoone), Pärnu Kaubajaama lao projekt jpm.
 • tehnosüsteemide projektid: Oja tn. 116 Pärnu Masinatehase 55 korteriga elamu kvartali-väliste võrkude tööprojekt, Paikuse individuaalelamurajooni kommunaalvõrkude projekt, Paikuse individuaalelamurajooni teede projekt jm.

14.12.1984 valmistatud ette Pärnu Linna RSN TK otsus Pärnu linna generaalplaani korrektuuri kohta.

14.12.1984 valmistatud ette Pärnu Linna RSN TK otsus Pärnu linna „Ranna” elurajooni detailplaneerimise projekti korrektuuri koostamise kohta.

10.07.1984 valmistatud ette Pärnu Linna RSN Täitevkomitee ja ENSV Ehituskomitee ühine otsus „Pärnu linna kultuuriobjektide ja Pärnu vanalinna kaitsetsooni objektide restaureerimisest“.

Garaažikooperatiivi „Mai” poolmaa-aluse garaaži arhitektuur-planeerimise ülesanne. Töö P-441/84.

Pärnu linnas kesklinna kvartalis nr. 168 9. Mai tn. 20 ehituskrundil nr. 765 asuva garaažikooperatiivi “Mai” poolmaa-aluse garaaži ehitusprojekt. Töö nr. P-32/84. Tellija garaažikooperatiiv “Mai”.

Pärnu ajutise raudteejaama maa-ala planeeringu eskiis ja ajutise raudteejaamahoone eskiisprojekt. Tellija Balti Raudtee Eesti Raudteekond.

Pärnu ajutise raudteejaamahoone tehniline tööprojekt. Kaust I – arhitektuur-ehituslik osa. Tellija Balti Raudtee Eesti Raudteekond.

EVO „Kalev” Pärnu Linnanõukogu sõudebaasi juurdeehituse projekti lähteülesanne. 13.01.1984.

Tallinn, Nõmme, Lõuna tn. 8. Johannes Mäesalu elamu muutmisprojekt.

Harju rajoon, Viimsi k/n, a/kooperatiiv „Aiaotsa“. Erich Prommiku aiamaja projekt.

Harju rajoon, Muuga. A. Viilupi aiamaja projekti korrektuur.

Harju rajoon, Jõelähtme k/n, a/kooperatiiv „Saviranna”. Stanislav Jekimovi aiamaja muutmis-projekt.


1985 Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakond, linna peaarhitekt, ENSV Riiklik Kunstiinstituut

Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakonna arhitektuurinõukogus 1985 antud eksperthinnangud ja kooskõlastatud olulisemad Pärnu ning Sindi linna projektid asuvad Rahvusarhiivis.

Pärnu rajoon, Uulu külanõukogu, Reiu küla, ehituskrunt nr. 61. Kuno Raude individuaalelamu sidumisprojekt.

Pärnu rajoon, kolhoos “Edasi”. Enge osakonna tehnokeskuse rekonstrueerimise tööprojekt. Tellija Pärnu rajooni kolhoos “Edasi”.


1986 Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakond, linna peaarhitekt, ENSV Riiklik Kunstiinstituut

Pärnu Linna RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakonna arhitektuurinõukogus 1986 antud eksperthinnangud ja kooskõlastatud olulisemad Pärnu ning Sindi linna projektid asuvad Rahvusarhiivis.

Pärnu linn, Kalevi tänav. Kaupluse „Aed” müügipaviljoni ehitusprojekt.

Pärnu linn, Raeküla linnaosa, Riia mnt. Pärnu ajutise raudteejaama perrooni varikatuse projekt.

Pärnu linna garaažide ja parklate paigutamise skeem aastateks 1986–2000. Töö P-5885.

Pärnu linna paadisadamakooperatiivide paigutamise skeem aastateks 1986–2000.

Pärnu linna reklaamtulpade paigutus linnas, reklaamtulpade kavand.

Pärnu linn, Mäe tn. 14a. Aleksandr Sorokini elumaja Suvi-4 sidumisprojekt.

Pärnu linn, Side tn. 4. Malle Hintsi elamu muutmisprojekt.

Pärnu linn, Okka tn. 7. Eduard Maslovi elamu eskiisprojekt.

Pärnu rajoon, kolhoosi „Kalevipoeg” ühepereelamute „Lõuna” kvartali hoonestusprojekt.

Pärnu rajoon, kolhoosi „Kalevipoeg” ühepereelamute „Põhja” kvartali hoonestusprojekt.

Pärnu rajoon, kolhoosi „Kalevipoeg” Laaguse talu rekonstrueerimise projekt.

Pärnu rajoon, kolhoos „Kalevipoeg”. Põhja ja Lõuna elamukvartal. Majandushoone projekt.

Harju rajoon, Keila k/n, Karjaküla. Eduard Vilde maja rekonstrueerimise projekt.

Harju rajoon, karusloomakasvatussovhoos „Raku”. Hõberebaste puuride projekt.

Harju rajoon, Keila k/n, Karjaküla. „Raku” karusloomakasvatussovhoosi Karjamaa hõberebasefarmi III ehitusjärjekorra planeerimisprojekt.

Pärnu linn, Roosi tn. 4. Olvi Vassila ja Vilve Pilpaki elamu ehitusprojekt.

Pärnu linn, Põllu 2a ehituskrunt nr 154. B. Roman Miiländeri elamu ja majandushoone ehitusprojekt.


1987 ENSV Riiklik Kunstiinstituut

Pärnu rajoon, kolhoos „Edasi”, Enge osakond. Kolhoos „Edasi” Enge osakonna tehnokeskuse hoone ehitusprojekt. Projekt asub kas EKE Projekti Pärnu osakonna või kolhoos „Edasi“ arhiivis.

Pärnu rajoon, Ahaste küla. Agrotööstuskoondise kolhoosi “Kalevipoeg” keskasula individuaal­ elamute kvartalite “Lõuna” detailplaneerimisprojekt. Tellija: kolhoos „Kalevipoeg”.

Pärnu rajoon, Ahaste küla. Agrotööstuskoondise kolhoosi “Kalevipoeg” keskasula individuaal­ elamute kvartalite “Põhja” detailplaneerimisprojekt. Tellija: kolhoos „Kalevipoeg”.

Pärnu rajoon, kolhoos „Kalevipoeg”. „Põhja” ja „Lõuna” ühepereelamute kvartalite majandushoone projekt. 2 kausta.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”. Saartsoni talu ühepereelamu Toomas-5 (muudatustega) sidumisprojekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”. P. Meinbergi elamu ehitusprojekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”. Urbani talu ühepereelamu Maali-4 sidumis-projekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”. Kurriku talu ühepereelamu Madis-6 sidu-misprojekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”. Toomas-5 muutmisprojekti sidumisprojekt „Lõuna” elamukvartali ehituskrundile nr. 4.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”. Lepiku ehitusprojekt (muudetud Toomas-5) projekt.

Pärnu rajoon, Malda küla, kolhoos „Kalevipoeg”. Laaguse talu rekonstrueerimise projekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”. Hariduse- ja spordikeskuse eskiisprojekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”, „Lõuna“ elamukvartal. Kolhoosi esimehe Ado Viiki elamu ehitusprojekt.

Pärnu rajoon, Sindi linn, Paikuse kvartal nr. 12, Kure tn. 3. Sergei Grobuškini kaksikelamu ehitusprojekt.

Pärnu linn. Autobusside ootepaviljonide lahendusvariandid I-VI.

Pärnu linn, Side tn. 6. Malle Hintsi individuaalelamu muutmisprojekt.

Pärnu linn. Paadikooperatiivi „Koha“ ehitusprojekti eskiislahendus.

Harju rajoon, Saku külanõukogu, Vaela küla. Kivil Harri elamu ehitusprojekt.

1988 ENSV Riiklik Kunstiinstituut

Kingissepa rajoon, Muhu saar, Kuivastu sadam. Šašlõkibaari ehitusprojekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg”. Lepiku talu ehitusprojekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg“. Saartsoni talu ehitusprojekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla, kolhoos „Kalevipoeg“. Urbani talu ehitusprojekt.

Pärnu rajoon, Ahaste küla. Ado Viigi, A. Kurriku, jt elamute ehitusprojektid Agrotööstuskoondise kolhoosi “Kalevipoeg” “Lõuna” ja “Põhja” elamukvartalitesse. 1987–1988.

Pärnu linn, Vana-Pärnu linnaosa. Väikelaevade sadamakooperatiivi “Koha” ehitusprojekt.

1989 Harju Maavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaehituse Valitsus, maakonna peaarhitekt, ENSV Riiklik Kunstiinstituut[muuda | muuda lähteteksti]

Harju Rajooni RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakonna arhitektuurinõukogus läbi vaadatud ja kooskõlastatud olulisemad projektid:

 • generaalplaanid: Loksa alevi generaalplaan, Kuusalu valla Valkla Internaatkodu generaalplaan, Harku valla Harkujärve küla generaalplaan 1989, 1990, Jõelähtme valla Loo alevi generaalplaan, Jõelähtme valla Kostivere alevi generaalplaan, Kuusalu valla Kaberneeme puhkeala generaalplaan, Allika küla generaalplaan, Tallinna EPT Tutermaa tootmisbaasi generaalplaan, Viimsi valla Viimsi aleviku generaalplaani korrektuur, Raasiku valla Kalesi küla ühepereelamute generaalplaan, Kuusalu valla Kiiu küla generaalplaan, Vasalemma alevi generaalplaan, Rummu alevi generaalplaan, Viimsi valla Viimsi aleviku generaalplaani korrektuur;
 • detailplaneerimise projektid: Keila linna keskosa detailpaneerimise projekt, Harku valla Muraste Lastekodu individuaalelamute kvartali I ehitusjärjekorra hoonestusprojekt, Harku valla Ranna sovhoosi Mere tee elamukvartali detailplaneerimise projekt, Saku alevi Traani elamukvartali detailplaneerimise projekt, Saku alevi Pähklimetsa elamukvartali planeerimisskeem, Harku valla Rannamõisa elamukvartali detailplaneerimise projekt, Kirdalu küla individuaalelamute kvartali hoonestusprojekt, Saku alevi Juuliku tn. individuaalelamute kvartali hoonestusprojekt, Harku valla Rannamõisa individuaalelamute kvartali hoonestusprojekt tehnilise projekti staadiumis, läbi vaadatud ja kooskõlastatud 18 aianduskooperatiivi detailplaneeringut ning 7 aianduskooperatiivi detailplaneeringu muutmisprojekti, tagastatud 4 detailplaneeringut;
 • riiklike objektide projektid: Karjaküla kaubanduskeskus, Kuusalu kolhoosi Kiiu katuse-kivitehas, Mõigu KEK-i spordihoone, Peoleo kämping, Habaja sovhoosi keskusehoone, Vaida Puukool, Haiba kolhoosi lasteaed;
 • ndividuaalelamute projektid: läbi vaadatud ja kooskõlastatud 238 individuaalelamu ehitusprojekti ja 38 individuaalelamu rekonstrueerimisprojekti;
 • 1.1. aiamajade projektid: läbi vaadatud ja kooskõlastatud 7 aiamaja projekti ning 271 aiamaja rekonstrueerimisprojekti;
 • suvilaprojektid: läbi vaadatud ja kooskõlastatud 4 individuaalsuvila projekti;
 • garaažikooperatiivide projektid: läbi vaadatud ja kooskõlastatud 5 garaažikooperatiivi projekti;
 • tehnosüsteemide projektid: läbi vaadatud ja kooskõlastatud 2 keskkütte projekti.

Kokku 845 projekti, sealhulgas 220 riiklikku objekti ja 276 individuaalelamu projekti. Tagastatud täiendamiseks 39 projekti.

1990 Harju Maavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaehituse Valitsus, maakonna peaarhitekt, Tallinna Kunstiülikool[muuda | muuda lähteteksti]

Harju Rajooni RSN Täitevkomitee Ehituse ja Arhitektuuri osakonna arhitektuurinõukogus läbivaadatud ja kooskõlastatud olulisemad projektid:

 • generaalplaanid: Saku valla Männiku küla generaalplaan, Nissi külanõukogu Lehetu küla generaalplaan;
 • detailplaneerimise projektid: Aegviidu-Nelijärve puhkebaasi maa-ala osaline detailplaneerimine, Kiili alevi lõunasektori elamukvartali detailplaneerimise projekt, Pensu ühepereelamute III ehitusjärjekorra detailplaneerimise projekt, Jüri alevi EKE EMV väikeelamute kvartali II ehitusjärjekorra projekt, Lagedi küla ühepereelamute kvartali (Mõigu KEK) detailplaneerimise projekt, VTK Eesti Maanteed Sillaehituse Valitsuse tootmisbaasi Lagedi keskuse detailplaneerimise projekt, Padise valla Koidula kolhoosi individuaalelamute kvartali hoonestuse eskiisprojekt, Nissi külanõukogu Laitse küla aianduskooperatiivide piirkonna organiseerimise projekt, Harku valla Vääna osakonna individuaalelamukvartali hoonestusprojekt, Iru-Tallinna Näidislinnuvabriku individuaal elamute kvartali hoonestusprojekt, Raasiku valla Aruküla kolhoosi individuaalelamute kvartali osaline detailplaneerimine, Raasiku valla Balti Raudtee Eesti Raudteekonna aia-majade planeerimise skeem, jne;
 • üksikud riiklikud projektid: Loksa külanõukogu Vihasoo küla Loksa kolhoosi individuaal­ elamute juurdeehituste projektid, Harku valla Ranna sovhoosi Tilgu sadama põhjamuuli rekonstruktsioon jne;
 • individuaalelamute projektid, majandus- ja kõrvalhoonete projektid, aiamajade projektid, suvilaprojektid, garaažikooperatiivide projektid, tehnosüsteemide projektid.

Padise valla Koidula kolhoosi individuaalelamute kvartali hoonestuse eskiisprojekt.

Harju maakond, Saku alevik, Tamme tee individuaalelamute kvartal. Arhitektuur-planeerimise ülesanne. Tellija Projekteerimisfirma Projekt (Voldemar Herkel). Märkus: ülejäänud andmed Rahvusarhiivis.

Harju rajoon, Saku külanõukogu, Sausti küla. Jaak Pählapuu elamu ehitusprojekt.

Harju maakond, Saue külanõukogu, Tagametsa küla. Vladimir Rätsepa elamu ehitusprojekt.

Harju rajoon, Harku külanõukogu, Tiskre küla. Kuno Raude aiandustalu ehitusprojekt.

Pärnu maakond, Sauga külanõukogu, Pulli küla, krunt nr. 58. Kersti Rooda elamu ehitusprojekt.

Harju maakond, Harku külanõukogu, Tabasalu alevik, kvartal nr. 3 ehituskrunt nr. 36. Riho Oseleini elamu ehitusprojekt.

Harju rajoon, Viimsi külanõukogu, Viimsi alevik, Astri põik ridaelamute projektid.


1991 Harju Maavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaehituse Valitsus, maakonna peaarhitekt, Tallinna Kunstiülikool

Harju Maavalitsuse Arhitektuurinõukogus 1991 läbivaadatud ja kooskõlastatud olulisemad projektid:

 • generaalplaanid (Lehetu küla, Loo asula, Valkse küla, Viimsi alevik, Kehra alevi generaalplaani korrektuur, Saku valla Männiku küla generaalplaan; Tabasalu jne.) – 8;
 • detailplaneerimise projektid (Kehra alevi Põrgupõhja elamurajooni detailplaneerimise projekt, Laagri alevi Agrofirma elamukvartali korrektuur, Laagri elamukvartali (Harju KEK) detailplaneerimise projekt, Lohusalu suvilate-aiamajade grupi õppe- ja puhke-keskusega piirneva ala hoonestusskeem, Harku valla Muraste Lastekodu individuaalelamute kvartali I ehitusjärjekorra hoonestusprojekti korrektuur; Männiku küla, Saku alevi Metsa elamukvartali ja olemasolevate ehituskvartalite juurdelõigete hoonestusprojekt, Saku alevi Jaama tn. kvartali detailplaneerimise projekt, Harkujärve küla hobitalude grupi planeerimine, Harkujärve küla ühepereelamute grupi (13 ühepereelamut) sidumisprojekt, Harku valla Ranna sovhoosi Rannamõisa elamukvartali planeeringu korrektuur, Keila linna keskosa detailplaneerimine, Rebala kaitseala planeerimine, Liivamäe küla ühe­ pereelamute kvartali detailplaneerimine, Tallinna Linnuvabriku Mindineeme suvilate detailplaneerimine: Ülgase küla, Kuusalu valla Salmistu küla nelja ehituskrundi ja autoparkla planeerimisprojekt; Kuusalu valla Valkla puhkeala planeerimise ja hoonestamise arhitektuursed tingimused, Viimsi valla Viimsi aleviku generaalplaani täiendused, Viimsi valla Miiduranna sadamakaid, Viimsi valla Pirita Linnukasvatuse Näidissovhoosi Viimsi elamukvartali hoonestuse eskiisprojekt, Ihasalu poolsaare Neeme ja Ihasalu küla planeerimisskeem, jne.
 • üksikute elamute või elamugruppide projektid – 43;
 • individuaalelamute projektid – 497, neist uued elamud – 135;
 • elamute ümberehitused – 16;
 • talud – 16;
 • sidumisprojektid – 119;
 • uued aiamajad – 42;
 • aiamajade muutmisprojektid – 95;
 • koolid (Püünsi, Vaida, Viimsi) – 3;
 • garaažikooperatiivid – 9.

Ülejäänud andmed Rahvusarhiivis.

Saare maakond, Muhu külanõukogu, Kuivastu, küla. Osvald Preegeli elamu ehitusprojekt.

Harju maakond, Harku vald, a/kooperatiiv „Türisalu-2”. Liina Raude aiamaja sidumisprojekt.

Arno Almani suvila projekt.

Harjumaa, Harku vald. Lembit Harki elamu projekt.

Harjumaa, Tagametsa küla. Viktor Fjodorovi elamu projekt.

September 1991 Uusküla ettevõtluse tsooni planeerimisprojekti kaasautor. Projekti juht Ants Jakobson.


1992 Harju Maavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaehituse Valitsus, maakonna peaarhitekt, Tallinna Kunstiülikool, VII Riigikogu

Harju Maavalitsuse Arhitektuurinõukogus 1992 läbivaadatud ja kooskõlastatud olulisemad projektid:

 • Kehra alevi Tuleviku tn. elamukvartali detailplaneerimise projekt.
 • Jõelähtme valla Uusküla ettevõtluse piirkonna planeerimisprojekt.

Ülejäänud andmed Rahvusarhiivis.

Harju maakond, Viimsi vald, Rohuneeme küla, Suur ringtee 28. Süld Mati elamu ehitusprojekt.

10.11.1992 Riigikogu otsuse „Haldus-, maa-, omandi- ja majandusreformi edasise läbiviimise kohta” eelnõu autor.

11.11.1992 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Ettepanekud Vabariigi Valitsusele haldus-, maa-, omandi- ja põllumajandusreformi läbiviimiseks vajalike seaduste väljatöötamiseks ja esitamiseks Riigikogule” eelnõu autor.

11.11.1992 Riigikogu menetlusse esitatud „Ettepanekud autoriseaduse eelnõu muutmiseks (mõiste arhitektuur lülitamine seadusesse)” autor.

19.11.1992 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud „Muudatuste ja täienduste tegemise kohta maareformi seaduses” kaasautor.

09.12.1992 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud „Territoriaalmere seaduse eelnõu” menetlemine riigikaitsekomisjonis.

12.12.1992 Riigikogu otsuse „Haldus-, omandi-, maa- ja põllumajandusreformi jätkamiseks vajalikud seaduseelnõud” eelnõu autor.

28.12.1992 Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Merealapiiride seaduse eelnõu” menetlemine riigikaitsekomisjonis


1993 VII Riigikogu

14.01.1993 Riigikogu menetlusse esitatud „Eesti Vabariigi maareformi seaduse muutmise seaduse” eelnõu (ettepanek maareformi seaduse eelnõust põhiseadusega vastuolude kõrvaldamiseks) autor.

19.01.1993 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse (riigi omandisse sh riigikaitse vajadusteks jäetavad maad) eelnõu autor.

28.01.1993 Riigikogu menetlusse esitatud „Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse” eelnõu kaasautor.

17.03.1993 Riigikogu otsuse eelnõu „Maaelu ja põllumajanduse riiklikest prioriteetidest” kaasautor.

17.03.1993 Riigikogu menetlusse esitatud „Parandusettepanekud pensioniea ja pensionisuuruse tõstmise kohta” autor.

12.04.1993 „Käibemaksuseaduse muutmise seaduse” eelnõu kaasautor.

16.06.1993 Koos fraktsioonikaaslastega „Maapoliitika riiklikult esmatähtsate eesmärkide, abinõude ja põhimõtete kehtestamise seaduse eelnõu” kaasautor.

23.06.1993 Memento Rakvere Ühendusele kingitud villasest riidest Memento Rakvere Ühenduse vapiga sini-must-valge lipp. Alates 04.11.2014 on lipp hoiul Eesti Rahva Muuseumis.

13.09.1993 Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi riigikaitset korraldavate seaduseelnõude ettevalmistamise kohta” eelnõu 242 OE idee autor ja kaasautor.

13.09.1993 Riigikogu otsuse eelnõu 1077 „Eesti Vabariigi poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmise tagamise kohta” autor.

23.09.1993 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse 273 OE „Eesti Vabariigi riigikaitset korraldavate seaduseelnõude ettevalmistamise kohta” (ettepanek Vabariigi Valitsusele põhiseadusest tulenevate „Rahuaja riigikaitse seaduse” ja „Sõjaaja riigikaitse seaduse”, „Eesti kaitseväe ja riigikaitseorganisatsioonide korralduse seaduse”, „Eesti Vabariigi erakorralise seisukorra seaduse”, „Eesti Vabariigi Riigikaitse Nõukogu seaduse”, „Kaitseväe kriminaalkoodeksi”, „Kaitseväe prokuratuuri seaduse”, „Kaitseväe politsei seaduse”, „Kaitseväe kohtu seaduse”, „Kaitseteenistuse muutmise seaduse”, „Kaitseväe ohvitseride teenistuskäigu seaduse”, „Sõdurite ja allohvitseride teenistuskäigu seaduse”, „Sõdurite ja allohvitseride sotsiaalsete tagatiste seaduse”, „Kaitseväe tervishoiu seaduse”, „Kaitseväe kinnisvara seaduse”, „Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse”, „Tuli- ja külmrelva seaduse”, „Riigi- ja ametisaladuste kaitse seaduse” ning teiste riigikaitse korraldamiseks vajalike seaduste väljatöötamiseks) eelnõu idee- ja kaasautor. Riigikogu päevakorras 19.10.1993, 28.10.1993, 18.11.1993, 16.12.1993.

11.10.1993 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud Riigikogu otsuse eelnõu „Vabariigi Valitsusele seaduseelnõu algatamise ettepaneku tegemine” kaasautor.

19.10.1993 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevate Eesti Vabariigi riigikaitset korraldavate seaduseelnõude kohta” eelnõu autor.

20.10.1993 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Alatiste komisjonide moodustamine” osalise muutmise eelnõu kaasautor.

28.10.1993 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu 312 OE „Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevate Eesti Vabariigi riigikaitset korraldavate seaduseelnõude ettevalmistamise kohta” („Riigikaitse põhialuste seaduse” eelnõu, „Sõjaaja riigikaitse seaduse” eelnõu, „Riigikaitse Nõukogu seaduse” eelnõu, „Kaitseväe ja riigikaitseorganisatsioonide korralduse seaduse” eelnõu) autor.

11.11.1993 Koos 52 Riigikogu liikmega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Iisraeliga 7. jaanuaril 1993. a. sõlmitud relvaostutehingu ratifitseerimiseks” kaasautor.

11.11.1993 Vaba Parlamentaarse Ühenduse nimel Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu­ otsuse eelnõu „Eesti Vabariigi riigikaitset korraldavate seaduseelnõude ettevalmistamine” („Riigi­kaitse põhialuste seaduse” eelnõu, „Sõjaaja riigikaitse seaduse” eelnõu, „Kaitseväe ja riigikaitseorganisatsioonide korralduse seaduse” eelnõu) autor.

15.11.1993 Vaba Parlamentaarse Ühenduse poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Eesti Vabariigi Presidendi ja Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide muutmise seaduse” eelnõu 334 SE I kaasautor.

18.11.1993 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud Riigikogu otsuse eelnõu „7. jaanuaril 1993. a. TAAS-Iisrael Industries LTD-ga sõlmitud relvaostulepingu ratifitseerimine” kaasautor.

24.11.1993 Koos viie riigikaitsekomisjoni liikmega algatatud Riigikogu riigikaitsekomisjoni avaldus (Pullapää kriis) kaasautor.

25.11.1993 Riigikogu menetlusse esitatud „Korruptsioonivastase seaduse eelnõu” kaasautor.

Detsember 1993 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud „Töölepingu seaduse muutmise seaduse (kaitseväe tegevteenistus)” eelnõu kaasautor.


1994 VII Riigikogu

09.01.1994 „Relvi valdavate, sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate ühingute ja liitude seaduse eelnõu” menetlemine Riigikogu riigikaitsekomisjonis. Autor, algatatud 07.01.1994.

27.01.1994 Riigikogu otsuse „Maaelu ja majandust käsitlevate seaduste väljatöötamise põhi­ alused” eelnõu 418 OE kaasautor.

07.02.1994 Riigikogu menetlusse esitatud „Riiklike elatusrahade seaduse muutmise seadus” eelnõu 429 SE I autor.

07.02.1994 Riigikogu menetlusse esitatud 13 muudatusettepaneku („Kaitseväeteenistuse seaduse” eelnõu muutmiseks) autor.

07.02.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud Riigikogu otsuse eelnõu „Rahvus-vaheliste kohustuste täitmisel kaitseväe kasutamise seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vaba­ riigi Valitsusele” kaasautor.

08.02.1993 Riigikogu menetlusse esitatud 9 muudatusettepaneku („Kaitseväeteenistuse seaduse” eelnõu muutmiseks) autor.

09.02.1994 Koos Enn Tartoga Riigikogu menetlusse esitatud „Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu 430 SE I (25. märts riiklikuks tähtpäevaks)” autor.

09.02.1994 Riigikogu menetlusse esitatud „Riiklike elatusrahade seaduse muutmise eelnõu” (täispensioni säilitamine töötavatele pensionäridele) autor.

15.02.1994 Riigikogu menetlusse esitatud „Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muutmise seaduse” eelnõu (kaitsealane ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadesse) autor.

16.02.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud Riigikogu otsuse eelnõu „Muudatuste tegemine Riigikogu delegatsiooni koosseisus Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelises Assamblees” kaasautor.

16.02.1994 Ettepanekud „Kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu” muutmiseks autor.

17.02.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud „Riigikogu riigikaitsekomisjoni avaldus” (TAAS-Israel Industries Ltd. ostetud relvad) kaasautor.

22.02.1994 Riigikogu fraktsiooni „Maaliidu Ühendus” nimel Riigikogu menetlusse esitatud 5 parandusettepaneku („Kaitseväeteenistuse seaduse” eelnõu muutmine) autor.

23.02.1994 Riigikogu menetlusse esitatud „Ettepanekud omandireformi seaduse muutmiseks” autor.

08.03.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Kaitseväe kasutamist käsitleva seaduseelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” kaasautor.

09.03.1994 Riigikogu ajutise komisjoni „NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis” poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seaduse” eelnõu kaasautor.

14.03.1994 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Ettepanekud elatusrahade seaduse muutmiseks” (pensioni suurus represseeritud kaitseväelastele, kaitseliitlastele, politsei- ja piirivalvetöötajatele, töötavatele pensionäridele) eelnõu autor.

14.03.1994 Riigikaitsekomisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamisest Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel” eelnõu kaasautor.

14.03.1994 Koos 26 Riigikogu liikmega Riigikogu menetlusse esitatud „Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse” eelnõu 481 SE I kaasautor.

24.03.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Vabariigi Valitsusele seaduseelnõu algatamise ettepaneku tegemine” (talu korraldamise seaduse eelnõu) kaasautor.

24.03.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Maamõõdu- ja maakorraldusseaduse algatamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” kaasautor.

24.03.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Maa ostu-müügi seaduse algatamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” kaasautor.

24.03.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Maa rentimise seaduse algatamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” kaasautor.

24.03.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Maaomandi kaitse seaduse algatamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” kaasautor.

24.03.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Maavaidluste lahendamise seaduse algatamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” kaasautor.

24.03.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Maavaidluste lahendamise seaduse algatamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” kaasautor.

24.03.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Talu korraldamise seaduse algatamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” kaasautor

04.04.1994 Koos fraktsioonikaaslastega Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Komisjoni moodustamine RAS „Rahva Hääl” juhatuse tegevuse uurimiseks” kaasautor.

04.04.1994 Riigikogu otsuse „Vabariigi Valitsusele seaduseelnõu algatamise ettepaneku tegemine” (algatada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev rahvahääletuse seaduse eelnõu) autor.

12.04.1994 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsus „Ehitusseaduse algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” autor.

12.04.1994 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Planeerimisseaduse algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” autor.

12.04.1994 Riigikogu ajutise komisjoni „NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis” poolt algatatud seaduse „Süümevande andmise korra kohta” muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu kaasautor ja eelnõu menetlemine komisjonis „NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis”.

20.04.1994 Riigikogu menetlusse esitatud „Omandireformi aluste seaduse täiendamise seaduse” eelnõu (massirepressioonide läbi kannatanutele õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine) autor.

02.05.1994 Riigikogu komisjoni „NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis” poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Eestis inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid toimepannud isikute kriminaalvastutuse ning kriminaalkoodeksi ja kriminaalprotsessi koodeksi muudatuste ja täienduste seaduse” eelnõu kaasautor.

18.05.1994 Riigikogu menetlusse teist korda esitatud „Omandireformi aluste seaduse täiendamise seaduse” eelnõu autor.

19.05.1994 Ajutise komisjoni „NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis” algatatud Riigikogu otsuse „Eestit okupeerinud riikide julgeoleku- ning relvajõudude luure- ja vastuluureorganitega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” kaasautor ja eelnõu menetlemine komisjonis „NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis”.

08.06.1994 Riigikogu ajutise komisjoni „NSVL ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis” poolt Riigikogu menetlusse antud seaduse „Süümevande andmise korra kohta” eelnõu kaasautor. Seadus võeti vastu 09.06.1994.

15.06.1994 „Eesti Vabariigi ehitusseaduse” eelnõu (Vabariigi Valitsus algatas planeeringu- ja ehitusseaduse eelnõu 07.12.1994) autor.

16.06.1994 Riigikogu otsuse „Venemaa poolt Eesti ja Venemaa vahelise riigipiiri ühepoolse mahamärkimise kohta” eelnõu 630 OE, kaasautor (Maaliidu Ühendus).

22.08.1994 Koos fraktsioonikaaslastega „Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse” eelnõu kaasautor.

22.08.1994 Koos fraktsioonikaaslastega „Maksekorralduse seaduse muutmise seaduse” eelnõu kaasautor.

23.08.1994 Koos fraktsioonikaaslastega „Riiklike elatusrahade seaduse muutmise seaduse” eelnõu kaasautor.

19.09.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Eesti Panga seaduse § 2 täiendamise seaduse” eelnõu kaasautor.

19.09.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Riigi 1994. aasta teise lisaeelarve muudatusettepanekud (Kaitseliit)” kaasautor.

20.09.1994 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Ettepanekud Vabariigi Valitsusele Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikmete, Riigikogu liikmete, riigikontrolöri, õiguskantsleri, Riigikohtu esimehe ja Riigikohtu liikmete kriminaalvastutusele võtmise korra seaduseelnõu väljatöötamise kohta” autor.

21.09.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Riigi 1994. aasta teise lisaeelarve muudatusettepanekud (Eesti Riigikaitse Akadeemia)” kaasautor.

28.09.1994 Riigikogu otsuse „Erakorralise seisukorra seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” autor.

28.09.1994 „Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse” eelnõu autor

12.10.1994 Riigikogu otsuse „Maavarade seaduse muutmisseaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” autor.

19.10.1994 Riigikogu otsuse „Planeerimisseaduse muutmisseaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” autor.

24.10.1994 Riigikogu otsuse „Erakorralise seisukorra seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu autor.

24.10.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni „Muudatusettepanekud 1995. aasta riigieelarve eelnõule (Päästeamet)” autor.

26.10.1994 Riigikogu menetlusse teist korda esitatud Riigikogu otsuste eelnõud „Riigikogu liikmete kriminaalvastutusele võtmise korra seaduse” eelnõu 720 OE, „Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse liikmete kriminaalvastutusele võtmise korra seaduse” eelnõu 718 OE, „Riigikontrolöri, õiguskantsleri, Riigikohtu esimehe ja liikmete kriminaalvastutusele võtmise korra seaduse” eelnõu 719 OE ja „Erakorralise seisukorra seaduse” eelnõu 717 OE algatamise ettepanekud Vabariigi Valitsusele autor.

27.10.1994 „Põhiseaduse § 147 muutmise seaduse” eelnõu 724 SE I kaasautor.

27.10.1994 Riigikogu otsuse „Volituse andmine Andres Tarandile valitsuse moodustamiseks” kaasautor.

07.11.1994 Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse eelnõu „Relvi valdavate, sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate ühingute ja liitude seaduse eelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” autor.

09.11.1994 „Ettepanekud maavarade seaduse eelnõu muutmiseks” autor.

05.12.1994 Riigikogu komisjoni „NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luureorganite tegevuse uurimiseks Eestis” poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse” eelnõu kaasautor.

07.12.1994 Riigikogu 29 liikme poolt Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Itškeeria tunnustamise kohta” eelnõu 754 OE kaasautor.

12.12.1994 Riigikogu riigikaitse komisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Relvi valdavate, sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate ühingute ja liitude seaduse” eelnõu 727 OE kaasautor.

12.12.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud „Riigikogu riigikaitsekomisjoni pöördumine Vene Föderatsiooni Riigiduuma Kaitsekomisjoni liikmete poole” (sõjategevus Tšetšeenia Vabariigi Itškeeria territooriumil) kaasautor.

13.12.1994 Riigikogu avalduse 759 AE (Venemaa sõjalise sissetungi lõpetamine Tšetšeeni Vabariiki Itškeeria) kaasalgataja.

14.12.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud „Kaitseväe kasutamise kohta Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel” eelnõu kaasautor. Komisjoni menetluses 14.12.1994– 12.01.1995.

14.12.1994 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Seadus kaitseväe kasutamise kohta Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel” eelnõu kaasautor.

1995 VII Riigikogu[muuda | muuda lähteteksti]

09.01.1995 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud „Rahuaja riigikaitse seaduse” eelnõu kaasautor.

17.01.1995 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt algatatud „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahuvalvemissioonil (UNPROFOR)” kaasautor (menetluses 23.01.1995, 24.01.1995, 08.02.1995).

24.01.1995 Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukohad Vabariigi Valitsusele (riigi julgeoleku ning riigikaitsega seotud valdkondades antava haridusega seonduvad probleemid) kaasautor.

25.01.1995 Riigikogu menetlusse antud „Eluruumide erastamise seaduse muutmise seadus” eelnõu autor.

25.01.1995 Riigikogu ajutise komisjoni poolt algatatud „Eestit okupeerinud riikide julgeoleku-organite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse” eelnõu 744 SE III kaasautor.

26.01.1995 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt esitatud „Rahuaja riigikaitse seaduse” eelnõu 768 SE kaasautor.

06.02.1995 vastuvõetud „Rahuaja riigikaitse seaduse” kaasautor.

06.02.1995 vastuvõetud seaduse „Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse” kaasautor.

06.02.1995 Riigikogu riigikaitsekomisjoni poolt Riigikogu menetlusse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahuvalvemissioonil endise Jugoslaavia Vabariigi territooriumil” eelnõu kaasautor.

09.02.1995 Riigikogu avalduse „Tšetšeeni rahva enesemääramise õiguse teostamisest” eelnõu 824 AE kaasautor.

16.02.1995 Riigikogu ajutise komisjoni „NSV Liidu ja teiste riikide julgeoleku- ning luure-organite tegevuse uurimiseks Eestis” aruande kaasautor.

1996 Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet, maakorralduse osakonna direktor, Nõmme Linnaosa Halduskogu[muuda | muuda lähteteksti]

06.03.1996 Korteriühistu Jalaka 12 põhikirja väljatöötamine, vastuvõtmise ja kinnitamise (25.04.1995) korraldamine.

19.03.1996 Ettepanekud Riigi Maa-ameti peadirektorile (maa-ameti ja justiitsministeeriumi ühise töögrupi moodustamine maakorraldusseaduse põhjalikuks läbitöötamiseks).

22.03.1996 „Riigi Maa-ameti parandusettepanekud maakorraldusseaduse muutmiseks kolmandal lugemisel” autor.

28.03.1996 Ettepanekud Riigi Maa-ameti peadirektorile maakorraldusseadusest tulenevate õigusaktide väljatöötamiseks.

23.04.1996 „Riigi Maaameti maakorralduse osakonna peamised ülesanded, struktuur ja koosseis peale maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse jõustumist” autor.

Aprill 1996 „Ministeeriumide, ametkondade, kohalike omavalitsuste ja planeerijate nõuded ehitiste ja rajatiste juurde kuuluva ja nende teenindamiseks vajaliku maa kindlaks määramisel” autor.

Aprill 1996 „Maakorralduse õigusaktide koostamine” autor.

10.04.1996 „Maakorraldusseadusest tulenevate, koostamist või redigeerimist vajavate õigus­aktide nimekiri” autor.

26.04.1996 „Maareformi käigus ümberkruntimiskava koostamise kord” autor.

18.06.1996 Vabariigi Valitsuse määruse „Ümberkruntimiskava koostamise ja lihtsate maakorraldustoimingute läbiviimise kord maareformi ajal” kaasautor.

14.09.1996 Ettekanne Eesti metsa tuleviku kongressil Tartus Vanemuise saalis (maaomandi ja maareformi hetkeseis arvudes, maakorraldus, maaomandi hetkeseisu põhjused, peamised järeldused ja prognoos lähitulevikuks, ettepanekud, vajalikud muudatused seadustes).

Ülejäänud materjalid Riiklikus Maa-ametis 1996 tehtud töö kohta on arhiivis.

MTÜ Lembitu Fond põhikiri.


1997 Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet, maakorralduse osakonna direktor, AS Balteco arhitekt-projektijuht, Tallinna Linnavolikogu, Nõmme Linnaosa Halduskogu

21.01.1997 Riigi Maa-amet. Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramise kord” ning eelnõu juurde kuuluva seletuskirja autor.

Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla. AS-i Balteco maa-ala detailplaneeringu eskiislahendus.

Rapla maakond, Nissi vald, Varbola küla. AS-i Balteco Mööbel tööstuskompleksi fassaadide projekt ja projektijuhtimine.

Rapla maakond, Nissi vald, Varbola küla. AS-i Balteco Mööbel tööstuskompleksi Vardi töökoja renoveerimine. Tööjoonised 18 lehel, projekteeris Gunnar Lipstok. Projekti juhtimine.

Harju maakond, Nissi vald, Tabara küla. AS-i Balteco Kivitammi tööstuskompleksi söökla tehnoloogia projekt. Insener-tehnoloog I. Horn, arh. K. Raude.

Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla. AS-i Balteco Jälgimäe administratiivkeskuse ehitiste kasutuslubade vormistamine.

03.07.1997 Kivitammi suurfarmi ehitiste ostu-müügileping AS-le Balteco.

03.07.1997 Tegevuskava Tallinna Raku kvartali maa erastamiseks, planeerimiseks, projekteerimiseks, kasutuselevõtmiseks (AS Balteco).

14.07.1997 Lähteülesanne Tallinna Raku kvartali detailprojekti koostamiseks.

AS Balteco kinnisvaraalane projektijuhtimine.


1998 AS Balteco arhitekt-projektijuht, Tallinna Linnavolikogu, Nõmme Linnaosa Halduskogu

15.03.1998 AS-i Kinnisvaraekspert poolt korraldatud kursuse „Kinnisvaraökonoomika” lõputöö „Planeerimine ja kinnisvaraturg”.

08.06.1998 Harju maakond, Nissi vald, AS-i Balteco Kivitammi tööstushoonete sisekujunduse projekt. T

Harju maakond, Nissi vald, Tabara küla. AS-i Balteco Kivitammi tööstuskompleksi planeering ja olme- ning tootmishoonete ehitusprojekt. Köide I.

Rapla maakond, Märjamaa vald, Varbola küla. AS-i Balteco mööblivabriku tootmishoone rekonstrueerimise projekt. 1998–1999.

28.10.1998 AS-i Balteco kinnisvaraarengu võrdlev analüüs.

02.12.1998 Tallinn, Mäealuse 3 hoonetekompleksi arenguskeem.

AS Balteco kinnisvaraalane projektijuhtimine.


1999 AS Balteco arhitekt-projektijuht, Tallinna Linnavolikogu, Nõmme Linnaosa Halduskogu, AS E-Arsenal nõukogu

liige

02.12.1999 Harju maakond, Nissi vald, Tabara küla. AS-i Balteco Kivitammi tööstuskompleksi planeering ning olme- ja tööstushoonete ehitusprojekt.

Harju maakond, Nissi vald, Tabara küla. AS-i Balteco Kivitammi tööstuskompleksi söökla projekt.

Harju maakond, Nissi vald, Tabara küla. AS-i Balteco Kivitammi tööstuskompleksi sisemise veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt. Ins S. Leitans, arh. K. Raude.

Tallinn, Nõmme linnaosa. Viljandi mnt. 20, 20a, 20b, Viljandi mnt 24c ja Valdeku tn. 154 (Raku kvartal) maa-ala detailplaneeringute eskiisid. 1998–1999. T

14.06.1999 AS-i Balteco Jälgimäe kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne.

20.12.1999 Ettepanekud Tallinna Linnavolikogu 02.12.1999 määruse eelnõu muutmiseks (Tallinna ehitusmäärus).

AS-i Balteco lepingud Tallinna Linnavalitsusega, Saku Vallavalitsusega ja OÜ-ga Maaplaneeringud (maaküsimused, detailplaneeringud).

27.08.1999 Ettepanekud AS-i E-Arsenal nõukogu esimehele (AS E-Arsenal maa riigile jätmine).

27.08.1999 Arvamus AS-i E-Arsenal nõukogule maamõõdubüroo K&H poolt esitatud „Erika tn. 4 maa riigi omandisse jätmise toimiku” kohta.

25.10.1999 AS-i E-Arsenal nõukogu ettepanekud kaitseminister Jüri Luigele (Eesti kaitse-tööstuse arendamine, AS-i E-Arsenal aktsiad).

AS Balteco kinnisvaraalane projektijuhtimine.


2000 AS Balteco arhitekt-projektijuht, Tallinna Linnavolikogu, Nõmme Linnaosa Halduskogu, AS E-Arsenal nõukogu

liige

Tallinn, Nõmme linnaosa, Raba tn. 29 kinnistu detailplaneering. Tellijad AS Balteco omanikud Mati Vann ja Jaak Pählapuu.

Tallinn, Nõmme linnaosa, Raba tn. 29 kinnistu. Mati Vanni ja Jaak Pählapuu elamu (endine haigla) ehitusprojekt koos sisekujundusega.

Tallinn, Mustamäe tee 46 ja 46a kinnistute detailplaneeringu lähteülesande ja detailplaneeringu eskiisprojekt.

Tallinn, Nõmme linnaosa, Künni tn. 1 kinnistu. Madis ja Mari-Ann Oviiri elamu ümberehitusprojekt.

Tallinn, Pirita linnaosa, Pirita jõe org. Tiina Mõisa elamu eskiisprojekt.

AS Balteco kinnisvaraalane projektijuhtimine.

13.03.2000 Ettepanekud Tallinna Linnavolikogule „Tallinna Linnavalitsuse prioriteedid aastaks 2000” muutmiseks.

16.03.2000 Ettepanekud Isamaaliidu juhatusele AS-i E-Arsenal perspektiivse arengu kujundamiseks.

18.12.2000 Ettepanekud AS-i E-Arsenal nõukogu esimehele (tehase E-Arsenal arengu perspektiivid).


2001 Tallinna Linnavolikogu, Nõmme Linnaosa Halduskogu, AS E-Arsenal nõukogu liige

Tallinn, Nõmme linnaosa, kinnistu Lõuna tn. 10 / Põllu tn. 10 detailplaneering. Tellija kolonel Enn Karits.

06.02.2001 Nõmme Linnaosa Halduskogu otsuse „Ettepanekud Tallinna Linnavolikogule. Vabaduse­ monument” eelnõu autor.

10.02.2001 Ettepanek Kaitseväe juhatajale, kaitseministrile, siseministrile, Piirivalveameti peadirektorile ja Kaitseliidu ülemale, Politseiameti peadirektorile, Päästeameti peadirektorile ja Riigikogu riigikaitsekomisjonile, milles paluti esitada oma arvamus selle kohta, kas koostatav Vabaduse väljaku detailplaneering rahuldab Eesti kaitseväe, piirivalve, politsei, päästeameti ja teiste relvastruktuuride huve ning kus peaks paiknema Vabaduse monument.

16.02.2001 Ettepanek Tallinna Linnavolikogu esimehele Rein Voogile: võtta vastu linnavolikogu otsus Vabaduse monumendi püstitamiseks Vabaduse väljakule või selle lähedusse ning peatada Vabaduse väljaku detailplaneeringu menetlemine linnavolikogus.

05.03.2001 Tallinna Linnavolikogu menetlusse esitatud linnavolikogu otsuse „Vabaduse monumendi kompleksi rajamine Tallinnasse Vabaduse väljakule või selle lähedusse“ eelnõu autor.

29.03.2001 Ettepanekud Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjonile, kultuurikomisjonile ja Tallinna Linnavolikogule, milles palusin linnavolikogu otsusega määrata Vabaduse väljaku detailplaneeringus kindlaks Vabaduse ausamba asukoht Harjumäel ning Vabaduse väljaku kasutamine Eesti riigi ja Tallinna linna esindusväljakuna.

11.09.2001 Ettepanekud Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu “Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine” täiendamiseks.

24.10.2001 Ettepanekud Tallinna Linnavolikogu esimehele Rein Voogile ja Tallinna linnapeale Tõnis Paltsile Vabaduse väljaku esindusfunktsiooni säilitamiseks, kaasaarvatud kaitseväe­ paraadide korraldamine ning Vabaduse väljaku planeeringus maa-ala reserveerimine Vabaduse monumendi püstitamiseks.


2002 Tallinna Linnavolikogu, Nõmme Linnaosa Halduskogu, AS E-Arsenal nõukogu liige

Tallinn, Nõmme linnaosa, kinnistu Toome puiestee 73. Rasmus Varunovi elamu ehitusprojekt.

Harju maakond, Saue vald, Alliku küla Veski elamupiirkond, Veski tn. 14. Vladimir Jakovlevi elamu tehniline ehitusprojekt.

Tallinn, Nõmme linnaosa, kinnistu Lootuse puiestee 96. Liidia Preegeli, Helbe Alviste ja Helgi Õispuu elamu juurde- ja ümberehitusprojekt.


2003 Vabariigi Valitsuse 10.06.2003 korraldusega nr. 376-k moodustatud „Asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks” liige, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus, Vabadusvõitluse Vääristamise Fond

Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla, kinnistu A/Ü Liivaku nr. 5. Aime Harki elamu ehitusprojekt.

15.01.2003 Ettepanekud ÜVE Res Publica volikogu esimehele Urmas Reinsalule koostöölepingu sõlmimiseks Memento Liidu ja ÜVE Res Publica vahel.

20.01.2003 Ettepanekud EÕRL Memento Tallinna Ühenduse eestseisuse koosolekule – lepingu sõlmimine ÜVE Res Publicaga.

21.01.2003 Ettepanekud Eesti Vabariigi välisministrile Kristiina Ojulandile. Koostöö korraldamine välisministeeriumi ja Memento Liidu vahel.

04.09.2003 Pärnu linn, Leinapark. „II maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnud eesti meestele pühendatud mälestusmärgi projekt”.

Pärnu linn, Riia maantee, Vanapark, katastriüksus 62510:091:0003. „II maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnute” ausamba projekt, ausamba püstitamine, projektijuhtimine. Projekt esitatud Pärnu Linnavalitsusele 04.09.2003, ausammas avatud 23.11.2003. aastal.

06.04.2003 „Võõrvõimu vägivallaohvrite seaduse“ eelnõu (tulevane „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse”) esmase redaktsiooni autor.

21.04.2003 „Represseeritute seaduse“ eelnõu (alternatiiv: „Võõrvõimu vägivalla läbi kannatanute seaduse“ eelnõu). Variant II kaasautor.

07.05.2003 „Poliitilistel alustel represseeritute seaduse“ eelnõu kaasautor.

12.09.2003 Ettepanekud ajaloolasele Mart Laarile 1944. aasta Eesti kaitselahingutele pühendatud filmi loomisele kaasaaitamiseks.

28.10.2003 Ettepanekud peaminister Juhan Partsile, Kaitseväe juhataja admiral Tarmo Kõutsile ja justiitsminister Ken-Marti Vaherile vabadusvõitlusele pühendatud mälestusmärgi avamiseks Pärnus ning ettepanekud Eesti kaitselahingute 60. aastapäeva korraldamiseks Eestis.

09.11.2003 Ettepanekud kaitseminister Margus Hansonile Eesti kaitselahingute 60. aastapäeva riiklikuks tähistamiseks.

08.12.2003 „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse“ eelnõu 187 SE muudatusettepanekute (Saksa sõjaväes teeninud eestlaste arvamine represseeritutega võrdsustatud isikuteks, pensionistaaž, maamaks jne) autor.

„Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus“. Idee autor ja seaduseelnõu kaasautor. Seadus võeti vastu 17.12.2003, seadus jõustus 01.01.2004.


2004 Vabariigi Valitsuse 10.06.2003 korraldusega nr. 376-k moodustatud „Asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks” liige, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus, Vabadusvõitluse Vääristamise Fond, Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökoda

Tallinn, Nõmme linnaosa, kinnistu Tähe tn. 37 detailplaneering. Tellija Rein Auväärt.

Tallinn, Pirita linnaosa, Metsakalmistu kvartal nr. 4. Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse liikmete matmispaiga detailplaneering.

Tallinn, Pirita linnaosa, Metsakalmistu kvartal nr. 4. Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse liikmete matmispaiga Rituaalide platsi ja Sangarite müüri ehitusprojekt.

Pärnu linn, Riia mnt. 116, katastriüksus 62509:038:0002. Endise raudteejaama, nüüdse kohvik „Rae” ehitusprojekt koostöös arhitekt Ragne Kasenurmega.

Harju maakond, Kernu vald. Ülo Malbergi elamu eskiisprojekt.

Ida-Virumaa, Vaivara vald, Sinimäed, Grenaderi mägi. Teises maailmasõjas Eesti iseseisvuse taastamise eest võidelnud 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi võitlejatele pühendatud ausamba projekt, ausamba püstitamine, projektijuhtimine. Avatud 31.07.2004.

08.01.2004 Ettepanekud peaminister Juhan Partsile. Eesti 1944. aasta kaitselahingute 60. aastapäeva tähistamiseks.

30.04.2004 Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökoja ettepanekud Eesti Vabariigi Presidendile, Riigikogu esimehele, Eesti Vabariigi peaministrile, Tallinna Linnavolikogu esimehele ja Tallinna linnapeale Vabaduse monumendi projekteerimiseks ja rajamiseks vajalike rahaliste vahendite lülitamiseks 2004. aasta lisaeelarvesse või 2005. aasta riigieelarvesse, Vabaduse monumendi sihtasutuse loomiseks, Vabaduse monumendi püstitamiseks Harjumäele.

25.03.2004 Ettekanne „Kes on 1949. aasta küüditamise peasüüdlased? Miks meid küüditati?” Rakveres korraldatud 1949. aasta märtsiküüditamise 55. aastapäevale pühendatud konverentsil. Pöördumine Euroopa Parlamendi poole.

01.04.2004 Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökoja ettepanekud Eesti Vabariigi Presidendile, Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, Tallinna Linnavolikogule ja Tallinna Linnavalitsusele (Vabaduse monument – seaduse eelnõu, SA Vabaduse Monument loomine, 2004 eelarve, asukoht, püstitamise aeg – 2005).

17.06.2004 Ettepanekud represseeritute komisjonile (poliitiline hinnang Eesti 1944. aasta kaitselahingutele,­ Represseeritute Abistamise Fondi loomine, hinnang õigusvastaselt represseeritud isiku seaduse toimele jm).

27.05.2004 Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökoja ettepanekud Tallinna Linnavalitsusele (Vabaduse monumendi paigaldamine Harjumäele).


2005 Vabariigi Valitsuse 10.06.2003 korraldusega nr. 376-k moodustatud „Asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks” liige, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus, Vabadusvõitluse Vääristamise Fond, Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökoda

Tallinn, Nõmme linnaosa, Tähe tn. 37a / Lootuse puiestee 92a. Christina-Sandra Sõõrumaa elamu ehitusprojekt.

11.02.2005 Ettepanekud peaminister Juhan Partsile (valitsuse suhtumine vabadusvõitlejatesse, hinnang II maailmasõja sündmustele Eestis, vabadusvõitlejate ettepanekute ellurakendamine).

11.02.2005 Ettepanek Tallinna linnapeale Tõnis Paltsile Vabadussõja ausamba püstitamiseks Tallinnasse Harjumäele.

18.02.2005 Ettepanekud represseeritute valitsuskomisjonile (Represseeritute Abistamise Fondi loomine, Sinimägede memoriaali loomise rahastamine, Maarjamäe mälestusväljaku avamise rahastamine, hukatud ja hukkunud Eesti kaadriohvitseride memoriaali loomine, sõjahaudade hooldamine, Mehikoorma ausamba püstitamine jm).

05.03.2005 Eesti Vabadusvõitluse Vääristamise Fondi ettepanekud justiitsminister Ken-Marti Vaherile ja kaitseminister Jaak Jõerüüdile (Riigikogu õiguslik-poliitiline hinnang II maailmasõja sündmustele Eestis, 1944. aasta Eesti kaitselahingute tunnustamine võitluseks Eesti riikliku iseseisvuse ja demokraatia taastamise eest Eestis, Eesti vabadusvõitleja statuudi kehtestamine jpm).

30.08.2005 Ettepanekud represseeritute valitsuskomisjonile (Sihtasutuse Represseeritute Abistamise Fond loomine, Sinimägede memoriaali- ja kaitseala loomise rahastamine, hukatud ja hukkunud Eesti kaadriohvitseride memoriaali loomine, vabadusvõitlejate haudade hooldamine).

01.11.2005 Ettepanekud peaminister Andrus Ansipile Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökoja liikmesorganisatsioonide esindajate kohtumisel peaministriga.

Ettekanne Memento Liidu juhatuse koosolekul Eesti Represseeritute Abistamise Fondi loomise kohta.

23.12.2005 Ettepanekud Tallinna linnapea Jüri Ratasele (Maarjamäe mälestusväljak, hukatud ja hukkunud Eesti kaadriohvitseride memoriaal Tallinnas, Tallinna vabadusvõitlejate matmiskoht Metsakalmistul, Vabaduse monumendi püstitamine Harjumäele).


2006 Vabariigi Valitsuse 10.06.2003 korraldusega nr. 376-k moodustatud „Asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks” liige, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus, Vabadusvõitluse Vääristamise Fond, Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökoda

Lääne-Virumaa, Vihula vald, Vatku küla, Raude kinnistu. Liina Marquardti elamu ehitusprojekt.

Tallinn, Nõmme linnaosa, kinnistu Tähe tn. 37. Tõnu-Peeter Nooni elamu ehitusprojekt.

Tartu linn, Riia mnt. 12, Eesti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ruumi projekteeritud mälestustahvel 1941 Suvesõjas Tartumaal langenud võitlejatele. Ida-Virumaa, Vaivara vald, Sinimäed, Grenaderi mägi. Teises maailmasõjas Eesti kaitselahingutest osa võtnud vallooni võitlejatele pühendatud ausamba „5. Freiwilligen Sturmbrigade Wallonien” projekt, ausamba püstitamine, projektijuhtimine. Avatud 25.07.2006.

Tartu maakond, Meeksi vald, Mehikoorma alevik. Teises maailmasõjas Eesti iseseisvuse taastamise eest võidelnud 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi 45. rügemendi võitlejatele pühendatud ausamba projekt, ausamba püstitamine, projektijuhtimine. Avatud 26.08.2006.

1944. aasta Eesti kaitselahingutest osavõtja rinnamärk.

Raamat „Tallinna vabadusvõitlejad“ koostaja ja autor. Esitlus Eesti Rahvusraamatukogus 18.12.2006.

09.01.2006 Ettepanekud Eesti Represseeritute Abistamise Fondi nõukogu esimehele Ken-Marti Vaherile ja peaminister Andrus Ansipile (mälestusmärk Sajaani mägedesse Verhne-Ussinski kalmistule)

06.02.2006 Ettepanekud Memento Liidu juhatusele Eesti Represseeritute Abistamise Fondi asutamiseks

21.02.2016 Ettekanne Eesti peaminister Andrus Ansipi vastuvõtul vabadusvõitlejate auks

22.02.2006 Tallinna vabadusvõitlejad viimast korda kaitsejõudude paraadil Vabaduse väljakul.

06.03.2006 Ettepanekud Riigikogu põhiseaduskomisjonile (vabadusvõitluse ja vabadusvõitlejate tunnustamine, Riigikogu otsuse eelnõu 688 OE „Eesti kodanike relvavõitlusest NSVL sõjalise okupatsiooni vastu” muutmine)


2007 Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökoda

Harju maakond, Saue linn, kinnistu Kivikangru tn. 12. Raivo Ojapõllu elamu ehitusprojekt.

Saaremaa, Kaarma vald, Nasva küla, kinnistu Pardi detailplaneering. Kaarma vallavalitsusele üle antud 13.11.2007.

Pärnu maakond, Tahkuranna vald. Hints Malle elamu muutmisprojekt.

Tallinn, Nõmme linnaosa, kinnistu Lootuse pst. 92. Kairi-Annely Auväärti elamu ehitusprojekt.

27.07.2007 Sinimägedes Grenaderi mäel taasavatud, aprillis 2007 lõhutud ja seejärel AS-s Jõhvi Kivi restaureeritud, 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi ja 5. Freiwilligen Sturmbrigade Wallonien võitlejatele pühendatud ausammaste taastamine. Projekt, projektijuhtimine.

03.01.2007 Kuno Raude, Enn Sarve ja Eduard Raska ettepanekud Riigikogu õiguskomisjonile karistusseadustiku muutmiseks.

14.01.2007 Ettepanekud peaministrile (Venemaal hukkunud eestlaste matmispaikade tähistamine, lähiajalugu ja vabadusvõitluse tunnustamine seadusandlikul tasandil, valitsuse suhtumine represseeritutesse, eesti keele kaitse, pronkssõduri saatus, vanaduspension, maareform, Vabadussõja Võidusammas, kommunismiohvrite memoriaal, Venemaa rünnakud, Keskerakonna leping Ühtse Venemaaga).

14.03.2007 Ettepanekud Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Roheliste koalitsiooniläbirääkimiste delegatsioonidele (eesti keel ja kultuur, rahvusriik, hinnang Eesti lähiajaloole, kommunismivastasest vabadusvõitlusest osavõtnute legitiimsuse tunnustamine seadusandlikul tasandil, totaalkaitsesüsteemi rakendamine NATO koosseisus ja kaitsealase baaskoolituse andmine igale Eesti kodanikule, lõpu tegemine riigi­ vargustele, korruptsioonile ja rahvustevahelise vaenu õhutamisele, terve looduskeskkonna säilitamine tulevastele põlvedele, vaimsete ja materiaalsete väärtuste suurendamine aastatel 2007–2011, pensioni tõstmine 44%-ni keskmisest palgast ja pensionäride töötasu vabastamine tulumaksust).

23.11.2007 Ettepanekud Eesti Represseeritute Abistamise Fondi nõukogule (mälestusmärk Sajaani mägedesse Verhne-Ussinski kalmistule).


2008 Ühiskondlikest kohustustest prii

Saaremaa, Orissaare vald, Tagavere küla, Aida kinnistu. Kristian Allikma elamu ehitusprojekt. Kaks kausta.

Raamatu „Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ajalugu“. Kaasautor.

21.02.2008 Ettekanne Eesti vabadusvõitlejate kohtumisel peaminister Andrus Ansipiga.

02.04.2008 Ettepanekud represseeritute valitsuskomisjoni esimehele rahvastikuminister Urve Palole: okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmine.

26.06.2008 Ettekanne „Relvavendade mälestuseks” Valga Muuseumis toimunud sõjaajaloo konverentsil.

18.12.2008 Ettepanekud peaminister Andrus Ansipile. 26.06.2008 Valga Muuseumis toimunud ajaloopäevast osavõtnute otsuste realiseerimine: Eesti kaitselahingutele pühendatud memoriaali rajamine Sinimägedesse, memoriaali rajamine hukatud ja hukkunud Eesti ohvitseridele Tallinnas, välismaal hukkunud või seal hukatud Eesti sõdurite ja Venemaale küüditatud ning seal hukkunud eestlaste matmiskohtade tähistamine, sõjaväekalmistute ja Eesti riikliku iseseisvuse taastamise nimel võidelnud eesti meeste auks püstitatud ausammaste ja küüditatute mälestuseks püstitatud mälestusmärkide võtmine Eesti riigi kaitse alla.

2009 Ühiskondlikest kohustustest prii

Saaremaa, Kaarma vald, Nasva küla. Ehitusprojektide koostamine „Põhja” ja „Lõuna” kinnistutele.

20.05.2009 Ettekanne Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Halduskogu laste- ja noorsookomisjoni koosolekul. Eesti kaitselahingute mälestuseks. Mälestus kaitselahingutest sõnas ja pildis.

06.11.2009 Ettepanek Kunstiakadeemia rektorile prof Signe Kivile kõikide vilistlaste elulugude ja teostatud tööde loetelude kogumiseks, eesmärgiks Kunstiakadeemia ajalooraamatu kirjutamine ja väljaandmine.

2010 Ühiskondlikest kohustustest prii

Saaremaa, Kaarma vald, Nasva küla, Lõuna kinnistu. Elamu ehitusprojekt.

Saaremaa, Kaarma vald, Nasva küla, Põhja kinnistu. Elamu ehitusprojekt.

„1944. aasta Eesti kaitselahingute memoriaal Sinimägedes” eskiisprojekt.

2011 Ühiskondlikest kohustustest prii

Saaremaa, Kaarma vald, Nasva küla. Ehitusprojektide korrigeerimine (asendiplaan) „Põhja” ja „Lõuna” kinnistutele.

2012 Ühiskondlikest kohustustest prii

Pärnu reisijate raudteejaama lammutamisega seotud kohtuvaidlus Pärnu Linnavalitsusega (2011–2012 materjalid neljas kaustas).

Saaremaa, Kaarma vald, Nasva küla. Ehitusprojektide korrigeerimine (asendiplaan) „Põhja” ja „Lõuna” kinnistutele.

Hukatud Otto Tiefi valitsuse liikmete kenotaafi eskiisprojekt Metsakalmistule.

Pärnu reisijate raudteejaama detailplaneeringu kompromisslahendused I-V eesmärgiga säilitada olemasolevad reisijate raudteejaama hooned.

Tallinn, Jalaka tn. 12 hoone trepikodade projekt.

01.07.2012 avatud monument Aruküla taastajatele Lääne-Virumaal Vinni vallas.

2013 Ühiskondlikest kohustustest prii

Maailmameister Georg Lurichi ausamba eskiisprojekt Väike-Maarjasse. Georg Lurichi pronkskuju autor on skulptor Lembit Palm.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva konkursile esitatud ideekavand TV dokumentaalfilmide seriaalile „Meie selja taga olid kodud“.

Raamatu „Mägi-Altai 1969“ käsikirja esitlus Pärnus EÜE 50 aastapäeva tähistamisel.

12.10.2013. Viimane intervjuu Rüütliristi kavaleri Harald Nugiseksiga (22.10.1921– 02.01. 2014)

Raamatu „Igavesti teel“ käsikiri.

2014 Ühiskondlikest kohustustest prii

Georg Lurichi ausamba ehitusprojekt. Projekteerimistööde II etapp.

Raamatu „Riigikaitse sünnivalud 1992–2013” käsikiri.

Raamatu „Artiklite kogumik 1983–2013” käsikiri.

Perekond Raude vapi kujunduse tellimine heraldik Priit R. Herodeselt. 20.01.2014 kanti perekonnavapp Eesti Muinsuskaitse Seltsi Heraldikakolleegiumi vapimatriklisse.

Perekonnalipu kujundamine ja tellimine Tallinna Lipuvabrikust.

25.03.1949 Virumaalt Küti vallast Siberisse küüditatud inimestele pühendatud mälestustahvli projekt ja teostus. Viru-Jaagupi kiriku interjöör.

2015 Ühiskondlikest kohustustest prii

Maailmameister Georg Lurichi ausamba ehitusprojekti eelprojekt Väike-Maarjasse.

Pärnu maakond, Tahkuranna vald, Reiu küla, Kalevi pst. 29 elamu ja majandushoone muutmis-projekt.

Siberisse Verhne-Ussinski rajooni kalmistutele maetud eestlaste nimekirja koostamine. Koostöö sisseseadmine Krasnojarski ühinguga „Memorial“, Krasnojarski krai Rehabiliteeritute Ühingu Jermakovski osakonnaga, Verhne-Ussinski alevi administratsiooniga. Mälestusmärgi kavand.

Verhne-Ussinski kalmistule maetud eestlaste nimekirja paigutamine Krasnojarski krai ühingu „Memorial“ kodulehele http://www.memorial.krsk.ru/

Virumaa Roela ja Rägavere vallast 25.03.1949 Siberisse küüditatud vallaelanike mälestuse põlistamine Viru-Jaagupi kirikus. Nimekirja koostamine. Plaatide eskiisprojektid.

2016 Ühiskondlikest kohustustest prii

Siberisse küüditatud eestlaste mälestuse põlistamine Krasnojarski krai Verhne-Ussinski rajooni Verhne-Ussinski alevi kalmistul. Nimekirja täiendamine ja kontrollimine. Läbirääkimised võimuesindajatega Venemaal ja Eestis. Eskiisprojekt.

Koostöös skulptor Mare Mikofiga (büsti modelleerimine) ja Laupa põhikooli direktori Kaarel Aluojaga (teostus) II maailmasõja kangelase Harald Nugiseksi mälestuse põlistamine Järvamaal Laupa põhikoolis.

08.04.2016 Raamatu „Loodud 1971–2016” (projektid, ehitised, ausambad, väikevormid, raamatud, artiklid, eelnõud, ettepanekud) esitlemine Padise mõisas.

09.07.2016 Elvas Eesti vabadusõitlehate kokkutulekul antud intervjuu filmirežissöörile ja operaatorile Andres Söödile.

15.08.2016. Viimane intervjuu tehnikateadlase ja endise Luftwafe piloodi Hendrik Arroga (25.07.1925 – 26.09.2017)

2017 Ühiskondlikest kohustustest prii

Uue kodu ehitamine Harjumaale Kiili valda Kangru külla .

Juulis 2017 kinkisJermakovski rajooni Keskraamatukogule 12 köidet Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB) algatusel väljaantud n.n. „musta raamatut”.

01.12.2017.Intervjuu ajakirjanik Jaanika Kressale (ajakiri „Kultuur ja Elu”).

2018 Ühiskondlikest kohustustest prii

Karsnojarski krais Verhne-Ussinski rajoonis hukkunud 51 eestlasele pühendatud ausamba projekt lõplik viimistlemine.

Ausamba tellimine kiviraiumistöökojast Abakan-Granit, ausamba transport Abakanist Verhneussinskojesse ja paigaldamine Verhneussinskoje kalmistule.

Karsnojarski krais Verhne-Ussinski rajoonis hukkunud 51 eestlasele pühendatud ausamba avamine Verhneussinskoje kalmistul 15.052018.

Juulis 2018. aasta andis Krasnojarski krai Jermakovski rajooni Verhneussisnkoje alevi munitsipaalmuuseumile üle roostevaba metallist valmistatud „Eesti Vabariik 100” logo ning failid Verhneussiskojesse 1949. aastal küüditatud eestlaste dokumentidega ja ajalooliste fotodega.

Osavõtt Siberis Krasnojarski linnas Eesti kultuuri päevadest, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele.

2019 Ühiskondlikest kohustustest prii

Minu kutsel viibis juunis 2019 Tallinnas Vene Föderatsiooni Krasnojarski krai Memoriaali juht, füüsik Aleksei Babii. Tulevase koostöö huvides viisin Aleksei Babii kokku Eesti Memento Liidu ja Eesti Mälu Instituudi juhtidega. Eesti Memento Liidu teeneterist Aleksei Babiile.

Ajalehe "Maaleht" poolt korraldatud 42 inimese reisi juhimine 22.-29.06.2019 Siberisse Krasnojarskisse ja selle ünbusesse.

Ajalehe "Maaleht" poolt korraldatud 47 inimese reisi juhimine 06.-13.07.2019 Siberisse Krasnojarskisse ja selle ünbusesse.

13.-22.07,2019 Krasnojarski krais asuvate Abakani linna, Šušenskoje, Jermakovski, Tanzõbei, Aradani, Verheussinskoje ja Tõva Vabariigi külastamine. Eesti Memento Liidu teenetemedali üleandmine Verhneussinskoje administratsiooni juhile Aleksandr Jekimovile ja aukirja üleandmine Vassili Romanenkole.

Virumaa Roela ja Rägavere vallast 25.03.1949 Siberisse küüditatud vallaelanike mälestuse põlistamine Viru-Jaagupi kirikus. Nimekirja täiendamine, plaatide eskiisprojektid, plaatide tellimine.

09.11.2019. Ettekanne „Mälestuste põlistamiesest” Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna koosolekule.

Konverentsid, seminarid[muuda | muuda lähteteksti]

02.07.1982 Ettekanne „Aianduskooperatiividest Pärnu ja Sindi linnas” Pärnu Linna RSN Täitevkomitee 17. koosseisu istungjärgul.

30.11.–09.12.1982. Osavõtt NSV Liidu linnade peaarhitektide nõukogu istungi tööst Usbeki NSV-s Taškendis, Dzezgazganis, Samarkandis, Kattakurganis, Buhhaaras, Hiivas.

03.–08.08.1984 Osavõtt NSV Liidu linnade peaarhitektide nõukogu istungi tööst Leedu NSV-s Vilniuses.

ENSV Arhitektide Liidu XIII kongressil tehtud kirjalik ettepanek linnade ja rajoonide peaarhitektide ametikohtade muutmiseks ENSV linnade ja rajoonide RSN Täitevkomiteede esimeeste asetäitjate ametikohtadeks.

Samal kongressil tehtud kirjalik ettepanek ENSV Arhitektide Liidu juurde ENSV linnade ja rajoonide peaarhitektide nõukogu moodustamiseks.

11.12.1984 ettekanne Pärnu Linna RSN Täitevkomitee istungil „Pärnu linna generaalplaani realiseerimise tulemustest aastatel 1974–1984”.

10.07.1984 Ettekanne Pärnu vanalinna regenereerimisalasel Pärnu Linna RSN Täitevkomitee istungil.

15.–22.03.1985 Osavõtt NSV Liidu Arhitektide Liidu poolt korraldatud seminari tööst Moskvas.

04.–07.06.1985 Osavõtt ICOMOS-i ja Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee poolt Tallinnas korraldatud kollokviumist „Arhitektuurimälestiste kaitse ja tänapäevase kasutamise probleemid” tööst.

15.06.–23.06.1985 Osavõtt NSV Liidu linnade peaarhitektide nõukogu istungi tööst, kaasarvatud „ekspresskonkurss”, Tadžiki NSV-s Dušanbes.

15.–27.08.1985 Osavõtt NSVL Arhitektide Liidu delegatsiooni koosseisus seminar-nõupidamisest Soome Vabariigis: Kouvolo, Lahti, Tampere, Pori, Rauma, Turu, Helsinki, Tapiola.

05.–07.09.1986 osavõtt Eesti NSV linnade ja rajoonide peaarhitektidele korraldatud seminarist Saaremaal Kingissepas.

Konkursid, näitused[muuda | muuda lähteteksti]

Osavõtt ENSV Riikliku Ehituskomitee poolt 1986 korraldatud peaarhitektide tootmisgruppide tööde näitustest Tallinnas, Viljandis, Paides ja Pärnus. 12 planšetti.

Osavõtt maaelamute arhitektuurivõistlusest 1987. Ostupreemia.

Osavõtt maaelamute projektide näitusest 1987 RPI Eesti Projekt ruumides. 12 planšetti.

ENSV Riikliku Kunstiinstituudi laiendatud õppehoone ideekavandite arhitektuurivõistlus 1988. Võistlustöö „November 88”. Projekt asub Eesti Kunstiakadeemia arhiivis.

Rakvere Kesk (Turu) väljaku ja sellega külgneva maa-ala planeerimise ning keskväljakuga piirnevate tänavafrontide arhitektuurse lahenduse võistlusprojekt „Valik 47”. Ostupreemia. 1987/1988. Korraldajad Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee ja Eesti NSV Arhitektide Liit. Projekt Rakvere Linnavalitsuse või Lääne-Viru Maakonnavalitsuse arhiivis.

Koos skulptor Lembit Palmiga osavõtt Rakvere Rajooni RSN TK, Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu „Memento“ Rakvere Ühingu, Rakvere Rahvarinde ja Rakvere Linna RSN TK poolt korraldatud konkursist „Virumaalt küüditatute mälestuseks“ .

1989. Osavõtt ERKI poolt Rakvere Kultuurimajas korraldatud näitusest töödega „Rakvere kesklinna detailplaneerimise projekt“ ja „ERKI juurdeehituse projekt“.

06.01.1990 Koostöös skulptor Lembit Palmiga Rakvere linna Tammikusse kavandatud mälestusmärgi ideekavandi konkursi töö „Põhjatäht”. III koht. Korraldajad: Rakvere Rajooni RSN TK, Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liit „Memento” Rakvere Ühing, Rakvere Rahvarinne, Rakvere Linna RSN TK. Töö Rakvere Rajooni RSN TK arhiivis.

1997. Konkurss „Logo-Eesti 80“. Neli võistlustööd, märgusõna „Vabadus = Võit“. Joonised.

2000. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse ja Balti Kaitsekolledži hoone esise väljaku arhitektuurse lahenduse ideekonkurss. Võistlustöö „Plats 2000“ asendiplaan, seletuskiri.

2001 Tallinnasse kavandatava Vabaduse monumendi konkursi I voor. Esitatud 5 võistlustööd: „Tuntud ring“ (seletuskiri), „Jaani kirik“ (seletuskiri), „Komandandi tee“ (seletuskiri), „Eskarp“ (seletuskiri) „Ingeri bastion“ (seletuskiri). Korraldajad Tallinna Linnavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit.

2007. Tallinn, Ingeri bastion (Harjumägi). Ideekonkursile „Vabadussõja võidusammas” esitatud Vabadus­ sõja võidusamba konkursiprojekt. Märgusõna „Koit”. 6 planšetti. Makett. Failid projektist. Kaitse­ ministeeriumile üle antud 02.07.2007.

2020. Koostöös skulptor Lembit Palmiga osavõtt Tallinnasse kavandatud Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekonkursist. Võistlustöö märgusõnaga "PRIIMUS" antud üle Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile 13.04.2020. Võistlustöö asub Pärnu Muuseumis.

2020. Koostöös skulptor Lembit Palmiga osavõtt Tartusse kavandatud "KUNSTITEOSE AVATUD IDEEKONKURSiST", hankija Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum. Võistlustöö „LUMEN AQUA Populus” antud üle Tartu Ülikooli Kliinikumi hanketeenistusele 19.05.2020. Võistlustöö asub Pärnu Muuseumis.

2021-2022 „Eesti Soomusrongide võitlejatele pühendatud mälestusmärgi ideekavandi” autor, figuraalse osa autor skulptor Mare Mikof. Idekavand üle antud Tapa Vallavalitsusele.

2021-2022 Koostöös Rakvere Linnavalitsusega ja Rakvere galeristide Riina ning Mati Rilloga Rakvere kunstnike Adele Sildmetsa ja Arkadi Snegirjovi maalinäituse organiseerimine Rakvere Kultuurikeskuses 04.09.2021-05.01.2022.

2022. Koostöös Vene Kultuurikeskusega Rakvere kunstnike Adele Sildmetsa ja Arkadi Snegirjovi maalinäituse organiseerimine Tallinnas Vene Kultuurikeskuses 12.01.2022-10.02.2022.[viide?]

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1963 Nõukogude armee I Tankidiviisi sõjaväeosa nr. 1888 komandöri aukiri heade tulemuste eest lahingulises väljaõppes
 • 1967 Rakvere Töölisnoorte Keskkooli õppenõukogu aukiri hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest.
 • 1969 Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva preemiareis Ungari Rahvavabariiki
 • 1970 Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI) preemiareis Saksa Demokraatlikku Vabariiki
 • 1973 NSVL Arhitektide Liidu I järgu diplom üleliidulisel diplomitööde konkursil osalenud 1972. aasta ERKI diplomitöö eest
 • 1981 ERKI kiituskiri hea töö eest
 • 1984 EVO „Kalev“ Pärnu Linnanõukogu tänukiri kaasabi eest kehakultuuri- spordi arendamisel Pärnu linnas
 • 1984 ENSV Ülemnõukogu Presiidium - Tööveterani medal
 • 1991 Harju Maavalitsuse aukiri kohusetruu töö eest Harjumaa ehitustegevuse arendamisel
 • 1992 Rakvere Linnavalitsuse tänukiri Rakvere Vabadussõja ausamba taastamise eest
 • 1993 Riigikogu mälestusmedal „Eesti Vabariik 1918-1993“
 • 1993 Soome Maakaitse Kõrgkooli maakaitse 13. Erikursuse lõpetamise tunnistus
 • 1995 Eesti Vabariigi kaitseministri annetatud Kaitseministeeriumi esimese klassi (kuldne) rinnamärk Eesti riigikaitse kui terviku ülesehitamisel osutatud teenete eest
 • 1995 Eesti Vabariigi Presidendi Lennart Meri tänukiri Riigikogu VII koosseisule ennastsalgava töö eest Eesti ülesehitamisel demokraatlikuks riigiks
 • 1995 Kaitseliidu Tallinna Maleva Toompea Malevkonna tänukiri kaasabi eest malevkonna taastamisel
 • 2001 Kaitseväe juhataja annetatud mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge" suurte teenete eest kaitseväe taasloomisel
 • 2001 Eesti Kaitseliidu Keskjuhatuse annetatud Kaitseliidu III klassi teenetemedal
 • 2001 President Lennart Meri annetatud rinnamärk „Murtud Rukkilill
 • 2003 Eesti Vabadusevõitlejate Liidu aukiri Pärnusse II maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse eest võidelnutele püstitatud ausamba projekteerimise ja väljaehitamise eest
 • 2004 Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu „Memento“ Rakvere Ühingu tänukiri
 • 2005 Lääne-Virumaa Päästeteenistuse tänukiri suure panuse eest Simunas kaasaegse tuletõrje loomisel
 • 2005 Eesti Vabariigi peaministri tänukiri Eesti elu edendamise eest
 • 2006 Eesti Vabadusvõitlejate Liidu tänukiri aktiivse tegevuse eest organisatsioonis
 • 2006 Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse tänuplaat aktiivse tegevuse eest ühenduses
 • 2006 Eesti Sõjameeste Pärnu Ühenduse tänukiri ühendusele osutatud abi eest
 • 2006 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühenduse teeneteplaat II maailmasõjas Eesti sõltumatuse eest võidelnutele püstitatud ausamba projekteerimise ja valmismise eest Mehikoormas
 • 2006 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühenduse rinnamärk „60 aastat Eesti kaitselahingutest“
 • 2007 Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu tänukiri panuse eest Eesti Geenivaramu andmepanga loomisel
 • 2007 Kaitseliidu Toompea Malevkonna tänukiri kohusetundliku teenistuse eest korra ning julgeoleku tagamisel aprilli ja mai kuus 2007
 • 2007 Isamaaliidu ja Res Publica Liidu tänukiri koostöö eest Riigikogu valimistel
 • 2008 Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse teeneteplaat tegevuse eest vabadusvõitlejate Metsakalmistu Rahula rajamisel 1993-2008
 • 2014 Eesti Vabadusvõitlejate Liidu teenete medal
 • 2014 Vinni Vallavalitsuse tänukiri väga hea koostöö eest ühise ajaloo (mälestusplaat Viru-Jaagupi kiriku interjööri) talletamise eest
 • 2014 Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti Endiste Metsavendade Liidu ja Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse mälestusrist „20 aastat vabadust“ teenete eest Eesti Vabariigile seoses Vene Föderatsiooni väekontingendi lahkumise 20. aastapäevaga
 • 13.06.2021 Vinni Vallavalitsuse tänukiri kodukandi ajaloo jäädvustamise eest
 • 13.06.2021 Eesti Memento Liidu teenetemärk

Huvialad[muuda | muuda lähteteksti]

Kosmoloogia, rahvaste ränne, sõdade ajalugu, riikide teke, Siberi põlisrahvad, genealoogia, julgeolekupoliitika, mälestuste põlistamine.[viide?]