Vikipeedia:Viitamine

Allikas: Vikipeedia
Siin räägitakse allikatele viitamisest Vikipeedias. Vikipeediale viitamise kohta lugege siit.

Viiteid kasutatakse, et näidata, millistest usaldusväärsetest allikatest tekstis toodud teave pärineb. Sarnaselt teadustekstiga tuleb Vikipeedias väited ja faktid viidata. Allikaviitega tuleb varustada teave, mis ei ole üldtuntud ega iseenesestmõistetav. Kui tegu pole just lühikese tsitaadiga, tuleb viidatud allikas esitatud mõte edasi anda oma sõnadega.

Viitamise reeglid[muuda lähteteksti]

Allikaviide tuleb lisada[muuda lähteteksti]

… originaalsetele uurimistulemustele. Näiteks tuleb viidata kitsalt erialases teadusajakirjas või muus piiratud tiraažiga teadusväljaandes avaldatud teadustekstist pärinevale informatsioonile. Viidet vajaks näiteks väide, et "suitsetajad surevad nooremas eas kui mittesuitsetajad" või "naistel on rohkem seedehäireid kui meestel".

arvamustele. Näiteks: Artis Pabriksi arvates võib Vene kapitali liigne sissevool kujutada ohtu riigi julgeolekule.[1]

 1. Vene raha sissevool ohustab julgeolekut. Postimees, 24. juuli 2007.

tsitaatidele. Tsitaat eristatakse muust tekstist jutumärkidega. Näiteks:

Impressioon – ma olin selles kindel. Ma just ütlesin endale: et see avaldas mulle muljet, pidi selles olema mingi mulje (...) ja milline vabadus, milline töötluse kergus! Embrüonaalses seisundis tapeet on lõpetatum kui see meremaal.

Louis Leroy
Le Charivari, 25. aprill 1874

Viidet ei lisata[muuda lähteteksti]

… üldistele teadmistele, mis on pärit näiteks põhikooli- või madalama taseme õpikutest.

Näiteks ei vaja eraldi viidet iseenesestmõistetav teave, et "inimene on elusolend" ning üldteada faktid, et "Maa tiirleb ümber Päikese" või "Eesti Vabariik loodi 1918. aastal".

Kui artikli kirjutamisel kasutakse muukeelsete Vikipeediate artikleid, pole vaja nendele viidata, vaid tuleb lisada viited, mis on nendes muukeelsetes artiklites.

Viite elemendid[muuda lähteteksti]

Viites peaksid olema järgmised elemendid:

 • Autori(te) nimi (nimed)
 • Artikli, raamatu või muu allika avaldamise aasta (perioodika puhul ka kuupäev või kuu)
 • Artikli või raamatu pealkiri
 • Perioodilise väljaande puhul selle pealkiri
 • Raamatu puhul väljaandmiskoht ja kirjastus
 • Paberväljaande (ja võrgus leiduva nummerdatud lehekülgedega teose) korral lehekülje või lehekülgede numbrid, kust teave pärineb
 • Võrguväljaande korral märge, millisel aadressil ja millisel kuupäeval on teave olnud kättesaadav.

Erilaadse materjali ((dokumentaal)filmid, arhiivimaterjalid vms) puhul on tihti vajalik esitada pisut muusugust informatsiooni.

Viitamise tehnika[muuda lähteteksti]

Viiteid saab lisada järgmiselt:

 1. Pane <ref>…</ref> (toodud ka redigeerimiskasti all) artiklis sinna kohta, kuhu viidet soovid. Viite tekst (allikas) kirjuta kolme punkti asemele, näiteks <ref>Oskar Luts. ''Kevade'', Tartu: Noor-Eesti Kirjastus, 1943.</ref>
 2. Kui esimeses alapunktis kirjeldatu on tehtud, siis tuleb lisada artikli tekstiosa lõppu alapealkiri "Viited" ja sinna alla {{viited}} (või <references/>). Viide tekitatakse sellesse kohta automaatselt.

Veebiallika aadressi ja pealkirja saab vormistada välislingina, kasutades järgmist süntaksit: [http://www.stat.ee Statistikaamet]. Lingi juurde tuleb lisada vajalikud ülalloetletud viite elemendid.

Samuti saab veebiallikale viitamisel kasutada malli Netiviide: <ref>{{netiviide | URL = | Pealkiri = | Autor = | Failitüüp = | Täpsustus = | Väljaanne = | Aeg = | Koht = | Väljaandja = | Kasutatud = | Keel = }}</ref>. Kui lühikesi viiteid on ka ilma mallita lihtne vormistada, ei pruugi seejuures malli kasutamine olla õigustatud. Pikad viited on soovitatav koondada alaossa "Viited" nagu näiteks artiklis "Creative Commons" (vaata artikli lähtekoodi).

Tsitaadi esiletõstmiseks eespool näidatud kujul on võimalik kasutada malli Tsitaat.

Korduvviited[muuda lähteteksti]

Kui sama viidet kasutatakse ühes artiklis mitu korda, saab kasutada järgmist viitamisviisi:

 1. Esimesel kasutusel kirjuta <ref name="Luts">…</ref>, kus kolme punkti asemele saab kirjutada viite teksti. "Luts" on suvaline märksõna, mis tähistab just seda viidet. Mõistlik on kasutada näiteks autori nime (ja aastaarvu).
 2. Sama viidet uuesti kasutades kirjuta <ref name="Luts" />.

Viidete loend[muuda lähteteksti]

Sobivasse kohta viidete alaosa ja artiklis kasutatud viidete loendi tekitamiseks tuleb kirjutada järgmised kaks rida:

== Viited ==
{{viited}}

Vormistusreeglite järgi on viidete loend pärast artikli sisuosa ja alaosa "Vaata ka" ning enne kirjandust ja välislinke. Kui eeltoodud kaks rida ära jätta, kuvatakse viidete loend lehekülje lõpus pärast kirjandust, välislinke ja navigeerimismalle.

Viitamine Riigi Teatajale[muuda lähteteksti]

Kui Riigi Teatajas soovitakse viidata hetkel kehtivale seadusele, siis peab veebilehe aadress lõppema ?leiaKehtiv. Selleks vajuta nupul "Hetkel kehtiv". Aadress näeb välja nii: https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016002?leiaKehtiv. Antud näites on seadus kehtetu ja siin oleks sobilik lisada viitele avaldamismärge (Avaldamismärge: RT I, 25.10.2016, 2). Kehtivate seaduste puhul lisada seaduse vastuvõtmise aeg (Vastu võetud 08.03.2000). Seaduse teisi redaktsioone saab otsida rippmenüüs valides "eelmine" või "järgmine" ja vastava kuupäeva. Seaduse algtekstini jõuad, kui klõpsad seaduse vastuvõtmise kuupäeva all olevale lingile. Kui kasutad viitamise malli, siis võiks vastuvõtmise aeg või avaldamise märge olla peale malli. Avaldamismärget kasuta ainult erandjuhtudel, sest kehtiva seadusel muutub see iga uue redaktsiooniga ja siis peaks pidevalt seda artiklis parandama. Üheks erandiks on näiteks Põhiseadus.

Viitamise stiil[muuda lähteteksti]

Viite täpne vormistus on kokkuleppe küsimus, tähtis on, et eelpoolmainitud informatsioon (elemendid) oleks olemas. Erinevad erialad ja valdkonnad kasutavad erinevat viitevormistust, mida võiks ka nende valdkondade artiklites järgida.

Tuleks jälgida, et kõik viited ühes artiklis oleks ühes stiilis.

Viitamise tööriistad[muuda lähteteksti]