Prantsusmaa kuningriik

Allikas: Vikipeedia
Lipp
Prantsuse ja Navarra kuninglik vapp
Prantsusmaa kuningriigi kaart, 1552-1798


Prantsusmaa kuningriik (Royaume de France) oli riik Lääne-Euroopas. See oli üks kõige võimsamaid riike Euroopas, suurriik ja varajane koloniaalriik. See põlvnes pärast Verduni lepingut (843) Karolingide impeeriumi lääneosast kui Lääne-Frangi riigist (Francia occidentalis). Karolingide dünastia haru jätkas valitsemist aastani 987, kui Hugues Capet valiti kuningaks ja ta asutas Kapetingide dünastia. Prantsusmaal jätkasid valitsemist Kapetingid ja nende kõrvalliinid — Valois'd ja Bourbonid — kuni monarhia kukutamiseni aastal 1792 Prantsuse revolutsiooni ajal.

Keskaegne Prantsusmaa oli detsentraliseeritud feodaalriik. Bretagne'is ja Kataloonias (nüüd Hispaania osa) oli Prantsuse kuninga võim vaevu tuntav. Lotring ja Provence olid Saksa-Rooma riigi osariigid ja mitte veel Prantsusmaa osa. Algselt valiti Lääne-Frangi kuningaid ilmalike ja vaimulike suurnike poolt, kuid valitseva kuninga vanema poja regulaarne kroonimine isa eluajal kehtestas meessoost esmasündinu põhimõtte, mis seadustati Saali tavaõiguses. Hiliskeskajal nõudsid Inglismaa kuningad Prantsuse krooni, mille tulemuseks oli rida konflikte, tuntud kui Saja-aastane sõda (1337–1453). Seejärel püüdis Prantsusmaa laiendada oma mõju Itaaliasse, kuid alistati Hispaania poolt järgnenud Itaalia sõdades (1494–1559).

Varauusaegne Prantsusmaa oli üha tsentraliseeritum, prantsuse keel hakkas amatlikust kasutusest tõrjuma teisi keeli ja monarh valitses peaaegu absoluutse võimuga. Usuliselt jagunes Prantsusmaa katoliikliku enamuse ja protestantliku vähemuse (hugenottide) vahel. Pärast mitmeid kodusõdu (Hugenotisõjad) (1562–1598) anti hugenottidele Nantes'i ediktiga mitmeid eriõigusi. Prantsusmaa nõutas ka suuri alasid Põhja-Ameerikas, mida koos tunti Uus-Prantsusmaana. Sõjad Suurbritanniaga viisid enamuse nende territooriumide kaotuseni aastal 1763.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Karolingide pärand[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Karolingide impeerium
Next.svg Pikemalt artiklis Lääne-Frangi riik

Karl Suure valitsemise lõpuaastail edenesid viikingid piki Frangi riigi põhja- ja läänepiiri. Pärast Karl Suure surma aastal 814 olid tema pärijad võimetud säilitama poliitilist ühtsust ja impeerium hakkas murenema. 843. aasta Verduni leping jagas Karolingide impeeriumi kolmeks osaks ja Charles II Paljaspea valitses Lääne-Frangi riiki, mis jämedalt vastab tänapäeva Prantsusmaa territooriumile.

Viikingite edul lubati kasvada ja nende kardetud pikkpaadid sõudsid Loire'i ja Seine'i jõgesid ning teisi veeteid pidi ülesvoolu, rüüstates ja hirmu külvates. Charles III Lihtsameelse valitsemisajal (898–922) asusid normannid Rollo juhtimisel Norrast alale Seine'i jõe mõlemal kaldal, Pariisist allavoolu, millest sai Normandia.

Kapetingid[muuda | muuda lähteteksti]

Prantsusmaa alad ca 1030
Next.svg Pikemalt artiklis Kapetingid

Karolingid jagasid oma eelkäijate saatust: pärast vahelduvat võimuvõitlust kahe dünastia vahel ja Prantsusmaa (Lääne-Frangi) kuninga (986–987) surma lõppes Prantsusmaal Karolingide dünastia. Frangi magnaadid valisid uueks valitsejaks, Prantsusmaa hertsogi ja Pariisi krahvi Hugues Capeti, Hugues Suure poja, kes pani aluse aastal 987 Kapetingide dünastia. Koos kõrvalharude Valois'de ja Bourbonidega valitses see Prantsusmaad rohkem kui 800 aastat.

Vana kord jättis uue dünastia vahetu kontrolli alla veidi rohkem kui Seine'i keskjooksu ümbritsevad territooriumid, samas võimsad maaisandad, nagu 10. ja 11. sajandi Blois' krahvid, kogusid endale suuri valdusi abielude kaudu ja kokkulepete kaudu väikeaadlikega kaitse ja toetuse eest.

Prantsusmaa ja Inglismaa kuningriik 1180. aastal

Seine'i alamjooksu ala sai erilise mure allikaks, kui Normandia hertsog William võttis enda valdusesse Inglismaa kuningriigi seoses Normanni vallutusega aastal 1066, tehes ennast ja oma pärijaid kuningaga võrdseks väljaspool Prantsusmaad (kus ta oli veel nimeliselt krooni alam).

Esimeste Kapetingide kuninglik domeen oli alguses piiratud osaga Île-de-France'ist, Pariisi ja Orléans'i vahel, mis olid tema peamised linnad. Mujal olid suurisandad, kes rakendasid oma võimu, eriti kuus ilmalikku Prantsusmaa peeri: Akvitaania, Bretagne'i Burgundia ja Normandia hertsogid, nende kõrval Champagne'i, Flandria ja Toulouse'i krahvid.

Prantsusmaa alad ca 1180
Next.svg Pikemalt artiklis Bretagne'i hertsogkond, Normandia hertsogkond, Akvitaania hertsogkond, Burgundia hertsogkond
Next.svg Pikemalt artiklis Flandria krahvkond, Toulouse'i krahvkond, Champagne'i krahvkond

Inglismaa kuningas 11541189 ning Anjou krahv ja Normandia hertsog, Henry II kes oli Inglismaa kuninga (1100–1135) Henry I tütre Matilda, Anjou krahvinna ja Anjou krahvi Geoffroy V poeg päris Normandia hertsogkonna ja Anjou krahvkonna ning abiellus aastal 1152 äsjalahutatud Prantsusmaa endise kuninganna Akvitaania Eleanoriga, kes valitses enamust Edela-Prantsusmaast. Pärast Eleanori ja tema kolme poja (neljast) juhitud mässu mahasurumist vangistas Henry Eleanori, tegi Bretagne'i hertsogi oma vasalliks ja valitses tegelikult Prantsusmaa lääneosa suurema võimuga kui Prantsuse kroon. Siiski võimaldasid vaidlused Henry järglaste seas Prantsuse territooriumide jagamise üle, seoses John Maata pikaajalise tüliga Philippe II-ga, taastada Philippe II-l mõju enamuse selle territooriumi üle. Pärast Prantsuse võitu Bouvines' lahingus aastal 1214 säilitasid Inglise monarhid võimu ainult edelapoolses Guyenne'i hertsogkonnas.

Saja-aastane sõda[muuda | muuda lähteteksti]

Prantsusmaa aastal 1223.
Next.svg Pikemalt artiklis Saja-aastane sõda

Charles IV surm aastal 1328 ilma meessoost pärijateta lõpetas Kapetingide pealiini. Saali tavaõiguse järgi ei saanud kroon minna naisele (Philippe IV tütar oli Isabella, kelle poeg oli Inglismaa Edward III), nii läks kroon Charles de Valois pojale Philippe VI-le. See, lisaks pikaajalisele vaidlusele Gascogne'i üle Lõuna-Prantsusmaal ning suhetele Inglismaa ja flaami villalinnade vahel, viis Saja-aastase sõjani aastatel 1337–1453. Järgnenud sajandil toimusid laastavad sõjad, talupoegade rahutused (Wat Tyleri ülestõus aastal 1381 Inglismaal ja Žakerii aastal 1358 Prantsusmaal) ja rahvusluse tõus mõlemal maal.

Sõjasajandi kaotused olid tohutud, eriti katku tõttu (Must Surm, tavaliselt peetakse selleks muhkkatku puhangut), mis saabus Itaaliast aastal 1348, levides kiiresti Rhône'i orgu pidi üles ja sealt peaaegu üle kogu maa: eeldatavasti vähenes rahvastik (18–20 miljonit tänapäeva Prantsusmaa piirides 1328. aasta maksuandmetes) 150 aastaga 50% või enam.

Itaalia sõjad[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Itaalia sõjad

Pärast Saja-aastast sõda sõlmis Prantsusmaa Charles VIII kolm täiendavat lepingut Inglismaa Henry VII, Saksa-Rooma keisri Maximilian I ja Aragóni Fernando II-ga vastavalt Étaples'is (1492), Senlis'is (1493) ja Barcelonas (1493). Need kolm lepingut vabastasid Prantsusmaale tee läbi viia pikad Itaalia sõjad (1494–1559), mis tähistasid varauusaegse Prantsusmaa algust. Prantsuse jõupingutused ülemvõimu saavutamiseks kasvatasid vaid Habsburgide Saksa-Rooma keisrite võimu.

Varauusaegne Prantsusmaa[muuda | muuda lähteteksti]

Umbes aastate 15001550 ja revolutsiooni (1789) vahelisel ajastul.

Next.svg Pikemalt artiklis Varauusaegne Prantsusmaa

Hugenotisõjad[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Hugenotisõjad

Vaevalt olid Itaalia sõjad läbi, kui Prantsusmaa sukeldus sisepoliitilisse kriisi, millel olid kaugeleulatuvad tagajärjed. Vaatamata sõlmitud konkordaadile Prantsusmaa ja paavsti vahel (1516), mis andis kroonile piiramatu võimu kõrgemate vaimulike nimetamisel, oli Prantsusmaa sügavalt puudutatud protestantliku reformatsiooni püüetest lõhkuda katoliku ülemvõim Euroopas. Kasvav linnadeselav protestantlik vähemus (hiljem hugenottideks kutsutud) seisis silmitsi üha karmimate repressioonidega François I poja Henri II valitsemise ajal. Pärast Henri II surma turniiril valitses riiki tema lesk Caterina de' Medici ning tema pojad François II, Charles IX ja Henri III. Uuenenud katoliiklik reaktsioon võimsate Guise'i hertsogite juhtimisel kulmineerus hugenottide veresaunaga (1562), mis käivitas esimese hugenotisõja, mille ajal sekkusid Inglise, Saksa ja Hispaania väed rivaalitsevate protestantide ja katoliiklike jõudude poolel. Absoluutse monarhia vastastena jutlustasid huguenottide monarhomahhid sel ajal õigusest vastupanule ja türannimõrva seaduslikkusest.

Hugenotisõjad kulmineerusid Kolme Henri sõjaga, milles Henri III lasi mõrvata hispaanlaste toetatud Katoliikliku Liiga juhi Henri de Guise'i ja vastuseks mõrvati kuningas. Pärast nii Henri de Guise'i (1588) kui ka Henri III (1589) mõrva lõppes konflikt Navarra protestantliku kuninga troonileasumisega kui Henri IV (esimene Bourbonide dünastiast kuningas) ja tema järgnenud protestantismist loobumisega (1592), mis jõustus aastal 1593, tema heakskiitmisega enamuse katoliiklike valitsejate (1594) ja paavsti poolt (1595) ning tema poolt sallivusseaduse Nantes'i edikti (1598) väljaandmisega, mis tagas eraldi jumalateenistuste vabaduse ja kodanike võrdõiguslikkuse.

Koloniaal-Prantsusmaa[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Uus-Prantsusmaa

Prantsusmaa rahunemine Henri IV ajal rajas pinnase Prantsusmaa tõusule Euroopa hegemooniks. Prantsusmaa laienes, väljaarvatud 17. sajandi lõpul: prantslased hakkasid kauplema Indias ja Madagaskaril, asutasid Quebeci ning tungisid Põhja-Ameerikas Suurele järvistule ja Mississippile, rajasid istandusi Lääne-Indias ja laiendasid kaubandussidemeid Levantis ning suurendasid kaubalaevastikku.

Kolmekümneaastane sõda[muuda | muuda lähteteksti]

Henri IV poeg Louis XIII ja tema minister (1624–1642) kardinal Richelieu kujundasid välja poliitika Hispaania ja Saksa-Rooma keisri vastu Kolmekümneaastase sõja ajal (1618–1648), mis oli Saksamaal puhkenud ning liitusid sõjategevusega 1635. aastal, peale Hispaania vägede poolt Trieri piiskopkonna hõivamist. Pärast nii kuninga kui ka kardinali surma tagas Vestfaali rahu (1648) Saksamaa poliitilise ja usulise killustatuse üldise tunnustamise, kuid Austria Anna ja tema ministri kardinal Mazarini regentlus koges rahvaülestõusu Fronde (1648–1653), mis laienes Prantsuse-Hispaania sõjaks (1653–1659). Pürenee rahu (1659) vormistas Hispaania territooriumi Roussilloni hõivamise Prantsusmaa poolt (1642) pärast üürikese Kataloonia Vabariigi purustamist ja juhatas sisse lühikese rahuperioodi.

Louis XIV, Päikesekuningas[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Louis XIV
Prantsusmaa kuningriik, 1649. aastal

Enamuse Louis XIV valitsemisajast (1643–1715) oli Prantsusmaa domineeriv jõud Euroopas, millele aitas kaasa Richelieu järglase (1642–1661) kardinal Mazarini diplomaatia. Kardinal Mazarin juhtis Prantsuse laevastiku loomist, mis võistles Inglismaa laevastikuga, suurendades selle 25 laevalt peaaegu 200 laevani. Ka armee suurust kasvatati märgatavalt. Taaspuhkenud sõjategevus (Devolutsioonisõda 1667-1668 ja Prantsuse-Hollandi sõda 1672-1678) tõi täiendavat territoriaalset kasvu (Artois ja Lääne-Flandria ning Burgundia vabakrahvkond, mis jäi keisrile aastal 1482), kuid rivaalitsevate võimude kasvava vastasseisu ja tohutu riigivõla hinnaga. Kuningate jumaliku õiguse teooria pooldajana, mis propageerib jumalikku päritolu ja monarhi valitsemise ajalise piirangu puudumist, jätkas Louis oma eelkäijate tööd pealinnast valitsetava tsentraliseeritud riigi loomisel. Ta püüdis kõrvaldada Prantsusmaa osades säilinud feodalismi jäänuseid ja sundides aadlieliiti elama tema pillavas Versailles' lossis õnnestus tal rahustada aristokraatiat, mille paljud liikmed olid osalenud Fronde mässus Louis alaealisuse ajal. Nende vahenditega konsolideeris ta absoluutse monarhia süsteemi Prantsusmaal, mis kestis kuni Prantsuse revolutsioonini.

Kuningas püüdis kehtestada riigis täielikku usulist ühtsust, tühistades aastal 1685 Nantes'i edikti. Kasutusele võeti kurikuulus tragunaadide tava, millega pandi karmid sõdurid korterisse protestantlike perekondade kodudesse. Hulk protestante põgenes Prantsusmaalt, mis maksis riigile palju haritlasi, käsitöölisi ja muid kasulikke inimesi. Tagakiusamine laienes mittetraditsioonilistele katoliiklastele nagu jansenistid, grupp, mis eitas vaba tahet ja oli juba paavstide poolt hukka mõistetud. Louis ei olnud teoloog ja mõistis vähe jansenismi keerukaid doktriine, rahustades ennast sellega, et nad ohustasid riigi ühtsust. Sellega pälvis ta paavsti sõpruse, kes varem oli olnud Prantsusmaale vaenulik selle poliitika tõttu, mis võttis kogu kiriku vara riigis riigi võimu alla, mitte ei jätnud Rooma võimu alla.

Novembris 1700 suri vaimselt alaarenenud ja jõuetu Hispaania kuningas Carlos II, lõpetades selle riigi Habsburgide liini. Louis oli seda hetke kaua oodanud ja plaanis nüüd panna troonile Bourbonide sugulase, Anjou hertsogi Philippe'i. Peamiselt pidi Hispaaniast saama Prantsusmaa kuulekas satelliit, mida valitseb kuningas, kes täidab Versailles' korraldusi. Mõistes, kuidas see rikub jõudude tasakaalu, olid teised Euroopa valitsejad nördinud. Siiski oli enamus alternatiive võrdselt soovimatud. Näiteks veel ühe Habsburgi troonile panemine võis lõppeda Karl V keisririigi taasloomisega, mis rikuks samuti jõudude tasakaalu. Pärast üheksat aastat kurnavat sõda oli veel üks konflikt viimane asi, mida Louis soovis. Siiski ei seisnud ülejäänud Euroopa tema ambitsioonide eest Hispaanias ja nii algas Hispaania pärilussõda , ainult kolm aastat pärast Suure Alliansi sõda.

Teisitimõtlemine ja revolutsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Louis XV valitsemine (1715–1774) nägi alguses rahu ja õitsengu tagasitulekut Philippe II regentluse ajal (1715–1723), kelle poliitikat jätkas suures osas (1726–1743) kardinal Fleury, peaminister kõiges peale nimetuse. Euroopa kurnatus pärast kahte suurt sõda põhjustas pika rahuaja, mida katkestasid vaid väikesed konfliktid nagu Poola pärilussõda aastail 1733-1735. Suurem sõjategevus taastus Austria pärilussõjaga (1740–1748). Kuid liit põliste vaenlaste Habsburgidega ("Diplomaatiline revolutsioon" aastal 1756) tõusvate jõudude Britannia ja Preisimaa vastu viis kulukale nurjumisele Seitsmeaastases sõjas (1756–1763) ja Prantsusmaa Põhja-Ameerika kolooniate kaotamisele.

Üldiselt nägi 18. sajand kasvavat rahulolematust monarhia ja korraga. Louis XV oli väga ebapopulaarne kuningas oma seksuaalsete liialduste, üldise nõrkuse ja Kanada brittidele kaotamise eest. Tugev valitseja nagu Louis XIV parandas monarhia positsiooni, samas Louis XV nõrgendas seda. Filosoofide, nagu Voltaire, kirjutised olid selge rahulolematuse märk, kuid kuningas otsustas neid eirata. Ta suri aastal 1774 rõugetesse ja Prantsuse rahvas poetas mõned pisarad tema lahkudes. Kuna Prantsusmaa ei olnud veel kogenud tööstuslikku pööret, mis Inglismaal oli alanud, pettus linnade kasvav keskklass üha enam süsteemis ja valitsejates, kes näisid rumalad, kergemeelsed, endassesulgunud ja iganenud, isegi kui tõelist feodalismi Prantsusmaal enam ei olnud.

(1774–1791) Louis XVI , Antoine-François Callet (1775)

Pärast Louis XV surma sai kuningaks tema pojapoeg Louis XVI. Alguses populaarsena hakati teda ka 1780. aastalel ulatuslikult põlgama. Ta abiellus Austria ertshertsoginna Marie Antoinette'iga. Prantslaste sekkumine Ameerika iseseisvussõtta oli samuti väga kulukas.

Kui riik oli sügavalt võlgades, lubas Louis XVI Turgot' ja Malesherbes' radikaalseid reforme, kuid aadli vastuseis viis aastal 1776 Turgot' vallandamiseni ja Malesherbes' tagasiastumiseni. Nad asendati Jacques Neckeriga. Necker astus tagasi aastal 1781, ta asendati Calonne'i ja Brienne'iga, kuid ta taastati aastal 1788. Selle aasta karm talv viis ulatusliku toidupuuduseni ja sellega oli Prantsusmaa püssirohutünn valmis plahvatama.

Prantsuse revolutsiooni eelõhtul aastal 1789 oli Prantsusmaa sügavas institutsionaalses ja finantskriisis, kuid ühiskonna haritud klassid olid hakanud levitama Valgustusajastu ideid.

3. septembril 1791 sunniti absoluutne monarhia, mis oli Prantsusmaad sajandeid valitsenud, piirama oma võimu ja saama ajutiseks konstitutsiooniliseks monarhiaks, mida tunti kui Prantsuse kuningriik. Siiski ei kestnud ka see kaua ja 21. septembril 1792 kaotati Prantsuse monarhia tõhusalt Prantsusmaa Esimese Vabariigi väljakuulutamisega.

Next.svg Pikemalt artiklis Prantsuse kuningriik (1791–1792)

Restauratsioon ja tagajärjed[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Bourbonide restauratsioon
Next.svg Pikemalt artiklis Juulimonarhia

Monarhia taastati lühikeseks ajaks pärast Prantsuse revolutsiooni (1789–1799) ja Prantsuse esimese keisririigi (1804–1814/1815) järjestikusi sündmusi – kui Euroopa riikide koalitsioon taastas aastal 1814 relva jõul monarhia Bourbonide pärijatele. Siiski tuli kukutatud keiser Napoleon I maapaost Elba saarel võidukalt Pariisi tagasi ja valitses Prantsusmaad lühikest aega, mida tunti kui Sada päeva.

Kui seitsmes Euroopa koalitsioon kukutas Napoleoni pärast Waterloo lahingut aastal 1815, taastati Bourbonide monarhia taas kord. Siiski kujunes monarhia ebapopulaarseks ja 1830. aasta Juulirevolutsiooni rahvaülestõusud lõpetasid Bourbonide monarhia, mis asendati Louis-Philippe I konstitutsioonilise monarhiaga.

Louis-Philippe I ise tõugati võimult 1848. aasta revolutsiooniga, kui kuulutati välja Prantsuse Teine Vabariik, mille presidendiks sai Napoleon I vennapoeg Louis-Napoleon Bonaparte. Louis-Napoleon algatas coup d'état ja kuulutas end keisriks kui Napoleon III.

Kui Napoleon III pärast kaotust Prantsuse-Preisi sõjas troonilt tõugati, oli Rahvusassamblee suuresti monarhia taastamise poolt, kuid lahkhelid Legitimistide (Bourbonide toetajad), Orléanistide (Orléans'i dünastia toetajad) ja Bonapartistide (Bonaparte'i dünastia toetajad) vahel viisid Prantsuse Kolmanda Vabariigi põhiseaduseni.

Haldusstruktuurid[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Ancien Régime

Ancien Régime, prantsuse mõiste "vanale valitsusele" või lihtsalt "endisele režiimile", viitab peamiselt aristokraatlikule, sotsiaalsele ja poliitilisele süsteemile, mis loodi Prantsusmaal (jämedalt) 15. sajandist 18. sajandini hilise Valois' ja Bourboni dünastiate ajal. Ancien Régime haldus- ja sotsiaalsed struktuurid olid aastatepikkuse riigiehitamise, seadusandluse (nagu Villers-Cotterêtsi määrus), sisekonfliktide ja kodusõdade tulemus, kuid need jäid segadusttekitavaks seguks kohalikest privileegidest ja ajaloolistest erinevustest kuni Prantsuse revolutsioon tõi kaasa halduslike erisuste radikaalse mahasurumise.

Majandus[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Prantsusmaa majandusajalugu

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]