36 strategeemi

Allikas: Vikipeedia
Palju riukaid teab reinuvader, veel enam see, kes ta kinni nabib

"36 strategeemi" ehk "36 sõjakavalust" (hiina keeles traditsioonilises kirjas 三十六計, lihtsustatud kirjas 三十六计 (Sānshíliù jì) on Hiina kirjutis elus toimetulekuks kasutatavatest 36 salaplaani tüübist.

Nimetus[muuda | muuda lähteteksti]

Ellujäämiskunsti käsitleva teksti lakooniline stiil on omane kogu Vana-Hiina klassikalisele kirjandusele. Eristamaks hiinalikke strategeeme antiikaegsetest on vene Википедии arvates neid Läänes tavaliselt nimetatud stratageemideks.

Stratageem: inglise (stratagem), prantsuse (stratagème), itaalia (stratagemma), vene (stratagiema), ukraina (stratagiem) ja soome (stratagem).

Strategeem: saksa ja türgi (strategem), ladina (strategema) ja kreeka (strategein).

Seoses pealetuleva angloameerika kultuuriga on kohati ka eesti keeles kasutusel olnud sõna "stratageem"[1] (ka R. Viigi ja T. Tiidemanni ja A. Kalja leiutusprintsiipidega seotud töödes), kuid võõrsõnade leksikoni järgi on eestikeelne sõna siiski "strategeem". Eesti keeles kui valdavalt saksa kultuuriruumi kuulunud kultuuris on strategeemi "Ida mõtteloo leksikonis" (2006) nimetatud "sõjakavaluse" sünonüümiks [2].

Strategeem[muuda | muuda lähteteksti]

"36 salaplaani" näitlikustab poliitikas, sõjas ja ühiskonnas kasutatavaid probleemsituatsioonide lahendamisega seotud enamasti tavatuid ja ettevaatavate kavadega taktikalisi salaplaane.

Erinevalt pikaajalisest taktikalisi käike kooskõlastavast strateegiast on strategeem enam hetkega seotud ühene manööver, mida rakendatakse vahetu, tajutava ja väiksema resultaadi saamiseks. Oluliseks salaplaani tunnuseks on olukorra, vastaspoole reaktsiooni ja tulemuse teadvustamisega seotud ettearendatud käikudega kava.

Üldisemas mõttes on neid vaadeldud ka uuenduste tegemistega seotud innovatiivsete printsiipide erijuhtumina.[3][4][5] Sellega seoses on need ka vahendiks psüühilise inertsuse ületamiseks.[6]

Strategeemsele mõttele on psühholoogias lähedane mõiste "mäng".[7] Mõlema korral on tegemist varjatud motiivide ja kavadega ning sihiga võita. Mõiste võeti Lääne psühholoogias kasutusele 20. sajandil, kuid see ilmus Hiina suhtluskultuuri tuhandeid aastaid tagasi. (Peatükkide nimedes korduv hieroglüüf 戰 zhàn (sõda, lahing, võitlus) tähendab ka mängu, võistlust, poleemikat ja kihlvedu.)

Hiina strategeemne mõtlemine[muuda | muuda lähteteksti]

Kõige rahvarikkama riigi keeruline sotsiaalne hierarhia, ülerahvastusega seotud terav maa- ja muude ressursside puudus, pidevad rändrahvaste ründed ja sõjad, suured looduskatastroofid ja igapäevane vajadus muretseda ellujäämise pärast on ajaloo vältel kujundanud hiinaliku maailmapildi elust kui sõjast ja sõjast kui elu võrdkujust. Mitme tuhande aasta laialdased kogemused sõdadest ja konfliktidest on läbi töötatud ja kontseptualiseeritud mitmetes traktaatides sõjapidamise kohta. Lõppkokkuvõtteks on sõjapidamise peamine eesmärk saavutada inimeste ellujäämine. Salaplaanid olid Hiinas suurte inimeste ja materiaalsete vahenditega seotud kahjude vältimise viisiks.

Hiinaliku strateegiale lähenemise peamiseks eripäraks on uurijad märkinud varjatud tegevuse, vägivallast hoidumise ja konfliktide vältimise põhimõtteid.[8] Seejuures rakendatakse kõiki pingutusi selleks, et lahendada olukord rahumeelsete vahenditega ja kasuga mõlemale poolele, isegi kui üks neist jääb kaotajaks.[9]

Hiina sõjakunsti aluseliseks tõdemuseks on, et "sõda on pettuse (kavaluse) tee" (Sunzi 1.11)[10]. Seda kunsti iseloomustab Mingi ajastu Hiina filosoof Hong Zichengi ütlus selle kohta: "vaim (süda), kes tahab teisi kahjustada, ei saa andeks, sest siin on möödapääsmatult vajalik teistest hooliv süda." Ja Laozi: "Kui vaenuväed kohtuvad võidab ikka kaastundlik." (Daodejing LXIX) [11]

Hiina strategeemne mõtlemine on lahutamatu joon ta rahvuslikust mentaliteedist ja on olemas mitte ainult sõjalistes ja poliitilistes küsimustes, vaid ka igapäevases elus, perekonnaelus ja ärisuhetes. See kuulub Hiina tsivilisatsiooni eripäraste tunnuste hulka ja on selle filosoofilise ja poliitilise mõtte saavutus. Olles lahutamatu osa ka gost, malest ja ida võitluskunstidest.

Hiina traditsioonilises kultuuris pole moraalseid keelde kavaluse kasutamise koht teise isiku suhtes. Salaplaan on eetiliselt neutraalne, ning nende kohaldamine teisele inimesele pole häbiväärne. Strategeemne mõtlemine on oodatud ning seda on käsitletud intelligentsuse ilminguna.[12] Sageli on neid n-ö hädavaledena poliitikas läbiviinud spetsialistide hetkel äratehtud töö saanud hiljem tänu osaliseks, sest pikk kaalumine ja selgitamine oleks siis halvanud kogu terviku edasiliikumise ja ohustanud ellujäämist.

Professionaalid ja eksperdid ei saa kunagi loota ega arvestada sellega, et teised lihtinimesed neid mõistaksid. Näiteks nõuab nii arsti- kui ka juristieetika kavakindlat käitumist, mille osaks on kliendi huvides teatud asjadest vaikimine. Arst, kes lootes, et Sigmund Freud on elust üle olev mees, andis talle teada vähist, sai väga räige vastuse arstieetika rikkumise kohta.

Vaatamata "36 strategeemi" rahvusvahelisele üldtuntusele ja populaarsusele on nende täpne tõlgendamine strateegia ekspertide valdkond. Struktureeritud läänelik strategeemide uurimine on Hiinas suhteliselt uus nähtus.

Ideogramm 計[muuda | muuda lähteteksti]

Fail:36 Stratagems Book Cover.JPG
Taiwanil trükitud "36 strategeemi" kaas

Ideogrammi 計 () üldiseim nimisõnaline tähendus on 'kava'[13]. Tegemist on kava, kavanduse, plaani, projekti ja arvestusega. Selles on piktogramm 'sõna, keel' ühendatud ristiga, mis tähistab kümmet, kuid ka neljaosalist ringijaotust, tervikut ja (kõiketoitvat) maa elementi. Nii tähistab see ideogramm piktograafiliselt vahetule meelelisele vastanduva ja seda täiendava vahendava keelelise mõtlemise tervikut.[14] (Xi ci Zhuan I 12.)

Sellega seostub ka raamatu pealkirjas olev arv 36. Nimelt on tegemist 6×6-ga, mis on seotud "Muutuste raamatu" teise kuusjoonega (gua).[15] Kuusjoon koosneb kuuest joonest, millest iga arvuliseks väärtuseks on kuus ning see märgib esimese (valguselise yang Taeva; Pea) kuusjoone vahetule tunnetusele vastandlikku vahendavat keelelist teadvustamist ja sõnastamist [14] (Xi ci Zhuan I 12.). Just seda, mis aitab saavutada distantsi vahetu eluga et seda ideede abil ümber mõtestada, kavandada ja korraldada[14](Xi ci Zhuan). Logost ja dialectica dialoogi, mis on olnud praeguse Õhtumaa kultuuri arengu aluseks ja sisuks. Tegemist on varjulise (Maa) kuusjoonega [14] (Xi ci Zhuan).

Just varjulisusega (ideede vahetult mittenähtavusega) on seotud (Xi ci Zhuan I) ka ideogrammi 計 teised olulised tähendused[13]: 'arv'; 'poliitika (ka huvid)'; 'strateegia, taktika, sõjakavalus'; 'lõks, nüke ja salaplaan'. Järelliitena kasutatakse hieroglüüfi mõõtaparaatide (-meeter) ja arvutite nimetamisel.

Sõna tähendab oma negatiivselt varjundilt 'riugast, pettust ja lõksu'. ("Peida nuga naeratusse" salaplaan võib ilmneda nii "Juuda suudlusena" kui "Juuditi suudlusena" (seoses Olovernesega).)

Kirjutise ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Zhuge Liang

"36 salaplaani" on omistatud Sunzile Kevadete ja sügisete ajast, kuid ka Zhuge Liangile Kolmevalitsuse ajast (Sanguo). Mõnesid kirjutise strategeeme on mainitud juba Sun Bin'i (孙膑) (suri 316 eKr) ajal. (Umbes 150 aastat pärast Sun Tzu surma). Valdavamaks on seisukoht, et sedalaadi võtteid esitavaid tekste on loodud kogu pika Hiina ajaloo suulise ja kirjaliku traditsiooni vältel. Neid võib valdavalt kohata Hiina sõjakunstiga seotud kanoonilistest töödest.

Esimest korda on mainitud nimetust "36 strategeemi" " Wang. Jingze Biograafiate» (王敬则传) seitsmendas osas. Wang oli kindral, kes teenis esimese Lõuna Qi dünastia (479–502) keisri Gao-di, õukonnas. Pärast uue keisri Ming Di kroonimist ja mõnede kõrgete aukandjate hukkamist oli kindral Wangil põhjust karta oma elu pärast ja ta tõstis mässu. Kui Wang teada sai, et kroonprints Xiao Baojuan põgenes mässust kuuldes paleest, ütles ta: "Kolmekümne kuuest Tan Gung’i taktikast on põgenemine parim. Teil mõlemal, nii isal kui pojal, oli parem kohe jalga lasta." Viidatud kindral Tan Tao-chi (檀道济) (Liu Song dünastia ajal) oli omal ajal sunnitud pärast ebaõnnestunud rünnakut Põhja-Wei kuningriigile häbiväärselt taganema. Tõenäoliselt kindral Wang tõi sellise probleemi lahendusviisi esile, meenutades Tan Tao-chi’d, kui näite argusest.

Kuni 20. sajandini olid 36 strategeemi selle praegusel kujul tundmatud. Originaali käsikiri, millele tuginevad kõik kaasaegsed väljaanded, leiti alles 1939. aastal Shaanxi provintsis. Siis avastas üks Gomindani ametnik surematust käsitleva raamatu lõpust lühikese juurdekirjutise pealkirjaga "36 salaplaani. Salajane (aardeline) raamat sõjalisest taktikast. » (三十六计 秘 本 兵法 San Shih Liu. Chi Mi-Peng Bing-fa) ". Võimalik, et tekst on kirjutatud Mingi dünastia ajal. Aastal 1941 trükiti see Chengdu’s (Sichuan) ära, kuid avalikkuse tähelepanu osaliseks sai see alles pärast selle avaldamist Hiina Kommunistliku Partei ajalehes Guangming Ribao (光明日报) 16. septembril 1961. Pärast kultuurirevolutsiooni hakkasid ilmuma selle trükid Hiinas ja hiljem ka naaberriikides. Hilisemate kordustrükkide ja selle levitamisega on kaasnenud kirjutise järjest kasvav populaarsus. Aastal 1970. avastasid kaks akadeemilist sinoloogi, Šveitsis Harro von Zenger (Harro von Senger) ja Venemaal Vladimir Myasnikov teineteisest sõltumatult strategeemid Lääne kultuurile. Esimeseks strategeemide uuringuks ja väljaandeks Euroopas oli Harro von Sengeri saksakeelne "Strategeemid" aastal 1988.[12]

Tänapäeval on 36 strategeemi saanud moenähtuseks ja kuuluvad Hiinas koolide lugemisvarra. Rahvalikus ja sõna otseses tähenduses on nad selles situatsioonis vaid salaplaanid, nii nagu ka ühes praeguses Taiwani hitis "Armastuse 36 salaplaani" [16].

Šveitsi protestantlik preester Ulrich Mauch on kirjutanud raamatu Jeesusest, kus ta toob näiteid Uuest Testamendist, kuidas Jeesus kasutas kõiki 36 salaplaani oma misjonitöös.[17] Ta toob ära ka Jeesuse ütluse oma jüngritele: "Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad (kavalad) nagu maod ja tasased nagu tuvid!" (Mt 10.16)

"36 strategeemi" ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

"36 strategeemi" koosneb eessõnast, kuuest peatükist, millest iga sisaldab kuut strategeemi, ja osaliselt puuduva tekstiga järelsõnast. Esimesed kolm peatükki kirjeldavad soodsas olukorras kasutatavaid taktikaid ja viimased kolm peatükid sisaldavad enam ebasoodsatesse olukordadesse sobivaid strategeeme. (Formaalselt võttes jagatakse samuti ka sansaara kuus valda.) Igale vanasõnalaadsele kokkuvõtlikule pretsedendile on lisatud lühike kommentaar, et selgitada, kuidas see rakendub (sõjalises) taktikas. Need 36 võtet on seotud 36 lahingunäitega Vana-Hiina ajaloost ja folkloorist, peamiselt võitlevate riikide (Zhanguo) ja Kolmevalitsuse ajast.

Algtekst koosneb iga üksiku salaplaani lõikes mitmest kihist:

 1. Põhitekst: kavade nimed kolmekümne kuue ütlusena (idioomina) (alguses nelja ja viimased kuus kolme märgiga: kokku 138 hieroglüüfi (5 × (6 × 4) + 1 × (6 × 3));
 2. Selgitus: lühike iga antud kava põhimõtte selgitus;
 3. Tsitaat: ütlus "Muutuste raamatust", mis selgitab kava sellele omases keeles. Mõnedel juhtudel puuduvad.
 4. Kommentaar: pikem tekst, mis sisaldab sageli viiteid selle kava rakendamise ajaloolistele pretsedentidele.

Traditsioonilist 36 strategeemi jaotust kuueks rühmaks peavad mõned tingilikuks ja teisaseks.

Peatükkide nimed[muuda | muuda lähteteksti]

Iga peatüki nimes on esimese hieroglüüfi järel 戰計 zhàn jì (mängukavad; võitluskavalused).

Märk Pinyin Tähendus
I shèng võitma, ületama, olla tugevam, alla suruma, allutama, võidutsema, õitsema, hakkama saada, jõus ja võimus olema; võit, edu, triumf, täielik, jäägitu.
II vaenlane, vastane; vastu panema, võitlema, vastulööki andma, olla võrdne, olla paariks.
III gōng kõrgenema, tõusma, esile tulema, välja ilmuma; (haud; küngas; viljakas; pank; kalju; kallas; suur). Gōng zhàn: võitlema, lööma.
IV hùn segunema, ühte sulama, ühinema; määrduma, pettusega tungima; segatud, korratu, kaoses, määrdunud, sogane, rumal; korratu lahing.
V bìng ühendama, liitama, neelama, annekteerima; olla kõrval; koos, kõrvuti, (ühiselt).
VI bài kaotama; purunema, maha mängima, laostuma, allakäima, kustuma, murduma, riknema; ikaldus aasta (saagita); kaotus, ebaedu; loodusõnnetus, häda.
VII zhàn sõda, lahing, võitlus; võistlus, mäng, poleemika, kihlvedu; värin (külma, hirmu); sõdima, võitlema; värisema.
VIII kava, kavandus, plaan, projekt, skeem, arvestus; arv; poliitika (huvid); strateegia, taktika, sõjakavalus; lõks, riugas, salaplaan. Järelliitena mõõtaparaatide (-meeter) ja arvutite nimedes.

Peatükkide nimesid iseloomustavad erinevates keeltes tehtud tõlgetes järgnevas tabelis äratoodud omadused. Tegemist on olukorra tüübiga, mida iseloomustatakse vahekorraga vastasega ja mõnel juhul ka osaliste arvuga.

TÜÜP VAHEKORD ISELOOMUSTAV POOLI
I Võidukas Tugevam Edukus
II Võitlev Võrdne Vastupanev
III Võistlev Ründav Esiletulek, eenduv
IV Segane Selgusetu Ebaselge, korratu Mitmed
V Liitev Ebavõrdne Ülekaalu tõus Kolmas
VI Nurjuv Nõrgem Rõhuvus, ebaedu (Kaks?)

Järgnevas nimede tõlkes on sõjakavaluste asemel kasutud nimetuste üht üldisemat tõlkevõimalust mängu kavad. V. V. Maljavin: "Vanad hiina targad – nii Konfutsius, kui ka taoistlikud õpetajad – taandasid kõik inimese tegevused, kogu, nii öelda tänapäevaselt öeldes, inimese täiustumise praktika kategooria mäng (you) alla." [18]

 1. peatükk. Võiduka mängu kavad.
 2. peatükk. Võitleva mängu kavad.
 3. peatükk. Võistleva mängu kavad.
 4. peatükk. Segase mängu kavad.
 5. peatükk. Liitva mängu kavad.
 6. peatükk. Nurjuva mängu kavad.

Kavaluste nimed ja nende ehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Üksikstrategeemide nimede tõlked on tehtud lähtudes enam nende sisust, kui tegelikest väljenditest ja nende ehitusest. Samuti on püütud sisu edastades saavutada võimaluste piires lühidust ja suupärasust. Seetõttu on nende sõnasõnaline ehitus hiina keeles järgnevalt eraldi välja toodud.

30 esimese strategeemi nimetused, igas 4 hieroglüüfi, moodustavad esimese ehituselt ühtse rühma. Valdavaks on kaheosalised kahest tegevusest koosnevad laused. Üldiselt on pettev tegevus esimene ja taotletav tegevus teine. (16. ja 26. on näiteks vahetutud pooltega.) Suurimaks erandiks on teiste seas 8. strategeem.

ÜLDEHITUS: eelnev pettetegevus ja selle sihitis ning järgnev peategevus ja selle sihitis.
Erandid:
8. Salaja tungida Chencangi. Sedavõrd erinev, et kasutatakse isegi pikemat 8 hieroglüüfist koosnevat nimetust. (Võimaldab siiski ka, kuid ilma kahe tegevusliku pooleta, tõlget: salaja tungi peateel lattu.)
Kavalus 9. võimaldab ka kooskõlalist tõlget: Eraldudes kõrgemale jälgi põlengut.
11. Ploom asendab virsiku kukkumist. Siin on mõlemas pooles tegevuse ja sihi kohad vahetatud.
16. Tahtes püüda, esmalt vabasta. Siin on vaid teises pooles tegevuse koht vahetatud.
19. Katla alt eemalda hagu. Erandlik vorm, mis muutub mõistetavamaks, kui katla all mõista ohvrinõud ja sellega seotud tegevusi: ohverdamist ja keskvõimu püsimist. Passionaarsusele omane sidusus.
21. Kuldne tsikaad heidab kest. Seda saab tõlkida ja mõista ka: Sulgunud (st oma tegemistesse) tsikaad heidab kesta. Kuid sobib ka kuldne hiilgamise mõttes. Alguses hiilgav tsikaad, kui ta silmapaistev kest.
23. Kaugega sõbrune, lähedast ründa. Taas on vaid mõlemas pooles tegevuse ja sihi kohad vahetatud.

6 viimase strategeemide, igas 3 hieroglüüfi, moodustavad omaette rühma. Igale neist on lisatud tavaliselt vaid pealkirjas ja peatükkide lõpus olev sõna kava(lus). Järelejäänud kahte hieroglüüfi saab otseselt tõlkida kui omadust ja alust, millele seda omistatakse. Seejuures on võimalik omadust tõlgendada ka tegevuslikult.

Erandi moodustab viimane strategeem, mida on taas võimalik tõlkida kahepoolselt: lahkudes (pagedes) valmistuda tõusmiseks (välja ilmumiseks). Selle kolme hieroglüüfi seas pole kava ja enamasti on see hiljem lisatud neljandaks.

KOLMKÜMMEND KUUS KAVALUST
Eeltegevus siht Järeltegevus siht
I Võiduka mängu kavalused
1. Pettes pealiku ületa meri
2. Piirates Weid päästa Chao
3. Laenates nuga tapa inime
4. Kasutades puhkust oota kurnatust
5. Kasutades põlengut korja saaki
6. Kärades idas ründa läänes
II Võitleva mängu kavalused
7. Omamata midagi tekita midagi
8. Salaja tungi peateel lattu
Tungi salaja peateel lattu
9. Eraldudes körgele jälgi põlengut
10. Naeratades endas peida nuga
11. Ploom asendab virsiku kukkumist
Kukkuva virsiku asendus ploomiga
12. Möödudes püüa pätsata lammas
III Võistleva mängu kavalused
13. Lüües rohtu ehmata madu
14. Laenates laipa elusta vaim
15. Meelita tiiger lahkuma mäelt
16. Tahtes püüda esmalt vabasta
Tahtes püüda vabasta esmalt
17. Visates tellis saa jaspist
18. Löömaks vaenlast löö juhti
IV Segase mängu kavalused
19. Ohverdades saavuta eemaldamine hagu
20. Sogades vett püüa kala
21. Hiilates tsikaadivastsena heida kest
22. Sulgedes uksed püüa varas
23. Kaugega sõbrune lähedast ründa
Sõbrunedes kaugega ründa lähedast
24. Laenates vahendid alista naaber
V Liitva mängu kavalused
25. Varastades talad asenda toed
26. Ähvarda esimest riieldes teisega
Riieldes teisega ähvarda esimest
27. Teeseldes hullu pölga hullust
28. Tõustes katusele eemalda redel
29. Pannes end käiku ava õied
30. Pöördudes külalisest muutuda isandaks
VI Nurjuva mängu kavalused
31. (Ilutsev) ilus inime kavalus
32. (Puhastatav) tühi linn kavalus
33. (Reetev) pööratud nuhk kavalus
34. (Piinatav) kannatav ihu kavalus
35. (Seotav) rood lülisid kavalus
36. Lahkudes valmistu tõusuks (kavalus)

36 salaplaani seosed "Muutuste raamatuga"[muuda | muuda lähteteksti]

"36 salaplaani" kuuluvad hiina (valdavalt klassikaliste) tekstide hulka, mis on täpse guade, lausete või isegi hieroglüüfide arvuga. Näiteks "Muutuste raamatu" põhitekstis on hieroglüüfe 64 ruudus. Ühes taoistilikku kanoonisse kuuluvas raamatust ("Yinfu Jing" ehk "Ühtse Kaetu Lõime") on kaks varianti: esimeses lühemas on hieroglüüfe vastavalt "Muutuste raamatu" üksikjoonte arvule 64 × 6 = 384 ja teises veel 64 lisaks (448).

"36 kavas" on 6 rühma idioomides kokku 138 (5 × (4 × 6) + 1 × (3 × 6)) hieroglüüfi. Vanas Hiinas õpiti klassikalised tekstid pähe. Tegemist on ka mnemotehnikatega seotud rühmitatuse, rütmilisuse ja riimidega. Visuaalselt jälgitavate ühikute asetuse mustriga. Mis võivad olla tekkinud enne kirjaliku kultuuri teket. Peale selle on ka hiina keel täiesti erinev euroopa keeltest. Ühel silpil võib olla tuhandeid tähendusi. Täpsustus toimub situatiivselt. Tegemist on morfoloogikat (vormiloogikat) sisaldavate inimkesksete vormiühitustega. Ajaloolises arengus on esiplaanil olnud vorm. Erinevate aegadel on olemasolevat vormi täidetud vastavalt ajastute kontekstile erinevat sõnadega (silpidega). Arvsus ja asetus koos oma loogikaga on säilinud. Ning ka analoogmatemaatikale omane positsioonide loogika (näiteks arvusüsteemides olevad positsioonid). Ühe asja koht on olulisem selle asja kohta käivast ajas, kohas ja muus muutuvatest sõnadest.

"Yi Jing" on oma teise nime järgi "Zhou Yi" ja selles on vaid 36 koondheksagrammi. Zhou hieroglüüf tähendab ja kujutab ka (4 jaotuselist) ringi-ringlust. 28 × 2 kuusjoont moodustavad raamatus 28 paari milles märgitakse igat paari vaid ühe kuusjoonega. Mida loetakse nii ülalt alla, kui ka alt üles. Saades sellega vastandite ringi (Yi hieroglüüfis on ühendatud pöörlemisse Päikese ja Kuu piktogrammid). Järele jäänud 8 kuusjoont, mis jäävad ümberpööramisel samaks, jaguneva 6 + 2. See tähendab, et neist on 2 täiesti puhast (Yin ja Yang) ning 6 segatut. Seega kokku (28 + 2) + 6.

Seda tüüpi tekstide eripäraks on ka see, et need on seoses oma ehitusega ja tekstilise eripäraga mõistetavad erinevatel omavahel põimitud organiseerituse astmetel.

36 salaplaani algusteksti seos "Muutuste raamatuga"[muuda | muuda lähteteksti]

Tekstile eelneb fraas:

«六六三十六,數中有術,術中有數。陰陽變理,機在其中。機不可設,設則不中。»

Kuus kord kuus – kolmkümmend kuus.
Arvestuses sisaldub (sõja)kunst,
(sõja)kunstis sisaldub arvestus.
Yang (tugev) ja yin (nõrk) vahetavad vastastikuses seoses kohti,
võidu võti sisaldub nendes muutustes.
Pole võimalik käiku (kava) ette välja mõelda,
kui mõtled – ei too see ikkagi kasu.

Algtekstis ja raamatu pealkirjas olevat arvu 36 (6×6) seovad hiina kommentaatorid "Muutuste raamatu" teise kuusjoonega (gua).[15]

Kuusjoon koosneb kuuest joonest, millest iga arvuliseks väärtuseks on kuus ning märgib esimese (valguselise yang Taeva; Pea) kuusjoone vahetule meelelisele tunnetusele vastandlikku vahendavat keelelist teadvustamist ja sõnastamist [14] (Xi ci Zhuan I 12.). Just seda, mis aitab saavutada distantsi vahetu eluga et seda ideede abil ümber mõtestada, kavandada ja korraldada [14](Xi ci Zhuan).

Samas märgivad kuued yin tüüpi (noor yin) jooni, mis muutuvad seitsmeteks ehk yang (vana yang) tüüpi joonteks. Kogu protsessi tulemusena muutub algne 2. Kun gua lõpuks 1. Qián guaks. See muutumisprotsess on üleminek täielikust varjulisest (varjatud) olukorrast täielikku valgusse ja sellega seostuvad mõlema gua kõik jooned.

Samas on sisemises alkeemias Kun gua seotud Kollasest ringkanalist eesmise kanali ja selle kuue osaga (laskuv tsiviilne (kultuuri) tuli) ja Qián gua tagumise kanali ja selle kuue osaga (tõusev militaarne tuli).

"Muutuste raamatu" ("Yi Jing") 64 kuusjoont taanduvad omakorda enam selle teise nime "Ring muutustega" ("Zhou Yi") seotud 36-ks kuusjooneks mida loetakse nii üles (paaritu arvuline gua, militaarne tõus) kui alla (paarisarvuline gua, tsiviilne laskumine). Samas asetatakse ka need kõik ühele ringile, mille kardinaalsetesse välispunktidesse pannakse 1. (üles), 2. (alla), 29. (paremale) ja 30. (vasakule) kuusjooned. Seda asetust ja selle seost alkeemiaga käsitleb Liu Yi-ming [19][20] Selle seost "36 salaplaaniga" pole veel otseselt välja toodud.

V.V. Maljavin toob ära [15] 36 salaplaani algosas sisalduva fraasi võidu võti sisaldub nendes muutustes sõna muutuste kohta, et algselt oli seal hieroglüüf tühjus (kung), mis asendati hiljem hiina kommentaatorite poolt hieroglüüfiga kese (chung) (see on ka Hiina nimes). Kuidas sellest lõpuks muutused sai jätab ta lisamata. (Liu Yi-ming räägib Kuldse ravimpilli loomisega seotud Keskmest.)

36 salaplaani seotus kuusjoonte kuue positsiooniga (yao)[muuda | muuda lähteteksti]

Kirjutise kuus peatükki on seotud "Muutuste raamatu" kuusjoonte kuue joonega ja moodustavad tervikliku kuueosalise loo. Mida saab vastavalt kuusjoonte kahele lugemisviisile lugeda nii ülevalt alla (langus ja teostamine) kui alt üles (tõus (areng) ja tekitamine). Selle võimaluse valguses omandab ka viimase strategeemi nimetus teise tähenduse: Lahkudes valmistu tõusuks.

36 kava kuut rühma ja nende sisekorrastust on käsitletud täissüsteemselt seotult neile omaste regulatiivsuse astmetega. Samas on leitud nende vastavusi leiutustegevuses kasutatavate võtetega.[3][4][5]

Algteksti kolmas "Muutuste raamatuga" seotud kiht[muuda | muuda lähteteksti]

Algteksti kolmandaks kihiks on ütlus "Muutuste raamatust", mis selgitab vastavat kava sellele raamatule omases keeles. Mõnede kavade korral puuduvad (1., 2., 7., 11. ja 12.). 10 juhul on piirdutud vaid kuusjoonte üksikjoontele omaste tekstidega. Kokku on "Muutuste raamatu" 64-jast kuusjoonest puudutatud 24 kuusjoont. Seosed "36 salaplaaniga" on enam tekstilisel ja kujundlikul tasemel.

Strategeemide tekstide ehitus ja selle seotus kuusjoonte tegevustega[muuda | muuda lähteteksti]

Valdavalt on üksiknimedes tegemist "Yi Jingi" pöördkuusjoontega tõlgendatavate tegevuste ja vastupidiste tegevuste ringidega. See avaldub samaaegses või eelnevas petvas tegevuses ja järgnevas tegelikus vastupidises tegevuses. Enamasti on need ka lahti nimetatud. (Valdavalt viimastes kuues kolmehieroglüüfilistes kavade nimedes pole seda otseselt tehtud.) Vaid mõnedel juhtudel pole otsest pettuskatet tekstis välja toodud. Nagu: röövi maja põlengu ajal; pane pihta laokil lammas; löö vaenlast, lüües pealikku; võta katla alt puud; asenda talad kõdunutega. Viimastes kuues pole pettuskatet otseselt esile toodud ka Ahela salakavas.

Kuna tegemist on "Muutuste raamatu" mittetundjatele algupärase uuringuna näivate mõtteavaldustega siis vaid mõned viited. Asi on lausa labaselt lihtne. Mõned vastupidised tegevused:

1. Keisri küllusliku (55. Küllus, juurdumine, varjutavad katted (VI)) peo varjus rännule (56. Ränd) üle mere meelitamine.
2. Päästa Zhao (60. Reeglipära) piirates Weid (59. Erand).
3. "Kenasti kohtlemisega" (22.) panna teine kellelegi hambaid sisse lööma (21.).
4. Oota rahus (48 Kosumine) teise kurnatust (47. Kurnatus).
6. Kärada idas (51. Kõu), tegutseda läänes (52. Mägi, asine töö).
7. Mittemillestki (44. Lavastuse loomine) millegi tegemine (43. Väljapääsu tagamine).
8. Taastades sildu (24. Naas, taastus) tungi sala kallale (23. Purustus).
10. Peida naeratusse (9. Teenivus) nuga (10. Ründavus).

Tegemist on küllaltki tüüpilise kaug-ida nö pehmetes võitluskunstides (ja seda ka samaaegselt vaimselt) korduva mustriga.

 1. Jälgitakse tähelepanelikult vastast ja ennetatakse ta tegevust samasuunalise jõudusid ühitava pettetegevusega. (Sageli see vastase esmane tegevus kutsutakse esile ka provotseeriva võttega.)
 2. Tasakaalust väljaviidud vastane püüab enamasti taastada oma tasakaalu jõulise vastassuunalise liikumisega. Sellega ühitatakse omakorda oma tegelik vastupidine (vastase vastassuunalisega samasuunaline) tegevus. Tekkib enamasti vastasele saatuslikuks saav ühitatud jõududega pööris.

Näiteks lausa otsene tekst: 15. meelita tiiger alla mäelt. Tiiger (19. gua: lähenemine, külastus) ja selle vastupidisus mägi (20. gua: kaugenemine, vaatlus (ka koer)). Meelitamine toimub läbi 19. vastandtegevuse (33. gua: taandumine, pagemine (ka ahv)). Seda abistab 20. vastandtegevus (34. gua: ilmutamine, näitamine (Suure vägevus) (ka draakon)). Sellelaadsed võtted nõuavad peenemat tähelepanu, tunnetust ja lausa refleksideni viidud harjumusi. Tegevuste nelikud, peale seaduspäraste erandite, on valdavalt esitatavad nelja omavahel seotud kuusjoonega.[21]

36 salaplaani[muuda | muuda lähteteksti]

I peatükk. (勝戰計) Võiduka mängu kavad[muuda | muuda lähteteksti]

(Võiduvõimalusel. Olukorrast üle olles, selle lavastamine.)

1. (1.) Peta pealik üle mere

Märk Pinyin Tähendus
mán varjama, hoidma saladuses, jätma teatamata; halvasti nägema; (petma)
tiān taevas, jumal, keiser; ülemvõim; ilm; loodus(seadused); saatus
guò ületama; mööduma; taluma, tundma, võtma südamesse; ületama norme, eksima; viga
hǎi meri; mass, ühendus, koosolek; suur, lugematu, hõlmamatu; palju

瞒天過海 (Mán tiān guò hǎi) Mán-tiān guò-hǎi: teha lolle (mittekenasid) tegusid, varjates neid ülemuste eest.

Keiser tuleb vastu tema tahtmist viia selleni, et ta ületaks mere. Selleks kutsutakse ta mereäärsesse majja, mis on tegelikult laev.

2. (2.) Päästa Zhao, piirates Weid

Märk Pinyin Tähendus
wéi piirama, haarama; piirang, varitsus; piirid; eesriie
Wèi Wei riik; kõrge, ülendatud
jiù päästma, abistama, vabastama
Zhào Zhao riik; kiirustama, tõttama; kiirelt; (sisenema, tungima maasse)

圍魏救趙 (Wéi Wèi jiù Zhào) Wéi-wèi jiù-zhào Rünnatakse vastase tähtsat või tundlikku sihtmärki, et teda enda omast kõrvale juhtida.

Kaudne või otsene surve vastase haavatavale kohale. Nõrga (tühja) koha löömine. Achilleuse kand. Rünnatakse vastase tähtsat või tundlikku sihtmärki, et enda omast kõrvale juhtida. 33. võimuseadus: leia igaühe pöidlakruvi.

3. (3.) Tapa võõra noaga.

Jahipistrikuga laps Mongoolias
Märk Pinyin Tähendus
jiè andma või võtma laenu; üürima; toetuma (kellelegi); viidates (millelegi), abil
dāo nuga; pakk paberit; noakujulised vaskmündid; väike paat
shā tapma, suretama, hukkama; lööma; rikkuma, moonutama; kahandama; välja pigistama; ...
rén inimene, kodanik, töötaja

借刀殺人 (Jiè dāo shā rén) Jiè-dāo shā-rén: tappa laenatud noaga (kahjustada võõraste käte abil).

Ründa, kasutades teise jõudu, (olukorras, kus oma jõu kasutamine ei ole soodne).

4. (4.) Oota rahus teise kurnatust

Raisakotkas on võimeline nädalaid õhus püsides ootama oma vaakuva saagi kõngemist
Märk Pinyin Tähendus
kasutama, tarvitama, valdama; rääkima; tegema; abil, varal; lähtudes; kooskõlas; sellega, läbi selle
rahu, puhkus; tegevusetus; viga; pagema, varjuma; puhkama, elada rahus; vabastama; kiire; rahulik; talent (tegevusetu)
dài ootama, äraootama; viibima, elama; kostitama; kaitsma, vastu seisma; andestama
láo kurnatus, väsimus; kannatus, piin; raske, raskelt saavutatav; töö, töötamine, töötaja

以逸待勞 (Yǐ yì dài láo). Yǐ-yì dài-láo: asendada töö puhkusega (pühaga) (meelitades vaenlane jõudu raiskama kasutada ootamistaktikat).

Julgusta vaenlast asjatult jõudu raiskama, ise jõudu säästes. Kui ta on kurnatud ja segaduses, siis sa ründad tarmukalt ja sihiteadlikult.

5. (5.) Röövi maja põlengu ajal

1945. mais Tempelhofi lennujaama ees pärast Berliini lahingut
Märk Pinyin Tähendus
chèn ära kasutama (juhust, aega); kinni haarama võimalusest; kuni; kasutama; taga ajama, hankima
huǒ tuli; tulistamine; tulekahju; raev; palavik; Marss; pahandama, raevutsema; põletama
hankima, omandama; tegema, valmistama; korjama (saaki); mängima; lööma, kaklema, tapma; rikkuma
jié rööv, peibutuskäik; käik üles (torni, terrassile); röövima, võtma jõuga; kallale tungima, lööma; ähvardama, sundima

趁火打劫 (Chèn huǒ dǎ jié) Chèn-huǒ dǎ-jié: kasutada ära tulekahju ja tegelda röövimisega (võõraste raskuste ja kahju enda kasuks pööramine).

Kui riik on sisetülides, kui rahvast laastavad haigused ja nälg, kui möllavad korruptsioon ja kuritegevus, siis ta ei suuda välisohuga toime tulla. See on paras aeg rünnakuks.

6. (6.) Kära idas, ründa läänes

6. juunil 1944 teise rinde avanud Normandia dessandi edu tagas eelnenud suur "kära" Bretagne'i dessandi ümber
Märk Pinyin Tähendus
shēng heli, kära; muusika, laul; jutt, kuuldused; kuulsus; kisama, kuulutama; deklameerima
dōng ida (kevade ja hommiku kaar); isand, omanik, esimene käsi (mängus); (mängunupp)
ründama, lööma; mängima ...; tapma; kokkupõrkama; shamaan, nõid; trumm; (tera)
西 西 lääs (sügise ja õhtu kaar); läände; hauatagune maailm; (mängunupp)

聲東擊西 (Shēng dōng jí xī) Vastandus ida ja lääs: siin ... , seal ...; nii ja naa; sinna ja siia. Shēng-dōng jí-xī: käratseda idas ja lüüa läänes (sooritada valemanööver, teha pettekäik, viia eksitusse).

Lahingus annab üllatuse element ülekaaluka eelise. Isegi kui ollakse vaenlasega vastamisi, võib siiski kasutada üllatust, rünnates seal, kus ta seda kõige vähem ootab. Vaenlane tuleb panna koondama oma jõud ühte kohta, ning siis tuleb rünnata teises kohas, mida kaitstakse nõrgalt.

II peatükk. (敵戰計) Võitleva mängu kavad[muuda | muuda lähteteksti]

(Seoses tingimise ja kauplemisega.)

1. (7.) Tee mittemillestki midagi

Oli Laozi olemas, kirjutas ta "Daodejingi", on ta Jumal?
Märk Pinyin Tähendus
omamata, olemata; ei ole midagi, eitus; olematus; lüh. proletariaat; (tihe, lopsakas)
zhōng keskmine; keskne, peamine, austatuim (koht); kese, keskmine; sisemus, süda, hing;lüh. Hiina
shēng tekitama, tootma; sündima, tekkima; elama, olema; toitma, panema jalgadele; taastama elu
yǒu rikkus, omand, valdus, territoorium; rikas; omama, omandama, saama; elama, olema; rasestuma; on midagi

無中生有 (Wú zhōng shēng yǒu) Wú-zhōng shēng-yǒu: 1) teha mittemillestki, mõelda välja olematust (sõrmest välja imema); 2)taoismis: olematust tekkib (sünnib) olev.

Teiseks nimeks: "Petta teist läbi ta enese ettekujutluste." 24. "Yi Jing"'i kuusjoon seostatakse pühvli, pidamisega ja ka tõekspidamistega (illusioon, suletus), sellele vastupidine 23. kuusjoon sea ja tõega (avatus).

Üks viis seda strategeemi kasutada on luua illusioon, et miski on olemas, kuigi seda pole. Teine viis on luua illusioon, et miski on olematu, kuigi ta on olemas.

Lakkamatud valehäired, mis viivad valvsuse kaotusele. Pettepildi esilemanamine, et saavutada eelis või meelemuutus. Laimamine, kuulujutud, sääsest elevandi tegemine. Saavuta oluline läbi ebaolulise.

2. (8.) Taasta sildu, tungi salaja Chencangi

Märk Pinyin Tähendus
àn salaja, varjatult, peidetult; mõttes; alatu; tume, hämar; hämarus, pimedus, öö
ületama, üle minema; üle elama; koole, ülemineku koht
chén kohanime osa; välja panema; kasutama; teatama; loendama; vana; allee väravast peamisse saali
cāng kohanime osa; ladu, hoidla; trümm; kong (vanglas); kajut

暗渡陳倉 (Àn dù Chén cāng) Àn-dù Chén-cāng: salaja ületada Chén-cāngi mägi (astuda salajasse sidemesse, salajane leping).

Mõnikord ka 8 hieroglüüfi: "Taastades nähtavalt (laval) puust sildu tungida sala Chencangi."[15]

Ebatavalise kavatsuse varjamine tavalise, süütu tegevuse taha. Liikumissuuna varjamine. Peta vaenlast nähtava lähenemisega, mis võtab väga palju aega, ning üllata teda, minnes lühemat teed ja hiilides tema külje alla. Vaenlane keskendub peibutusele ega märka sinu ligihiilimist.

Hani dünastia rajaja Liu Bang taganes Chu-Hani sõja ajal Sichuani, et valmistuda vastasseisuks Xiang Yu'ga. Kui ta oli täiesti valmis, laskis ta vaevaga parandada põlenud puuteed üle mägede, mille ta oli varem hävitanud. See tekitas vaenlastel kindluse, et tööd võtavad veel aastaid. Samal ajal saatis ta salaja oma väed Guanzhongi poole läbi väikese Chenzangi linna. Liu Bang lõi üllatatud vaenlast; see viiski lõpuks Hani dünastia rajamiseni.

3. (9.) Jälgi põlengut üle jõe

4. juuli, 1776. Iseseisvusdeklaratsioon. USA iseseisvumine tugines Briti impeeriumi ja Mandri-Euroopa omavahelise vastuseisu ärakasutamisele
Märk Pinyin Tähendus
olla eraldi, eralduda; vastas, teisal; teisalt; vahemaa
àn kallas,kaldaäär, kuiv maa; vangla; kõrge; uhke
guān vaatama; uurima; inspektsioon; taoistlik klooster; 20. kuusjoone nimi
huǒ tuli; tulistamine; tulekahju; raev; palavik; Marss; pahandama, raevutsema; põletama

隔岸觀火 (Gé àn guān huǒ) Gé àn: vastaskallas. Gé-àn guān-huǒ: vastaskaldalt jälgida tuld (kuj. hoiduda hättasattunu aitamisest, mitte tulla appi, jääda võõra õnnetuse suhtes osavõtmatuks). Teiseks pealkirjaks on "Jälgi mäelt tiigrite tüli."

Oma aktsioonide ärajätmine, kuni olukord on kujunenud meie kasuks. Sealjuures tõkestada vaenlase iga aktsiooni, mis annaks talle eelise. Viivita võitlusväljale astumisega, kuni teised on omavahel võideldes end välja kurnanud. Siis mine täie jõuga peale ja korja tükid kokku.

Vastab hiina vanasõnale: "Kui kormoran heitleb austriga, osutub võitjaks kalamees."

Juudit Olovernese peaga, Cristofano Allori, 1613 (Royal Collection, London)

4. (10.) Peida nuga naeratusse

Märk Pinyin Tähendus
xiào naerma, naeratama; naer, naeratus
sees; vasak pool; eraelu;
cáng peitma, varjama; varuma, hoidma; ladu
dāo nuga; pakk paberit; noakujulised vaskmündid;

笑裏藏刀 (Xiào lǐ cáng dāo)

Tekitada sõbralikkusega vaenlasele kindlus, et teda nõrkuse hetkel rünnata.

Veetle vaenlast ja võida meelitustega tema poolehoid. Kui oled võitnud tema usalduse, ründa teda salaja.

5. (11.) Hoia virsikut, ohverda ploom

Ristilöömine. Simon Vouet 1622 "... on parem, et üks inimene sureb rahva eest kui et kogu rahvas hukkub!" Jh. 11.50
Märk Pinyin Tähendus
ploom, ploomipuu; justiitsametnik, kohtunik; (ka Laozi perekonnanimi)
dài asendama, olla järglane; vahetama; esindama; ajajärk; dünastia; põlvkond; bud. üks elu
táo virsik (pikaealisuse ja naise armastuse sümbol); virsikupuu
jiāng langema, kukkuma; jäigastuma, puituma; surema, jahtuma, tarduma; ärritama; tupikus; lootusetu

李代桃僵 (Lǐ dài táo jiāng) Lǐ-dài-táo-jiāng: ploom asendab (maha)kukkunud virsikut (üks tuli teise väljavahetamiseks (revolutsioon); asendada üks teisega).

"Muutuste raamatus" moodustavad vastupidised kuusjooned 49. Ge (Nahk, (naha)vahetus, revolutsioon) ja 50. Ding (Uri, ohvrinõu, ohverdamine, püsistamine) ühe ajalise tervikringi.

Enese ohverdamine teiste päästmiseks.
Teiste ohverdamine enese päästmiseks.
Kellegi ohverdamine kellegi kolmanda päästmiseks.
Väikese ohvri toomine millegi väärtusliku võitmiseks.

6. (12.) Pane pihta laokil lammas

Koiottid lammast pihta panemas
Märk Pinyin Tähendus
shùn kooskõlas, nõus olles; möödaminnes; kuulekas, alandlik
shǒu haarata käega; püüda; siduda; käsi, käed;
qiān tirima, tõmbama; tõmbama enda juurde; ohvriloom
yáng lammas, kits; (ka 8-s loom 12 tsüklis)

順手牽羊 (Shùn shǒu qiān yáng) Shùn-shǒu qiān-yáng: möödaminnes viia ära lammas (kuj. virutada ilma jõukuluta ära midagi võõrast). Shùnshǒu: soodus, edukas; käepärane, mugav; möödaminnes, juhuse korral, samas ka.

Kasutada juhust. Saavutada vähesega maksimum.

Oma kavasid teoks tehes ole paindlik ning kasuta ära iga avanev juhus, kui väike see ka poleks, ja tõmba endale mis tahes kasu, kui väike see ka poleks.

"Mis laokil, see ära."

III peatükk. (攻戰計) Võistleva mängu kavad[muuda | muuda lähteteksti]

(Seoses ründamisega. Sõltuvus otsustavusest.)

1. (13.) Löö rohtu, ehmata madu

Märk Pinyin Tähendus
lööma, peksma; tapma; looma, korraldama
cǎo rohi; hein; õled; metsik koht, külakant; mustand, projekt; (emasloom)
jīng ehmuma, hirmuma, kartma; ehmatama, häirima, ärritama; üllatama
shé madu (ka astroloogias, 6. tosinast märgist)

打草驚蛇 (Dá cǎo jīng shé) Dá-cǎo jīng-shé: lüüa vastu rohtu, et ehmatada madu (kuj. a) karistada kedagi teistele hoiatuseks; b) ehmatada enneaegselt, ettevaatamatute tegudega tõmmata endale vastase tähelepanu). Teise nimega "Kindrali õrritamisvõte" ehk "Väejuhi üleskihutamise kava".

Vastase väljameelitamine, tema tugevuse kontrollimine.

Vastase tähelepanu enda peale tõmbamine. Tema ehmatamine millegi ootamatuga, näiteks näilise rünnakuga, mis viib ta eksitusse. Kui vastast on äsja ehmatatud, siis on tema reaktsioonivõime vähenenud.

2. (14.) Laena laipa – elusta vaimu.

Märk Pinyin Tähendus
jiè andma või võtma laenu; üürima; toetuma (kellelegi); viidates (millelegi), abil
shī laip, surnukeha; lahkunu
huán naasma, tulema koju; taastuma; taganema
hún hing, vaim, süda; surnu hing; (ka inimhinge surematu osa (3/10 kogu hingest))

借屍還魂 (Jiè shī huán hún) Jiè-shī huán-hún: müt., kirj. naasma ellu, kehastunult võõrasse laipa (surnu hingest); ülestõusma uuel kujul; ümberkehastuma; vana sisu uues vormis. Huán-hún: ülestõusma; hinge naasmine kehha (pärast surma); taoism. surnute vaimude väljakutsumine.

(Zombinipp.) 7. strateegia: Muuda oma sõda Ristiretkeks: moraalsed strateegiad.

Tsiteeri.

Midagi kardetut, armastatut, traditsioonilist hirmutamise või julgustamise eesmärgil taaselustada. Võta mõni institutsioon, tehnoloogia, meetod või isegi ideoloogia, mis on unustatud või kõrvale jäetud, ning kohanda see oma otstarbeks. Ärata ellu midagi minevikust, andes sellele uue otstarbe, või too ellu vanad ideed või kombed ja tõlgenda need ümber, et nad sobiksid sinu otstarbeks.

3. (15.) Meelita tiiger mäelt alla

Märk Pinyin Tähendus
調 diào üle vedama, üle viima, ära kutsuma; valmistuma; laulda, mängida pilli
tiiger (ka 3. tosinast loomatsüklis); hoiatuskäik (mängus); julge, mehine
jätma, lahkuma; lahusolek
shān mägi, üksildane koht mägedes; erakla; sagedane liide kloostrite nimedes

調虎離山 (Diao hǔ li shan) Diao hǔ li shan: meelitada tiiger välja mägedest (kuj. provotseerida vaenlast, meelitada vastane välja ta kindlusest).

Libedale jääle viimine.

Tiigri väljameelitamine tuttavalt maastikult, et teda hõlpsamini tappa.
Tiigri väljameelitamine, et saada oma võimusesse tema hõlpsamini kaitstav mägi.
Tiigri nõrgendamine, eemaldades tema tähtsaimad abilised.
Tiigri laste kinni püüdmine, kui tiiger on ära meelitatud.

Ära kunagi ründa otseselt vastast, kelle eelis tuleneb tema positsioonist. Selle asemel meelita ta välja tema positsioonilt, lahutades ta jõuallikast.

4. (16.) Et saada, anna järele

Kassi ja hiire mäng rotiga
Märk Pinyin Tähendus
tahtma, ihkama, püüdma; kavatsema, lootma; armastama; soov, püüe; kirg
qín haarama, püüdma; kinni pidama, arreteerima, vangi võtma
vana, eelnev, varem; põhjus, ajend, motiiv; meelega, teadlikult
zòng vabastama, lõdvestama; olla vaba; vabaks laskma, käiku laskma; lubama

欲擒故縱 (Yù qín gū zòng) Yù-qín gū-zòng: meelega vabaks laskma, et tugevamalt haarata; nõrgendada survet, et edaspidi tugevamalt valitseda (asjale paindlikult lähenema).

Sisseimbumine vastaste vägedesse sõbralikult koheldud ja vabaks lastud sõjavangide abil.

Nurka aetud saak võtab sageli ette meeleheitliku lõpliku rünnaku. Et seda ära hoida, pane vaenlane uskuma, et tal on veel võimalus vabaneda. Põgenemissoov summutab tal võitlustahte. Kui lõpuks selgub, et põgeneda pole siiski võimalik, siis vaenlase võitlusmoraal kaob ning ta annab võitluseta alla.

5. (17.) Saamaks jaspist, viska tellis

Jaakob küsib Eesavilt kausitäie läätseleeme eest esmasünniõigust. Zacarias Gonzalez Velázqueze maal, 18. sajand
Märk Pinyin Tähendus
pāo viskama; viskuda; ära laskma
zhuān tellis; brikett
yǐn tõmbama; avama teed; kutsuma, ligi meelitama
jaspis; vääriskivi; veatu, täiuslik

拋磚引引 (Pāo zhuān yǐn yù) Pāo-zhuān yǐn-yù: visata tellis ja saada jaspist (kuj. öelda välja oma arvamus sihiga saada kompetentsem vastus; anda midagi väärtusetut lootuses saada asemele midagi väärtuslikku).

Peibuta kedagi, pannes kedagi uskuma, et ta saab midagi, või pannes teda lihtsalt reageerima ("viska tellis"), ning saa selle eest midagi väärtuslikku ("saa jaspis").

Näiteks levitatakse meelega teavet oma kindluse nõrgast kaitstusest, et ahvatleda vaenlane kiirele tegevusele ning siis varitsuspaigast rünnata vaenlast kõige nõrgemast kohast.

6. (18.) Löö vaenlast, lüües juhti

Märk Pinyin Tähendus
qín haarama, püüdma; kinni pidama, arreteerima, vangi võtma
zéi varas, röövel, bandiit, kurjategija; reetur, mässaja; vastane, vastased; varastama, kahjustama
qín haarama, püüdma; kinni pidama, arreteerima, vangi võtma
wáng valitseja, pealik, kuningas, imperaator, pea

擒賊擒王 (Qín zéi qín wáng) Qín-zéi qín-wáng: püüdes röövleid, (on vaja alguses) püüda kinni pealik (igas asjas tuleb alustada peamisest).

Mao pea mahalöömine. Kui õnnestub vaenlase väejuht vangi võtta, siis langeb vaenlase moraal ja lahingu võit on otsustatud.

Kui vaenlase vägi on tugev, kuid allub väejuhile ainult raha, eelarvamuse või ähvarduste pärast. Kui väejuht langeb, siis ülejäänud vägi jookseb laiali või tuleb üle. Kui aga nad alluvad juhile ustavusest, siis võib vägi pärast juhi surma kättemaksust edasi võidelda.

42. võimuseadus: Lüües karjust, hajub kari.

IV peatükk. (混戰計) Segase mängu kavad[muuda | muuda lähteteksti]

(Segases olukorras. Kaitsesõda. Segadusse ajamine. Seoses mitmete osalistega (parteidega).)

1. (19.) Võta katla alt puud

Märk Pinyin Tähendus
katel (ilma jalgadeta, toidutegemiseks), kastrul,
põhi, alus, alumine osa; olemus, olukord; lõpp; kindlus, veendumus; püüdma, saavutama
chōu ära tõmbama, eemaldama; eraldama; purustama
xīn küttepuud, hagu; rohi; palk (tasu)

釜底抽抽 (Fǔ dǐ chōu xīn) Fǔ-dǐ chōu-xīn: võtma katla alt puid (kõrvaldama tüli põhjust; lahendama probleemi selle alglättes; ületada eos, kasutada radikaalseid vahendeid). Hiinlastel kippuvad katlad seostuma ka algsete ohvrinõudega. Neid, keskvõimu ja selle püsivust märkivad sümboleid, kasutati kolmel viisil: jumalatele ohverdamiseks, andekate kostitamiseks (toitmiseks) ja kurjategijate karistamiseks keetmise läbi.

Vastane varudest või sõja põhjusest ilma jätta, et sõda enneaegselt lõpetada või koguni vältida.

Kui miski tuleb hävitada, hävita allikas.

2. (20.) Püüa kala, sogades vett

Suitsukatte tekitamine ("udu ajamine")
Märk Pinyin Tähendus
hún segama, sogama; segane, kaoses
shuǐ vesi; veekogud; jõgi; vool; (kavalusega teada saama; kaduma, ära ujuma)
mō; māo puudutada, kombata; teha või liikuda kombates; ekslema
kala; mina, minu; püüdma kala

混水摸鱼 (Hún shuǐ māo yú) Hún shuǐ: sogane vesi; räpane asi. Māoyú: püüda kala (kätega). Hún-shuǐ mō-yú: püüda kala sogases vees.

Sogases vees kalapüüdmine. Segaduse kasutamine pooldajate võitmiseks. Võtta vastaselt ülevaade, et temast hõlpsamini võitu saada.

Tekita segadus ja kasuta segadust oma eesmärkidel.

3. (21.) Kuldne tsikaad heidab kesta

Tsikaadivastne
Märk Pinyin Tähendus
jīn kuld, kuldne; aare, raha; sulgema, lukustama
chán tsikaad; kerge (peenim) siid; gaas (õhk)
tuō kesta heitma, vahetama nahka (välimust); ära võtma
qiào kest

金蟬脱殼 (Jīn chán tuō qiào) Jīn-chán tuō-qiào: kuj. varjuda, nii et jäljedki on juba jahtunud. Jīn-chán: Hani dünastia ajal tsikaadiga kujutisega kaunistatud saateametniku seisuse müts. Tuōqiào: väljuda (teo)karbist. Väidetavalt on maa all elaval tsikaadivastsel kuldselt läikiv kest. Maa peal elavale täiskasvanud loomale on see kest liiga ohtlik, ta heidab selle ja maskeerub.

Seda strategeemi kasutatakse peamiselt selleks, et pääseda ülekaaluka vaenlase käest. Selleks tuleb heita endalt kest, mis petab vaenlase uskuma, et ta on kätte saanud olulise sinust. Maskeeri end. Jäta selja taha värvikad tunnused ja jää tundmatuks või lihtsalt maskeeri end ja loo illusioon, mis sobib sinu eesmärkidega ja ajab teisi segadusse.

4. (22.) Sulge uks, et püüda varast

Märk Pinyin Tähendus
guān sulgema, lukustama; panema valve alla või vangla; välja lülitama
mén uks, värav, läbikäik; pere, sugu, kodumaja; tuntus; koolkond, sekt; teadus; spetsiaalsus
zhuō võtma kätte, haarama; püüdma, haarama
zéi varas, röövel, bandiit, kurjategija; reetur, mässaja, vaenlane

關門捉賊 (Guān mén zhōu zéi) Guānmén: eelposti värav. (Sellega seostuv ka kinniste uste poliitika, eraldumine massidest, akademism ja sektantlus. 24. Fu gua kommentaaris on juttu piiriväravate sulgemisest.) Zhōu-zéi: püüda bandiite (kurjategijaid); püüdke varast!

Vaenlasel lastakse joosta, et teda kotti püüda. Vastasel lõigatakse kõik põgenemisteed ära.

Et vaenlast kinni püüda või talle lõplik löök anda, tuleb tal kõigepealt ära lõigata kõik põgenemisteed ja kõik teed, mille kaudu abiväge võiks tulla.

5. (23.) Liitu kaugega võtmaks lähedast

Märk Pinyin Tähendus
yuǎn kauge, eraldatud; hoiduda kaugele, kaugeneda, vältida
jiāo siduma, omada suhteid, sõbrunema; kokku põimuma; suhted, kooskõla, sõprus
jīn lähedane, kõrval(olev); hiljuti; sugulane, armastatu, intiimne, sõbralik; lähenema
gōng ründama; kritiseerima; kastreerima; tegelema varastamisega; tugev, osav

遠交近攻 (Yuǎn jiāo jìn gōng) Yuǎn-jiāo: sõbrustada kaugega või kaugetega (maade, inimeste, sugulastega). Yuǎn-jiāo jìn-gōng: sõbrustada kauge maaga ja tungida kallale lähedasele.

Kindral, keda ähvardab mitu vaenlast, võib teha liidu kauge vaenlasega, et lähedast vaenlast sisse piirata. Kaudtee sihile "lüües igat ühekaupa" ja liitlasega "näha ühes voodis erinavat und".

Naaberriikidest saavad vaenlased, kaugematel riikidel on lihtsam liitlasteks saada. Kui sa oled ühel väljal tugevaim, siis sinu suurim oht lähtub tugevuselt järgmiselt sinu väljal, mitte tugevaimalt teisel väljal.

Seda poliitikat seostatakse Fan Suiga Qini riigist (umbes 269 eKr).

Araabia vanasõna: "Mu vaenlase vaenlane on minu sõber."

6. (24.) Saada läbipääs Guo vallutamiseks

NSV Liidu väed 1939. naaberriiki sisenemas. Nii pärast baaside lepingut ka Eestisse
Märk Pinyin Tähendus
jiǎ laenama; teeselda, simuleerida; kasutada; tulema
tee, rada; karjäär
alistama, karistama, ründama, lööma; rikkuma; süüdistama
Guó Guo riik

假道伐虢 (Jiǎ tú fá Guó) Jiǎ-tú: minna läbi (saada luba) võõra territooriumi. Jiǎ-tú fá Guó: saada luba läbiminekuks Guóst (ja tagasiminnes hävitada ka lubaja) (kuj. saada hukule määratu enese käest võimalus ta hukutamiseks).

Üldiselt: saada nõusolek ühtedeks tegevusteks (ühises tegevusvaldkonnas) ja kasutada neid teostamaks teisi vaid endale kasulikke sihte.

Ründamaks ühist vaenlast, laena ressursid liitlaselt. Löönud vaenlast, kasuta neid kohe laenaja vastu.

Jini riigi valitseja Xian liitis nii oma väikeseid lähiriike. Aastal 658 eKr taotles Jin õigust Guo riiki läbides rünnata Yu riiki. Pärast kahte sõjaretke Yu vastu võttis Jin ära ka Guo riigi, kus tema sõdurid olid juba sees.

V peatükk. (並戰計) Liitva mängu kavad[muuda | muuda lähteteksti]

(Ebavõrdses olukorras ülekaalu saavutamiseks. Seoses kolmanda osapoolega liitumisega.)

1. (25.) Asenda talad kõdunutega

Märk Pinyin Tähendus
tōu varastama, ära virutama; ignoreerima, hooletult suhtuma; salaja; madal, alatu
liáng katuse kandetala(d), sarikas; sild
huàn asenda, vahetama;
zhù sammas; (pea)tugi; piilar; tuginema, toetama

偷梁換柱 (Tōu liáng huàn zhù) Tōu-liáng huàn-zhù: varastada kandetalad ja vahetada tugipostid (kuj. vahetada salaja ära peamine mõte ja sisu, jätta vorm puutumata). Hiina kõnekäänd: "Pannud vitriini lambapea, müüb koeraliha."

Formalism, võltssildid.

Teiselt värvatakse ära tippjõud.

Lõhu vaenlase formeeringud, sekku tema meetodisse, muuda reegleid, mida ta on harjunud järgima, tööta vastu nende tavalisele drillile. Nii sa eemaldad tugisamba – ühise lüli, mis muudab meeste rühma tõhusaks väeks.

2. (26.) Ähvarda mooruspuud, kirudes akaatsiat

9. VIII 1945: tuumaseen Nagasaki kohal. Ka hoiatusena lähenevas külmas sõjas ...
Märk Pinyin Tähendus
zhǐ näidata, juhtida tähelepanu; pidada silmas; noomida; sõrm; mõte, tähendus
sāng mooruspuu; tegelda nö siidikasvatusega
sõimama, riidlema
huái akaatsia; kolme kõrgemate aukandjate kohad audientsil imperaatori juures; gung (kõrgeim aukandja)

指桑罵槐 (Zhǐ sāng mà huái) Teisisõnu Zhǐ-huái mà-liǔ: pidades silmas akaatsiat, riielda pajuga (kuj.: rääkima ümbernurga, viidetega, mitte otse). (On olemas ka väljend: "Näidata hirvele ja nimetada seda hobuseks (kuj.: esitada valget mustana; lollitada; moonutama tõde).)

Teine nimi: Tappes kana hoiatada ahvi.

Näiteks on toodud ka USA Jaapanile tuumapommide viskamist augustis 1945. Seejuures pole täpsustatud kas seoses Jaapani või külmas sõjaga. Tõsi küll Jaapan oli enne seda püüdnud kaks korda algatada alistumistingimustega seotud läbirääkimisi. USA nõudis tingimusteta kapituleerumist.

Sarah Bernhard Hamletina narri Yoricku kolbaga

3. (27.) Mängi lolli, püsides tasakaalus

Märk Pinyin Tähendus
jiǎ teesklema, simuleerima; laenama; kasutama näiteks; vale, võlts, kunstlik, fiktiivne
chī loll, tuim; hull, maniakk; innustunu, armunu; idioot, idiotism
eitus ei; universaalne eitus; põlgama
diān hulluks minema; minna segi; hullus

假癡不癲 (Jiǎ chī bù diān)

Peitu lolli, joodiku või hullu maski, et tekitada segadust oma kavatsuste ja motiivide mõistmisel. Tee nägu et ei näe vaenlase pandud püünised ja saa sellest kasu. Pane ta uskuma oma üleolekut! Pane vastane alahindama sinu võimeid, oskusi, mõistust ja informeeritust, kuni ta kaotab valvsuse. Siis võib rünnata.

21. võimuseadus: püüdmaks jobu, mängi tobu.

4. (28.) Meelitanult katusele, eemalda redel

Märk Pinyin Tähendus
shàng tõusma; väljuma, ilmuma, käiku laskma; väline; ülemine, ülim; kõrge (seostatakse kuivusega)
katus, kate, kaas; ruum, maja, tuba, elamu; pere, maja
chōu tirima enda poole; ära võtma, eraldama
redel, astmed; astmeline lähenemine; tõusma aste astmelt; tuginema ...

上屋抽梯 (Shàng wū chōu tī) Shàng-wū: 1) peahoone, peakorpus; 2) (hoone) parimad toad.

Hiina kõnekäänd: "Nurka aetud koer hüppab üle müüri."

Strategeemi on kirjeldatud ja see on mõistetav erinevatest vaatepunktidest:

 1. Enese võimete läbi piirsituatsiooni forsseerimisena.
 2. Oma alluvate ja vägede piirsituatsiooni abil forsseerimisega.
 3. Vaenlase jõudude meelitamine ebasoodsasse situatsiooni nende võitmiseks.

5. (29.) Kaunista kuivanud puud kunstõitega

Isane paabulind avatud "sabaga"
Märk Pinyin Tähendus
shù puu, taim; ekraan, sirm; istutama, kasvatama; panema, liikuma esile
shàng väline; ülemine, ülim; kõrge (seostatakse kuivusega); väljuma, ilmuma, käiku laskma
kāi avama; viima liikumisse; asuma...; alustama; andma
huā õis, lilled; ilutulestik; joonis; iludus; prostituut; haav

樹上開花 (Shù shàng kāi huā) Kāihuā: õitsema; levima

"Kikilips (teeb mehest mehe)" Võõp. Võõbavõte.

Ilustamine jätab mulje, et surnu on elus. Näita seeläbi väärtusetut väärtuslikuna, ohutut ohtlikuna, tarbetut kasulikuna. Et meelitada vastase jõude üle tulema, on vaja märgatavalt tugevdada oma positsioone ja vaenlast vägevalt ehmatada.

6. (30.) Tõuse külalisest isandaks

Märk Pinyin Tähendus
fǎn reetma, ülestõusma; ümber- ja ärapöörama; vastupidi; vastaspool; pahe
külaline, reisija, mööduja; klient; teine; (objekt)
wéi tegema, töötama, looma, valmistama; saada, muutuda
zhǔ isand, pea, peremees; subjekt; juhtima, valitsema

反客為主 (Fǎn kè wéi zhǔ) Fǎn-kè wéi-zhǔ: muutuda külalisest isandaks (usurpeerida peremehe õigused; rikkuda kellegi suveräänsust)

Hieroglüüfide paar külaline-peremees on polaarsete terminitena laialt levinud. Seda kohtab näiteks idzingistikas, mantikas, meditsiinis, sõjakunstis ja filosoofias (objekt-subjekt).

"Tark talupoeg kummardab isanda ees ja laseb vaikselt peeru."

VI peatükk. (敗戰計) Nurjuva mängu kavad[muuda | muuda lähteteksti]

(Kaotusseis. Sisse pugemine. Lüüasaamisel. Sissisõda. Luuresõda.)

1. (31.) Ahvatleva ilu lõks

Märk Pinyin Tähendus
měi ilus, ilu, ilutsema; rahulolev, rahuldatud; lüh. Ameerika, USA
rén inimene; töötaja; kodanik
kava, kavalus

(Měi rén jì) Měi-rén: iludus, kaunitar, ilus inimene; tark, väärikas (ka väärikas valitseja); van. õukonnadaam, preili, frau. Měi rén: iludus; lüh. ameeriklane. Měi hieroglüüfis on ülal piktograaf kits, lammas (ka astroloogias; sellele vastab "Muutuste raamatu" 44. kuusjoon, kus on öeldud: "Jäme ots on naise käes. Pole mõtet naist võtta." [22]) ja all suur.

Saada oma vaenlasele ilus naine, et tekitada ta leeris ebakõlasid. Salaplaan võib töötada kolmel viisil.

2. (32.) Tühja linna bluff

Taoistlik alkeemia
Märk Pinyin Tähendus
kōng tühi, vaba (śūnyatā); tegevusetu, pidulik; avatud; rippuma õhus; puhastama; õhk; õhuvägi
chéng linn; linna ehitama; kindlustama linna müüridega
kava, kavalus

(Kōng chéng jì) Kōng chéng jì : ajal. manööver avatud linnaga (Zhuge Liang sattus Sima Yi armee lähenedes vägedeta tühja linna. Ta käskis avada linnaväravad ja pühkida tänavaid. Sima Yi, teades Zhuge Liangi ettevaatlikkust ja kavalust, kartis lõksu ja taganes. Kolmevalitsuse ajastu.); vastase petmine olematu jõu (või ähvardava ilme) demonstreerimisega.

3. (33.) Lahkhelide külv

Vaidlus Jumala olemasolu üle
Märk Pinyin Tähendus
fǎn reetma, ülestõusma; ärapöörama; vastupidi; vastaspool; pahe
jiān segadus, hõõrumine, vaen; spioon, nuhk
kava, kavalus

(Fǎn jiàn jì) Fǎn jiàn: ärapööratud spioon (topeltspioon) (vaenlase värvatud spioon, kes tegutseb ta desorienteerimiseks); desorienteerima vaenlast läbi tema spioonide (luure).

4. (34.) Lihasuretamise nipp

"Askeetidest" flagellanistid. 15. s
Märk Pinyin Tähendus
kibe, piinav; vaene, õnnetu; püüdlik, visa; piinama, piinlema, kannatama
ròu liha; ihu, keha, tundeline; elustama
kava, kavalus

(Kǔ ròu jì) Kǔ ròu: "lihalike vaevade" plaan. Valmistada endale kahju või teeselda kannatajat, et tekitada enda vastu usaldust või kaastunnet. "Kerja haavadega usaldust."

5. (35.) Ahela salakava

Võrgu väljaheide Mahanadi jõel Indias
Märk Pinyin Tähendus
lián ühendama, siduma; püüdma; rood, eskadron; sõbrad, sõpruskond
huán rõngas, lüli; tsükkel; ümbritsema, haarama; kõikjalt, igast küljest
kava, kavalus

(Lián huán jì) Lián huán tähendab: ühendama lülisid (lahutumatu ühtsus); ahel, klammerduma, ahel(reaktsioon); seeria, seriaalne. (Ketitrikk.)

"Sidudes sõlmi nööridel punus (Bao Xi ehk Fu Xi) võrke ja linge (püüniseid) jahiks ja kalastamiseks. Ilmselt võttes selle gua'st Li. (See on kokkuvõetud kuusmärgis 30. Seotus (sära).)"("Xici Zhuan" II 2.)

6. (36.) Nurjumise korral page

Trooja hobuse Trooja vedamine, detail. Domenico Tiepolo (1773)
Märk Pinyin Tähendus
zǒu liikuma, minema, lahkuma; pagema; minetama (vormi); rikkuma (korda, reeglit)
wéi tege(le)ma, looma, valmistama; selleks et, sihiga
shàng ülemine, ülim; tõusma, istuma (sõidukisse); väljuma, ilmuma, käiku laskma
plaan, strateegia, poliitika

(Zǒu wéi shàng) Piktograafiliselt on esimeses hieroglüüfis ettevaatlik (ennustav) liikuv inimene kes on pinnase (maa) all. Sageli lisatakse lõppu ka neljanda hieroglüüfina cè või jì.

Kui selgub, et te praegune teguviis toob kaasa lüüasaamise, siis taanduge ja koondage oma jõude. Kaotusseisus on kolm valikut: loobumine, kompromiss või põgenemine. Loobumine on täielik kaotus, kompromiss on pool kaotust, kuid põgenemine pole kaotus. Niikaua kui sa pole kaotanud, on sul veel võimalus.

Kavaluste ilmnemine hiina sõjakunstis[muuda | muuda lähteteksti]

"36 salaplaani" on omistatud Sunzile Kevadete ja sügisete ajast. Järgnevalt lõik ta raamatust, mida peetakse hiina sõjakunsti alusteoseks, "Sunzi Bingfa" 1.[23]

Sõda on pettuse tee (oskus, valdamine).

 • Cao Cao. Sõjalised tegevused ei oma püsivat vormi, sõja tee on pettus ja kavalus.
 • Zhang Yu. Ehkki vägede kasutamine tugineb inimlikkusele ja õiglusele, saavutatakse võit ilmtingimata pettuse teel.
 • Mei Yaocen. Pettuseta pole võimalik tagada endale sõjas ülekaalu, ilma ülekaaluta ei saa võita.

Seetõttu

 1. kui suudad midagi, siis näita vaenlasele et ei suuda;
 2. kui oled valmis tegutsema, siis näita et ei ole valmis;
 3. kui oled lähedal, siis näita, et oled kaugel ja kui kaugel, siis näita et oled lähedal;
 4. peibuta teda kasu võimalusega;
 5. alista ta külvates ta hulgas ebakõlasid (lõhesid);
 6. kui tal on kõike küllaga, siis ole valvel;
 7. kui ta on tugev, siis hoidu (libise) ta eest;
 8. kutsu tas esile raevu, et ta sattuks segadusse (eksiks);
 9. kasuta vagurat ilmet (väiksena näimist), et süüdata tas uhkus (ülbus);
 10. kui ta jõud on värsked, siis kurna teda;
 11. kui ta on üksmeelne, siis külva ta hulgas riide;
 12. tungi talle kallale, kui ta ei ole valmi ja ründa, kui ta ei oota.
 • Cao Cao kommentaar:
 1. Oota kuni ta nõrgeneb ja kaotab valvsuse.
 2. Kurna teda pannes tema jaoks välja peibutised.
 3. Spioonide abil külva ta riigis riide.
 4. Löö seal, kus ta on nõrk ja ründa seal, kus ta positsioon on ebakindel.

Salaplaanid inimkonna pärisosana[muuda | muuda lähteteksti]

Salaplaanide, trikkide, kelmuste, nippide, pettuste ja kavaluste teema on sedavõrd inimesele loomuomane, et sellest kubiseb ja kumiseb nii argikeel kui ka meedia. Küll on neid ringluses kõnekäändude, vanasõnade ja anekdootidena. Küll meedias vilksatavate seltskonna, kelmi ja poliitikalugudena. Juba varasest lapsepõlvest peale algab inimeste hullutamine rebasejuttude, Onu Remuse pajatustega Jäneseisanda trikkidest, rehepapi nippidega ja Kaval-Antsuga. Vanemaks saades lisanduvad sellele röövli-, kelmi- ja detektiivromaanid. Mütoloogiasse süüvides leiab ta sealt eest vähemalt vargast Mercuriuse, tülijumala Loki ja Erise tegemisi. Armeesse mineku ajaks on paras ette võtta "Švejk". Enamik uurib ka mingil ajal Uut Testamenti, kus variseride salakavaluste vastas on Isalt saadud salaplaanidega Jeesus. Proovides hilisemas eas süüvida filosoofiasse, avastab ta terve sofistlike riugaste padriku, mida juba Aristoteles oma Organoni kuuendas töös "Sophistikoi elenchoi" tutvustas.

Ei saa neist ka mööda ükski Hiina sõjakunsti teos. Hiinlaste seas lausa eepilist menu omav ja üldjoontes peast teatav "Kolmevalitsus" on omamoodi sedalaadi lugude kogumik ja sealt pärineb ka suurem osa "36 strategeemi"' näidetest. Peaks nimetama ka Jaapani samurai Miyamoto Musashi umbes 1645 kirjutatud küll enam sõjakunstile pühendatud "Viie ringi raamatut". Vana-India analoog strategeemidele on oma lustakate lugudega traktaat "Panchatantra". Seda teemat on puudutatud ka Kautilya riigivõimu õpikus "Arthashastra" (4. sajand eKr). Araabia piirkonnas leidub pool tosinat sellelaadset tööd. Üks üldisem töö on Raqa'iq daqa'iq al-hiyal 15. sajandist ja teine sitsiillase Ibn Zaferi töö 12. sajandist.

Võimalik et antiikajas oli ringluses mitmeid sellelaadseid töid, kuid säilinud on neist vaid kaks. Esimene rooma riigimehelt ja kirjanikult Sextus Julius Frontinuse (u 40–103) "Strategematicon libri", kui juhendi ametnikele. See töö oli unustatud, kuni 15. sajandi Itaalia humanism selle taasavastas. (Igas peatükis on mitmeid häid anekdoote, kokku 538.) 161–162 kirjutas Polyainos (u100-?) raamatu "Strategemata" ("Στρατηγηματα","Sõjakavalused"), mis on ka ta ainus säilinud töö. See on kogumik sõjalistest strategeemidest ja sisaldab umbes 900 salaplaanide näidet alates mütoloogilisest ajast kuni Augustuseni.

Üldtuntud on u 1513. aastal Machiavelli kirjutatud, ühele Medicitest pühendatud ja 1532. postuumselt avaldatud "Vürst". See on ka eesti keelde tõlgitud. 1864. aastal avaldati, samuti postuumselt, saksa filosoofi Arthur Schopenhaueri "Die Kunst, Recht zu behalten", mis käsitleb ja hõlmab 38 retoorilist nippi. Need aitavad lugejail diskursuste diskreetses võlus orienteeruda. Raamat on üsna irooniline ja seda pole vaja võtta retoorikaõpikuna.

Tänapäeval ei jõua selleteemalist kirjandust enam üles lugeda. Ometi on neist olulisemateks Robert Greene'i avarapilguline ja rohkete suurepäraste näidetega "48 võimuseadust" (1998) ja sama autori "33 sõjastrateegiat" (2006).

Miks on kõigi nende võrdkujuks saanud 36 salaplaani? Tänu oma vanahiinaliku klassikale omase erakordse lakoonilisuse, sisemise äärmise korrastatuse ja näidete vahetuse. Oma algkujul on ta loodud poollustakate ütlustena, mis kergesti külge hakkavad ja peale ei tüki. Seda täpses rütmis ja osati riimis. Haritlane, kes tunneb hiina keele sügavusi ja tekstikorrastuse aluseid, tunneb seal klassikalisele Hiina kirjandusele omast elu kangakoe tuksumist. Lihtinimene, kelle eluproosa tast värvikam on, tunneb selle ladnas ja lahedas keeles ära teda juba lapsepõlvest saatnud lood ja ütlemised. Moodiläinud tekst on Hiinas saanud osaks kooliprogrammides ja koomiksites.

Salaplaanitsejate eluteatri mängukava[muuda | muuda lähteteksti]

Kuna tegemist on positsiooni tagava kuvandi loomise ja arenguga saab nende tasemete sisu tuua esile ka teatriga seotud sõnavaras. Pugejal pole veel positsiooni esinduslikkust, ta on üksi ja tal tuleb vaid isetegevusliku taidlusega ja etlemisega enda ja elu kuvandit looma hakata. Esile tõusval karjeristil avaneb võimalus ka kolmanda osapoole ees selle enda poole võitmiseks esineda. Mõjujõudu pürgiv ristiisast tegija esindab juba ka oma partnereid (ristiisa pere). Seega on tegemist juba esindusliku kujuga. Teisi juhtiv, võimus kasvav agitaator, teeb sellest esinduslikkusest edu edendava etenduse. Sümboleid ja näitlikust kasutav valitseja suudab etenduse juba näidendiks korraldada. Skeemne ja aktuaalne näitemäng moraali ja normide alal. Looja, kel suva olukordade üle, lavastab juba vastavalt kavale kohase tüki. Pärast jääb ajaloolaste asjaks kogu see kangas lahti harutada ja teha vahet, kus lõime ja kude. Aga enamasti on nemadki kellegi leival ja kedagi esindamas. Suurteks, ent lapsikuteks ja veristeks, paljudele korda läinud kuvandiloojateks olid Napoleon ja Aleksander Suur. (Meisterlik lavastaja Charles de Talleyrand pani Napoleoni oma kodupargis kodusigu ja -küülikuid jahtima.)

MÄNGIMA ILMING ROLL OMA-OSA
VI Etlema Etlus Pugeja Oma; osa
V Esinema Esinevus Karjerist Omased; osalus
IV Esindama Esindus Ristiisa Omane; oskus
III Etendama Etendus Agitaator Omavus; osavus
II Näitlema Näidend Maatriks Omandus; osadus
I Lavastama Lavastus Ekspert Omanik; osanik

Salaplaanide osa Eestis 1939–2001 kuuskümnendil[muuda | muuda lähteteksti]

Eestis 1939–2001 toimunu annab võimaluse avada neid ajajärke ka strategeemide rühmade valguses, mis neil rakendati.

6. 1940 – kaotusseisus sissepugemine. (Metsavennad, pagemine, pugemine, kolhoosideni. J. B. Vares.)

5. 1950 – sõltlasena karjääri tegemine (rahva usalduse võitmine). (J. Käbini tõus.)

4. 1960 – mõjujõu saavutamine (teiste kaasamine, oskus suhelda). (E. Tõnurist, Lahemaa, kassetipõlvkond.)

3. 1970 – oma võimu ja juhtimise maksmapanek, otsustuse tagamine. ("Hõbevalge", teatriuuendused. J. Kross.)

2. 1980 – valitsemise ülevõtmisele ja seadustamisele. (Noorterahutus, dissidendid. E. Savisaar, Rahvarinne.)

1. 1990–2001 elu loov ümberkorrastamine. (Ärastamis- ja erastamisaeg, Euroopa Liitu ja NATO-sse. L. Meri.)

Vastavalt kümnenditele olid ülekaalus seega rühmadena pugeja, karjeristi, mafiooso (ristiisa), agitaatori (juht), valitseja ja konsultandi (ekspert) strategeemid. Omaks, omaseks, omaseni, omavuseni, omanduseni ja omanikuks saamine. (Osa saamine, osaliseks tõus, oskuste tagamine, osavuseni jõudmine, osaduse (osaku) väljavõitlemine ja osanikuks saamine.[21]) See on tavaline umbes 60-aastane rütmika (Kondratjefi rütm; Sumeri ja Vana Hiina tsüklika), milles kujuneb välja uus oma arengus tasapisi elukorraldamise enda peale võttev sotsiaalne rühm (kiht). Vanema võimu mahamängiva kihi mängude järgud on loetavad ülevalt alla. Eestis on selliseid vahetusi suuremas või väiksemas astmes alates 13. sajandist toimunud umbes 13 korda [24]. Praeguses kuuskümnendis on uue aastakümne alguses võimalik uute läänes õppinud noorte tegijate läbimurre, nagu kunagi vastaspooluse ajal tuli vene päritoluga eesti komude laine peale. Siis hakatakse juba ka kikilipsu ette seadma.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. [1]
 2. Linnart Mäll, Märt Läänemets, Teet Toome. Ida mõtteloo leksikon: Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia, Tartu Ülikooli Orientalistikakeskus: Tartu 2006, lk 195
 3. 3,0 3,1 (http://www.metodolog.ru/01112/01112.html.)
 4. 4,0 4,1 (http://www.metodolog.ru/01398/01398.html.)
 5. 5,0 5,1 Tiidemann T., Kalja A. New Classification of Inventive Principles and CAD for Systems. Kättesaadav Internetist: https://web.archive.org/web/20080514192800/http://www.aitriz.org/ai/index.php?page=2008%2Ftrizcon2008&article=abstracts,.
 6. [2]
 7. Berne E. Games People Play: The Psychology of Human Relationships. N.Y.: Grove Press, 1964
 8. David Lai, A Go Approach To Mastering China's Strategic Concept, Shi, Strategic Studies Institute, 2004, lk. 3
 9. Жюльен, Франсуа, Трактат об эффективности. М.; СПб.: Московский философский фонд; Университетская книга, 1999.
 10. Sun Zi, Sun Bin. "Sõja seadused" (tõlkinud Märt Läänemets, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2001). ISBN 9985-811-07-0
 11. Laozi Tõlge Jaan Kaplinski Daodejing Vagabund 2001
 12. 12,0 12,1 Зенгер, Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Том 1. – Москва: Изд-во Эксмо, 2004, 511 с
 13. 13,0 13,1 Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в четырёх томах. Около 250.000 слов и выражений. Составлен коллективом китаистов под руководством и редакцией проф. И. М. Ошанина. Издательство «НАУКА», Главная редакция восточной литературы, Москва 1983—1984. (количество иероглифов около 15.700)
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 Перев. с кит. Б. Б. Виногродского. И цзин-Чжоу И. М.: "Северный ковш", 1999.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 В.В. Малявин (V. Maljavin) 36 стратагем. Китайские секреты успеха. 'Белые Альвы' 2000
 16. Videoklipp laulule "Armastuse 36 salaplaani"
 17. Dr. theol. Ulrich Mauch, Pfarrer in Mettmenstetten (Kanton Zürich): Jesus und die List: Über menschenfreundliche Strategeme (Mit einem Geleitwort von Harro von Senger) Theologischer Verlag Zürich, 2001
 18. [3]
 19. Translated by Thomas Cleary. By Liu I-ming. The Taoist I Ching. Shambhala Classics 2005 ISBN 978-1-59030-260-6
 20. Thomas F.Cleary. I CHING MANDALAS Shambhala Dragon Editions 1989 ISBN 9780877734185
 21. 21,0 21,1 Ivo Vahur, Yi Jingi loogika. Tallinn 2010 ISBN 9789949189441
 22. Richard Wilhelmi töö tõlge ja kohandus Jaanus Sarapuu, Muutuste Raamat. Hiina ennustamise õpik «Jitsing» Buddhakirjastus 1995
 23. V.V. Maljavin Kitaiskaja vojennaja stratiegija. 2002 M.
 24. Ivo Vahur Eesti lähiajaloo rütmid Tallinn 2008 (lk 50) ISBN 9789949156108

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • The Book of Stratagems by Harro von Senger, ISBN 0140169547
 • Senger, Harro von, The 36 Stratagems For Business, – Singapore: Marshall Cavendish Business, 2006.
 • Greatness in Simplicity: The 36 Stratagems and Chinese Enterprises, Strategic Thinking by Cungen Ge, ISBN 7802076420
 • Kaihan Krippendorff, Hide a Dagger Behind a Smile: Use the 36 Ancient Chinese Strategies to Seize the Competitive Edge, – Avon, USA, Adams Media, 2008, ISBN 978-1-59869-380-5
 • Douglas S. Tung And Teresa K. Tung, 36 Stratagems Plus:Illustrated by International Cases, – Victoria, B.C., Canada: Trafford, 2010, ISBN 978-1-4269-2806-2
 • The Wiles Of War, 36 Military Strategies From Ancient China, – Beijing: Foreign Languages Press, 1993.
 • Тридцать шесть стратагем. Китайские секреты успеха (Перевод с китайского В.В. Малявина) – М.: Белые альвы, 2000.
 • Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Том 1–2, – М.: Изд-во Эксмо, 2004.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]