24. strategeem

Allikas: Vikipeedia

24. stratageem 36 strategeemist on " Saada läbipääs Guo vallutamiseks ".

Abi lubades võta ära. Näpu andmise … Alliansi stratageem.

IV 6. (24.) Saada läbipääs Guo vallutamiseks[muuda | muuda lähteteksti]

NSVL väed 1939. naaberriiki sisenemas. Nii peale baaside lepingut ka Eestisse.
Märk Pinyin Tähendus
jiǎ laenama; teeselda, simuleerida; kasutada; tulema
tee, rada; karjäär
alistama, karistama, ründama, lööma; rikkuma; süüdistama
Guó Guo riik

假道伐虢 (Jiǎ tú fá Guó) Jiǎ-tú: minna läbi (saada luba) võõra territooriumi. Jiǎ-tú fá Guó: saada luba läbiminekuks Guóst (ja tagasiminnes hävitada ka lubaja) (kuj. saada hukule määratu enese käest võimalus ta hukutamiseks).

Üldiselt: saada nõusolek ühtedeks tegevusteks (ühises tegevusvaldkonnas) ja kasutada neid teostamaks teisi vaid endale kasulikke sihte.

Ründamaks ühist vaenlast, laena ressursid liitlaselt. Löönud vaenlast, kasuta neid kohe laenaja vastu.

Jini riigi valitseja Xian liitis nii oma väikeseid lähiriike. Aastal 658 eKr taotles Jin õigust Guo riiki läbides rünnata Yu riiki. Pärast kahte sõjaretke Yu vastu võttis Jin ära ka Guo riigi, kus tema sõdurid olid juba sees.

Põhimõtte selgitus[muuda | muuda lähteteksti]

Keegi nõrk on surutud kahe tugeva vaenlase vahele.
Vaenlane ähvardab ta endale allutada.
Nõrgale abi pakkumise varjus tugevdan ma oma positsiooni.

Vägede viimiseks nõrgema maale ei piisa ilusatest sõnadest vaid on vaja, et ta mõistaks, et neid mitte sisse lastes seob ta end ohuga sõdida kahel rindel. Mida enam vastane sellises olukorras naabrit ähvardab, seda kergem on mängida ta meeleheitele ja hirmule ning saavutada oma siht isegi jõudu tarvitamata.

Tsitaat Muutuste raamatust[muuda | muuda lähteteksti]

Kurnatus. Tulevad jutud – pole usaldust.

Lause kuusjoone 47. Kun (Kurnatus) kohta käivatest otsustest.

Näiteid[muuda | muuda lähteteksti]

Kevadete-sügisete ajastul (VIII-V s eKr) nõudis Jini riigi valitseja Yu riigi valitsejalt, et too lubaks tal Guo riigi ründamiseks ta riiki läbida. Jini valitseja nõunik Xun Xi soovitas talle: "Pakkuge Yu valitsejale oma parimat jaspist ja parimaid sõjavankreid, ja ta avab teile oma piirid." "Kuid mu jaspis on mu suguvõsa aare ja mu hobused on mulle kallid," vastas valitseja. "Ma kardan, et ta võtab mu kingitused, aga ei luba mul siseneda ta valdustesse." "Ta ei võta kingitusi, kui ta keeldub teie palvet täitmast. Ja kui ta nõustub, siis olete samahästi kui jaspisi ja hobused sinna ajutiseks hoiule saatnud." Valitseja otsustas lõpuks saata kingitused. Yu valitseja tahtis neid vastu võtta, kuid ta nõunik Gongszi Qi ütles: " Neid kinke ei või vastu võtta. Guo kaitseb meid, nagu huuled kaitsevad hambaid. Kui me avame sissepääsu Jini vägedele, langeme me koos Guoga." Valitseja püüdes oma kihku õigustada vastas: "Oleks rumal liituda nõrga riigiga ja ohverdada oma suhted tugeva riigiga." Kuulamata oma nõunikut lasi ta Jini armee oma maale. Xun Xi viis väed Guo vastu ja võttis selle ära ning kolm aastat hiljem ründas Yud ja võttis ka selle ära. Kui Xun Xi pidulikult Jini valitsejale jaspise ja hobused tagastas, ütles too: "Jaspis on sama mis enne, vaid hobused on vanaks jäänud."

NSVL sai II maailmasõja käigus oma kontrolli alla Ida-Euroopa maad. Alguses “vabastamiste” ja baaside lepetega, siis oma nukuvalitsuste sisseseadmistega. Lõpuks astusid need valitsused omavahelisse Varssavi pakti nimelisse liitu, mis nägi juba ette nende territooriumitel pideva nõukogude vägede kohaloleku. Sarnase põhimõttega praktikat, kuid ebaõnnestunult, püüti korrata ka Afganistanis.

Microsoft töötas suurima personaalarvutite tootja IBM tellimusel välja operatsioonisüsteemi. Kõik õigused sellele süsteemile jäid lõpuks Mikrosoftile. Tegelikult maksis sel moel IBM kinni operatsioonisüsteemi ka kõikidele oma konkurentidele. Üldlevinud standardiks saanud süsteemi osutus juba võimatuks asendada.

Kuritegelikus maailmas kasutatakse ka kinnisvaraga seotud operatsioonides. Erastamisajal otsiti üksikuid korterivaldajaid. Organiseeritud grupid on selle tarvis Venemaal loonud heategevaid organisatsioone lubades pensionäre omakasupüüdmatult abistada ja võttes neisse isegi pensionäridest aktiviste. Teised ostsid teavet vastavatelt organitelt. Alguses osutati pensionärile korteri privatiseerimisel abi. Seejärel erinevate ettekäänete all (rendile andmine, teise pinna vastu vahetamine, jne) võeti valdajalt volitus, mis lubas korteri maha müüa. Paremal juhul jäi valdaja oma korterist ilma, halvemal juhul ka elust. [1]

Töötule (vanglast vabanenule) pakutakse soodsat tööd. Antakse avanss ja saadakse vastu pass. Seejärel üüritakse selle abil kuuks elamispind. See antakse omakorda edasi pooleks aastaks sooda hinnaga teisele üürijale. Kuu ajaga tehakse ühes linnas mis suudetakse ja siis kaotakse. [1]

Niccolo Machiavelli "Valitseja" 21.8:

Siinkohal tuleb märkida, et valitseja peab alati hoiduma liitumast endast tugevamaga, et tungida kallale teistele, kui just vajadus teda selleks ei sunni, …. Veneetslased liitusid Prantsusmaaga Milano hertsogi vastu, kuigi võisid sellise liidu sõlmimisest hoiduda; tulemuseks oli nende hukk. Kui aga säärase liidu sõlmimisest pole võimalik hoiduda (nagu juhtus firenzelastega, kui paavst ja Hispaania läksid oma vägedega ründama Lombardiat (Püha Liiga võitluses Prantsusmaaga (1512) hoidus Firenze avalikust liitumisest kummagagi võitlevatest pooltest; Machiavelli pidas seda Medicite restauratsiooni üheks põhjuseks.), siis tuleb valitsejal eelkirjeldatud kaalutlustel siiski liituda.
Ja ärgu ükski valitsus eales lootku, nagu oleks alati võimalik langetada ohutuid ja kindlaid otsuseid, vastupidi, tuleb arvestada sellega, et kõik vastuvõetavad otsused on kahtlased ja ebakindlad, sest asjad on kord juba niiviisi seatud, et kunagi ei lähe korda vältida üht ebameeldivust, langemata teise; ent arukus seisnebki oskuses tunda ära ebameeldivuste laadi ja võtta hüvena vastu see, mis on vähem halb. [2]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 A.И.Воеводин. Стратагемы стратегии войны, манипуляции, обмана "КЛАРЕТИАНУМ" 1998-2000 [1]
  2. Niccolo Machiavelli Valitseja Tõlk. Toivo Tomson 2000-2010 [2]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]