1. Eesti Politseirügement

Allikas: Vikipeedia
1. Eesti Politseirügement
Tegev 11. aprill 1944 – 20. august 1944
Riik Suursaksa Riik
Liik jalavägi
Suurus rügement
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad major Kaarel Saimre

1. Eesti Politseirügement (saksa keeles Estnische Polizei Regiment 1) oli 1944. aastal Eesti politseipataljonide juhtimiseks moodustatud väeüksus Kolmanda Riigi relvajõudude koosseisus.

Politseipataljonid allusid administratiivselt Kolmanda Riigi SS-i ja politsei kõrgeimale komandörile Reichsführer-SS Heinrich Himmlerile Saksa Korrapolitsei SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Polizei Kurt Daluege'i kaudu.

Eestis formeeritud politseipataljonid allusid Ida maa-alade Riigikomissariaadi SS-i ja Saksa Korrapolitsei kõrgeimale komandörile ning Eestis asunud SS-i ja Saksa Korrapolitsei komandörile Wilhelm von Thadenile.

Vormiriietusena kasutasid politseipataljonide võitlejad Eesti sõjaväe vormiriietust M1935 ja hiljem Saksa sõjajõudude välivormi (sinel, püksid ja frentš), saksa välivormi Modell 1936 modifikatsioone M39 või M43 Wehrmachti auastmetunnustega.

1943. aastal olid sõjategevuse piirkondades ja Wehrmachti tagalapiirkonnas politseipataljonid operatiivselt allutatud Wehrmachti või Relva-SS-i tagala- või rindeüksustele.

1944. aastal osalesid politseipataljonid Wehrmachti väegrupi Nord ja armeegrupi Narwa alluvuses lahingutegevuses Eestis, lahingutes Narva all, Sinimägedes ja Lõuna-Eestis.

Juhtkond ja koosseis[muuda | muuda lähteteksti]

Rügemendiülem major Kaarel Saimre.

Isikkoosseis[muuda | muuda lähteteksti]

Politseirügemendi staap formeeriti 1944. aasta aprillis.

Rügement formeeriti Kirde-Eestis rannakaitses ja Tannenbergi liinil olnud 286., 288., 291. ja 292. Politsei Jalaväepataljoni juhtimiseks rindeolukorras.

1. juulil 1944 oli rügemendi koosseisus sakslasi: 5 ohvitseri, 5 ametnikku, 16 allohvitseri; Eesti alalt: 62 ohvitseri, 2 ametnikku, 220 allohvitseri ja 2163 alamväelast.

Relvastus samal ajal: 2327 püssi, 266 püstolit, 69 püstolkuulipildujat, 147 kergekuulipildujat, 32 raskekuulipildujat, 32 keskmist miinipildujat ja 24 tankitõrjepüssi.

1944. aasta 7. juulil moodustati 1. Eesti Politseirügemendi staabi baasil 2. Eesti Politseirügemendi staap.

Kolmanda Riigi Ukraina Riigikomissariaadi SS-i ja politsei kõrgemale juhile allunud politseirügemendid 4–8 moodustati 1943. aastal Galiitsias[1].

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]