Eesti NSV haldusjaotus

Allikas: Vikipeedia

Siin on loetletud Eesti NSV tegevusaja jooksul aastail 19401991 toimunud haldus- ja administratiivpiirkondade muudatused ning antud nende muudatuste põhjuste lühikirjeldus

1940–1941[muuda | muuda lähteteksti]

Aastatel 1940–1941, territoriaalseid muudatusi Eesti NSV halduspiirkondade jaotuses ei toimunud, säilisid Eesti Vabariigis kehtinud jaotus maakondadeks.

1944–1950[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV piiride muutused:
1944. aastal eraldati 75% Petseri maakonnast Eesti NSV-st Vene NFSV-le, millest moodustati Leningradi oblastisse Petseri rajoon, hilisem Pihkva oblasti Petseri rajoon. Eesti NSV-sse jäänud osa Petseri maakonnast likvideeriti ning liideti Võrumaaga (hiljem peamiselt Võru ja Põlva rajoonid)
1945. aastal eraldati Eesti NSV-st Narva-tagused vallad, Leningradi oblasti Kingissepa rajooni

Maakonnad (1949):

Muudatused:

Uue jaotuse kohaselt jaotus Eesti NSV territoorium 13 maakonnaks ja 233 vallaks.

1950[muuda | muuda lähteteksti]

26. september 1950 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium vastu seadluse[1], millega muudeti 1. oktoobrist 1950 endine halduskorraldus ning likvideeriti maakonnad ja vallad.

Eesti NSV territoorium jagati 39 maarajooniks. Külanõukogud muudeti rajooninõukogudele alluvateks esimese astme haldusüksusteks. Haldusjaotus kujunes järgmiseks: 5 vabariikliku alluvusega linna ning 39 maarajooni, mis koosnesid 27 rajoonilise alluvusega linnast, 22 alevist ja 641 külanõukogust.

5 linna:

39 rajooni:

Oblastiperiood (1952)[muuda | muuda lähteteksti]

Baltikumi oblastid

3. mail 1952 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium seadluse, mille kohaselt 10. maist 1952 muudeti endine halduskorraldus ja uue jaotuse kohaselt moodustati Eesti senise 39 rajooni asemel 3 oblastit.

Pärnu oblast:
(1 linn ja 14 rajooni)

Tallinna oblast:
(3 linna ja 12 rajooni)

Tartu oblast:
(1 linn ja 13 rajooni)

1952. aastal nimetati ka Kuressaare rajoon ümber Kingissepa rajooniks.

1953[muuda | muuda lähteteksti]

Oblastid Eesti NSV-s likvideeriti 27. aprillil 1953 ning uueks haldusjaotuseks kujunes:

5 vabariikliku alluvusega linna:

30 rajooni:

1957[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega likvideeriti 12. oktoobril 1957 Loksa rajoon ja Pärnu rajoon[3],[4] ning moodustati linnapiirkonnad:

1959[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 24. jaanuari 1959 seadlusega likvideeriti 1. veebruarist 1959

1960[muuda | muuda lähteteksti]

1962[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega likvideeriti:

Moodustati Pärnu rajoon.

1964[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega moodustati 15.12.1964 Kohtla-Järve rajoon.

Eesti taasiseseisvumise protsessis, 1991. aasta 11. juulil võeti vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus kohaliku omavalitsuste terminite ja nimetuste korrastamise kohta, mille kohaselt kehtestati ametlikuks kasutamiseks, Eesti Vabariigi maakondade nimetused[6]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]