Nüüdismuusika mõisteid

Allikas: Vikipeedia

Siin on loetletud nüüdismuusika mõisteid.

Palun salvestada puuduv eestikeelne sõna Tõlkimist vajavate nüüdismuusika mõistete loendis.

Loendi täiendamine ja täpsustamine on osa vikiprojektist "Nüüdismuusika oskuskeel".

Loendisse sisestatud info vastab EKI.ee terminibaasi mõistekirje kontrollnimekirjale:

- valdkond – näitab, millisesse valdkonda mõiste kuulub;
- termin või terminid -- eesti keeles ja ühes või mitmes võõrkeeles;
- definitsioon või selgitus - eesti keeles ja ühes või mitmes võõrkeeles;
- kontekst või märkus -- vajaduse korral täpsustab või täiendab definitsiooni;
- seosed – viited seotud mõistetele;
- allikaviited -- nii terminite, definitsioonide kui ka märkuse või konteksti juures; allikaviidete

kohta koostatakse terminibaasis allikakirjed.

Allikad:


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y#[muuda | muuda lähteteksti]

A[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ADC -> analoog-digitaalmuundur
 2. agiitprop (muusika)
 3. analoog-digitaalmuundur
 4. ADSR
 5. aeg (muusika) -> muusikaline aeg
 6. ajalisus -> muusikaline aeg
 7. ajalooteadlikkus (muusika) (Geschichtsbewusstsein)
 8. ajapunkt
 9. ajastus (timing)
 10. ajavälisus -> muusikaline aeg
 11. aktsioon (muusika)
 12. aktsiooninoodikiri (Aktionsnotation)
 13. akusmaatika
 14. alamhulk
 15. aleatoorika
 16. aleatooriline kontrapunkt
 17. aleatooriline muusika
 18. algkuju
 19. algoritm (muusika)
 20. algoritmiline komponeerimine
 21. alternatiivmuusika (counterculture; Gegenkultur, Subkultur)
 22. ambitus
 23. AM -> amplituudmodulatsioon
 24. amplituudmodulatsioon
 25. analoog
 26. analoog-digitaalmuundur
 27. analoogsüntees
 28. antiooper
 29. arendav varieerimine
 30. artikulatsioon (muusika)
 31. arvutimuusika
 32. assimilatsioon (muusika)
 33. asümmeetria (muusika)
 34. atonaalne muusika -> atonaalsus
 35. atonaalne helirida
 36. atonaalsus https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/atonaalsus/1
 37. autonoomia (muusika)
 38. AudioSculpt
 39. audiovisuaalsus
 40. audiovisuaalkompositsioon
 41. avangardism (muusika) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/avangardism/1
 42. avangardmuusika -> avangardism (muusika)
 43. avatud vorm

B[muuda | muuda lähteteksti]

 1. bait
 2. bitikiirus
 3. bititihedus
 4. bitonaalsus https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/bitonaalsus/1
 5. bitt
 6. Bohlen-Pierce'i skaala
 7. bütsantsi helirida

C[muuda | muuda lähteteksti]

 1. CD (andmekandja)
 2. crossover

D[muuda | muuda lähteteksti]

 1. dadaism (muusika)
 2. dekonstruktsioon (muusika) (Dekonstruktion)
 3. determinatsioon (muusika) (Determination)
 4. DAC
 5. Darmstadti koolkond
 6. diaskisma
 7. Didymuse komma -> süntooniline komma
 8. diferentsiaalheli
 9. digitaal-analoogmuundur
 10. digitaalooper (Digitale Oper)
 11. digitaalne signaalitöötlus
 12. DIN
 13. diskreetimine
 14. diskreetimissagedus
 15. dissonants
 16. dissonantsi emantsipatsioon
 17. dodekafoonia (Dodekaphonie) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/dodekafoonia/1
 18. dokumentaalooper (Dokumentaroper)
 19. dodekafooniline rida -> kaksteisthelirida
 20. Donaueschingeni muusikapäevad
 21. DVD
 22. düaad (muusika)
 23. dünaamika (muusika) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/d%C3%BCnaamika/1

E[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ebakorrapärane rütm
 2. ebareeglipärane kordumine
 3. ebateadlik komponeerimine
 4. Eesti Arnold Schönbergi Ühing
 5. ekmeelia -> mikrotonaalsus
 6. eksotism (muusika)
 7. eksperimentaalne muusika
 8. ekspressionism (muusika) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/ekspressionism/1
 9. ekvalaiser
 10. elektroakustiline muusika
 11. elektronmuusika https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/elektrooniline%20muusika/1
 12. elektrooniline muusika -> elektronmuusika
 13. ELD -> elementaarnihe
 14. elementaarnihe
 15. erinevusfunktsioon
 16. esiplaan
 17. eskapism (muusika)
 18. essentsialism (muusika)
 19. etnomusikoloogia
 20. eurotsentrism

F[muuda | muuda lähteteksti]

 1. faas
 2. faasimodulatsioon
 3. faasinihe
 4. faktuur (muusika) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/faktuur/1
 5. feid
 6. Fibonacci jada (muusika) (Fibonacci-Reihe)
 7. figuratsioon (muusika)
 8. filmimuusika https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/filmimuusika/1
 9. filter
 10. filtratsioon
 11. FM -> sagedusmodulatsioon
 12. folklorism
 13. fonogramm
 14. formalism (muusika)
 15. formant
 16. Fourier' kiirteisendusmeetod (Fourieranalyse)
 17. fragmentaarsus (Fragmentierung)
 18. fraktal (muusika) (Fraktale Geometrie)
 19. free jazz https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/free%20jazz/1
 20. futurism (muusika)
 21. füüsikamudelsüntees

G[muuda | muuda lähteteksti]

 1. gagaku
 2. gamelan
 3. gendai hōgaku (modernes hōgaku)
 4. generaatorintervall
 5. geneetiline algoritm
 6. generatiivne kunst
 7. graafiline notatsioon (graphische Notation, musikalische Graphik)
 8. granulaarsüntees
 9. glissando
 10. grotesk
 11. grupikompositsioon

H[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Halberstadti klaviatuur
 2. Halberstadti muudetud klaviatuur
 3. harmoonia https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/harmoonia/1
 4. harmooniline -> osaheli
 5. harmooniline spekter
 6. hallastme skaala
 7. heavy metal https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/heavy%20metal/1
 8. heksakord https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/heksakord/1
 9. heli
 10. heliefekt
 11. heli puhkemine
 12. helihulk -> helimass
 13. heliinstallatsioon (Klanginstallation)
 14. helikaart https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/helikaart/1
 15. helikanal
 16. helikestus
 17. heliklass
 18. heliklassihulk
 19. heliklassihulkade teooria
 20. helikogus
 21. helikompleks
 22. helikujundus (sound design)
 23. helikunst (Klangkunst) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/helikunst/1
 24. helikõrgus https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/helik%C3%B5rgus/1
 25. helikõrgusruum
 26. helikõrguspiirkond
 27. helikõrgusstruktuur (Tonhöhenorganisation)
 28. helikõrguste rida
 29. helilaine
 30. helilooja-esitaja (Composer-Performer)
 31. helimass (Klangmasse)
 32. helimassiiv -> väli (muusika)
 33. helimaterjal
 34. heliobjekt (Klangobjekt)
 35. helipilt https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/helipilt/1
 36. helirida https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/helirida/1
 37. helisagedus (Frequenz)
 38. helisagedusriba
 39. helisalvestis -> fonogramm
 40. helisalvestus https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/helisalvestus/1
 41. heliskulptuur (Klangskulptur)
 42. helistruktuurikompleks
 43. helisüntees (Klangsynthese)
 44. helisüsteem
 45. helitihedus
 46. helitugevus
 47. helitugevuse piirkond
 48. helitugevuste rida
 49. helitugevuste seeria
 50. helide tüpoloogia (Klangtypologie)
 51. helivaljus
 52. helivoog (Klangstrom, Klangfluss)
 53. heliväljakompositsioon -> väljakompositsioon
 54. helivältus
 55. hemiool
 56. heterofoonia (Heterophonie)
 57. hetk -> ajapunkt
 58. hierarhia (muusika)
 59. historitsism (muusika)
 60. hokett (hoquetus)
 61. horisontaalstruktuur
 62. hulgaklass
 63. hulgaoperatsioon
 64. hulgateoreetiline muusikaanalüüs
 65. hulk (muusika)
 66. hõngahtuse heli
 67. hõrenemine
 68. hõõrdumismüra
 69. häpening (happening)
 70. häälestus
 71. hüperkromaatiline helirida
 72. hüpokromaatiline helirida

I[muuda | muuda lähteteksti]

 1. I
 2. ilu
 3. ilustus -> ornament (muusika)
 4. imitatsioon
 5. imperialism (muusika)
 6. implikatsioon
 7. impressionism (muusika) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/impressionism/1
 8. improvisatsioon (muusika)
 9. informaalne muusika (Informelle Musik)
 10. instrumentatsioon (Instrumentation) -> orkestratsioon
 11. instrumentaalteater (Instrumentales Theater)
 12. intermediaalsus (Intermedialität)
 13. interpreet
 14. intertekstuaalsus (muusika) (Intertextualität)
 15. integraalne serialism
 16. interaktiivsus (muusika) (Interaktivität)
 17. interpolatsioon
 18. interdistsiplinaarsus (Interdisziplinarität)
 19. intervall (muusika)
 20. intervalli absoluutväärtus
 21. intervalliklass
 22. intervallikosmos
 23. intervalliruum
 24. intervallistruktuur (Intervallstruktur)
 25. intervallsisu
 26. intuitsioon (muusika) (Intuition)
 27. inversioon (muusika) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/inversioon/1
 28. inversioonheli
 29. inversiooni retrograad
 30. IR -> inversiooni retrograad
 31. IRCAM
 32. iroonia (muusika)
 33. isomorfne klaviatuur
 34. isorütmika

J[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Jitter -> Max/Msp/Jitter
 2. juhitav struktuur
 3. juhtmotiivitehnika (Leitmotiv-Technik)
 4. juhusemuusika -> aleatoorika
 5. juugend (muusika)
 6. järjekorra vabanemine
 7. järjestamata hulk
 8. järjestatud hulk -> osaliselt järjestatud hulk

K[muuda | muuda lähteteksti]

 1. kadents
 2. kahendsüsteem
 3. kaja
 4. kaksteistheliagregaat (Zwölftonaggregat)
 5. kaksteisthelimuusika (Zwölftonmusik)
 6. kaksteisthelisüsteem -> dodekafoonia
 7. kaksteisttoonsüsteem -> dodekafoonia
 8. kanal (muusika) -> helikanal
 9. kaoseteooria (muusika)
 10. kardinaalsus
 11. katkemisfaas -> ADSR
 12. keskkond
 13. keskkonnaesteetika
 14. kesktasand
 15. kesktoonhäälestus
 16. kestus -> helikestus
 17. kestusfaas -> ADSR
 18. kestuste rida
 19. kestuste seeria
 20. kiht (muusika)
 21. kitš
 22. klahvitundlikkus
 23. klaster (muusika) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/klaster/1
 24. kleisma
 25. kohin
 26. kokkusurumine
 27. kollaaž (muusika)
 28. kolmnurklainekuju
 29. kolonialism (muusika) (Kolonialismus)
 30. kombinatoriaalsus
 31. kombinatsioonioperatsioon
 32. komma
 33. kommutatiivsus
 34. komplekssus (muusika)
 35. komponeeritud teater (composed theatre; komponiertes Theater)
 36. kompositsioonimeetod
 37. komplementaarhulk
 38. komplementaarklass
 39. komplementaarväli
 40. komponeeritud interpretatsioon (Komponierte Interpretation)
 41. kompositsioon (muusika)
 42. kompositsiooniõpetus (Kompositionslehre) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/kompositsiooni%C3%B5petus/1
 43. kompositsiooniprotsess (Kompositionsprozess)
 44. kompositsioonitehnika https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/kompositsioonitehnika/1 -> kompositsioonimeetod
 45. konkreetne muusika (musique concrète) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/kool_KV/konkreetne%20muusika/1
 46. konsonants
 47. kontrapunkt
 48. kontsertinstallatsioon (Konzertinstallation)
 49. kontsentreerimine
 50. kontroller (muusika)
 51. kontrollitud aleatoorika
 52. kontseptuaalne muusika (Konzeptuelle Musik)
 53. kontuur (muusika)
 54. kontuuri redutseerimise algoritm
 55. kordustehnika -> ostinaato
 56. koreomuusikaline seos
 57. krooma
 58. ksenharmoonia -> mikrotonaalsus
 59. kujund (muusika) (Gestalt)
 60. kuldlõige (muusika) (Goldener Schnitt)
 61. kumulatiivne paigutamine (cumulative setting)
 62. kustumisfaas -> ADSR
 63. kuulamispartituur
 64. kuuldelävi
 65. kuulmine
 66. kvadrofoonia https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/kvadrofoonia/1
 67. kvartakord (Quartenakkord)
 68. kvartool
 69. kõigi intervallide rida
 70. kõla https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/k%C3%B5la/1
 71. kõladisain
 72. kõlaefekt
 73. kõlamaastik
 74. kõlamass -> helimass
 75. kõlapilt -> helipilt
 76. kõlapind
 77. kõlavoog (Klangfluss)
 78. kõlar
 79. kõlaruumikompositsioon
 80. kõlatugevus
 81. kõlaväli -> väli (muusika)
 82. kõlaväljamuusika
 83. kõlavärv -> tämber
 84. kõlavärvimeloodia
 85. kõlavärvimuusika https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/k%C3%B5lav%C3%A4rvimuusika/1 -> sonorism
 86. kõnekompositsioon (Sprachkomposition)
 87. kõnelaul https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/k%C3%B5nelaul/1
 88. kõnesüntesaator
 89. kõrgsagedusfilter
 90. kõrgsagedusgeneraator
 91. kümnendsüsteem

L[muuda | muuda lähteteksti]

 1. laenamine (muusika)
 2. laiendatud parafraas (extended paraphrase)
 3. laivelektroonika
 4. laadilisus -> modaalsus (muusika)
 5. laadistruktuur
 6. lainekuju
 7. libreto
 8. liides (muusika)
 9. liikumine (muusika) (Bewegung)
 10. limiit (muusika)
 11. lineaarne temperatsioon
 12. linnulaul
 13. luup (muusika)
 14. lõige
 15. lõik (muusika) -> muusikavorm
 16. lõpetamata vorm
 17. läbiviimine
 18. lühike rida
 19. lühike seeria
 20. lähedussuhe

M[muuda | muuda lähteteksti]

 1. maailmamuusika (Weltmusik) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/maailmamuusika/1
 2. madalsagedusfilter
 3. madalsagedusgeneraator
 4. makrotasand
 5. manerism
 6. maskimine
 7. massikompositsioon
 8. massikultuur (muusika)
 9. massistruktuur
 10. Markovi ahel (muusika)
 11. materjalirida
 12. materjaliseeria
 13. MAX -> Max/Msp/Jitter
 14. Max/Msp/Jitter
 15. meeleolutehnika (mood-technics)
 16. meetrum https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/meetrum/1
 17. meloodia https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/meloodia/1
 18. meloodiline rida
 19. mesotasand
 20. metamorfoos (muusika)
 21. metatasand
 22. MIDI
 23. mikrointervall
 24. mikroisorütmia
 25. mikropolüfoonia (Mikropolyphonie)
 26. mikrotasand
 27. mikrotonaalsus
 28. miksimine
 29. mimees (muusika) (Mimesis)
 30. mimikri
 31. minimalism (muusika) (Minimalismus) https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/minimalism/1
 32. minimalistlik muusika (Minimal Music)
 33. mitmetähenduslikkus (muusika) (Mehrdeutigkeit)
 34. mitteharmooniline spekter
 35. mittemeetriline ajakujundus
 36. mitteoktaviline helirida
 37. modaalsus (muusika) (Modalität)
 38. modelleerimine -> mudel (muusika)
 39. modernism (muusika)
 40. modernsus
 41. modifikatsioon
 42. modulatsioon (helisüntees)
 43. modulo-12 aritmeetika
 44. moment (muusika)
 45. momentsümmeetria
 46. momentvorm
 47. monofoonia
 48. monzo
 49. montaaž (muusika)
 50. moodul
 51. morfoloogia
 52. mosaiik (patchwork)
 53. motiiv
 54. MSP -> Max/Msp/Jitter
 55. mudel (muusika)
 56. multifon (Multiphonics)
 57. multimeedium https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/multimeedium/1
 58. multiplikatsioon
 59. multiträkk
 60. multivalentne muusikaanalüüs
 61. muusika süvastruktuur
 62. muusikaajakirjandus
 63. muusikaanalüüs
 64. muusikaesteetika
 65. muusikahistoriograafia
 66. muusikainstrument
 67. muusikaline aeg
 68. muusikaline element
 69. muusikaline grammatika
 70. muusikaline hulgateooria
 71. muusikaline informatsiooniteooria (Informationstheorie)
 72. muusikaline kirjeldus (underscoring)
 73. muusikaline kommunikatsioon
 74. muusikaline kude
 75. muusikaline loogika
 76. muusikaline materjal
 77. muusikaline modernism
 78. muusikaline objekt
 79. muusikaline parameeter
 80. muusikaline paroodia
 81. muusikaline pinge
 82. muusikaline protsess
 83. muusikaline retoorika
 84. muusikaline struktuur
 85. muusikaline süntaks
 86. muusikaline žest (musical gesture)
 87. muusikaline tsitaat
 88. muusikaline täringumäng
 89. Muusikaliste Eraettekannete Ühing
 90. muusikamatemaatika
 91. muusikasotsioloogia
 92. muusikastiil
 93. muusikatarkvara
 94. muusikateadus
 95. muusikateater
 96. muusikateooria
 97. muusikauurimine (recherche musicale; Klangforschung)
 98. muusikavorm https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/vorm/1
 99. mõistetavus (muusika) (Fasslichkeit)
 100. mõjuhirm (anxiety of influence; Einflussangst)
 101. mähisjoon
 102. mäng
 103. mänguvõte
 104. müra (muusika)
 105. mürakomponent
 106. müraspekter

N[muuda | muuda lähteteksti]

 1. narratiivsus (muusika) (Narrativität)
 2. nelinurklainekuju
 3. neobarokk -> uusbarokk
 4. neoklassitsism -> uusklassitsism (muusika)
 5. neorenessanss -> uusrenessanss
 6. neoromantism (Neoromantik)
 7. neotonaalsus (Neotonalität)
 8. nobedus
 9. nonfiguratiivsus
 10. noodikiri
 11. normaaljärjekord
 12. notatsiooniprogramm
 13. numbernotatsioon
 14. numbriline proportsionalism
 15. numbrite seeria
 16. nüüdismuusika
 17. Nykvisti teoreem
 18. Nykvisti sagedus
 19. NYYD
 20. NYYD Ensemble

O[muuda | muuda lähteteksti]

 1. O -> originaal (dodekafoonia)
 2. okasseakomma
 3. okasseatemperatsioon
 4. oktatoonika
 5. oktaviekvivalents
 6. operatsioon (muusika)
 7. orelpunkt
 8. organum
 9. orientalism (muusika) (Orientalismus)
 10. originaal (dodekafoonia)
 11. originaalsus (muusika) (Originalität)
 12. originaalvorm
 13. orkestratsioon
 14. ornament (muusika)
 15. ornamenteerimine -> ornament (muusika)
 16. osahelid
 17. osatoonid -> osahelid
 18. osahulgasuhe
 19. osahulk -> alamhulk
 20. osaliselt järjestatud hulk
 21. osarida
 22. osaseeria
 23. ostinaato

P[muuda | muuda lähteteksti]

 1. parafraas
 2. parafraseerimine -> parafraas
 3. parameeter (muusika) -> muusikaline parameeter
 4. partitsell
 5. partituur
 6. partituuritähis
 7. peegeldus
 8. peegelkuju
 9. peegelvähikäik
 10. pedaalheli
 11. peegelkahendus
 12. peegelvähikäik
 13. peegelvähikäikkahendus
 14. pentatoonika
 15. performans
 16. perioodintervall
 17. permutatsioon
 18. pikilaine
 19. pikk rida
 20. pikk seeria
 21. pind (muusika) -> kõlapind
 22. pinge -> muusikaline pinge
 23. pingedisain -> muusikaline pinge
 24. pluralism
 25. polüfoonia
 26. polümeetria (Polymetrik)
 27. polüparametriseeritus
 28. polürütmia (Polyrhythmik)
 29. polüstilistika (muusika) (Polystilistik)
 30. polütempo (Polytempik)
 31. polütonaalsus (Polytonalität)
 32. popurrii (medley)
 33. postkolonialism (muusika) (Postkolonialismus]]
 34. poolkombinatoriaalne hulk
 35. postmodernism (muusika)
 36. postserialism (Postserielle Musik)
 37. posttonaalne muusika -> posttonaalne muusikateooria
 38. posttonaalne muusikateooria
 39. posttonaalsus -> posttonaalne muusikateooria
 40. predeterminatsioon
 41. predetermineeritud vorm
 42. prepareerimine
 43. programmiline tsiteerimine (programmatic quotation)
 44. prolongatsioon
 45. proportsionalism
 46. proportsioonide rida
 47. proportsioonide seeria
 48. Pro Tools
 49. protsessuaalsus (muusika)
 50. pseudoklassitsism
 51. puhas häälestus
 52. puhkemisfaas -> ADSR
 53. pulkpistik
 54. pulss
 55. punkt
 56. punktmuusika (Punktuelle Musik)
 57. punktserialism
 58. puäntillism (muusika)
 59. puäntillistlik muusika -> punktmuusika
 60. puäntillistlik struktuur
 61. põhielement
 62. põhikuju (dodekafoonia)
 63. põhisagedus
 64. põhiühik
 65. Pärnu Nüüdismuusika Päevad
 66. pühkimine keeltel
 67. Pythagorase häälestus
 68. Pythagorase komma

Q[muuda | muuda lähteteksti]

 1. quodlibet

R[muuda | muuda lähteteksti]

 1. radiofoonia
 2. RCA -> RCA-pistikühendus
 3. RCA-pistikühendus
 4. reaallikas
 5. reakompleks
 6. reakompositsioon (Reihenkomposition)
 7. reakuju
 8. reakujude transpositsioonide maatriks
 9. reaprintsiip
 10. reasundus
 11. registrikosmos
 12. registriruum
 13. registrisuhe
 14. regulaarne temperatsioon
 15. rekursiivne süsteem
 16. repetitsioon
 17. resonants
 18. R -> vähikäik (muusika)
 19. retrograad -> vähikäik (muusika)
 20. retrograadi inversioon
 21. retroversioon -> retrograad
 22. RI -> retrograadi inversioon
 23. rida (muusika)
 24. ridade rida
 25. ringmodulatsioon
 26. RM -> ringmodulatsioon
 27. rotatsioon
 28. ruum (muusika)
 29. ruumiline noodikiri
 30. rühm (muusika)
 31. rühmakompositsioon (Gruppenkomposition)
 32. rühmaserialism
 33. rütm
 34. rütmijoonis
 35. rütmikaanon
 36. rütmikompositsioon (Rhythmuskomposition)
 37. rütmikujund

S[muuda | muuda lähteteksti]

 1. S-Video
 2. S/PDIF
 3. saehamba lainekuju
 4. sagedus
 5. sagedusala
 6. sagedusriba -> helisagedusriba
 7. sagedusmodulatsioon
 8. sagedussuhe
 9. saturatsioon
 10. SCART
 11. Schenkeri analüüs
 12. Schönbergi Berliini koolkond
 13. seade (muusika)
 14. seadmine -> seade (muusika)
 15. seeria (muusika)
 16. seeriakuju
 17. seeria horisontaal-vertikaalne asetus
 18. seeriatehnika -> seriaalne meetod
 19. sektsioon
 20. selektsioon
 21. segment
 22. segmenteerimine
 23. sekventser
 24. semiootiline muusikaanalüüs
 25. seriaalne algoritm
 26. seriaalne meetod
 27. seriaalne muusika
 28. seriaalne planeerimine
 29. seriaalne praktika
 30. seriaalne struktuur
 31. serialiseerimine -> seriaalne meetod
 32. serialism
 33. serialistlik meetod -> seriaalne meetod
 34. servasuhe
 35. simultaansus (muusika) (Simultaneität)
 36. sisu
 37. skisma
 38. sonogramm
 39. sonogrammanalüüs
 40. sonorism https://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/sonorism/1
 41. space notation
 42. spatsialisatsioon
 43. spektraalstruktuur
 44. spektralism
 45. spektraalmuusika (musique spectrale)
 46. spektrogramm
 47. staatika (muusika)
 48. statistika
 49. statistiline analüüs -> statistiline muusikaanalüüs
 50. statistiline muusika
 51. statistiline muusikaanalüüs
 52. stereofoonia
 53. stilisatsioon
 54. stohhastika
 55. stohhastiline meetod
 56. stohhastiline muusika
 57. struktuur -> muusikaline struktuur
 58. struktuurimaatriks
 59. struktuuritasand
 60. struktuurne situatsioonimuutus
 61. struktuurne asendimuutus
 62. struktuurne ulatusemuutus
 63. suktsessiivsus (muusika)
 64. suunakarakteristik
 65. suur diesis
 66. sõelateooria (Siebtheorie)
 67. sämpel
 68. sämpler
 69. sämplimine -> diskreetimine
 70. sämplimissagedus -> diskreetimissagedus
 71. sümbolism
 72. sümfoonia
 73. sümmeetria (muusika)
 74. sümmeetriatelg
 75. sümmeetriline kõigi intervallide rida
 76. sümmeetriline rida
 77. sümmeetriline seeria
 78. sünesteesia
 79. sünkroonimine
 80. sünkroonsus
 81. süntesaator
 82. süntooniline komma
 83. sürrealism (muusika)

Š[muuda | muuda lähteteksti]

Z[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Z-suhe

Ž[muuda | muuda lähteteksti]

T[muuda | muuda lähteteksti]

 1. tagaplaan
 2. tagasiside (elektroakustika) (Feedback)
 3. taju (muusika)
 4. taju vabastamine (befreite Wahrnehmung)
 5. taktijoon
 6. tarbemuusika (Gebrauchsmusik]]
 7. Tartu Uue Muusika Pidustused
 8. taustmuusika (Hintergrundmusik]]
 9. teisend
 10. tekstuur (muusika) -> faktuur (muusika)
 11. temperatsioon
 12. tempo
 13. testtoon
 14. tetrakord
 15. tihedussuhe
 16. tiiskant
 17. tintinnabuli
 18. tonaalne muusika
 19. tonaalne rida
 20. tonaalne seeria
 21. tonaalsus
 22. tonaalsusromb
 23. totaalne serialism -> seriaalne meetod
 24. transdistsiplinaarsus (Transdisziplinarität)
 25. transformatsioon (muusika)
 26. transformeerimine -> transformatsioon (muusika)
 27. transponeerimine
 28. transpositsioon
 29. transpositsiooninumber
 30. transpositsiooniteoreem
 31. tritaav
 32. troop
 33. tropeerimine -> troop (muusika)
 34. TRS -> pulkpistik
 35. träkk
 36. tsent
 37. tsirkulatsioon (muusika)
 38. tsitaat -> muusikaline tsitaat
 39. tuiklemine
 40. tulemusnioodikiri (Resultatnotation)
 41. tuletisrida
 42. tuletisseeria
 43. tuumikmotiiv
 44. tõde
 45. tähendus
 46. täiskombinatoriaalne hulk
 47. tämber
 48. tämbrimodulatsioon
 49. tämbrimuusika
 50. tämbririda
 51. tühi hulk

U[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ulatus -> ambitus
 2. UPIC
 3. uusasjalikkus (muusika)
 4. uusbarokk
 5. uusklassitsism (muusika)
 6. uuskomplekssus
 7. uuslihtsus
 8. uusrenessanss
 9. uustonaalsus
 10. Uus Viini koolkond
 11. uusvokalism

V[muuda | muuda lähteteksti]

 1. vaikus (muusika)
 2. valge müra (Weißes Rauschen)
 3. varamu
 4. variatsioon (muusika)
 5. varieerimine -> variatsioon (muusika)
 6. varjatud polüfoonia
 7. vastandfaas
 8. vektoriaalne meetod
 9. verbaalne notatsioon
 10. vertikaalstruktuur
 11. VGA
 12. vibraato
 13. video-ooper (Video-Oper)
 14. viivitusefekt
 15. volüüm -> helivaljus
 16. vorm (muusika) -> muusikavorm
 17. vormelipõhine kompositsioon (Formelkomposition)
 18. Vormelipõhine muusika
 19. vormelkompositsioon
 20. vormiesteetika
 21. võnkumine
 22. võrdselt jaotatud oktav
 23. võrdselt jaotatud tritaav
 24. võrdne temperatsioon -> võrdtempereeritud häälestus
 25. võrdtempereeritud häälestus
 26. vähikäik (muusika)
 27. vähikäikkaanon
 28. vähikäikkahendus
 29. väike diesis
 30. väli (muusika)
 31. välisalvestus (Feldaufnahme]]
 32. väljakompositsioon (Feldkomposition, Klangflächenkomposition)
 33. väljaserialism
 34. väljatehnika
 35. vääritilugemine (muusika) (misreading; Fehllesen)

W[muuda | muuda lähteteksti]

Õ[muuda | muuda lähteteksti]

 1. õõtse

Ä[muuda | muuda lähteteksti]

Ü[muuda | muuda lähteteksti]

 1. üldistatud klaviatuur
 2. ülemhelirida (Obertonreihe)
 3. ümberharmoniseerimine

X[muuda | muuda lähteteksti]

 1. XLR-pistmik

Y[muuda | muuda lähteteksti]