Mine sisu juurde

Muusikaanalüüs

Allikas: Vikipeedia

Muusikaanalüüs on muusika uurimise osa, mille lähtekohaks on muusika ise, mitte aga muusikavälised tegurid. Formaalselt koosneb muusikaanalüüs muusikaliste struktuuride tuvastamisest, tõlgendamisest ja kirjeldamisest ning nende struktuuride liigendamisest võimalikult lihtsateks funktsionaalseteks algelementideks.

Muusikalise struktuuri all võib seejuures mõista kas suulisse või kirjalikku traditsiooni kuuluva muusikateose katkendit, muusikateost kui tervikut või muusikateoste kogumit.

Muusikaanalüüsi poolt tuvastatud muusikaliste struktuuride või algelementide seoste tõlgendamine võib erineda nii ajas kui kohas ning on pideva muusikateadusliku diskussiooni objekt.

Muusikaanalüüsi puhul on tihti keeruline teha vahet muusika struktuuri ja stiili analüüsi vahel, kuna ükskõik milline, kas suurem või väiksem vähegi keerukam muusikaline struktuur on tihedalt seotud ühe või teise muusikastiiliga. Teisest küljest ka muusikaanalüüsi meetod ise, st see, kuidas toimub muusikaliste struktuuride tuvastamine ja liigendamine algelementideks, võib olla tihedalt seotud sellega, millises stiilis on analüüsitav muusika loodud.