Helivältus

Allikas: Vikipeedia

Helivältus ehk noodivältus ehk noodi väärtus (inglise keeles Note value, saksa keeles Notenwert) on muusikas heli relatiivne kestus, mida tähistatab noodikirjas noot. Heli puudumise relatiivset kestust tähistab muusika noodikirjas paus. Helivältus on üks muusikalisi parameetreid.

Helivältus traditsioonilises noodikirjas[muuda | muuda lähteteksti]

Kvadraatne jaotus[muuda | muuda lähteteksti]

Traditsioonilises muusika noodikirjas tähistatakse helivältusi nootidega. Noodi põhivältused on matemaatilises suhtes üks kahele (kvadraatne jaotus): (ülalt alla) 1 täisnoot = 2 poolnooti, 1 poolnoot = 2 veerandnooti, 1 veerandnoot = 2 kaheksandiknooti jne.


Solfege subdivision de la ronde a la croche.svg


1-1 note semibreve.svg = Half note.gif Half note.gif = Quarter note.gifQuarter note.gifQuarter note.gifQuarter note.gif = Eighth note.gifEighth note.gifEighth note.gifEighth note.gifEighth note.gifEighth note.gifEighth note.gifEighth note.gif = Figure rythmique deux croches lien haut.svg Figure rythmique deux croches lien haut.svg Figure rythmique deux croches lien haut.svg Figure rythmique deux croches lien haut.svg
Music notes.png

Iga järgmine vältus selles loetelus on eelmisest kaks korda lühem. Vokaalmuusikas kasutatakse kaheksandiknoodi ja sellest väiksema vältusega nootide puhul noodivarre küljes olevaid noodilippe. Instrumentaalmuusikas ühendatakse ühte gruppi kuuluvate nootide lipud sama-arvuliste sirgjoontega.

Muud jaotused[muuda | muuda lähteteksti]

Peale helivältuste kvadraatse jaotuse (vältused suhtes 2:1) kasutatakse muusikas veel helivältuste mittekvadraatset jaotust näiteks kolmeks, viieks, seitsmeks jne võrdseks helivältuseks. Helivältuste tinglikuks tähistuseks kasutatakse väiksema nootide arvuga põhijaotuse vältusi.

  • punktita noodi tinglik tähistus: 3-noodiline (triool) kirjutatakse 2-noodilise grupi vältuses, 5-(kvintool), 6-(sekstool) ja 7(septool)-noodiline grupp kirjutatakse 4-noodilise grupi vältuses jne.
  • punktiga noodi tinglik tähistus: 4- ja 5-noodiline grupp kirjutatakse 3-noodilise grupi vältuses, 7-...11-noodiline grupp kirjutatakse 6-noodilise grupi vältuses. Erandiks on punktiga noodi jaotumine 3 asemel 2-ks, kus kasutatakse suurema nootide arvuga põhijaotuse vältusi.

Helivältuse pikendamine[muuda | muuda lähteteksti]

Noodi vältuse pikendamiseks kasutatakse noodi järele kirjutatud punkti, pidekaarega ühendatud teist nooti ja noodi kohale või alla kirjutatud fermaati.

Punkt[muuda | muuda lähteteksti]

Punkt noodi järel pikendab nooti poole võrra põhivältusest:

Dotted half note with upwards stem.svg = Half note with upwards stem.svg + Quarter note with upwards stem.svg
Dotted quarter note with upwards stem.svg = Quarter note with upwards stem.svg + 8thNote.svg

Iga järgmine punkt pikendab helivältust poole võrra eelmise punkti väärtusest:

1-1 note semibreve.svg.. = 1-1 note semibreve.svg + Half note.gif + Quarter note.gif (7-4 Takt.png )

Pidekaar[muuda | muuda lähteteksti]

Pidekaart ehk ligatuuri kasutatakse mitme sama helikõrgusega noodi ühendamiseks. Summaarne helivältus võrdub ühendatud nootide summaga:

Music-tie.png

Fermaat[muuda | muuda lähteteksti]

Fermaat (it. fermata – peatus) ehk pikendusmärk annab muusikateose esitajale (interpreedile) õiguse sõltuvalt teose iseloomust noodi vältust suvaliselt pikendada. Tavaliselt mitte üle kahe korra.

Fermata.svg

Noot ja paus[muuda | muuda lähteteksti]

Paus on vaikimise (heli puudumise) vältust tähistav märk (lad. pausa = puhkus, peatus)

Noot Noodi nimi Paus Pausi nimi
Music-doublewholenote.png brevis Music-doublewholerest.png brevise paus
1-1 note semibreve.svg tervenoot Whole rest.svg tervepaus 4 korda pikem
Half note.gif poolnoot Half rest.svg poolpaus 2 korda pikem
Quarter note.gif veerandnoot Quarter rest.gif veerandpaus keskmine vältus
Eighth note.gif kaheksandiknoot Eighth rest.gif kaheksandikpaus 2 korda lühem
Sixteenth note.gif kuueteistkünmendiknoot Sixteenth rest.gif kuueteistkümnendikpaus 4 korda lühem
32nd note.svg kolmekümnekahendiknoot 32nd rest.svg kolmekümnekahendikpaus 8 korda lühem
64th note.svg kuuekümneneljandiknoot 64th rest.svg kuuekümneneljandikpaus

Pausi vältust pikendatakse sarnaselt noodi vältuse pikendamise reeglitega pausi järele asetatud punktiga või punktidega. Pause pidekaarega ei ühendata. Pausi võib pikendada ka fermaadiga.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]