Luuka evangeelium

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Luuka evangeelium (lühend Lk) on Piibli Uue Testamendi kaanoni 3. raamat ja üks kolmest sünoptilisest evangeeliumist. Sellele eelneb Markuse evangeelium ja järgneb Johannese evangeelium. Traditsiooni järgi on evangeeliumi autoriks Luukas. Evangeelium on kirjutatud koinees. Kardinal Stephen Langton jagas evangeeliumi 24 peatükiks. See on salmide arvult mahukaim raamat Uues Testamendis. Uues Testamendis on Luuka evangeeliumist peatükkide arvult pikemad raamatud vaid Matteuse evangeelium ja Apostlite teod. Evangeelium kirjeldab Jeesuse sündi, elu, surma ja ülestõusmist.

Pealkiri[muuda | muuda lähteteksti]

Luuka evangeelium on kreeka keeles Κατὰ Λουκᾶν, Kata Loukan ('Luuka järgi'). Vulgatas on evangeelium pealkirjaga "Evangelium secundum Lucam".

Autorsus[muuda | muuda lähteteksti]

Evangeeliumi autorit Luukast peetakse traditsiooni järgi ka Apostlite tegude raamatu autoriks. Evangeeliumis pole autorit mainitud, kuid 2. sajandist on teose autoriks hakatud pidama Luukast, apostel Pauluse ihuarsti, keda on mainitud Pauluse kirjas koloslastele [1].

Osad tänapäeva teoloogid ja piibliuurijad usuvad, et teos oli tõepoolest Pauluse kaaslase Luuka kirjutatud, osad arvavad tekstianalüüsi alusel, et autoriks on keegi tundmatu ja anonüümne autor.

Tekkelugu[muuda | muuda lähteteksti]

Evangeelium on kirjutatud kirja vormis, mis on läkitatud Teofilosele, keda mainitakse sissejuhatuses [2]. Autori eesmärgiks on panna kirja kõik Jeesusesse puutuv algusest lõpuni. Luuka evangeelium ja Apostlite teod on sama autori koostatud, moodustades ühtse terviku. Kuna Apostlite teod lõpevad sündmustikuga 62 või 63. aasta paiku, siis Luuka evangeelium on kirjutatud varem, ajavahemikus 50. kuni 60. aasta. Teoloogid pole evangeeliumi koostamise asukoha osas ühtsel seisukohal. Luuka evangeelium on eelkõige suunatud pagankristlastele.

Evangeeliumi vanimad säilinud katkendid sisalduvad Papüürus 75 manuskriptil 2. sajandist.

Ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Luuka evangeelium koosneb 24 peatükist, mis jagunevad täisversioonis 1151 salmiks. Evangeeliumi jagas peatükkideks kardinal Stephen Langton 13. sajandil ja salmideks Robert Estienne 1551.

Sisu ülevaade[muuda | muuda lähteteksti]

 • Sissejuhatus Lk 1:1– 4
 • Jeesuse kuulutustöö ettevalmistus Lk 1:5– 4:13
  • Ristija Johannese ja Jeesuse sünni ettekuulutused Lk 1:5– 56
  • Ristija Johannese ja Jeesuse sünd Lk 1:57– 2:52
  • Ristija Johannese ettevalmistav kuulutus Lk 3:1– 20
  • Jeesus juhatatakse Püha Vaimu poolt teenistusse Lk 3:21– 4:13
 • Jeesus kuulutab evangeeliumit Galileas Lk 4:14– 9:50
  • Jeesuse evangeelium Lk 4:14– 5:16
 • 'Konflikt variseridega Lk 5:17– 6:11
  • Kuulutus vaestele Lk 6:12– 8:3
  • Ilmutusest ja kuulekusest Lk 8:4– 21
  • Jeesuse eneseilmutus Lk 8:22– 9:50
 • Jeesus läheb Jeruusalemma Lk 9:51– 19:27
  • Teekonna algus Lk 9:51– 13:21
  • Teekond Lk 13:22– 17:10
  • Teekonna lõpp Lk 17:11– 19:27
 • Jeesus Jeruusalemmas: Ristisurm ja ülestõusmine Lk 19:28– 24:53
  • Jeesuse saabumine Lk 19:28– 48
  • Jeesuse ja juudi usujuhtide konflikt Lk 20:1– 21:4
  • Apokalüptiline õpetus Lk 21:5– 38
  • Jeesuse kannatuslugu Lk 22:1– 23:56a
  • Jeesuse ülestõusmine Lk 23:56b– 24:53

Õpetus[muuda | muuda lähteteksti]

Luuka evangeelium on ülesehituselt ajalooteos. Luukas rõhutab Püha Vaimu rolli Jeesuse teenimistöös. Autor püüab kristlust näidata universaalsena, mis pole mingi juutide lahkusk, vaid Jumala and kogu inimkonnale.

Jeesuse imeteod[muuda | muuda lähteteksti]

 • Rüveda vaimu väljaajamine [3]
 • Peetruse ämma tervendamine [4]
 • Rikkalik kalasaak [5]
 • Pidalitõbise tervendamine [6]
 • Halvatu tervendamine [7]
 • Kuivanud käe tervendamine [8]
 • Rooma väepealiku teenri tervendamine [9]
 • Naini lese poja ülesäratamine surnuist [10]
 • Tormi vaigistamine [11]
 • Gerasa seestunute tervendamine [12]
 • Veritõbise naise tervendamine [13]
 • Jairuse tütre ülesäratamine surnuist [14]
 • 5000 mehe toitmine [15]
 • Kurttumma tervendamine [16]
 • Haige tervendamine [17]
 • Vesitõbise tervendamine [18]
 • 10 pidalitõbise tervendamine [19]
 • Pimeda tervendamine Jeerikos [20]
 • Sõjasulase kõrva tervendamine [21]

Jeesuse tähendamissõnad[muuda | muuda lähteteksti]

 • Külvajast [22]
 • Heast samariitlasest [23]
 • Rikkast mehest [24]
 • Sinepiivakesest [25]
 • Suurest söömaajast [26]
 • Kadunud lambast [27]
 • Kadunud mündist [28]
 • Kadunud pojast [29]
 • Kavalast majapidajast [30]
 • Lesest ja ebaõiglasest kohtust [31]
 • Variserist ja tönerist [32]
 • Talentidest [33]
 • Viinamäe rentnikest [34]

Evangeelium eesti keeles[muuda | muuda lähteteksti]

Georg Mülleri jutlustest 17. sajandi algusest on säilinud varasemad teadaolevad eestikeelsed kirjakohad Luuka evangeeliumist.

Tekst ilmus esmakordselt tervikuna eesti keeles 1686 "Wastses Testamendis" kui "Se Ewangelium Sest pöhast Lukassest ülleskirjotetu". 1694 Müncheni käsikirjas on kiri pealkirjastatud "Pühha Lukkasse ülleskirjotud Ewangelium" ja 1739 Piiblis "Ewangelium Pühhast Lukast ülleskirjotud."

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Kl 4: 14
 2. Lk 1:3
 3. Lk 4:31– 37
 4. Lk 4:38– 39
 5. Lk 5:1– 11
 6. Lk 5:12– 16
 7. Lk 5:18– 26
 8. Lk 6:6– 10
 9. Lk 7:2– 10
 10. Lk 7:11– 17
 11. Lk 8:22– 25
 12. Lk 8:26– 39
 13. Lk 8:43– 48
 14. Lk 8:49– 56
 15. Lk 9:10– 17
 16. Lk 9:37– 43
 17. Lk 13:11– 17
 18. Lk 14:1– 6
 19. Lk 17:11– 19
 20. Lk 18:35– 43
 21. Lk 22:50-51
 22. Lk 8:4– 15
 23. Lk 10:25– 37
 24. Lk 12:13– 21
 25. Lk 13:18– 19
 26. Lk 14:15– 24
 27. Lk 15:1– 7
 28. Lk 15:8– 10
 29. Lk 15:11– 32
 30. Lk 16:1– 9
 31. Lk 18:1– 8
 32. Lk 18:9– 14
 33. Lk 19:11– 27
 34. Lk 20:9– 19

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]