Pauluse teine kiri korintlastele

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Lehekülg manuskriptilt Papüürus 46 2Kr 11:33–12:9

Pauluse teine kiri korintlastele on üks Uue Testamendi raamat Piiblis (lühend 2Kr). See on Uue Testamendi 8. raamat, millele eelneb Pauluse esimene kiri korintlastele ja järgneb Pauluse kiri galaatlastele. Kirja koostas apostel Paulus Filippis. Kiri kuulub seitsme Pauluse kirja hulka, mille autorsuses pole kahtlust. Kardinal Stephen Langton jagas kirja 13 peatükiks. Kiri on kirjutatud koinees.

Nimetus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kirjad polnud algselt pealkirjastatud. Traditsiooni järgi nimetati esimeste sajandite jooksul Pauluse teist kirja korintlastele kreeka keeles Επιστολή πρὸς Κορινθίους Bʹ. Vulgatas on kiri kui Epistola II ad Corinthios.

Autorlus[muuda | muuda lähteteksti]

Kirja autor on apostel Paulus ja kiri on saadetud Korintose kristlikule kogudusele. Pauluse autorluses pole kahelnud ka teoloog Ferdinand Christian Baur.

Tekkelugu[muuda | muuda lähteteksti]

Otseseks põhjuseks teise kirja kirjutamiseks korintlastele oli koguduses puhkenud kriis, mis tekkis pärast esimese kirja ärasaatmist. Arvatavasti läkitas Paulus Tiituse Korintosesse olukorda lahendama ja julgustama koguduseliikmeid, et nad viiksid lõpule korjanduse vaeste pühade inimeste jaoks Jeruusalemmas. Paulus ise lahkus Efesosest ja tuli Troasesse, lootes seal kohtuda Tiitusega. Leidmata Tiitust Troasest, lahkus Paulus sealt mure ja rahutu südamega Makedooniasse. Tõenäoliselt kirjutas Paulus kirja Makedoonias Filippi linnas oma kolmanda misjonireisi ajal mõned kuud või isegi aasta pärast esimese kirja kirjutamist korintlastele.

Korintos oli Rooma riigi Ahhaia provintsi suurim linn ja tähtis kaubanduskeskus. Paulus külastas Korintost oma teisel misjonireisil. Teoloogide arvates sisaldab Pauluse ja Korintose kristliku koguduse kirjavahetus kokku 5 kirja.

Kirja varaseim säilinud katkend sisaldub Papüürus 46 manuskriptil 2. sajandist.

Ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse teine kiri korintlastele koosneb 13 peatükist, mis jagunevad 257 salmiks. Kirja jagas peatükkideks kardinal Stephen Langton 13. sajandil ja salmideks Robert Estienne 1551.

Sisu ülevaade[muuda | muuda lähteteksti]

  • 1:1–1:11 – sissejuhatus
  • 1:12–2:13 – Paulus selgitab oma käitumist
  • 2:14–5:21 – Paulus selgitab oma ülesannet
  • 6:1–13:10 – Paulus pöördub korintlaste poole
  • 13:11–13:14 – lõppsõna

Õpetus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse teine kiri korintlastele on Pauluse kõige isiklikum kiri. See on tema apostliameti apoloogia. Ühtlasi rõhutab ta vajadust annetamiseks Jumala auks.

Kiri eesti keeles[muuda | muuda lähteteksti]

Georg Mülleri jutlustest 17. sajandi algusest on säilinud varasemad teadaolevad eestikeelsed kirjakohad Pauluse teisest kirjast korintlastele.

Tekst ilmus esmakordselt tervikuna eesti keeles 1686 "Wastses Testamendis" kui "Pahwli se Apostli töine Rahmat Korintileistille". 1694 Müncheni käsikirjas on kiri pealkirjastatud "Paulusse II. Ramat Korintilistele läkkitud." ja 1739 Piiblis "Apostli Paulusse teine Ramat Korintusse-liñna rahwale kirjotud."

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]