Pauluse kiri roomlastele

Allikas: Vikipeedia
Uus Testament

Pauluse kiri roomlastele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis (lühend Rm). Kirja koostas apostel Paulus Korintoses. Kiri kuulub seitsme Pauluse kirja hulka, mille autorsuses pole kahtlust. Alates keskajast on kiri jaotatud 16 peatükiks. See on kirjutatud koinees, mis oli kreeka keele laialt levinud vorm.

Tekkelugu[muuda | muuda lähteteksti]

Paulus kirjutas kirja roomlastele oma kolmandal misjonireisil. Ta veetis kolm kuud Kreekas (Ap 20,3), kus kohtus Foibega, diakonissiga Kenkreast, kes arvatavasti viis kirja Rooma. Kiri kirjutati tõenäoliselt Korintoses, kuid võib-olla ka mõnes teises Kreeka linnas, näiteks Filipis. Kirja kirjutamise aeg on 53. ja 58. aasta vahel, tõenäoliselt 55. või 56. aastal pKr.

Sisu ülevaade[muuda | muuda lähteteksti]

  • 1,1–1,17 – sissejuhatus
  • 1,18–3,20 – kõik inimesed on patused
  • 3,21–5,21 – õigeksmõistmine
  • 6,1–6,23 – ristimine
  • 7,1–8,39 – käsust vabastatud ja Vaimus uuendatud
  • 9,1–11,36 – Iisraeli osa Jumala plaanis
  • 12,1–13,14 – elu armastuses ja sõnakuulmises
  • 14,1–15,13 – juudikristlased ja paganakristlased
  • 15,14–15,33 – apostli kutsumusest ja tegevusest
  • 16,1–16,27 – lõppsõnad, tervitused ja Jumala ülistus

Kirja keskne teema on Jeesuse Kristuse evangeelium (1,16j): "Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: Aga õige jääb usust elama."

Tähendus ajaloos[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kirjal roomlastele on kiriku ajaloos olnud suurem mõju kui teistel Piibli raamatutel. Lugedes Rm 13,13-14 pöördus kristlusse Augustinus, kes Rm 5,12 alusel rajas õpetuse päruspatust. Olulisel kohal oli Rooma kiri reformatsiooni ajal. Martin Luther avastas Rooma kirja lugedes, et Jumala ees võib inimene õigeks saada üksnes armust ja mitte heade tegude tõttu. Philipp Melanchthon nimetas Rooma kirja kristliku teoloogia kokkuvõtteks. Sarnase hinnangu andis ka Johann Calvin. Üks metodismi rajajaid, John Wesley elas läbi usulise ärkamise, kui ta luges Lutheri kirjutatud eessõna Rooma kirjale. Samuti oli Rooma kirjal eriline tähendus Karl Barthile ja väga paljudele teistele teoloogidele.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]