Pauluse kiri roomlastele

Allikas: Vikipeedia
Uus Testament

Pauluse kiri roomlastele on üks Uue Testamendi raamat Piiblis (lühend Rm). See on Uue Testamendi 6. raamat, millele eelnevad Apostlite teod ja järgneb Pauluse esimene kiri korintlastele. Kirja koostas apostel Paulus Korintoses. Kiri kuulub seitsme Pauluse kirja hulka, mille autorsuses pole kahtlust. Kardinal Stephen Langton jagas kirja 16 peatükiks. Kiri on kirjutatud koinees. Pauluse kirjadest on salmide arvult pikem vaid esimene kiri korintlastele.

Nimetus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kirjad polnud algselt pealkirjastatud. Traditsiooni järgi nimetati esimeste sajandite jooksul Pauluse kirja roomlastele kreeka keeles Επιστολή πρὸς Ῥωμαίους. Vulgatas on kiri kui Epistola ad Romanos.

Autorlus[muuda | muuda lähteteksti]

Kirja autor on apostel Paulus ja kiri on saadetud Rooma kristlikule kogudusele. Pauluse autorluses pole kahelnud ka teoloog Ferdinand Christian Baur.

Tekkelugu[muuda | muuda lähteteksti]

Paulus kirjutas kirja roomlastele oma kolmandal misjonireisil. Ta veetis kolm kuud Kreekas, kus kohtus Kenkrea diakonissi Foibega, kes arvatavasti viis kirja Rooma. [1] Kiri kirjutati tõenäoliselt Korintoses, kuid võib-olla ka mõnes teises Kreeka linnas, näiteks Filippis. Kiri kirjutati millalgi ajavahemikul 53. ja 58. aastatel, tõenäoliselt 55. või 56. aastal pKr. Kirja eesmärgiks on misjoneerimine ja muud kristlikud juhised.

Rooma oli riigi pealinn. Rooma kristliku koguduse rajasid apostlid Peetrus ja Paulus.

Kirja varasemad säilinud katkendid sisalduvad Papüürus 27, Papüürus 40 ja Papüürus 46 manuskriptidel 3. sajandist.

Ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kiri roomlastele koosneb 16 peatükist, mis jagunevad 433 salmiks. Kirja jagas peatükkideks kardinal Stephen Langton 13. sajandil ja salmideks Robert Estienne 1551.

Sisu ülevaade[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1:1–1:18 – sissejuhatus
 • 1:19–3:20 – kõik inimesed on patused
 • 3:21–8:17 – õigeksmõistmine usust Kristuse kaudu
 • 8:18–11:36 – Jumala plaanid
 • 12:1–15:13 – Jumala teenimine
 • 15:14–16:27 – lõppsõnad ja tervitused

Õpetus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kirjas roomlastele on 4 peamist teemat:

 • õigus
 • õigustamine
 • ettemääratus
 • pühitsus

Kirja keskne teema on Jeesuse Kristuse evangeelium: [2]

"Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: "Aga õige jääb usust elama"."

Tähendus ajaloos[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kirjal roomlastele on kiriku ajaloos olnud suur mõju. Lugedes kirjakohta Rm 13,13-14 pöördus kristlusse Augustinus, kes Rm 5,12 alusel rajas õpetuse päruspatust. Olulisel kohal oli Rooma kiri reformatsiooni ajal. Martin Luther tõdes Rooma kirja lugedes, et Jumala ees võib inimene õigeks saada üksnes armust ja mitte heade tegude tõttu. Melanchton nimetas Rooma kirja kristliku teoloogia kokkuvõtteks. Sarnase hinnangu andis ka Jean Calvin. Üks metodismi rajajaid, John Wesley elas läbi usulise ärkamise, kui ta luges Lutheri kirjutatud eessõna kirjale roomlastele. Samuti oli Rooma kirjal eriline tähendus Karl Barthile ja väga paljudele teistele teoloogidele.

Kiri eesti keeles[muuda | muuda lähteteksti]

Georg Mülleri jutlustest 17. sajandi algusest on säilinud varasemad teadaolevad eestikeelsed kirjakohad Pauluse kirjast roomlastele.

Tekst ilmus esmakordselt tervikuna eesti keeles 1686 "Wastses Testamendis" kui "Pahwli se Apostli Rahmat Romalistille". 1694 Müncheni käsikirjas on kiri pealkirjastatud "Pühha Paulusse Ramat neie Romalistele." ja 1739 Piiblis "Apostli Paulusse Ramat Roma-rahwale kirjotud."

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Ap 20:2-3
 2. Rm 1:16-17.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • F.F. Bruce: "Pauluse kiri roomlastele". MTÜ Allika, 2013

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]