Pauluse esimene kiri korintlastele

Allikas: Vikipeedia
Uus Testament

Pauluse esimene kiri korintlastele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis (lühend 1Kr). Kirja koostas apostel Paulus Efesoses umbes 55. aastal pKr. Alates keskajast on kiri jaotatud 16 peatükiks.

Tekkelugu[muuda | muuda lähteteksti]

Nii välised kui ka sisemised tõendid kinnitavad Pauluse autorsust. Clemens Roomast kirjutas 95. aastal, viidates sellele kirjale "Õnnis Paulus, apostel". See on varaseim näide Uue Testamendi tsiteerimisest, kus autorit mainitakse nimepidi. Ignatios Antiookiast, Polykarpos jt annavad lisamaterjali Pauluse autorsuse tõenduseks. Sisemised tunnused nagu stiil, sõnavara ja sisu on kooskõlas sellega, mida on teada Pauluse ja Korintose kohta. Kirjutamise aega ei saa fikseerida absoluutse täpsusega, kuid on võimalik, et see toimus Pauluse Efesoses viibimise perioodil (Ap 19,1–20,1).

Sisu ülevaade[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1,1–1,9 – sissejuhatus
 • 1,10–4,21 – koguduse lõhenemine
 • 5,1–6,20 – segadused, korratused ja rahutused koguduses
 • 7,1–15,58 – raskused koguduses
 • 16,1–15,24 – kokkuvõte

Tuntumaid kirjakohti[muuda | muuda lähteteksti]

 • "Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?" (1Kr 3,16)
 • "Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks!" (1Kr 7,23).
 • Kõik asjad, ka inimesed, eksisteerivad Kristuse läbi.(1 Kr 8,6)
 • Armulaud (1Kor 11,23–26)
 • Armastuse ülemlaul (1Kr 13,1–13): usk, lootus ja armastus.
 • Naised olgu koguduses vait (1Kr 14,33–35); palju vaieldud kirjakoht.
 • Kristuse ülestõusmise tunnistajad (1Kr 15,3–9)