Pauluse esimene kiri Timoteosele

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Pauluse esimene kiri Timoteosele on üks Uue Testamendi raamat kristlikus Piiblis (lühend 1Tm, varasem lühend 1Ti). See on Uue Testamendi kaanonis 15. raamat, millele eelneb Pauluse teine kiri tessalooniklastele ja järgneb Pauluse teine kiri Timoteosele. Kirja autor on traditsiooni järgi apostel Paulus, kuid mõned teoloogid peavad kirja deutero-pauliinlikuks. Kardinal Stephen Langton jagas teksti 6 peatükiks. Tekst on algselt kirjutatud koinees. Tegemist on pastoraalkirjaga.

Nimetus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kirjad polnud algselt pealkirjastatud. Traditsiooni järgi nimetati esimeste sajandite jooksul Pauluse esimest kirja Timoteosele kreeka keeles Επιστολή πρὸς Τιμόθεον Aʹ. Vulgatas on kiri kui Epistola I ad Timotheum.

Autorlus[muuda | muuda lähteteksti]

Kiri algab Pauluse pöördumisega Timoteose poole. Varased kirikuisad ja enamik teolooge on tekstianalüüsi alusel veendunud, et kirja autor on Paulus, mida tõendavad kirjakohad 1Tm 1:12-13; samuti 1Tm 2:7, kuna Paulus nimetas end paganate apostliks.

Pauluse autorluses kirja koostamisel kahtlesid tekstianalüüsi alusel esmalt Saksa teoloogid 19. sajandil. Adolf von Harnack oletas, et kiri on koostatud Pauluse viimastel eluaastatel.

Tekkelugu[muuda | muuda lähteteksti]

Kui kirja autor on Paulus, siis on kiri koostatud millalgi 1. sajandi keskel Makedoonias. Teoloogid, kes kahtlevad Pauluse autorluses, eeldavad, et kiri võidi koostada koguni 2. sajandi algul ja sel juhul võidi kiri koostada Efesoses. Kiri oli mõeldud Timoteosele, kes abistas Paulust misjonitööl Aleksandria Troases, Véroias (Berea), Thessaloníkis, Kórinthoses, Efesoses ja Roomas.

Varaseimad teadaolevad kirjakohad on säilinud Papüürus 133 manuskriptilt 3. sajandist. Varaseim terviklik tekst sisaldub Codex Sinaiticuse käsikirjas 4. sajandi keskelt.

Ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse esimene kiri Timoteosele koosneb 6 peatükist, mis jagunevad 113 salmiks. Teksti jagas peatükkideks kardinal Stephen Langton 13. sajandil ja salmideks Robert Estienne 1551.

Sisu ülevaade[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1:1–1:2 – tervitus
 • 1:3–1:11 – hoiatus valeõpetajate eest
 • 1:12–1:17 – Pauluse tänu Jumala armu eest
 • 1:18–1:20 – korraldus Timoteosele
 • 2:1–6:10 – juhised koguduse moodustamiseks.
 • 6:11–6:21 – isiklikud juhised.

Kiri eesti keeles[muuda | muuda lähteteksti]

Georg Mülleri jutlustes 17. sajandi algusest on säilinud varasemad teadaolevad eestikeelsed kirjakohad Pauluse esimesest kirjast Timoteosele.

Tekst ilmus esmakordselt tervikuna eesti keeles 1686 "Wastses Testamendis" kui "Pahwli se Apostli eesmänne Rahmat Timoteulle". 1694 Müncheni käsikirjas on kiri pealkirjastatud "Paulusse Apostli essimenne Ramat Timoteussele kirjotud" ja 1739 Piiblis "Apostli Paulusse essimenne Ramat Timoteussele kirjotud."

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Kenneth Berding: "Polycarp of Smyrna's View of the Authorship of 1 and 2 Timothy." Vigiliae christianae 53 (1999): 349-360.
 • Norbert Brox: Die Pastoralbriefe : 1 Timotheus, 2 Timotheus, Titus. (5., durchges. und erw. Aufl.) Regensburger Neues Testament Bd. 7 Teil 2. Pustet Regensburg 1989, ISBN 3-7917-0140-1.
 • Hans Bürki: Der erste Brief des Paulus an Timotheus. Wuppertaler Studienbibel: Reihe Neues Testament 14. Brockhaus, Wuppertal 1994.
 • Emmanuel Cazabonne: "Access to inaccessible light: Bernard's use of 1 Timothy 6:16." Cistercian studies quarterly 38 (2003): 275-284.
 • Boudewijn Dehandschutter: "Meketi hydropotei: Some Notes on the Patristic Exegesis of 1 Timothy 5:23." Louvain studies 20 (1995): 265-270.
 • Pieter G. De Villiers: "The vice of conceit in 1 Timothy." Acta patristica et byzantina 7 (1996): 37-67.
 • Jennifer Marie Garrison: "Contested Authority: Jerome and the Wife of Bath on 1 Timothy 2." The Chaucer review 44 (2009/10): 268-294.
 • Fritz Grünzweig: Erster Timotheus-Brief. Edition C : B, Bibel-Kommentare 18. Hänssler Neuhausen-Stuttgart 1990, ISBN 3-7751-1543-9.
 • Francis G. Gumerlock: "Fulgentius of Ruspe on the saving will of God: the development of a sixth-century African Bishop's interpretation of 1 Timothy 2:4 during the Semi-Pelagian Controversy." Lewiston, 2009.
 • Donald Guthrie: "Pauluse esimene ja teine kiri Timoteosele. Pauluse kiri Tiitusele." Allika, 2014.
 • J. Albert Harrill: "The Vice of Slave Dealers in Greco-Roman Society: The Use of a Topos in 1 Timothy 1:10." Journal of biblical literature 118 (1999): 97-122.
 • Joachim Jeremias, August Strobel: Die Briefe an Timotheus und Titus. Der Brief an die Hebräer. Das Neue Testament deutsch NTD 9. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen u. a. 12. Aufl. (2. Aufl. dieser neuen Fassung) 1981, ISBN 3-525-51327-5.
 • Josef Molitor: "Die georgische Version des 1. und 2. Timotheus briefes und des Titusbriefes ins Lateinische übertragen und nach Syriazismen untersucht." Oriens christianus 61 (1977): 3-19.
 • Heinz-Werner Neudorfer: Der erste Brief des Paulus an Timotheus. Historisch-Theologische Auslegung HTA. SCM R. Brockhaus 2004, ISBN 978-3-417-29721-8.
 • Jürgen Roloff: Der erste Brief an Timotheus. (= Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament, hrsg. von Hans-Josef Klauck, François Bovon et al., Bd. XV), Benziger, Zürich 1988, ISBN 3-545-23116-X.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]