EKP KK Sekretariaat

Allikas: Vikipeedia

EK(b)P-EKP KK Sekretariaat oli aastatel 19401990 Eestimaa Kommunistliku ja Kommunistliku (bolševike) Partei täidesaatev võimuorgan, mille koosseisu kuulusid Eesti NSV Kommunistliku Partei kõrgeimad võimuesindajad EKP KK sekretärid ja KK tähtsamate osakondade (osakonna)juhid.

EKP Sekretariaat valiti vastavalt partei põhikirjale EKP kongresside vaheliseks ajaks jooksvaks tööks. Sekretariaadile allus KK aparaat, mis koosnes osakondadest, mida juhtisid vastavalt osakondade tähtsusele KK sekretärid või osakonnajuhatajad. Sekretariaat omakorda kandis vastuvõetud tegevusest ette EKP Keskkomiteele ja EKP KK Büroole, mis kinnitas otsused ja kavad.

EK(b)P ja EKP KK I sekretärid[muuda | muuda lähteteksti]

EK(b)P ja EKP KK II sekretärid[muuda | muuda lähteteksti]

EK(b)P-EKP Keskkomitee III sekretärid[muuda | muuda lähteteksti]

EKP III (nn ideoloogia) sekretär oli Eesti NSV ideoloogiaalase töö ja kunstielu kõrgem juht. Tema otsealluvuses tegutsesid EKP KK ametnikud, kes algul kuulusid nn propaganda- ja agitatsiooniosakonda, aga hiljem, alates 1960. aastatest kultuuriosakonda. Kui partei III sekretär ja kultuuriosakond "juhtisid" kõiki kunstiliike, siis valitsuses – Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogus, hiljem Eesti NSV Ministrite Nõukogus – olid need eri asutuste vahel "ära jagatud": kirjandus kui ideoloogiliselt kõige tähtsam kunstiliik oli allutatud Kirjastuskomiteele, arhitektuur Ehituskomiteele, filmiasjandus allus Kinokomiteele, Kultuuriministeeriumi hallata oli aga teatrid, muusika ning kujutav ja tarbekunst.

EK(b)P KK Sekretariaat, 1940–1941[muuda | muuda lähteteksti]

EK(b)P KK Sekretariaadi koosseis, 1940. aasta juuni – 1941. aasta veebruar

 • 1940. aasta juunis määrati EK(b)P KK sekretäriks Johannes Lauristin;
 • 1940. aasta juunis määrati EK(b)P KK organisatsiooniliseks sekretäriks Karl Säre
 • 1940. aasta juulis määrati EK(b)P KK propaganda ja agitatsioonisekretäriks Neeme Ruus
 • 1940. aasta augustis määrati EK(b)P KK I sekretäriks Karl Säre
 • 1940. aasta augustis määrati EK(b)P KK II sekretäriks Boris Kumm

EK(b)P KK Sekretariaat, 1941–1948[muuda | muuda lähteteksti]

Aastatel 1939–1953 ei toimunud NSV Liidus ja aastatel 1941–1948 Eesti NSV-s kommunistliku partei kongresse ning juhtorganite moodustamine toimus ÜK(b)P juhi Jossif Stalini ja tema poolt juhendatava ÜK(b)P KK direktiivide alusel.

EK(b)P KK I koosseisu I Pleenumil 8. veebruaril 1941 valitud EK(b)P KK Sekretariaadi koosseis:

 • EK(b)P KK I sekretär Karl Säre
 • EK(b)P KK II sekretär Nikolai Karotamm
 • EK(b)P KK sekretär kaadrite alal Adolf Pauk
EK(b)P II Pleenumil 24. märtsil 1941 valiti EK(b)P KK Sekretariaadi koosseisu:
EK(b)P KK Büroo otsusega määrati 8. mail 1941:
 • EK(b)P KK propaganda ja agitatsioonisekretäriks August Sipsakas (−10. juuli 1942)
EK(b)P KK Büroo otsusega määrati aprillist 1943:
 • EK(b)P KK propaganda ja agitatsioonisekretäriks Eduard Päll (– aprill 1947)
EK(b)P KK Büroo otsusega määrati 1. oktoobrist 1943:
 • EK(b)P KK sekretäriks kaadrite alal Nikolai Puusep (– detsember 1944)
EK(b)P KK IV Pleenumil 28. septembril 1944 valiti:
 • EK(b)P KK I sekretäriks Nikolai Karotamm
EK(b)P KK V Pleenumil 2. detsembril 1944 valiti:
 • EK(b)P KK II sekretäriks Sergei Sazonov (−1948)
 • EK(b)P KK III sekretäriks Nikolai Puusep (−19.4.1946)
 • EK(b)P KK sekretäriks kaadrite alal Villem Kuusik (−19.4.1946)
EK(b)P KK Pleenumil 19. aprill 1946 valiti:
 • EK(b)P KK III sekretäriks Villem Kuusik
 • EK(b)P KK sekretäriks kaadrite alal Dmitri Kuzmin
EK(b)P KK XVI Pleenumil aprillis 1947 valiti:
 • EK(b)P KK propaganda ja agitatsioonisekretäriks Algus Raadik (−5.1948)
EK(b)P KK Pleenumil mais 1948 valiti:
 • EK(b)P KK propaganda ja agitatsioonisekretäriks Ivan Käbin
EK(b)P KK XXIV Pleenumil 16. oktoober 1948 valiti:

EK(b)P-EKP KK Sekretariaat[muuda | muuda lähteteksti]

1. jaanuaril 1946 kuulus EKP KK nomenklatuuri 1842 ametikohta, millest 388 asus parteiorganites, EKP KK aparaadi töökohti oli 154. 1953. aastal oli nendest 140-st KK aparaadi töökohtadest 14 ka NLKP KK põhinomenklatuuri kuuluvad. Eestlasi töötas sel aastal EKP KK-s 66,6%, venelasi 34% ja muudest rahvustest 8% (peamiselt ukrainlased).

Kuupäev EK(b)P – EKP KK Sekretariaadi koosseis ja koosseisu muudatused
juunis 1940 valiti EK(b)P KK sekretäriks Johannes Lauristin ja EK(b)P KK organisatsiooniliseks sekretäriks Karl Säre
juuli 1940 valiti EK(b)P KK agitatsiooni ja propagandasekretäri kohale Neeme Ruus
august 1940 vabastati EK(b)P KK sekretäri kohalt Johannes Lauristin; valiti EK(b)P KK I sekretäriks Karl Säre ja EK(b)P KK II sekretäriks Nikolai Karotamm
8. veebruar 1941 valiti EK(b)P KK I sekretäriks Karl Säre ja KK II sekretäriks Nikolai Karotamm, KK sekretäriks kaadrite alal Adolf Pauk
23. märts 1941 EK(b)P KK II Pleenumil valiti KK sekretäriks tööstuse alal Hermann Arbon ja KK sekretäriks transpordi alal Fjodor Okk
8. mai 1941 EK(b)P KK Büroo määrusega määrati EK(b)P KK agitatsiooni ja propagandasekretäri kohale August Sipsakas
aprill 1943 EK(b)P KK Büroo määrusega määrati EK(b)P KK agitatsiooni ja propagandasekretäri kohale Eduard Päll
1. oktoober 1943 EK(b)P KK Büroo määrusega määrati EK(b)P KK sekretäriks kaadrite alal Nikolai Puusep (1905–1965)
28. september 1944 EK(b)P KK IV Pleenumil valiti EK(b)P KK I sekretäriks Nikolai Karotamm
1.-2. detsember 1944 EK(b)P KK V Pleenumil valiti EK(b)P KK II sekretäriks Sergei Sazonov(1907–); KK III sekretäriks Nikolai Puusep; KK sekretäriks kaadrite alal Villem Kuusik
19. aprill 1946 EK(b)P KK Pleenumil vabastati KK III sekretäri kohalt Nikolai Puusep ja valiti KK III sekretäriks Villem Kuusik ja KK sekretäriks kaadrite alal Dmitri Kuzmin (1908–1998)
aprill 1947 EK(b)P KK XVI Pleenumil määrati EK(b)P KK KK agitatsiooni ja propagandasekretäri kohale Algus Raadik
10. juuli 1947 vabastati EK(b)P KK Büroo määrusega EK(b)P KK agitatsiooni ja propagandasekretäri kohalt August Sipsakas ja Eduard Päll
mai 1948 EK(b)P KK Pleenumil vabastati EK(b)P KK agitatsiooni ja propagandasekretäri kohalt Algus Raadik ja määrati KK agitatsiooni ja propagandasekretäri kohale Ivan Käbin
16. oktoober 1948 EK(b)P KK XXIV Pleenumil vabastati EK(b)P KK II sekretäri ametikohalt Sergei Sazonov ja valiti KK II sekretäriks Georgi Kedrov (1907–1983)
26. detsember 1948 EK(b)P KK I Pleenumil valiti EK(b)P KK Sekretariaati: EK(b)P KK I sekretäriks Nikolai Karotamm; KK II sekretäriks Georgi Kedrov; KK III sekretär Villem Kuusik; KK agitatsiooni ja propagandasekretär Ivan Käbin ja KK sekretär Aleksei Müürisepp
30. august 1949 EK(b)P KK V Pleenumil vabastati EK(b)P KK II sekretäri ametikohalt Georgi Kedrov;
27. oktoober 1949 EK(b)P KK VI Pleenumil vabastati EK(b)P KK sekretäri ametikohalt Aleksei Müürisepp;
26. märts 1950 EK(b)P KK VIII Pleenumil valiti EK(b)P KK Sekretariaat: EK(b)P KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Aleksander Kelberg; III sekretär Dmitri Kuzmin; ja KK sekretär Aleksander Jaanus
Juuni 1950 EK(b)P KK IX Pleenumil valiti: EK(b)P KK II sekretäriks Vassili Kossov
14. jaanuar 1951 EK(b)P KK I Pleenumil valiti EK(b)P KK Sekretariaat: EK(b)P KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Vassili Kossov; EK(b)P KK sekretär Stepan Derjabin (1906–), EK(b)P KK sekretär Dmitri Kuzmin, EK(b)P KK sekretär Villem Kuusik ja EK(b)P KK sekretär Leonid Lentsman
15. juuni 1951 EK(b)P KK II Pleenumil vabastati EK(b)P KK sekretäri ametikohalt Villem Kuusik
Detsember 1951 EK(b)P KK Pleenumil valiti EK(b)P KK sekretäriks Otto Merimaa
September 1952 EK(b)P KK I Pleenumil valiti EK(b)P KK Sekretariaat: EK(b)P KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Vassili Kossov ja EK(b)P KK sekretär Leonid Lentsman
5. märts 1953 suri Jossif Stalin
20. august 1953 EKP KK VI Pleenumil vabastati EKP KK II sekretäri ametikohalt Vassili Kossov ja valiti EKP KK II sekretäriks Leonid Lentsman ja EKP KK sekretär Endel Jaanimägi (1919–1974)
7. september 1953, Nikita Hruštšov valiti NLKP KK I sekretäriks
Veebruar 1954 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Leonid Lentsman ja EKP KK sekretär Otto Merimaa
Oktoober 1954 EKP KK Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Otto Merimaa
1954 EKP KK Pleenumil valiti EKP KK sekretäriks Fjodor Ušanjov (1911–1981)
30. november 1955 EKP KK Pleenumil valiti EKP KK sekretäriks Ernst Ristmägi (1907–1976)
20. jaanuar 1956 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Leonid Lentsman; EKP KK sekretär Ernst Ristmägi ja EKP KK sekretär Fjodor Ušanjov
oktoober 1956 EKP KK Pleenumil valiti EKP KK sekretäriks Otto Merimaa
30. jaanuar 1958 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Leonid Lentsman; EKP KK sekretär Ernst Ristmägi ja EKP KK sekretär Fjodor Ušanjov, EKP KK sekretär Otto Merimaa
11. aprill 195 EKP KK Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Ernst Ristmägi
17. veebruar 1960 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Leonid Lentsman; EKP KK sekretär Karl Vaino ja EKP KK sekretär Fjodor Ušanjov, EKP KK sekretär Otto Merimaa
16. juuli 1960, Nikita Hruštšov kõrvaldati KK sekretäri ametikohalt
29. september 1961 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Leonid Lentsman; EKP KK sekretär Karl Vaino ja EKP KK sekretär Fjodor Ušanjov, EKP KK sekretär Otto Merimaa
21. jaanuar 1963 EKP KK V Pleenumil valiti EKP KK sekretäriks Artur Vader
8. jaanuar 1964 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Artur Vader; EKP KK sekretär Karl Vaino ja EKP KK sekretär Fjodor Ušanjov, EKP KK sekretär Leonid Lentsman ja KP KK sekretär Otto Merimaa
27. detsember 1965 EKP KK X Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Otto Merimaa
3. märts 1966 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Artur Vader; EKP KK sekretär Karl Vaino ja EKP KK sekretär Fjodor Ušanjov, EKP KK sekretär Leonid Lentsman ja KP KK sekretär Otto Merimaa
11. veebruar 1971 EKP KK XVIII Pleenumil vabastati EKP KK II sekretäri ametikohalt Artur Vader, EKP KK valiti KK II sekretär Konstantin Lebedev (1918–) ja KK sekretär Vaino Väljas
19. veebruar 1971 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Konstantin Lebedev; EKP KK sekretär Karl Vaino ja EKP KK sekretär Fjodor Ušanjov ja KP KK sekretär Vaino Väljas
30. jaanuar 1976 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Ivan Käbin; II sekretär Konstantin Lebedev; EKP KK sekretär Karl Vaino ja EKP KK sekretär Fjodor Ušanjov ja KP KK sekretär Vaino Väljas
10. märts 1977 EKP KK V Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Fjodor Ušanjov ja valiti EKP KK sekretäriks Arnold Rüütel
26. juuli 1978 EKP KK X Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Ivan Käbin ja valiti EKP KK I sekretäriks Karl Vaino
29. august 1978 EKP KK XI Pleenumil valiti EKP KK (tööstus)sekretäriks Vladimir Käo (1924–1989)
19. jaanuar 1979 EKP KK XIII Pleenumil vabastati EKP KK (põllumajandus)sekretäri ametikohalt Arnold Rüütel ja valiti EKP KK sekretäriks Artur-Bernhard Upsi
27. märts 1980 EKP KK XVIII Pleenumil vabastati EKP KK (ideoloogia)sekretäri ametikohalt Vaino Väljas ja valiti EKP KK (ideoloogia)sekretäriks Rein Ristlaan
30. jaanuar 1981 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Karl Vaino; II sekretär Konstantin Lebedev; EKP KK sekretär (tööstuse alal) Vladimir Käo ja EKP KK (ideoloogia)sekretär Rein Ristlaan ja KP KK sekretär Artur-Bernhard Upsi
10. november 1982, suri NLKP KK peasekretär Leonid Brežnev
12. november 1982, NLKP erakorralisel pleenumil valiti NLKP KK peasekretäriks Juri Andropov
13. mai 1982 EKP KK VI Pleenumil vabastati EKP KK II sekretäri ametikohalt Konstantin Lebedev
15. mai 1982 EKP KK VI Pleenumil valiti EKP KK II sekretäriks Aleksandr Kudrjavtsev (1928–)
9. aprill 1983 EKP KK X Pleenumil vabastati EKP KK (tööstus)sekretäri ametikohalt Vladimir Käo ja valiti EKP KK sekretäriks Bruno Saul
6. märts 1984 EKP KK XIII Pleenumil valiti EKP KK sekretäriks Nikolai Ganjušov
9. veebruar 1984, suri NLKP KK peasekretär Juri Andropov
13. veebruar 1984, Konstantin Tšernenko valiti NLKP erakorralisel pleenumil NLKP KK peasekretäriks
17. jaanuar 1984 EKP KK XII Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Bruno Saul
10. märts 1985, suri NLKP KK peasekretär Konstantin Tšernenko
4. detsember 1985 EKP KK XXI Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Aleksandr Kudrjavtsev ja valiti EKP KK II sekretäriks Georgi Aljošin
11. märts 1985 Mihhail Gorbatšov, valiti NLKP erakorralisel pleenumil NLKP KK peasekretäriks
1. veebruar 1986 EKP KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: EKP KK I sekretär Karl Vaino; II sekretär Georgi Aljošin; EKP KK sekretär Nikolai Ganjušov ja EKP KK (ideoloogia)sekretär Rein Ristlaan ja KP KK sekretär Artur-Bernhard Upsi
16. jaanuar 1988 EKP KK VII Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Rein Ristlaan ja valiti EKP KK sekretäriks Indrek Toome
16. juuni 1988 EKP KK X Pleenumil vabastati EKP KK I sekretäri ametikohalt Karl Vaino ja valiti EKP KK I sekretäriks Vaino Väljas
7.detsember 1988 EKP KK XII Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Indrek Toome ja KK sekretär Nikolai Ganjušov ning valiti EKP KK sekretäriks Mikk Titma
1. september 1989 EKP KK XII Pleenumil vabastati EKP KK sekretäri ametikohalt Artur-Bernhard Upsi ja valiti EKP KK sekretäriks Arder Väli
7. detsember 1989 EKP KK XII Pleenumil valiti EKP KK sekretäriks Enn-Arno Sillari
25. märts 1990 Eestimaa Kommunistliku Partei (NLKP) KK I Pleenumil KK I sekretäriks valiti Enn-Arno Sillari
25. märts 1990 Eestimaa Kommunistliku Partei (NLKP) KK II Pleenumil KK sekretäriks valiti Harry Roots
29. märts 1990 Eestimaa Kommunistliku Partei (NLKP) KK III Pleenumil KK sekretäriks valiti Vladimir Malkovski
1. veebruar 1991 26. jaanuaril 1991 iseseisvunud Eestimaa Kommunistliku Partei (NLKP) KK I Pleenumil valiti EKP KK Sekretariaat: KK I sekretär Enn-Arno Sillari; II sekretär Harry Roots; KK sekretärid N. Mihhejeva, J. Rakitski ja Jaak Soobik[1]

EK(b)P KK sekretäridele allusid KK osakonnad. 1940. aastal oli tööülesannete jaotus KK sekretäride vahel järgmine:

1948. aasta

 • I sekretärile Nikolai Karotammele allusid partei-, ametiühingu ja komsomoliorganite osakond ja erisektor,
 • II sekretärile Georgi Kedrovile rasketööstusosakond, plaani-, finants- ja kaubandusosakond ja finantsmajandussektor.
 • III sekretärile Villem Kuusikule põllumajandusosakond,
 • Johannes Käbinile propaganda ja agitatsiooni- ning naistööosakond.
 • Aleksei Müürisepale kergetööstus-, transpordi- ning administratiivosakond.
1948. aastal toimus kogu Üleliidulise Kommunistliku (bolševike) Partei (ÜK(b)P) parteiaparaadi reorganiseerimine. Likvideeriti ÜK(b)P KK Kaadrivalitsus ja kaadriosakonnad kohalikes partei organites, sealhulgas EK(b)P KK kaadriosakond. Töö kaadri ja nomenklatuuriga anti koos otsuste täitmise kontrolliga valdkondlike osakondade kureerida.

EKP KK Sekretariaadi osakonnad[muuda | muuda lähteteksti]

1986[muuda | muuda lähteteksti]

1986. aasta 1. veebruaril toimunud EKP XIX Kongressil valitud EKP KK I pleenumil kinnitati KK sekretariaadi osakonnajuhatajad:

 • Parteiorganisatsioonilise töö osakonnajuhatajaks: Ain Soidla;
 • Propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhatajaks: Toomas Leito;
 • Välissidemete osakonna juhatajaks: Mihhail Murnikov;
 • Teaduse ja õppeasutuste osakonna juhatajaks: Aili Aben;
 • Kultuuriosakonna juhatajaks: Kalev Tammistu;
 • Põllumajanduse ja toiduainetööstuse osakonna juhatajaks: Ilmar Kallas;
 • Tööstusosakonna juhatajaks: K. Benno;
 • Transpordi ja sideosakonna juhatajaks: N. Ivanov;

EKP KK häälekandjate toimetajateks kinnitati: Rahva HäälHenno Toming; Sovetskaja EstonijaSergei Tarakanov; Eesti KommunistLembit Annus; Aja PulssVambola Lillemäe.

EK(b)P KK osakonnad ja sektorid aastatel 1940–1941[muuda | muuda lähteteksti]

„Sekretariaadi istungi protokoll (sõna Büroo mahatõmmatud) number 1

9. septembrist 1940. aastast

Kohalviibijad: sm-d Säre, Karotamm, Lauristin, Ruus, Sempre, Resov

Eesti K(b)P Keskkomitee aparaadi struktuuri kinnitamisest sm-d Säre, Resov

Moodustada EK(b)P Keskkomitee järgmised osakonnad:

 • 1. Kaadriosakond, (Отдел кадров)
 • 2. Organisatsioonilis-instruktsiooni osakond, (Оргинструкторский отдел)
 • 3. Parteipropaganda ja agitatsiooni osakond, (Отдел партийной пропаганды и агитации)
 • 4. Põllumajandusosakond, (Сельскохозяйственный отдел)
 • 5. Sõjaline osakond ja sektorid, (Военный отдел и сектора )
 • 1 Majandus- ja finantssektor, (Хозяйственно – финансовый сектор)
 • 2 Erisektor (Особый сектор).

Eesti K(b)P Keskkomitee sekretär (allkiri) Säre pitsat 246“

РЦХИДНИ, ф. 17, о. 22, д. 3857.

1940. aastal kuulusid EK(b)P KK aparaadi koosseisu:

EK(b)P KK propaganda ja agitatsiooni osakond: ajakirjandussektor, parteiline propaganda; ajalehed ja raadio; kirjastused ja ajakirjad; agitatsiooni- ja propagandatöö, mida juhtis osakonna juhataja, kes ka KK propagandasekretär alal:

 • 1940–1941, oli osakond allutatud keskkomitee sekretärile Neeme Ruusile, seejärel 1941. aastal määrati osakonnajuhatajaks Oskar Urgart;
 • EK(b)P KK põllumajandusosakond,
 • EK(b)P KK sõjaosakond,
 • EK(b)P KK kooliosakond,
 • EK(b)P KK finantsmajandussektor ja
 • EK(b)P KK erisektor.
 • EK(b)P KK transpordiosakond
 • EK(b)P KK kergetööstuse osakond
 • EK(b)P KK naisosakond, juhataja

Viited[muuda | muuda lähteteksti]