Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Estonian parliament building.jpg
Lühend ENSV RKN
Asutatud 1940
Tegevuse lõpetanud 1946
Peakorter Toompea loss Tallinnas
Leningrad, NSV Liit
Tšeljabinsk, NSV Liit
Moskva, NSV Liit
Leningrad, NSV Liit
Toompea loss Tallinnas
Asukoht Lossi plats 1, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti NSV
Juhtkond Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees
Emaorganisatsioon NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu oli Eesti NSV rahvakomissariaatide juhte ühendav rahvamajanduse kollektiivne juhtorgan ehk Eesti NSV valitsus, mille juhiks oli Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees, mis tegutses aastatel 1940–1946, nendest 1941–1944 NSV Liidu tagalas.

Eesti NSV RKN moodustamine[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu moodustati Johannes Varese valitsuse asemel alates 25. augustist 1940, pärast II Riigivolikogu poolt 1940. aasta Eesti NSV Konstitutsiooni vastuvõtmist ja seniste Eesti riigiasutuste ümbernimetamist rahvakomissariaatideks. Eesti NSV RKN tegutses kuni 25. märtsini 1946. Seejärel reorganiseeriti asutus ümber Eesti NSV Ministrite Nõukoguks.

Vastavalt 1940. aasta Eesti NSV Konstitutsiooni § 45-le moodustati Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eesti NSV Ülemnõukogu poolt järgmises koosseisus:

 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees;
 • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehe asetäitjad;
 • Eesti NSV Riikliku Plaanikomisjoni esimees;
 • Eesti NSV Rahvakomissarid: Kergetööstuse; Kohaliku tööstuse; Rahanduse; Põllutöö; Kaubanduse; Siseasjade; Kohtu; Tervishoiu; Hariduse; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse; Töö; Riigikontrolli rahvakomissarid ja
 • Üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinikud.
Eesti NSV liiduvabariiklikud rahvakomissariaadid: Kergetööstuse; Põllutöö; Rahanduse; Kaubanduse; Siseasjade; Kohtu; Tervishoiu; Riigikontrolli RK.
Eesti NSV vabariiklikud rahvakomissariaadid: Kohaliku tööstuse; Hariduse; Töö; Kommunaalmajanduse; Sotsiaalkindlustuse RK.

Eesti NSV RKN ülesanded olid:

 • a) ühtlustada ja suunata Eesti NSV vabariiklike ja liiduvabariiklike Rahvakomissariaatide ja teiste temale alluvate majanduslike, administratiivsete ja kultuuriliste asutuste tööd; ühtlustada ja kontrollida üleliiduliste Rahvakomissariaatide volinike tööd;
 • b) koostada Eesti NSV rahvamajanduslik plaan, esitada see Eesti NSV Ülemnõukogule kinnitamiseks ja võtta tarvitusele abinõusid rahvamajandusliku plaani teostamiseks;
 • c) koostada Eesti NSV riigieelarve ja kohalike eel­arvete kokkuvõtte, esitada riigieelarve Eesti NSV Ülemnõukogule kinnitamiseks ja võtta tarvitusele abi­nõusid Eesti NSV riigieelarve ning kohalike eelarvete täitmiseks;
 • d) võtta tarvitusele abinõusid ühiskondliku korra kindlustamiseks, riigi huvide ja kodanike õiguste kaitseks;
 • e) juhtida ja kontrollida maakondade töötava rahva saadikute nõukogude täitevkomiteede tööd;
 • f) tarviduse korral moodustada erikomiteid ja talitusi Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures majandusliku ja kultuurilise ülesehituse alal.

Eesti NSV RKN I koosseis[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu I koosseis aastatel 1940–1941:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV RKN esimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Johannes Lauristin 25.08.1940 – 1941 (1899–1941)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Neeme Ruus 1940–1941 (1911–1942)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja ja
Välisasjade Rahvakomissariaadi
Eesti NSV välisasjade rahvakomissar
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 25.08.1940 – 1941
1940
(1899–1984)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Oskar Sepre (1900–1965)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eduard Päll 1940–1941 (1903–1983)
Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Riiklik Plaanikomitee Oskar Sepre 25.08.1940 – 1948 (1900–1965)
Eesti NSV kergetööstuse rahvakomissar Eesti NSV Kergetööstuse Rahvakomissariaat Arnold Veimer 25.08.1940 – 1942 (1903–1977)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Kohaliku tööstuse Rahvakomissariaat Johannes Sauer 25.08.1940 – ) (1904–1983)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo Paul Keerdo 25.08.1940 – 1950 (1891–1950)
Eesti NSV põllutöö rahvakomissar Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat Georg Abels 25.08.1940 – 02.09.1941 (1898–1967)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat Hendrik Allik Hendrik Allik 1940.jpg 25.08.1940 – 1942 (1901–1989)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Boriss Kumm
Andrei Murro
(31.07.1940 – 1941)
26.03.1941–6.08.1941
(1897–1958)
(1903–1941)
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissar Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Boriss Kumm (1941) (1897–1958)
Eesti NSV kohtuasjade rahvakomissar Eesti NSV Kohtu Rahvakomissariaat Aleksander Jõeäär Aleksander Jõeäär (25.08.1940 – 1950) (1890–1958)
Eesti NSV tervishoiu rahvakomissar Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaat Viktor Hion 25.08.1940 – (1902–1969)
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Nigol Andresen 25.08.1940 – 20.06.1944 (1899–1984)
Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissar Eesti NSV Kommunaalmajanduse Rahvakomissariaat Orest Kärm 25.08.1940 – 06.04.1941 (1902–1942)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse rahvakomissar Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaat Lembit Lüüs 25.08.1940 – (1910–1999)
Eesti NSV töö rahvakomissar Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat Maksim Unt (1941) (1898–1941)
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissar Eesti NSV Riigikontroll Arkaadi Uibo 1940 – 3.06.1941
Rahvakomissaride Nõukogu juures tegutsesid ka

Eesti NSV RKN tegevus 1940–1941[muuda | muuda lähteteksti]

Teise maailmasõja lahingute ajal Eestis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Eestis ei tegutsenud. Aastatel 1941–1944 oli Eestis Saksa okupatsioon ja Eesti Omavalitsus ning 18. septembrist 1944 kuni 22. septembrini 1944 Otto Tiefi valitsus.

Eesti NSV RKN II koosseis[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu I koosseis aastatel 1942–1944:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV RKN esimehe kohusetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Oskar Sepre 1942–1944 (1900–1965)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Veimer 1942–1944 (1903–1977)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 1940–1946 (1899–1984)
Eesti NSV RKN esimehe asetäitja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Hendrik Allik Hendrik Allik 1940.jpg 1943–1950 (1901–1989)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Boriss Kumm 1941–1944 (1897–1958)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo 1940–1950 (1891–1950)
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Nigol Andresen 1940–1944 (1899–1984)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat August Hansen August Hansen 1.jpg 1944–1950 (1895–1950)

Eesti NSV RKN III koosseis[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu II koosseis aastatel 1944–1946:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad rahvakomissarina
(ENSV MN ministrina)
Eluaastad
Eesti NSV RKN esimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Veimer 1944 – 25.03.1946 (1951) (1903–1977)
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Nigol Andresen 1940 – 25.03.1946 (1899–1984)
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Hendrik Allik Hendrik Allik 1940.jpg 1943 – 25.03.1946 (1950) (1901–1989)
Eesti NSV RKN Aseesimees Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Arnold Kress (1897–1974)
Eesti NSV hariduse rahvakomissar Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaat Jüri Nuut 1944 – 25.03.1946 (1892–1952)
Eesti NSV ehitusmaterjalide tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissariaat Eduard Jõerüüt
Eesti NSV Ehituse ja ehitusmaterjalide tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Rahvakomissaat Peeter Raudsepp 1945 (1897–1948)
Eesti NSV kaitserahvakomissar Eesti NSV Kaitse Rahvakomissariaat Lembit Pärn 29.06.1945 – 25.03.1946 (1947) (1903–1974)
Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissariaat August Hansen August Hansen 1.jpg 1944 – 25.03.1946 (1950) (1895–1950)
Eesti NSV kohtuasjade rahvakomissar Eesti NSV Kohtu Rahvakomissariaat Aleksander Jõeäär Aleksander Jõeäär 1940 – 25.03.1946 (1950) (1890–1958)
Eesti NSV masinaehituse, kerge- ja kohaliku tööstuse rahvakomissar Eesti NSV Masinaehituse, Kerge- ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat kohusetäitja Rudolf Stokberg (1944–1945) (1896–1950)
Eesti NSV kohaliku tööstuse rahvakomissar[9] Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaat Rudolf Stokberg (1945–) (1896–1950)
Eesti NSV metsamajanduse ja puidutööstuse rahvakomissar Eesti NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissariaat Ivan Voolin
Eesti NSV põlevkivi- ja keemiatööstuse rahvakomissar Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomissariaat kohakaasluse alusel Arnold Kress
Arnold Kõll
03.1944 – 09.1944
1944-
(1897–1974)
Eesti NSV põllutöö rahvakomissar Eesti NSV Põllutöö Rahvakomissariaat Georg Abels
Hendrik Allik
Hendrik Allik 1940.jpg 26.09.1944 – 15.09.1945
15.09.1945 – 19.04.1946
(1898–1967)
(1901–1989)
Eesti NSV rahanduse rahvakomissar Eesti NSV Rahanduse Rahvakomissariaat Paul Keerdo Paul Keerdo 1940 – 25.03.1946) (1950) (1891–1950)
Eesti NSV riikliku julgeoleku rahvakomissar Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Boriss Kumm 1944 – 25.03.1946 (1950) (1897–1958)
Eesti NSV siseasjade rahvakomissar Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat Aleksander Resev 1944 – 25.03.1946 (1951) (1905–1970)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse rahvakomissar Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaat Olga Lauristin 1944 – 25.03.1946 (1947) (1903–2005)
Eesti NSV tervishoiu rahvakomissar Eesti NSV Tervishoiu Rahvakomissariaat Viktor Hion 25.08.1940 – 25.03.1946 (1902–1969)
Eesti NSV toiduainetetööstuse rahvakomissar Eesti NSV Toiduainetetööstuse Rahvakomissariaat Lembit Lüüs 1944 – 1946 (1949) (1910–1999)
Eesti NSV töö rahvakomissar Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat
Eesti NSV Riigikontrolli rahvakomissar Eesti NSV Riigikontroll Artur Vaha 11.12.1945 – 18.03.1949 (1900–1976)
Rahvakomissaride Nõukogu juures tegutsesid ka
Eelnev
Johannes Varese valitsus
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
19401946
Järgnev
Eesti NSV Ministrite Nõukogu

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Majandusnõukogu (1940 - 1941), The National Archives of Estonia
 2. Rein Miilius, Metroloogia arengust ja seisundist Eestis
 3. Glavlit
 4. Annely Voitka, Ühe teatri sünd ja surm, Sirp, 03.08.2007
 5. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu j.a. Riiklik Plaanikomisjon (1940 - 1941, 1944 - 1998), The National Archives of Estonia
 6. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Hindade Komisjon (1940 - 1941, 1944 - 1965), The National Archives of Estonia
 7. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu usaldusmees Saksa Usaldusvalitsuse juures (1940), The National Archives of Estonia
 8. Luuakse „Saksa Usaldusvalitsus", Uus Eesti, nr. 282, 16 oktoober 1939
 9. Eesti NSV Teataja, 1945 nr 20, Nr 287
 10. 326. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Riigimõisade Peavalitsuse nimetuse muutmise kohta. Eesti NSV Teataja, Nr. 22, 30. juunil 1945
 11. ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Sovhooside Peavalitsus, The National Archives of Estonia
 12. ENSV Rahavkomissaride Nõukogu j.a. Tselluloosi ja Paberitööstuse Valitsus, Tallinn (1944 - 1953), The National Archives of Estonia
 13. ENSV RKN j.a. Autotranspordi Peavalitsus (1944 - 1956), The National Archives of Estonia
 14. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Kunstide Valitsus, Tallinn (1940 - 1953), The National Archives of Estonia
 15. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuv Reevakueerimise Komitee (1944 - 1946), The National Archives of Estonia
 16. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Sõjaväelaste Perekondade Riikliku Hooldamise ja Heaolu Valitsus (1944 - 1946), The National Archives of Estonia