Algus Raadik

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Algus Raadik (26. juuli 1906 Viljandimaa, Kabala vald Villevere küla – 4. juuni 1964 Tallinn) oli eesti kommunist, Eestimaa Kommunistliku Partei propagandasekretär 19471948, ÜK(b)P liige jaanuarist 1929, Nõukogude Liidu alampolkovnik.

Noorus[muuda | muuda lähteteksti]

Algus Raadik oli kooliõpetaja poeg, ema oli koduperenaine. Ema suri 1909, hiljem kasvatas Algust kehvikust onu. Algus käis koolis 19131918, 5. klassi lõpetas Vana-Vändras. Pärast 1917. aasta Veebruarirevolutsiooni oli Alguse isa Vana-Vändras revolutsionäär ja Saksa okupatsioonivõimud vahistasid ta.

1918. aasta maist 1921. aasta maini oli Raadik karjus ja sulane Märjamaal ja Pilistvere ümbruses. 1921 asus pere ümber Simferopolisse, kus isa rajas internaatkooli Koit, kuhu Algus Raadik võeti kasvandikuks.

Perekond[muuda | muuda lähteteksti]

Algus Raadikul oli kolm õde isa teisest ja kolmandast abielust: Leja Kirillova, kes 1948 oli EK(b)P Tallinna organisatsiooni instruktor, Aita Raadik, kes sel aastal oli Moskva Elektrotehnikainstituudi üliõpilane, ja sõjainvaliid Helgi Raadik, kes suri 1948.

Abikaasa: Maria (Malka) Jakovi (Jankeli) t. Manevitš (sündis 1917), poeg Valter (sündis 1931), tütar Helgi (sündis 1946).

Tegevus NSV Liidus[muuda | muuda lähteteksti]

1922. aasta septembrist 1926. aasta veebruarini oli Algus Raadik üliõpilane, algul Petrogradis Kõrgemas Parteikoolis, hiljem 1922 Kominterni juures loodud Julian Marchlewski nimelises Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlikus Ülikoolis.

ÜK(b)P KK Eesti sektsioon suunas Algus Raadiku veebruaris 1926 Põhja-Kaukaasiasse Kuštševski rajooni põllumajanduskommuuni Koit.

Oktoobris 1926 komandeeriti Raadik edasi Tomski ringkonna Mariinski ja Troitski rajooni poliitkooli propagandistiks.

1927. aasta maist septembrini oli Raadik ajalehe Siberi Teataja kaastöötaja Novosibirskis, septembrist 1927 veebruarini 1928 vähemusrahvuste sektsiooni likvideerimiseni ÜLKNÜ Siberi kraikomitee instruktor eesti noorte seas, veebruarist 1928 juulini 1929 jällegi Julian Marchlewski nimelise Lääne Vähemusrahvuste Kommunistliku Ülikooli üliõpilane, augustist 1929 veebruarini 1930 oli Raadik tööline tehases Krasnõi Treugolnik Leningradis.

Veebruarist oktoobrini 1930 teenis ta Punaarmees 32. Laskurpolgus. Pärast ajateenistust oli ta ligi kaks kuud Leningradi Oktoobri rajooni täiskasvanute kooli õppealajuhataja.

Jaanuarist 1931 septembrini 1932 oli Raadik Leningradis väljaantava ajalehe Edasi osakonnajuhataja.

Septembrist 1932 novembrini 1935 oli ta ajalehe Leningradskaja Pravda välissektori juhataja.

NLKP KK Parteikontrolli Komiteele teatas Raadik 1957, et 1933 või 1934 värvati ta Leningradi sõjaväeringkonnas (Peastaabi hoones) salajaseks kaastöötajaks. Ta täitis vastava dokumendi ja andis sellekohase vande. Talle anti varjunimi Maro. Mõnda aega ta ülesandeid ei saanud, kuid Leningradskaja Pravda toimetuses töötamise aegu algasid tema kohtumised kellegi Lillipuu-nimelise kaastöötajaga. Seda, kas tegemist oli Leningradi Sõjaväeringkonna või NKVD Leningradi valitsuse kaastöötajaga, Algus Raadik ei teadnud. Ka talle antud ülesanded ei meenunud konkreetselt.[1]

1933. aasta lõpust aprillini 1937 korraldas Raadik Leningradist raadiosaadete edastamist eesti keeles. Siis võõrkeelsete saadete edastamine lõpetati.

Juunist 1937 detsembrini 1939 oli Raadik Leningradi lektooriumis Pühapäevaülikooli direktori asetäitja ja väljaannete osakonna juhataja. 1937. aastal vahistati Raadiku isa, kes töötas Kubanis Slavjatskaja staniitsas. Hiljem sai Raadik teada, et isa suri 1938. aastal.

Detsembrist 1939 septembrini 1940 oli Raadik poliitharidustöötajate ametiühingu oblastikomitee presiidiumi liige ja organisatsioonilise osakonna juhataja, novembrist 1940 veebruarini 1941 EK(b)P KK agitatsiooni-propagandaosakonna instruktor, veebruarist märtsini 1941 ajalehe Kommunist toimetuskolleegiumi liige ja vastutava toimetaja asetäitja, märtsist 1941 jaanuarini 1942 Eesti NSV kommunaalmajanduse rahvakomissar, jaanuarist märtsini 1942 7. Eesti Laskurdiviisi poliitosakonna ülema asetäitja, märtsist 1942 juunini 1946 249. Eesti Laskurdiviisi poliitosakonna ülem, sõjaväeline auaste Kaardiväe alampolkovnik.

Tegevus Eesti NSV-s[muuda | muuda lähteteksti]

Alest oktoobrist 1945. aastal oli Algus Raadik EK(b)P Järvamaa maakonnakomitee büroo liige, juunist 1946 aprillini 1947 kinematograafiaminister. Aprillist 1947 maini 1948 oli Algus Raadik EK(b)P KK sekretär propaganda alal.

Mais 1948 Raadik vabastati propagandasekretäri kohalt. Selle aluseks olid andmed tema kulakust onu Mart Rõugu kohta. Hiljem tema personaalküsimuse lahendamise käigus 30. mail 1950 lisas Johannes Käbin õiendis ÜK(b)P KK-le, et arhiiviandmete põhjal olevat Raadik kuulunud 1936. aastal Jakob Palvadre ja Reinhold Isaku trotskistlik-zinovjevlikku fontannikute rühmitusse.

Next.svg Pikemalt artiklis Eestlased Venemaal#Eesti kommunistide saatus NSV Liidus

Septembrini 1948 ei töötanud Raadik kusagil.

EKP KK I sekretär Nikolai Karotamm suunas Raadiku õppima ÜK(b)P KK juures asuvasse Kõrgemasse Parteikooli, kust mõne aja pärast läks üle Ühiskonnateaduste Akadeemiasse, kus õppis novembrini 1950.

Pärast õpingute lõpetamist oli Raadik Tallinnas Kultuurhariduskomitees vaneminspektor-metoodik.

1954–1959 oli Raadik Tallinna Õpetajate Instituudi direktori asetäitja. 1958 sai ta ajalookandidaadiks. 19591964 oli ta Tallinna Pedagoogilise Instituudi prorektor.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]