Pauluse esimene kiri korintlastele

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt 1. kiri korintlastele)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Uue Testamendi raamatud
Papüürus 46 manuskript, üks vanimaid säilinud Uue Testamendi manuskripte
Evangeeliumid
Matteuse · Markuse · Luuka · Johannese
Teod
Apostlite teod
Kirjad
Roomlastele
1. korintlastele · 2. korintlastele
Galaatlastele · Efeslastele
Filiplastele · Koloslastele
1. tessalooniklastele · 2. tessalooniklastele
1. Timoteosele · 2. Timoteosele
Tiitusele · Fileemonile
Heebrealastele · Jaakobuse
1. Peetruse · 2. Peetruse
1. Johannese · 2. Johannese · 3. Johannese
Juuda kiri
Apokalüpsis
Johannese ilmutus

Pauluse esimene kiri korintlastele on üks Uue Testamendi raamat Piiblis (lühend 1Kr). See on Uue Testamendi 7. raamat, millele eelneb Pauluse kiri roomlastele ja järgneb Pauluse teine kiri korintlastele. Kirja koostas apostel Paulus Efesoses. Kiri kuulub seitsme Pauluse kirja hulka, mille autorsuses pole kahtlust. Kardinal Stephen Langton jagas kirja 16 peatükiks. Kiri on kirjutatud koinees. See on salmide arvult pikim apostel Pauluse kiri.

Pealkiri[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse kirjad polnud algselt pealkirjastatud. Traditsiooni järgi nimetati esimeste sajandite jooksul Pauluse esimest kirja korintlastele kreeka keeles Επιστολή πρὸς Κορινθίους Αʹ. Vulgatas on kiri kui "Epistola I ad Corinthios".

Autorsus[muuda | muuda lähteteksti]

Kirja autor on apostel Paulus ja kiri on saadetud Korintose kristlikule kogudusele. Pauluse autorsuses pole kahelnud ka teoloog Ferdinand Christian Baur.

Tekkelugu[muuda | muuda lähteteksti]

Teoloogid on tekstianalüüsi alusel veendunud Pauluse autorsuses. Clemens Roomast kirjutas 95. aastal, viidates sellele kirjale "Õnnis Paulus, apostel". See on varaseim näide Uue Testamendi tsiteerimisest, kus autorit mainitakse nimepidi. Ignatios Antiookiast, Polykarpos jt varased kirikuisad kinnitavad Pauluse autorsust. Tekstianalüüsi alusel on kirja stiil, sõnavara ja sisu kooskõlas sellega, mida on teada Pauluse ja Korintose kohta. Kirjutamise aega ei saa fikseerida absoluutse täpsusega, kuid on võimalik, et see toimus Pauluse Efesoses viibimise perioodil. [1]

Korintos oli Rooma riigi Ahhaia provintsi suurim linn ja tähtis kaubanduskeskus. Paulus külastas Korintost oma teisel misjonireisil. Teoloogide arvates sisaldab Pauluse ja Korintose kristliku koguduse kirjavahetus kokku 5 kirja.

Kirja varaseim säilinud katkend sisaldub Papüürus 15 manuskriptil [2] ja varaseim peaaegu terviklikult säilinud tekst Papüürus 46 manuskriptil 2. sajandist.

Ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Pauluse esimene kiri korintlastele koosneb 16 peatükist, mis jagunevad 437 salmiks. Kirja jagas peatükkideks kardinal Stephen Langton 13. sajandil ja salmideks Robert Estienne 1551.

Sisu ülevaade[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1:1–1:9 – sissejuhatus
 • 1:10–6:20 – Pauluse vastus Korintose koguduse olukorrale
  • 1:10–4:20 – kristlaste omavahelisest kildkondlikust lõhenemisest
  • 5:1–6:20 – kristlaste ebamoraalse käitumise vastavusest ja isikutevahelistest tülidest
 • 7:1–16:4 – Pauluse vastused erinevatele probleemidele
  • 7:1–7:40 – abielu ja vallaspõlve pidamine
  • 8:1–11:1 – toitumisreeglid, ebajumalateenistus ja vabadus
  • 11:2–14:40 – teenistus ja vaimuandide kasutamine
  • 15:1–15:58 – ülestõusmine ja viimsetest aegadest
  • 16:1–16:9 – korjandus ja Pauluse plaanid
 • 16:19–16:24 – lõppsõna

Õpetus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Õpetus vaimuandidest
 • Armastuse ülemlaul [3]
 • Koguduse distsipliin
 • Püha Õhtusöömaaja käsitlus [4]
 • Abielu küsimused
 • Naiste kaasateenimise küsimused [5]
 • Ihuliku ülestõusmise küsimused [6]
 • Inimeste ja Kristuse järgmisest
 • Kristlaste omavahelisest rivaalitsemisest
 • "Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?" [7]
 • "Te olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks!" [8]
 • Kõik asjad, ka inimesed, eksisteerivad Kristuse läbi. [9]

Kiri eesti keeles[muuda | muuda lähteteksti]

Georg Mülleri jutlustest 17. sajandi algusest on säilinud varasemad teadaolevad eestikeelsed kirjakohad Pauluse esimesest kirjast korintlastele.

Tekst ilmus esmakordselt tervikuna eesti keeles 1686 "Wastses Testamendis" kui "Pahwli se Apostli eesmänne Rahmat Korintileistille". 1694 Müncheni käsikirjas on kiri pealkirjastatud "Paulusse Essimenne Ramat Korintilistele läkkitud." ja 1739 Piiblis "Apostli Paulusse essimenne Ramat Korintusse-liñna rahwale kirjotud."

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Ap 19:1–20:1
 2. 1Kr 7:18-8:4
 3. 1Kr 13:1–13
 4. 1Kr 11:23–26
 5. 1Kr 14:33–35
 6. 1Kr 15:3–9
 7. 1Kr 3:16
 8. 1Kr 7:23
 9. 1 Kr 8:6

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Leon Morris: "Pauluse esimene kiri korintlastele." Logos, 2008.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]