Vikipeedia:Tartu Ülikool/Õigusteadus (TÜ väljendusõpetus)/2021 sügis

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Juhised teemavalikuks[muuda lähteteksti]

1. Registreeru Vikipeedia kasutajaks.
2. Otsusta, mis teemal artikli kirjutad.

 • Võid kirjutada uue artikli või täiendada mõnd olemasolevat artiklit.
 • Artikkel võib olla vabalt valitud teemal. Soovi korral vaata konkursi "Eestikeelne õigusteaduskond 100" soovituslike artiklite loendit.
 • Vaata eelmistel õppeaastatel loodud õigusteaduslikke artikleid, et saada aimu artikli mahust jms.

3. Pane valitud teema alltoodud loendisse kirja (ülal "Muuda lähteteksti"). Lisa teema taha sulgudesse ka enda nimi (nt eesnimi või eesnimi koos perekonnanime esitähega) ja rühma tähis. Kui artiklid on valmis, saab need andmed siit eemaldada.
4. Artikli kirjutamisel ja vormistamisel järgi oma rühma Moodle'i lehel esitatud juhiseid.

Valitud teemad

 1. Rahvusvahelise kohtu statuut
 2. Nullum crimen, nulla poena sine lege
 3. Üürileandja
 4. Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted
 5. Õiguspositivism
 6. In dubio pro reo
 7. Kohtunikuabi
 8. Inimväärikus
 9. Conditio sine qua non
 10. Üldpreventsioon
 11. Omandipuutumatus
 12. Varavastane süütegu
 13. Kinnitatud tõlge
 14. Süüteokatse
 15. Esimese astme kohus
 16. Süütegu
 17. Apellatsioon
 18. Ehitusluba
 19. Kinnipidamisõigus
 20. Ajakirjandusvabadus
 21. Kuritegu
 22. Tartu Ülikooli õigusteaduskond
 23. Juriidiline isik
 24. Thomas Hobbes, John Locke ja Charles de Montesquieu mõju Ameerika põhiseadusele
 25. Käsuõigus
 26. Afekt (karistusõigus)
 27. Tahteavaldus
 28. Kolme samba teooria
 29. Omandi üleandmise kohustus
 30. Ümbertöötamine (specificatio) asjaõiguslik institutsioon
 31. Meditsiiniõigus
 32. Haldusõigus
 33. Määratletuse põhimõte
 34. Puuetega inimeste õiguste konventsioon
 35. Rendileping
 36. Ringkonnakohus
 37. Valimispõhimõtted
 38. Ruth Bader Ginsburg
 39. Roe vs. Wade
 40. Moeõigus
 41. Õigusvastasus
 42. 1919. aasta maareform
 43. Relatiivsed karistusteooriad
 44. Õiguslik alus
 45. Eesti õiguskaitseasutuste süsteem
 46. Kriminoloogia
 47. Juriidiline fakt
 48. Halduskohus
 49. Põhivabadused
 50. Üürileping
 51. Õigusloome
 52. Legitiimsus
 53. Kohustuse täitmise nõue
 54. Võõrandamisleping
 55. Distsiplinaarvastutus
 56. Väärtegu
 57. Käsiraha
 58. Sõnumisaladus
 59. Eesti Advokatuuri komisjonid
 60. Leppetrahv
 61. Süüteokoosseis
 62. Õigusajalugu
 63. Eksimus (karistusõigus)
 64. Müügileping
 65. Lepingu rikkumine
 66. Riigipäevahoone tulekahju
 67. Eesti NSV advokaatide kolleegium
 68. Õiguste pantimine
 69. Haldusleping
 70. Lotuse kaasus
 71. Martensi klausel
 72. Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe
 73. Müügigarantii
 74. Aktsiate ja osade müügilepingud
 75. Lorenz Luden
 76. Loomuõigus
 77. Ruumiline kehtivus
 78. Võrdlev õigusteadus
 79. Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ajalugu)
 80. Holokausti eitamise seaduslikkus
 81. Rahvusvaheline humanitaarõigus
 82. Eesti kodakondsuse taotlemine
 83. Norra kodakondsus
 84. Ameerika Ühendriikide kodakondsus
 85. ELSA Estonia
 86. Tehing
 87. Levinumad süüteo koosseisutüübid
 88. Karistusõiguse ajalise kehtivuse piir
 89. Laiendatud konfiskeerimine
 90. Eesti keskkonnaõiguse põhimõtted
 91. Konfiskeerimine