Müügigarantii

Allikas: Vikipeedia

Müügigarantii (inglise keeles guarantee) on müüja, varasema müüja või tootja lubadus müüdud asi ettenähtud tingimustel välja vahetada, parandada või tagada mõnel muul viisil asja vastavus garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustele.[1] Puudust võidakse kõrvaldada nii tasuta kui ka tasu eest.[1]

Müügigarantii on müügilepingust eraldiseisev õigussuhe, mis annab ostjale seaduses sätestatust soodsama seisundi – ostjal on võimalik peale müügilepingu alusel tekkivate õiguskaitsevahendite kasutada ka müügigarantiist tulenevaid õigusi.[2] Kui ostjal on olemas põhjus, miks ta arvab, et ostetud toode ei vasta lubatud tingimustele, ja tootel on mõningad puudused, siis garantii võimaldab need puudused kõrvaldada.[3]

Müügigarantii annab ostjale tagatise, et ostetud asja saab garantii ajal eesmärgipäraselt kasutada ja asjal pole puudusi. Puuduste kõrvaldamist saab ostja nõuda ka siis, kui tal ei ole võimalik tõendada puuduste olemasolu juba üleandmise hetkel.[4]

Müügigarantiiks ei ole kohustust, kuid selle andmisel võib garantii väljaandja tingimusi ise määrata.[5]

Müügigarantii sõlmimine[muuda | muuda lähteteksti]

Müügigarantii puhul on pakkumuse tegijaks garantiiandja, ostja vastavat nõustumust eeldatakse.[5]

Müügigarantii alusel võtab garantiiandja endale kohustuse, et puuduse ilmnemisel garantiiperioodi jooksul täidab ta ostja nõudel garantii sisuks oleva kohustuse.[5]

Müügilepingu tagajärjel tekivad ostjal garantiis ettenähtud õigused, eelkõige asendamis- ja parandamisnõue või õigus muule toimingule, mis on suunatud puuduse kõrvaldamiseks.[5]

Garantiitähtaeg[muuda | muuda lähteteksti]

Müügigarantii antakse tavaliselt kindlaks ajavahemikuks.[6] Garantiitähtaeg algab üldjuhul asja üleandmisest ostjale, kuid lepingus või garantiikirjas on võimalik sätestada ka hilisem algus. Kui müüja on kohustatud asja ostjale saatma, algab garantiitähtaeg siis, kui asi on ostajale üle antud. Garantiitähtaja kulg peatub ajaks, mil ostja ei saa lepingutingimustele mittevastavuse tõttu asja kasutada. Garantiiandja peab sel juhul ka mittevastavuse eest vastutama. Garantiist tulenev kohustus lõppeb määratud tähtaja möödumisel.[4]

Vastutus müügigarantii puhul[muuda | muuda lähteteksti]

Müügigarantii korral tekib vastutus, kui asjal ilmneb puudus garantiiperioodi jooksul.[4]

Müügigarantiist tulenevad õigused on sõltumatud seadusest tulenevast vastutusest või õiguskaitsevahendite kasutatavusest. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks on vaja täita vaid garantiis endas sätestatud eeldused.[4]

Müügigarantii alla käivad puudused erinevad lepingutingimustele mittevastavusest võlaõigusseaduse § 217 tähenduses. Müügilepingut rikutakse, kui asi oli juba üleandmise hetkel lepingutingimustele mittevastavas seisundis. Müügigarantii korral tagab aga garantiiandja asja säilimise teatud seisundis kogu garantiiperioodi jooksul. Seega pole oluline, kas puudused olid juba üleandmise hetkel olemas või tekkisid hiljem. Müügigarantii korras ei saa nõuda selliste puuduste kõrvaldamist, mis on tekkinud otstarbevastase kasutamise tagajärjel.[4]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Võlaõigusseadus. Riigi Teataja. RT I 2001, 81, 487. § 230 lg 1.
  2. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus 3-2-1-49-17, p 17.
  3. "Müügigarantii". Vaadatud 05.05.2017.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Kalamees P. jt. Lepinguõigus. Juura: Tallinn 2017.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Varul, P. jt. Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. Juura: Tallinn 2019.
  6. Pihlakas, T. Müügigarantii ja selle kehtivus! [1], vaadatud 05.05.2017