Nullum crimen, nulla poena sine lege

Allikas: Vikipeedia

Nullum crimen, nulla poena sine lege [n'ullum kr'iimen n'ulla p'ööna s'ine l'eege] (ladina keeles 'pole kuritegu, pole karistust ilma seaduseta') ehk legaliteediprintsiip on riigi võimu karistusõiguse rakendamisel piirav põhimõte. Põhimõte on väljendatud põhiseaduse § 23 lõigetes 1 ja 2 ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 7. Karistusseadustiku § 2 laiendab põhimõtte ka väärtegudele.

Nullum crimen-põhimõttel on mitu erinevat komponenti:

  1. Karistuse tagasiulatuva ehk retroaktiivse kohaldamise keeld. Karistusseadust võib kohaldada üksnes juhul, kui tegu oli selle toimepanemise ajal karistatav.
  2. Määratlemise kohustus. Karistusseadus peab karistatavad teod piisavalt täpselt määratlema, ebamäärasus ei ole lubatud.
  3. Analoogia kohaldamise keeld. Keelatud on karistada teo eest, mis ei ole karistatav, sellele sarnase karistatava teo koosseisu kohaldamise teel.