Võrdlev õigusteadus

Allikas: Vikipeedia

Võrdlev õigusteadus on erinevate riikide õiguskordade ja maailma suurte õigussüsteemide vaheliste sarnasuste ja erinevuste uurimine.