Vikipeedia:Eestikeelne õigusteaduskond 100

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

"Eestikeelne õigusteaduskond 100" on 4. oktoobrist 2019 kuni 27. jaanuarini 2020 toimuv õigusteemaliste Vikipeedia artiklite konkurss. Sellega tähistatakse eestikeelse õigusteaduskonna 100. aastapäeva ja antakse panus eestikeelse Vikipeedia täiendamisse.

Konkurssi korraldavad Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti Advokatuur, Notarite Koda, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja MTÜ Wikimedia Eesti ning see on osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+. Konkursi eesmärgid on täiendada Vikipeediat õigusalaste artiklitega ja muuta õigusmõistete selgitused hõlpsamini kättesaadavaks.

Parimaid artikleid premeeritakse rahaliste auhindadega. Auhinnafond on 1600 eurot, mille on välja pannud Eesti Advokatuur ja Notarite Koda. Auhinnad antakse üle 26. veebruaril 2020. a, kui tähistatakse TÜ õigusteaduskonna esimese dekaani Nikolai Maimi sünniaastapäeva. Võitjate nimed avalikustatakse Tartu Ülikooli infokanalites.

Kuidas osaleda[muuda lähteteksti]

Konkursil saavad osaleda Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud ning Eesti Advokatuuri ja Notarite Koja liikmed. Oodatud on nii individuaalsed kui ka rühmatööd – rühma liikmed peavad võidu korral auhinda omavahel jagama.

Osalemiseks on vaja:

Artikleid võib ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võib osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei olnud piiratud.

Uusi kirjutajaid aitavad "Vikipeedia artikli vormistamise" videojuhend ja üldine Vikipeedia juhend. Abiks on ka Vikipeedia heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid.

Võib kasutada võõrkeelseid allikmaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid sel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Teistele Vikipeedia artiklitele ei viidata, sest need on referatiivsed. Tõlkeartiklis peab kasutama samu viiteid, mis on lähteartiklis. Võõrkeelse artikli tõlkimisel tuleb oma artikli arutelusse kirjutada, et artikkel on (osaline) tõlge teise keele Vikipeedia artiklist.

Soovituslike artiklite loend[muuda lähteteksti]

Konkursile esitamiseks sobivad kõik õigusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav on artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Osaleja valib soovituslike artiklite loendist sobiva(d) teema(d) ja paneb need kirja tabelisse. Sama tabelit võis täiendada ka sobival teemal artikli(te)ga, mida pole selles loendis.

Puuduolevad artiklid (04.10.19)

abieluvararegister, abieluvarasuhe, administratiivakt, advokaaditasu, dispositiivsus, dispositsioon (õigusteadus), e-apostill, edasikaebamisõigus, eelmenetlus, Eesti Advokatuuri eetikakoodeks, Eesti Notarite Ühing, Eesti NSV Advokaatide Kolleegium, Eestimaa rüütliõigus, ennetamisprintsiip, finantsõigus, hagemisõigus, halduskaristus, haldusmenetlus, hooneühistu, huvide konflikt, isiklikud õigused, juristieetika, juurdekasvuõigus, kahjunõue, kaitsealune, kaubandusõigus, kinnipidamisõigus, kinnistusregister, kinnitatud tõlge, kliendileping, kliendisaladus, kodifitseerimine, kohaldamine, kohtuasi, kohtueelne kriminaalmenetlus, kohtueelne menetlus, kohtuistung, kohtupraktika, kohtusüsteem, kolmas isik, kommertspant, konkurentsiõigus, kontinentaalne õigussüsteem, koodeks, korterihoonestusõigus, korteriomand, kriminaalasi, kriminaalkoodeks, kriminaalprotsess, kuriteoepisood, kutsekindlustus, kutsesaladus, käsuõigus, legaliseerimine, lepitus, menetlusõigus, moraalne kahju, mõistlikkuse põhimõte, notari ametiteenus, notari ametitoiming, notari tasu, notariaalne kinnitamine, notariaalne tõestamine, notariaat, nõudeõigus, nõudeõiguse aegumine, oluline eksimus, omandipuutumatus, omavoli, ostueesõigus, otsusevõime, pankrotimenetlus, pro bono, Rahvusvaheline Notarite Liit (UINL), reaalkoormatis, seaduseelnõu, sihtkäsund, sihtmäärang, süüdistus, süüvõime, Vannutatud Advokaatide Nõukogu Tartu Osakond, vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe, varaühisuse varasuhe, õigusajalugu, õiguskeel, õiguslik alus, õigusloome, õiguspoliitika, õigussubjekt, õigusteooria, üleskutsemenetlus

Täiendamist vajavad artiklid (04.10.19)

abieluvaraleping, advokaat, advokatuur, agent, ajakirjandusvabadus, apellatsioon, apostill, asjaõigus, avalik õigus, eestkoste, elamisluba, enesemääramisõigus, eraadvokaat, erahuvi, eraõigus, esimese astme kohus, esindusõigus, ettevaatuspõhimõte, Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte, fakt, hageja, haldusõigus, harta, hüpoteek, intellektuaalomand, jurisdiktsioon, jälitustegevus, kaasus, kaebus, kaitseõigus, kaitsja, kassatsioonikohus, kinkeleping, kinnistusraamat, kohtunik, kohtuvõim, kostja, kriminalistika, kriminoloogia, kuritegu, legaaldefinitsioon, legitiimsus, linnaõigus, mereõigus, mõttevabadus, määrus (õigusteadus), ne bis in idem, notar, Notarite Koda, patroon, prokurör, põhivabadused, rahvusvaheline eraõigus, rahvusvaheline humanitaarõigus, ratifitseerimine, ringkonnakohus, Rooma õigus, seadusandlus, süütuse presumptsioon, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, vahekohus, vandeadvokaat, volikiri, võlaõigusseadus, võrdlev õigusteadus, väljapressimine, väärtegu, õigusinformaatika, õiguskord, õigusküsimus, õiguspositivism, õigussüsteem, õigusvõime, äriregister, üldine õigus

Puuduolevad isikuartiklid (07.10.2019)

Istvan Czkekey, Ivan Grimm, Feodor Korsakov, Johannes Mäll, Hugo Vihalem

Täiendamist vajavad isikuartiklid (07.10.2019)

Kaarel Baars, Eduard Berendts, Andreas Bjerre, Ernst Ein, Rein Eliaser, Karl Grau, David Grimm, Timotheus Grünthal, Elmar Ilus, Nikolai Kaasik, Helmut Kadari, Tõnis Kalbus, Ferdinand Karlson, Artur-Tõeleid Kliimann, Jakob Kristelstein, Leo Leesment, August Mahoni, Nikolai Maim, Alfred Maurer, Aleksei Melnikov, Lui Olesk, August Peet, Ants Piip, Veera Poska-Grünthal, Mihkel Pung, Theodor Rõuk, Richard Räägo, Ilma Saarepera, Karl Saarmann, Wilhelm Seeler, Otto Strandman, Arnold Susi, Otto Tief, Igor Tjutrjumov, Jüri Uluots, Paul Vihalem, Juhan Vaabel, Richard Õunap

12. veebruarist kuni 31. augustini 2018 toimunud "Eesti õiguse" konkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit. 17. septembrist 2018 kuni 31. jaanuarini 2019 toimunud "Eesti notariaat 25" konkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit. 1. märtsist kuni 5. augustini 2019 toimunud "Eesti Advokatuur 100" konkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit.

Hindamiskomisjon[muuda lähteteksti]

Konkursile esitatud artiklite hindamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad esindajad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, Eesti Advokatuurist, Notarite Kojast ja Tartu Ülikooli Sihtasutusest.

Kriteeriumid[muuda lähteteksti]

Komisjon lähtub järgmistest kriteeriumidest:

  • Vikipeedia kvaliteedikriteeriumid (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
  • Valmis artikkel peab olema üles laaditud Vikipeediasse, artikkel peab olema eelnevalt üle kontrollitud.
  • Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele peab viitama. Allika sõna-sõnalt kopeerimine ehk plagiaat on keelatud ja toob kohe kaasa konkursilt diskvalifitseerimise. Kehtivad akadeemilise teksti refereerimise nõuded, tõlkeartiklite puhul peab kasutama lähteartikli viiteid.

Kontaktid[muuda lähteteksti]

Konkursiga seotud küsimusi saab esitada Triin Vakkerile (triin.vakker@ut.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus.

Välislingid[muuda lähteteksti]