Vikipeedia:Tartu Ülikool/Õigusteadus (TÜ väljendusõpetus)/2020 sügis

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Juhised teemavalikuks[muuda lähteteksti]

1. Registreeru Vikipeedia kasutajaks.
2. Otsusta, mis teemal artikli kirjutad.

 • Võid kirjutada uue artikli või täiendada mõnd olemasolevat artiklit.
 • Artikkel võib olla vabalt valitud teemal. Soovi korral vaata konkursi "Eestikeelne õigusteaduskond 100" soovituslike artiklite loendit.
 • Vaata eelmisel õppeaastal loodud õigusteaduslikke artikleid, et saada aimu artikli mahust jms.

3. Pane valitud teema alltoodud loendisse kirja (ülal "Muuda lähteteksti"). Lisa teema taha sulgudesse ka enda nimi (nt eesnimi või eesnimi koos perekonnanime esitähega) ja rühma tähis. Kui artiklid on valmis, saab need andmed siit eemaldada.
4. Artikli kirjutamisel ja vormistamisel järgi oma rühma Moodle'i lehel esitatud juhiseid.

2020/21. õa sügissemestril loodavad artiklid[muuda lähteteksti]

 1. Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte
 2. Hugo Osvald Pärtelpoeg
 3. Kohtusüsteem
 4. Kokkuleppemenetlus
 5. Ühinemised ja omandamised
 6. Kartserikaristus
 7. Eesti Notarite Ühing
 8. Majandusalased süüteod karistusseadustikus
 9. Tagajärje omistamine
 10. Tõend (hagimenetlus)
 11. Kriminaalasi
 12. Lepingust taganemine õiguskaitsevahendina
 13. Kriminaalprotsess
 14. Seadusloome
 15. Abieluvarasuhe
 16. Rahvusvaheline mereõigus
 17. Saamata jäänud tulu
 18. Eraelu puutumatus
 19. Prokurör
 20. Notari ametiteenus
 21. Kohtunik
 22. Kaugtõestamine
 23. Kinnipidamisõigus (võlaõigus)
 24. Riigivastutus
 25. Mõistlikkuse põhimõte
 26. Tarbijalemüügileping
 27. Üleskutsemenetlus
 28. Eelleping
 29. Võlatunnistus
 30. Üleandmiskohustus
 31. Kompromissleping
 32. Eksimus
 33. Mõttevabadus
 34. Kuritegelik ühendus
 35. Rooma õigus
 36. Üürnik
 37. Jälitustegevus
 38. Kohtuasi
 39. Subjektiivne koosseis
 40. Hagemisõigus
 41. Õigusvastasele teole kaasaaitamine
 42. Isikuvastased süüteod
 43. Reaalkoormatis
 44. Eestimaa rüütliõigus
 45. Kontinentaalne õigussüsteem
 46. Kinnistusregister
 47. Guantanamo lahe vangilaager
 48. Õigusteooria
 49. Küberkuritegevus
 50. Liikumisvabadus
 51. Lepitusmenetlus
 52. Abieluvaraleping
 53. Lepingu täitmise nõue
 54. Rahvusvaheline Notarite Liit
 55. Esindusõigus
 56. Hüpoteek
 57. Patent
 58. Sihtkäsund
 59. Hinna alandamine
 60. Lepingu vorm
 61. Karl Grau
 62. Sihtmäärang
 63. Kriminaalpreventsioon
 64. Rahvusvaheline Kohus
 65. Igor Tjutrjumov
 66. Ius cogens
 67. Eesti Advokatuuri aukohus
 68. Kutsekindlustus
 69. Perelepitus
 70. Kutsesobivuskomisjon
 71. Common law
 72. Otsusevõime
 73. Keskaegne õigusteadus
 74. James Tobin
 75. Black-Scholesi mudel
 76. Soome õigussüsteem
 77. Kreeka õigusajalugu
 78. Ne bis in idem
 79. Süütuse presumptsioon
 80. Gaabriel Tavits
 81. Kolmeastmeline deliktistruktuur
 82. Juriidiline isik
 83. Pro bono
 84. Kommertspant
 85. Objektiivne koosseis
 86. Administratiivakt
 87. Kinkeleping
 88. Süüteokatse
 89. Kinnisomand
 90. Ameerika Ühendriikide põhiseaduslik konvent
 91. Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe