Vikipeedia:Wikimedia CEE Spring 2022

Allikas: Vikipeedia
Kesk- ja Ida-Euroopa
kevad 2022

"Wikimedia CEE Spring" ehk "Kesk- ja Ida-Euroopa kevad" oli artiklivõistlus, mille raames oodati uusi ja vanu vikipediste kirjutama ning ühiselt täiendama artikleid Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, nende kultuuri, poliitika, ühiskonna, ajaloo ja tänapäeva teemadel. Võistlusele olid oodatud artiklid nii nähtustest kui tähelepanuväärsetest isikutest mistahes osaleva riigi keeles. Osalevad entsüklopedistide kogukonnad panid välja soovituslike artiklite nimekirja kõigi riikide kohta, kuid artikliteema võis osaleja ise valida.

Artiklite kirjutamisperiood oli 21. märts 2022 kuni 31. mai 2022.

Artiklivõistlust viiakse läbi igakevadiselt Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna Vikipeediates alates 2015. aastast. Selle eesmärgiks on tõsta regiooni nähtavust maailmas ja toetada piirkonna Vikipeediate arengut.

Võistlusest[muuda lähteteksti]

Võistluse üldine eesmärk on avatud teadmusvaramute täiendamine Vikipeedia ökosüsteemis ja jätkusuutlike koostöövõrgustike loomine vikipedistide kogukondade vahel. Idee kutsuda üles kirjutama artikleid Kesk- ja Ida-Euroopaga seotud teemadel on kasvanud välja entsüklopedistide koostööst ning ühisest tõdemusest piirkonna kultuuri, poliitika, ajaloo, tänapäeva ja sellega seotud isikute kajastamise olulisusest ja vajadusest tagada usaldusväärse teabe kättesaadavus piirkonna kohta Vikipeedias.

Venemaa, Lääne-Euroopa, Vahemere maade ja Põhja-Euroopa vahel paiknevana on Ida- ja Kesk-Euroopa pahatihti kultuuriliselt, poliitiliselt ja majanduslikult alatähtsustatud, seejuures on lähiajaloo väljend "idabloki riigid" omandanud negatiivse varjundi. Koondame ühiselt teadmust selle huvitava ajaloo ja tulevikuväljavaadetega piirkonna kohta ja näitame, et siit leiab palju huvitavat ja väärtuslikku. Seejuures aitab selline koostöö entsüklopedistide vahel paremini mõista ning kajastada Eesti ajaloolist ja praegust seost Ida-Euroopaga ning mõtestada taotlust kuuluda Põhjamaade hulka, hoides samal ajal alal Euroopa identiteeti.

Võistlusperioodi sees toimuvad iseseisvad artiklivõistlused piirkonna kõikides Vikipeediates, k.a. eestikeelses. Võistluse käigus keskendutakse artiklite loomisele, mis käsitlevad piirkonna riikide ajalugu, kultuuri, ühiskonda ja tähelepanuväärseid inimesi. Artiklikirjutamise toetamiseks on loodud soovituslikud artikliloendid.

Võistluse korraldavad kohalikud Wikimedia organisatsioonid, organiseerunud kasutajarühmad ja vikikogukonnad. Ülevaate rahvusvahelisest meeskonnast leiab ürituse rahvusvahelisel lehel. Eestis korraldab võistlust Mittetulundusühing Wikimedia Eesti.

CEE for Human Rights[muuda lähteteksti]

Võistluse käigus leiab aset temaatiline alamvõistlus CEE for Human Rights. Selle artiklite kirjutamisperiood on 15. aprill 2022 kuni 15. mai 2022.

Alamvõistlus on mõeldud inimõigustega seotud teemade käsitlemiseks selles piirkonnas. Selle teemaga seotud artiklid võivad osaleda ka projektis WikiForHumanRights/Join_the_Challenge. Sel aastal on alamteemaks õigus tervislikule elukeskkonnale.

  • Osaleda võivad kõik Vikipeedia registreeritud kasutajad peale žürii liikmete. Registreerumiseks tuleb kasutada Vikipeedia lehekülje ülaosas leiduvat nuppu "Loo konto". Kasutajanimi jätab osaleja anonüümseks, kui ta oma nime ise ei avalda. Auhinna vastuvõtmiseks tuleb oma nimi žüriile teatavaks teha, see avalikustatakse ainult asjaosalise nõusolekul.
  • Artiklite kirjutamisperiood on 21. märts 2022 kuni 31. mai 2022 ning konkursil osalevad kõik sellel ajavahemikul loodud või oluliselt täiendatud ning osalevate artiklite leheküljele kirja pandud artiklid. Iga osaleja võib kirjutada või täiendada ükskõik kui palju artikleid.
  • Arvesse lähevad artiklid Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega seotud teemadel. Seejuures on regioon Wikimedia liikumises mõistetud väga laialt ning sinna kuuluvad: Albaania, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Baškortostan, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Horvaatia, Kasahstan, Kosovo, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Moldova, Montenegro, Poola, Põhja-Makedoonia, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Tatarstan, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari, Valgevene ja Venemaa. Lisaks ersa, esperanto, krimmitatari, roma ja sorbi keele ja kultuuriga seotud teemad, Vene föderatsioonga seotult veel eraldi Doni regioon ja Loode-Venemaa. Inspiratsiooni saamiseks võib kasutada loodud artikliloendeid.
  • Žürii hindab loodud ja täiendatud artiklite kvaliteeti: eeskätt oskust koostada sidusat ja arusaadavalt sõnastatud ning korrektselt vormistatud, põhjalikku ja samas ülevaatlikku entsüklopeedilist teksti, mis põhineb usaldusväärsetel viidatud allikatel. Artikkel peab olema varustatud allikaviidetega ning plagiaat konkursile ei kvalifitseeru.
  • Artikleid kirjutatakse Vikipeedia põhimõtete ja reeglite alusel kasutajate koostöös. Lubatud ja tervitatav on teiste kaastööliste tehtu parandamine ja kommenteerimine.

Võistluse käigus loodud ja täiendatud artikleid hindab žürii. Žürii liikmed: Jaan Meriniit, Teele Vaalma.

2022. aasta võitjad ja žüriiliikmed Vikipeedia suvepäevadel

Wikimedia Eesti pani välja auhinnad parimatele osalejatele. Auhinnad anti üle Vikipeedia suvepäevadel.

Lisaks otsustas žürii välja anda parima üksikkaastöö eripreemia, mille sai kasutaja Minnekon.

Võistlusega seotud küsimusi saab esitada võistluse arutelulehel.

Kontakt MTÜ-s Wikimedia Eesti: Jaan Meriniit, Jaan.meriniit@mail.ee.

Näidisartikleid[muuda lähteteksti]

Artikli koostamisel on suureks abiks mõne hea artikli või A-klassi artikli eeskujuks võtmine. Näiteks:

Abilehekülgi[muuda lähteteksti]