Baieri hertsogkond

Allikas: Vikipeedia
Vapp
Baieri maad pärast 1392. aasta jagunemisi

Baieri hertsogkond (Herzogtum Baiern) (907–1623) oli ainus hõimuhertsogkond Ida-Frangi riigi ja Saksa-Rooma riigi alguspäevadest, mis säilitas nii oma nime kui ka enamuse oma territoriaalsest ulatusest.

Saksa-Rooma keisrite reas oli ainult Ludwig IV (1328–1347) seotud hertsogkonnaga; Baieri oli enamasti opositsiooni tugipunkt, eriti Welfid aastatel 1070–1180. Viimases vastasseisus hertsog Heinrich Lõvi ja Hohenstaufenist keisri Friedrich I vahel oli Friedrich võidukas ja vabastas Heinrichi tema läänidest. Baieri läks siis Wittelsbachidele, kes hoidsid seda aastani 1918.

Vanem hõimuhertsogkond[muuda | muuda lähteteksti]

Vanema Baieri hertsogkonna juuri saab jälitada aastani 551/555. Kroonik Jordanes kirjutab oma teoses Getica: "Švaabide alast idas olid bajuvaarid ja läänes frangid ..." Esimese hertsogkonna lõpuni põlvnesid kõik valitsejad Agilolfingite perekonnast. Baierlased koloniseerisid siis ala Nordgaust piki Naabi jõge (hilisem Oberpfalz) kuni Ennsini idas ja lõuna suunas üle Brenneri kuru Adige ülemjooksuni tänapäeva Lõuna-Tiroolis. Esimene dokumenteeritud hertsog oli Garibald, Frangi Agilolfingide võsu, kes valitses aastast 555 alates suuresti sõltumatu Merovingide vasallina.

Idapiiri muudatused toimusid idagermaani langobardide hõimu lahkumisel Pannoonia basseinist Põhja-Itaaliasse (568) ja avaaride edenemisel, samuti lääneslaavi tšehhide asumisel külgnevale territooriumile Böömi metsa taga umbes samal ajal. Umbes aastal 743 vasallistas Baieri hertsog Odilo slaavi Karantaania vürstid (kattub jämedalt hilisema Kärnteni margiga), kes küsisid temalt kaitset sissetungivate avaaride vastu. Suuresti sõltumatute Agilolfingi hertsogite residents oli siis Regensburg, endine Rooma Castra Regina Doonau jõel.

Ristiusustamise ajal pani piiskop Korbinian enne aastat 724 aluse hilisemale Freisingi peapiiskopkonnale; Püha Kilian oli 7. sajandil misjonäriks Frangimaa territooriumil põhjas, mida siis valitsesid Tüüringi hertsogid, kus Bonifatius asutas aastal 742 Würzburgi piiskopkonna. Külgnevatel Alemannia (Švaabimaa) maadel Lechi jõest läänes oli Augsburgi piiskopkond piiskopi residents. Kui Bonifatius rajas aastal 739 Passau piiskopkonna, toetus ta kohalikele varakristlikele traditsioonidele. Lõunas asutas Püha Rupert aastal 696 Salzburgi piiskopkonna, ilmselt pärast hertsog Theodo II ristimist tema õukonnas Regensburgis, saades "Baieri apostliks". Aastal 798 lõi paavst Leo III Baieri kirikliku provintsi, kus Salzburg oli metropoliidi residents ning Regensburg, Passau, Freising ja Säben (hilisem Brixen) abipiiskopkonnad.

Frangi riigi tõusuga Karolingide ajal peatati Baieri hertsogite autonoomia Merovingide all: Aastal 716 liidendasid Karolingid Frangimaa maad põhjas, mida varem haldasid Tüüringi hertsogid, kusjuures Würzburgi piiskopid saavutasid domineeriva seisundi. Läänes surus Karolingist majordoomus Karlmann maha viimase Alemannia mässu 746. aasta Cannstatti verekohtus. Viimane hõimuhertsogkond, mis aastal 788 liidendati, oli Baieri, pärast seda, kui hertsog Tassilo III oli püüdnud säilitada oma sõltumatust liidu abil langobardidega. Langobardide kuningriigi vallutamine Karl Suure poolt tähendas Tassilo langust, kes kukutati aastal 788. Baierit haldasid siis Frangi prefektid.

Noorem hõimuhertsogkond[muuda | muuda lähteteksti]

Baieri umbes aastal 788

Oma 817. aasta Ordinatio Imperiiga püüdis Karl Suure poeg ja järgmine keiser Ludwig Vaga säilitada Karolingide impeeriumi ühtsust: kui keisrivõim pärast tema surma läks tema vanema poja Lothar I kätte, said nooremad vennad alluvad valdused. Aastast 825 kutsus Ludwig Sakslane end "Baieri kuningaks" territooriumil, millest oli saamas tema võimu keskus. Kui vennad lõpuks 843. aasta Verduni lepinguga keisririigi jagasid, sai Baieri Ida-Frangi riigi osaks kuningas Ludwig Sakslase all, kelle surmaga aastal 876 läks Baieri kuningatiitel tema vanema poja Karlmanni kätte. Karlmanni poeg Kärnteni Arnulf kerkis esile endistel Karantaania maadel, tagades Kärnteni margi valduse seoses oma isa surmaga aastal 880, ja sai aastal 887 Ida-Frangi riigi kuningaks. Kärnten ja Baieri olid tema võimu aluseks, Regensburg tema valitsuse asukohaks.

Peamiselt tänu baierlaste toetusele oli Arnulf aastal 887 edukam Karli vastu ja tagas järgmisel aastal enda valimise Saksa kuningaks. Aastal 899 läks Baieri Ludwig III Lapse kätte, kelle valitsemise ajal toimusid jätkuvad ungarlaste rüüsteretked. Vastupanu nendele röövlitele muutus aina väetimaks ja traditsiooni kohaselt hukkus 5. juulil 907 Pressburgi lahingus nende kohutavate vaenlaste vastu peaaegu kogu Baieri hõim.

Ludwig III Lapse valitsemise ajal valitses Scheyerni krahv Luitpold, kes omas suuri Baieri valdusi, kagupiiril Baieri kaitseks loodud Kärnteni marki. Ta suri suures lahingus aastal 907, kuid tema poeg Arnulf, hüüdnimega Halb, koondas hõimu riismed liitu ungarlastega ja sai aastal 911 baierlaste hertsogiks, ühendades Baieri ja Kärnteni oma võimu alla. Saksa kuningas Konrad I ründas edutult Arnulfit, kui viimane keeldus tunnistamast tema kuninglikku ülemvõimu.

Luitpoldingid ja Ottoonid[muuda | muuda lähteteksti]

Baieri aastal 976 koos Austria, Kärnteni ja Verona markidega.

Karolingide valitsemine Ida-Frangi riigis lõppes aastal 911, kui Arnulfi poeg, kuningas Ludwig III Laps, suri pärijateta. Keskvõimu katkemine viis Saksa hõimuhertsogkonnad uuele tugevnemisele. Samal ajal puutus Ida-Frangi riik kokku ungarlaste sissetungide kasvava ohuga, eriti Baieri Idamargis (marchia orientalis) Ennsi jõe taga. Aastal 907 sai Baieri markkrahvi Luitpoldi armee hävitava kaotuse Pressburgi lahingus. Luitpold ise tapeti lahingus ja tema poeg Arnulf Halb sai hertsogitiitli, saades esimeseks Baieri hertsogiks Luitpoldingi dünastiast. Siiski jäi Idamark ungarlaste poolt okupeerituks ja Pannoonia maad olid lootusetult kadunud.

Sellest hoolimata oli Baieri hertsogite enesekindlus pidevaks vaidlusküsimuseks äsjaloodud Saksamaa kuningriigis: hertsog Arnulfi poeg Eberhard kukutati Saksa kuninga Otto I poolt aastal 938; tema järglaseks sai tema noorem vend Berthold. Aastal 948 tagandas kuningas Otto lõplikult Luitpoldingid ja pani Baieri hertsogiks oma noorema venna Heinrich I. Viimase hertsogi Bertholdi alaealiselt pärijalt Heinrich III-lt peteti välja Baieri pfaltskrahvi amet. Luitpoldingite viimane katse võim taastada, ühinedes kuningas Otto poja, Švaabimaa hertsogi Liudolfi mässuga, purustati aastal 954.

Aastal 952 sai hertsog Heinrich I ka Itaalia Verona margi, mille Otto I hõivas kuningas Berengar II-lt. Tal oli ikka veel tegemist ungarlaste ohuga, mida ei kõrvaldatud kuni kuningas Otto võiduni 955. aasta Lechfeldi lahingus. Ungarlased taganesid Leitha ja Morava jõgede taha, hõlbustades sakslaste ittaasumise teist lainet tänapäeva Alam-Austria, Istria ja Kraini aladele. Kuigi valitsetud Saksi dünastiast Heinrich I järglaste, Saksi kuningliku dünastia kõrvalharu poolt, Baieri hertsogite konflikt Saksa (aastast 962: keisri) õukonnaga jätkus: aastal 976 kukutas keiser Otto II oma mässulise nõo, Baieri hertsogi Heinrich II ja rajas endisel Baieri territooriumil Kärnteni hertsogkonna, andes selle endisele Luitpoldingist pfaltskrahvile Heinrich III-le, kellest sai ka Verona markkrahv. Kuigi Heinrich II leppis aastal 985 ära keiser Otto lese Theophanoga ja sai tagasi oma hertsogkonna, vähenes Baieri hertsogite võim veelgi seoses Frankimaa Babenbergide tõusuga, kes valitsesid Austria markkrahvidena (Ostarrichi) ja kes said üha sõltumatumaks.

Welfid[muuda | muuda lähteteksti]

Viimane Saksi dünastiast hertsog, Heinrich II poeg Heinrich III, valiti roomlaste kuningaks aastal 1002. Erinevatel aegadel valitseti hertsogkonda Saksa kuningate poolt personaalunioonis, täideviivate sõltuvate hertsogite poolt või isegi keisri poegade poolt, Heinrichi Saali järglaste poolt säilitatud traditsioon. See periood nägi paljude aristokraatlike perekondade tõusu, nagu Andechsi krahvid või Wittelsbachid. Aastal 1061 läänistas leskkeisrinna Agnes hertsogkonna Saksi krahvile Otto von Northeimile. Sellele vaatamata hõivas tema poegkuningas Heinrich IV taas hertsogkonna petlikel põhjustel, mis viis lõpuks 1073. aasta Saksi mässuni. Heinrich andis Baieri Verona markkrahvliku Este dünastia ja Welfide eelkäija võsu Welfi hoolde, dünastia valitses hertsogkonda vahelduvalt järgmised 110 aastat.

Alles Welfide hertsogivõimu loomisega aastast 1070 Heinrich IV poolt oli seal Baieri hertsogite taasteke. Seda perioodi iseloomustab investituuritüli keisri ja paavsti vahel. See tugevdas Welfide võimu paavsti seisukoha toetamise poolel olles.

Konflikt Švaabi Hohenstaufeni dünastiaga kuninga valimisel viis Hohenstaufeni Konrad III kuningaks valimiseni, kuid Baieri anti aastal 1139 Babenbergidele. Švaabimaa oli Staufi kuningate valitsemise ajal suuresti maapiirkond. Kiiresti muutus Frangimaa ka Staufide võimukeskuseks. Frangid saavutasid Würzburgi piiskopi domineeriva seisundi Bambergi piiskopkonna asutamisega ja uued ilmalikud valitsejad kaotasid 1007. Hohenstaufeni Friedrich I Barbarossa püüdis Welfidega leppida ja andis aastal 1156 Welfide Heinrich Lõvile tagasi Baieri, ilma Marcha Orientaliseta.

Lahutatud Marcha Orientalis oli Babenbergide uus eriõigustega hertsogkond hilisema Austria (Ostarrichi) tuumikuks. Heinrich Lõvi asutas arvukalt linnu, sealhulgas München aastal 1158. Oma tugeva seisundi kaudu kahe hertsogkonna, Saksimaa ja Baieri valitsejana läks ta konflikti Friedrich I Barbarossaga. Heinrich Lõvi pagendamisega ja Steiermargi eraldamisega eraldi hertsogkonnaks aastal 1180 jõudis noorem hõimuhertsogkond lõpule.

Keisririigi osariik[muuda | muuda lähteteksti]

Aastast 1180 aastani 1918 olid Wittelsbachid Baieri valitsejad, kui hertsogid, hiljem kuurvürstid ja kuningad. Kui pfaltskrahv Otto VI Wittelsbachist sai aastal 1180 Baieri hertsog Otto I, oli Wittelsbachi varakamber pigem tühi. Järgnevatel aastatel kasvas see märkimisväärselt ostude, abielude ja pärandite kaudu. Uusi omandatud maid ei antud enam lääniks, vaid hallati teenijate poolt. Samuti surid võimsad perekonnad, nagu Andechsi krahvid, sel perioodil välja. Otto pojale Ludwig I Wittelsbachile läänistati aastal 1214 Reini pfaltskrahvkond.

Kuna Wittelsbachi dünastias ei olnud esmasündinu pärimiseelistust, vastupidiselt paljudele selle aja valitsejatele, jagati aastal 1255 maa Ülem-Baieriks koos Pfalzi ja Nordgauga (pealinn Münchenis) ja Alam-Baieriks (residentsidega Landshutis ja Burghausenis). Ka tänapäeval on eraldusjoon Ülem- ja Alam-Baieri vahel (Regierungsbezirke).

Vaatamata uuele jagunemisele pärast lühikest taasühendamisaega saavutas Baieri uusi võimukõrgusi Saksa-Rooma keisri Ludwig IV-ga, kellest sai aastal 1328 esimene Wittelsbachist keiser. Äsjaomandatud alad Brandenburgilt (1323), Tiroolilt (1342), Madalmaade provintsid Holland, Zeeland ja Friisimaa ning Hainaut (1345) kaotati siiski tema järglaste poolt. Tirool langes juba 1369 Schärdingi lepinguga Habsburgidele; Brandenburgis järgnesid Luksemburgid 1373 ja Madalmaade krahvkonnad langesid Burgundiale aastal 1436. Pavia lepinguga aastast 1329 jagas keiser Ludwig omandi Pfalzi piirkonnas Reini Pfalzi ja hilisema niinimetatud Ülem-Pfalzi vahel. Seega kaotati ka Pfalzi kuurvürsti ametikoht. Aastal 1777 Baieri ja Pfalz taasühendati. Domineerimise piiride tunnistamisega Baieri hertsogi poolt 1275. aastal jõudis Baieri Salzburgi asendamine lõplikku faasi. Kui Salzburgi peapiiskop andis aastal 1328 välja oma maa seadused, muutus Salzburg suuresti sõltumatuks osariigiks Saksa-Rooma riigis.

14. ja 15. sajandil jagunesid Ülem- ja Alam-Baieri korduvalt. Pärast 1392. aasta jagamisi oli neli hertsogkonda: Alam-Baieri-Straubing, Alam-Baieri-Landshut, Baieri-Ingolstadt ja Baieri-München, mille hertsogid sageli üksteise vastu sõdisid. Baieri-Müncheni hertsog Albrecht IV ühendas Vana-Baieri taas 1506 pärast Landshuti laastamist 1504/05. Esmasünniõiguse aktiga lõpetas ta jagamised. Siiski kaotati algsed Baieri haldusüksused Kufstein, Kitzbühel ja Rattenberg Tiroolis aastal 1504.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]