Vikipeedia:Akadeemiline eesti keel

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Akadeemiline eesti keel on õppeaine Tartu ülikoolis 2017/18. õa sügissemestril.

Siin leheküljel on loetletud selle aine raames koostatud vikiartiklid.

Rühmad[muuda lähteteksti]

Rühmade alla tulevad kursuste raames kirjutatud artiklid.

Filosoofia ja semiootika

Artikli mustandi loomine[muuda lähteteksti]

Juba enne artikli üleslaadimise ühist seminari loo konto ehk registreeri end Vikipeedia kasutajaks, kasutades lehekülje ülaosas leiduvat nuppu "Logi sisse / registreeru kasutajaks" või seda lehekülge. Soovitatavalt võiks kasutajanimi koosneda ees- ja perekonnanimest.

Tekstidokumenti artikli mustandit koostades pane tähele:

  • Pööra tähelepanu juba Vikipeedias olevale sisule. Kui Sinu teemal on artikkel juba olemas, siis kopeeri selle artikli tekst ja täienda-paranda seda.
  • Artikli alguses on pealkiri paksus kirjas, millele järgnevad n-ö definitsioon ja sissejuhatus (vt teiste Vikipeedia artiklite algusi).
  • Liigenda artikkel peatükkideks.
  • Viita. Kasuta endale mugavat viitamissüsteemi, mis oleks artikli üleslaadimisel kergesti hoomatav, nt numbrilist viitamist.
  • Viimane peatükk on "Viited". Selle järele võib tulla peatükk "Välislingid". Need "viitavad tavaliselt kõnealuse isiku või organisatsiooni enda kodulehele ja autoriteetsete andmebaaside või kogumike sissekannetele, mis on täielikult pühendatud artikli teemale".

Artikli tekst peab olema entsüklopeediline ja kindlasti ei tohi kopeerida teiste autorite loodut (plagiaat ehk loomevargus on lubamatu). S.t kasuta omaenda sõnastust ning viita faktide päritolule, et nende paikapidavust oleks võimalik kontrollida.

Tähtajad ja nõuded[muuda lähteteksti]

Artikli mustand tuleb postitada Moodle’isse hiljemalt 14. novembriks. Mustandi pikkus peab olema 3000 tähemärki (koos tühikutega, ilma sisukorra ja viideteta).

Kaastudengite tekstidele tuleb anda kirjalikku ja suulist tagasisidet. Kirjalik tagasiside tuleb esitada Moodle’is hiljemalt 20. novembriks, suulise tagasiside andmine toimub praktikumis 21. novembril. Tagasisidestamise kohta loe täpsemalt kirjutusrühma tööjuhisest.

28. novembril toimub praktikum arvutiklassis (Lossi 3-406), kus koos sisestame artiklite parandatud ja täiendatud mustandid Vikipeediasse. Veendu, et pääsed ligi oma Vikipeedia kontole ning artikli mustandile (saada mustand endale e-postile, võta kaasa mälupulgal vms).

Artikli lõplik versioon tuleb esitada hiljemalt 11. detsembriks. Artikli pikkus peab olema vähemalt 5000 tähemärki (koos tühikutega, ilma sisukorra ja viideteta). Kasutama peab minimaalselt 3 allikat.

Abi[muuda lähteteksti]

Tekkinud küsimustele võib leida vastused juhendist. Siinse lehekülje arutellu on oodatud otseselt aine korraldust puudutavad päringud.

Arutelulehekülgedel palun allkirjasta oma kommentaar, kasutades nelja tildet (~~~~), et oleks näha, kes selle kommentaari kirjutas. Allkiri tekib nelja tilde kasutamisel automaatselt pärast lehe salvestamist.