Mine sisu juurde

Arenenud riik

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Arenenud maad)

Arenenud riik, industrialiseerunud riik, arenenud maa või majanduslikult arenenum riik (inglise keeles more economically developed country, lühend MEDC) on suveräänne riik, mis kuulub kõrgema arengutaseme ja arenenud turumajandusega tööstusriikide hulka.[1] Varem nimetati antud riike tööstusmaadeks, ent praeguseks on see nimetus vananenud, sest kõrgem arengutase ei sõltu enam niivõrd tööstuse, kuivõrd teeninduse, sh nn teadusalase arengu, infoteeninduse jms tasemest. [2] Tavalisemateks majanduse arengu mõõtmise kriteeriumiteks on: sisemajanduse kogutoodang (SKT), sissetulek elaniku kohta, industrialiseerimise tase, laialdase infrastruktuuri tase ja üleüldine elustandard.[1] See, millist kriteeriumit kasutada ja millised riigid selle alla klassifitseeruvad kui arenenud, sõltub debattidest ja vastavatest kokkulepetest.

2014. aasta riikide SKP inimese kohta
██ Arenenud riigid
██ Arengumaad
██ Andmed puuduvad

Allikad:World Economic Outlook. IMF, aprill 2022; List of Least Developed Countries (seisuga 24. november 2021). ÜRO

Arenenud riikide hulka kuuluvad postindustriaalse majandusega riigid. Nendes riikides on teenindus-, ehk tertsiaarne sektor ülekaalus ja arenenum kui majandus- ehk sekundaarne sektor. Arenenud riike vastandatakse arenguriikidega, mis on hetkel alles industrialiseerimise arengujärgus, ja arenemata riikidega, mis on pre-industriaalsed ja kus toimib peaaegu täielikult agraarühiskond. Vastavalt Rahvusvahelisele Valuutafondile (ingl.k International Monetary Fund -IMF) moodustavad edasijõudnud majandusega riigid 2014. aastal 49% ülemaailmsest SKP-st.[3] 2013. aastal 10 edasijõudnuma majandusega riiki nominaalse SKP alusel olid Ameerika Ühendriigid, Jaapan, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Hiina, Brasiilia, Itaalia, Venemaa ja India.[4]

Termini selgitus ja taust[muuda | muuda lähteteksti]

Terminile "arenenud riik" on mitmeid vasteid, sealhulgas "edasijõudnud riik", "industrialiseerunud riik", "majanduslikult arenenum riik", "ülemaailmne põhjamaine riik", "esimese maailma riik", ja "post-industriaalne riik". Termin "industriaaliseerunud riik" on osaliselt mitmetähenduslik, kuna industrialiseerimine on kestev protsess, mida on keeruline kitsalt piiritleda. Esimene industrialiseerunud riik oli Ühendkuningriik, millele järgnesid Belgia, Saksamaa, Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa ja seejärel teised Lääne-Euroopa riigid. Sellegipoolest on mõne majandusteadlase, sealhulgas Jeffrey Sachi arvates praegune jaotussüsteem arenenud ja arenguriikide vahel 20. sajandi fenomen.[5]

Arenenud riikide definitsioon ja kriteeriumid[muuda | muuda lähteteksti]

On palju arutletud kriteeriumite üle, mis määraksid riikide arengutaseme. Varem on mainitud sissetulekut inimese kohta, SKP-d, industrialiseerimise taset. Mida kõrgemad eelmainitud on, seda kõrgem on riigi arenguindeks. Viimasel ajal on hakanud domineerima uus kriteerium – inimarengu indeks, mis kombineerib majandusliku mõõte – riigi kogutoodangu teiste mõõdetega nagu keskmine eluiga ja haridus. Selle kriteeriumi järgi on arenenud riigid kõrge inimarengu indeksiga.

Kofi Annan, endine ÜRO peasekretär, sõnastas arenguriigi olemuse järgmiselt: "Arenenud riigis lubatakse kodanikel nautida turvalises keskkonnas vaba ja tervislikku eluviisi."[6] ÜRO statistika osakond on aga teatanud, et ÜRO ei ole pannud paika ühtegi kindlat süsteemi, mille järgi arenenud- ja arenguriike üksteisest eristada.[7] Samuti on nad öelnud, et terminid "arengu" ja "arenenud" on loodud vaid statistika lihtsustamiseks ja ei arvusta tingimata kindla riigi või ala olukorda arenguprotsessis. Sellegipoolest on ÜRO välja toonud ka riigid ja muud alad, mida üldiselt peetakse arenenud riikideks. Nimelt loetakse nendeks Jaapanit Aasias, Kanadat ja Ameerika Ühendriike Põhja-Ameerikas, Austraaliat ja Uus-Meremaad Okeaanias ning Lääne-Euroopat. Rahvusvahelise kaubandusstatistika kohaselt peetakse arenenud regiooniks ka Lõuna-Aafrika Tolliliitu, samuti ka Iisraeli, endisest Jugoslaaviast eraldunud riike ning ka Kesk-Euroopa riike.[8]

Inimarengu indeks[muuda | muuda lähteteksti]

Pikemalt artiklis Inimarenguindeks ja Riikide pingerida inimarengu indeksi järgi

Maailmakaart 2013. aasta Inimarenguindeks kvartiilide järgi.
██ Väga kõrge
██ Kõrge
██ Keskmine
██ Madal
██ Andmed puuduvad

ÜRO inimarengu indeks on statistiline meede riigi inimarengu taseme mõõtmiseks. Erinevalt SKP-st elaniku (sissetuleku) kohta arvestab indeks sissetulekut, mis on muudetud kvaliteetseks hariduseks ja tervisehoiuks ning näitab seeläbi inimarengu kõrgemat taset. Viimane indeks avaldati 14. märtsil 2013 ja see katab perioodi 2012. aastani. Välja on toodud 47 riiki esimesest kvartiilist.

Märkus: Rohelised nooled (Tõus), punased nooled (Langus) ja sinised jooned (Steady) näitavad muutusi võrreldes viimase inimarengu aruandega 2011. aastal.[9]

 1. Norra 0.955 (Steady)
 2. Austraalia 0.938 (Steady)
 3. Ameerika Ühendriigid 0.937 (Tõus 1)
 4. Holland 0.921 (Langus 1)
 5. Saksamaa 0.920 (Tõus 4)
 6. Uus-Meremaa 0.919 (Langus 1)
 7. Iirimaa 0.916 (Steady)
 8. Rootsi 0.916 (Tõus 3)
 9. Šveits 0.913 (Tõus 2)
 10. Jaapan 0.912 (Tõus 2)
 11. Kanada 0.911 (Langus 5)
 12. Lõuna-Korea 0.909 (Tõus 3)
 13. Hongkong 0.906 (Steady)
 14. Island 0.906 (Steady)
 15. Taani 0.901 (Tõus 1)
 16. Iisrael 0.900 (Tõus 1)

 1. Belgia 0.897 (Tõus 1)
 2. Austria 0.895 (Tõus 1)
 3. Singapur 0.895 (Tõus 7)
 4. Prantsusmaa 0.893 (Steady)
 5. Soome 0.892 (Tõus 1)
 6. Sloveenia 0.892 (Langus 1)
 7. Hispaania 0.885 (Steady)
 8. Lichtenstein 0.883 (Langus 16)
 9. Itaalia 0.881 (Langus 1)
 10. Luksemburg 0.875 (Langus 1)
 11. Suurbritannia 0.875 (Tõus 1)
 12. Tšehhi Vabariik 0.873 (Langus 1)
 13. Kreeka 0.860 (Steady)
 14. Brunei 0.855 (Tõus 1)
 15. Küpros 0.848 (Langus 1)
 16. Malta 0.847 (Tõus 4)

 1. Andorra 0.846 (Langus 1)
 2. Eesti 0.846 (Steady)
 3. Slovakkia 0.840 (Steady)
 4. Katar 0.834 (Tõus 1)
 5. Ungari 0.831 (Tõus 1)
 6. Barbados 0.825 (Tõus 9)
 7. Poola 0.821 (Steady)
 8. Tšiili 0.819 (Tõus 4)
 9. Leedu 0.818 (Langus 1)
 10. Araabia Ühendemiraadid 0.818 (Langus 12)
 11. Portugal 0.816 (Langus 2)
 12. Läti 0.814 (Langus 1)
 13. Argentina 0.811 (Steady)
 14. Seišellid 0.806 (Tõus 6)
 15. Horvaatia 0.805 (Langus 1)

OECD liikmete keskmine vabalt kasutatav sissetulek[muuda | muuda lähteteksti]

Kuna SKP elaniku kohta näitab riigi majanduse taset, kuid ei arvesta elanike reaalse sissetuleku ja elustandardiga, siis OECD (Organization for Economic Co-operation and Development, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) mõõdab inimeste sissetulekut, millest on maha arvestatud nii maksud kui ka sõlmitud kindlustused. Vaikimisi loetakse elanik lastetuks ning tema sissetulek on 100% riigi keskmise palga tasemel.[10]

koht Riik Vabalt kasutatav
sissetulek [11]
Palga
kinnipidamine
Üldtulud[12]
1 Ameerika Ühendriigid 38,753 29,6% 55,047
2 Iirimaa 38,210 25,9% 51,565
3 Luksemburg 33,373 36,6% 52,639
4 Austraalia 33,319 32,9% 49,655
5 Šveits 32,066 39,8% 53,265
6 Kanada 31,501 30,8% 45,521
7 Ühendkuningriik 29,938 32,3% 44,222
8 Lõuna-Korea 29,038 21,0% 36,757
9 Norra 28,543 38,5% 46,412
10 Taani 27,424 39,1% 45,031
11 Jaapan 23,486 31,2% 34,137
12 Austria 22,813 48,9% 44,644
13 Soome 22,548 42,5% 39,214
14 Rootsi 22,512 43,0% 39,494
15 Holland 22,064 52,7% 46,646
16 Saksamaa 21,187 49,7% 42,121
17 Belgia 20,894 56,0% 47,487
18 Iisrael 20,795 27,6% 28,722
19 Hispaania 20,232 41,4% 34,525
20 Prantsusmaa 19,721 50,2% 39,600
21 Sloveenia 18,575 42,3% 32,193
22 Itaalia 16,789 50,4% 33,849
23 Kreeka 15,142 41,9% 26,062
24 Portugal 14,621 36,7% 23,098
25 Poola 12,582 40,4% 21,110
26 Tšehhi 11,637 43,2% 20,487
27 Slovakkia 11,479 43,2% 20,210
28 Eesti 10,642 41,6% 18,222
29 Ungari 10,288 49,4% 20,332

Muud arenenud riikide järjestused[muuda | muuda lähteteksti]

Arenenud riike järjestavad mitmed tuntud institutsioonid: ÜRO ja OECD (näited ülalpool), Luure Keskagentuur, Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond, kuid ka erinevad ajakirjad, mille tulemusi hindavad nii juhtivad organisatsioonid kui ka meelelahutust otsivad lugejad.

Rahvusvaheline valuutafond[muuda | muuda lähteteksti]

Rahvusvaheline valuutafond on pannud paika alad ja riigid, kus on arenenud majandus ja mis jagunevad põhivaluuta aladeks (Ameerika Ühendriigid, EL, Jaapan), Euroalaks, kuhu kuulub nmekirjas ka Eesti, põhilisteks arenenud aladeks, kuhu kuuluvad Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid ning lõpuks muudeks arenenud aladeks, kuhu kuuluvad näiteks Austraalia, Hongkong, Island ja San Marino.[13]

Maailmapank[muuda | muuda lähteteksti]

Maailmapank loeb "kõrge sissetulekuga majandusega" riikideks 76 riiki, kuhu kuulub enamik Euroopa riikidest ning Venemaa, Jaapan, Lõuna-Korea, Austraalia, Uus-Meremaa, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Uruguay, Tšiili, Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia.[14]

Newsweeki "maailma parimate riikide" indeks[muuda | muuda lähteteksti]

Ameerika Ühendriikide ajakiri Newsweek avaldas 2010. aastal maailma parimate riikide indeks, kus hinnati haridust, tervishoidu, elukvaliteeti, majandusdünaamikat ja poliitilist keskkonda 100 riigis. 2010. aasta seisuga on esimese 15 riigi seas järgmised riigid:[15]

 1. Soome
 2. Šveits
 3. Rootsi
 4. Austraalia
 5. Luksemburg
 6. Norra
 7. Kanada
 8. Holland
 9. Jaapan
 10. Taani
 11. Ameerika Ühendriigid
 12. Saksamaa
 13. Uus-Meremaa
 14. Ühendkuningriik
 15. Lõuna-Korea

Eesti oli selles nimekirjas 32.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 Developed Economy Definition. Vaadatud 27. 04. 2014
 2. Eesti Entsüklopeedia. http://entsyklopeedia.ee/artikkel/arenenud_maad. Vaadatud 29. 04. 2014
 3. IMF data, aprill 2014
 4. "Report for Selected Countries and Subjects". World Economic Outlook Database, April 2014. International Monetary Fund. Vaadatud 29.04.2013
 5. Sachs, Jeffrey (2005). The End of Poverty. New York, New York: The Penguin Press. ISBN 1-59420-045-9.
 6. UN trade and development conference. Vaadatud 28.04.2014
 7. "Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings (footnote C)". United Nations Statistics Division. 17 October 2008. Vaadatud 28.04.2014
 8. United Nations Statistics Division – Standard Country and Area Codes Classifications. Vaadatud 28.04.2014.
 9. "The 2013 Human Development Report – "The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World"". HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. pp. 144–147. Vaadatud 29.04.2014.
 10. OECD Tax Database – Figure V.1 compares average tax wedges and compulsory payment wedges for single taxpayers at average earnings without children in 2013]
 11. Üldtulud – Palga kinnipidamine = Vabalt kasutatav sissetulek
 12. OECD Statistics- Average annual wages
 13. IMF Advanced Economies List. World Economic Outlook, April 2014, p. 160
 14. Country and Lending Groups | Data. Vaadatud 29.04.2014
 15. The world's best countries: 2010 index, Newsweek. Vaadatud 29.04.2014