Portaal:Füüsika

Allikas: Vikipeedia
Pildid, videod ja helifailid CommonsisLaadi uut sisu

AstronoomiaBioloogiaFüüsikaKeemiaMaateadus

Esiletõstetud artikkel

Liikumine ehk mehaaniline liikumine on füüsikas (mehaanikas) kehade või osakeste ümberpaiknemine ehk siire ruumis ehk asukohavahetus ehk asukoha muutumine ajas (aja jooksul) teatava (üldjuhul muutuva) kiirusega ja liikumise trajektooriga.

Masspunkti liikumine piirdub asukoha muutumisega. Absoluutselt jäiga keha või kehade süsteemi puhul lisandub massikeskme asukoha muutumisele (kulgliikumine) keha või kehade osade vastastikuse asendi muutus (pöördliikumine).

Liikumine võib olla ka keha mõõtmete ja kuju muutumine.

Liikumise suhtelisus[muuda lähteteksti]

 Pikemalt artiklis Liikumise suhtelisus

Tänapäeva füüsikas võetakse asukoha mõõtmisel aluseks kindel vaatleja kindlas taustsüsteemis (koordinaadistikus koos kellaga aja mõõtmiseks) ning liikumist vaadeldakse ainult sääraselt fikseeritud taustsüsteemi suhtes. Sellega järgitakse relatiivsusprintsiipi, millest tuleneb, et ei ole olemas absoluutset liikumist. Et absoluutselt liikumatut taustsüsteemi ei ole olemas, siis on iga mehaaniline liikumine suhteline.

Taustsüsteemi on võimalik fikseerida lähtudes taustkehadest, mille suhtes liikumist vaadeldakse. Loe edasi ...

Esiletõstetud pilt

Ferrovedelik
Ferrovedelik

Ferrovedelik on teatud tüüpi kolloidne magnetosakesi sisaldav vedelik, mida on võimalik magnetväljas polariseerida.

Antud pildil on õlisel pinnal asetsev ferrovedelik koondunud võimsa magneti pooluste lähedale.

Valitud piltide arhiiv

Valdkonnad

Füüsikaportaalist

Füüsika (kreeka φυσική ehk physikê 'looduse teadus') on ühtlasi nii loodus- kui ka täppisteadus.

Loodusteaduse teeb füüsikas tema tegelemine mateeriavormide üldiste omaduste ja nende vastamõjude ehk jõudude tundmaõppimisega. Täppisteaduseks aga püüe taotleda füüsikaliste katsete kui ka teooriate (loodusseaduste formuleeringute) täpset määratlust, mida väljendatakse valemitena "matemaatilises keeles".

Füüsika on üks tehnika alusteadusi ja kasutab ise tehnika saavutusi. Füüsika harude seas on näiteks mehaanika, akustika, termodünaamika, elektrodünaamika, optika, aatomifüüsika, tuumafüüsika, elementaarosakeste füüsika ja üldrelatiivsusteooria.

Tsitaat

"Kõiki teaduseid võib jagada kas füüsikaks või markide kogumiseks."
Ernest Rutherford (1871–1937)

Kategooriapuu

Kuidas saad aidata?