Malle Salupere

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Malle Salupere (aastani 1962 Tungal, sündinud 17. veebruaril 1931 Tartus) on eesti ajaloolane, kultuuriloolane, arhivist ja vasakpoolne poliitik.[1]

Elulugu[muuda | muuda lähteteksti]

Malle Salupere on metsniku tütar. Õppis Tartu Õpetajate Instituudis. Oli 1949–1957 küüditatuna Siberis Krasnojarski krais. Töötas 1957–1958 Tartu Autoremonditehases abitöölise ja automaalrina. Lõpetas 1958 Tartus õhtukeskkooli, 1962 vene filoloogina (1962–1964 TÜ aspirantuuris, arvati poliitilistel põhjustel enne lõpetamist aspirantuurist välja), 1974 psühholoog-sotsioloogina. Töötas Tartu keskraamatukogus ja lühikest aega õpetajana, 1967–1974 TÜ rektoraadi teadussektoris, seejärel oli viis aastat Tartu Kliinilise Haigla ametiühingukomitee esimees, 1980–1983 Eesti NSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi töötaja. Koondati poliitilistel põhjustel, oli seejärel Ajaloo Instituudi teadur (0,5 kohaga). Ühtlasi luges venekeelset Eesti ajaloo kursust Tartus, Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Narvas. Aastast 1991 pensionil. 1990. aastate keskel esines Eesti Raadio saates "Silmaring" kolmeaastase vestluste sarjaga eestlaste mentaliteedist läbi aegade.[1]

Ta oli alates 1962. aastast abielus Maks Saluperega kuni viimase surmani 2018. aastal. Neil on kolm tütart[2], nende seas semiootik Silvi Salupere [1] ja ajaloolane Lea Leppik.

Teadustöö[muuda | muuda lähteteksti]

Uurimisvaldkonnad: Eesti ajalugu, Eesti ärkamisaeg, saksa-eesti-vene kultuurikontaktid. Üle 100 teadustrükise ja aimeartikli.[1]

Ühiskondlik ja poliitiline tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Ta on olnud Maarjamõisa haigla ametiühingukomitee esimees. Ta kuulub Eestimaa Ühendatud Vasakparteisse, oli selle eelkäija Eesti Vasakpartei aseesimees 2005. aastast ja 2007. aastast esimehe kohusetäitja.[3] Ta kandideeris 1995., 1999., 2003. ja 2007. aasta Riigikogu valimistel, kuid ei osutunud valituks. Samuti kandideeris ta 1996., 1999., 2002., 2005. ja 2009. aasta kohalike volikogude valimistel, kuid valituks ei osutunud. 2009. aastal kandideeris ta Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Euroopa Parlamendi valimistel. [4]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

Raamatud[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1... Tõed ja tõdemused. Sakste ja matside jalajäljed nelja sajandi arhiivitolmus. Tartu, 1998. 422 lk + ill. Artiklikogumik. Teine trükk 1999.

Olulisemad retsensioonid[muuda | muuda lähteteksti]

  • Sergei Issakov. Malle Salupere tõed ja tõdemused – Keel ja Kirjandus 1999, nr 9, lk 656–661.
  • Ea Jansen. Ajaloo rikkusest.- Looming 2000, nr 11, lk 1744–1748.
  • Rein Helme. Malle Salupere tõeotsingud. – Tuna 2001, nr 3, lk 129–131.
  • Janika Kronberg. – Eesti Päevaleht 1999, 18. III.
  • Aivar Kull. Malle Salupere raamatut kannab väitluskirg – Tartu Postimees 1999, 08. IV.
  • Felix J. Oinas. Malle Salupere tõed ja tõdemused. Vaba Eesti sõna 2000, 13. 01. Allpool * märgitud artiklid ilmusid selles kogumikus veidi ümbertöötatud ja vajadusel tõlgitud kujul.
  • 2. Diarium. Johann Voldemar Jannseni Pärnu päevik. Das Pernauer Tagebuch von Johann Woldemar Jannsen. Pärnu 2001. 196 lk. Tõlge, kommentaarid ja saatetekstid eesti ja saksa keeles Malle Salupere. Retsensioonid:Birgit Püve. Patune papa. – Eesti Ekspress, Areen 2001, 29.nov. Lk 9.
  • Kalev Kesküla. Eesti vaimutöölise prototüüp. – Samas, lk 9.
  • 3. Tuhandeaastane Tartu. Nooruse ja heade mõtete linn. Tartu Ülikooli Kirjastus 2004. 118 lk (Lühiülevaade linna ajaloost ja vaatamisväärsustest). Teine, täiendatud trükk: Vanemuise Seltsi Kirjastus 2011. 148 lk.
  • 4. Tыcячелетний Τартy. Гopoд мoлoдocти. Tartu Ülikooli Kirjastus 2005. 119 lk. Teine, täiendatud trükk: Vanemuise Seltsi Kirjastus 2011. 136 lk.
  • 5. Tausendjähriges Tartu (Dorpat). Eine tausendjährige junge Kulturstadt. Tartu Ülikooli Kirjastus 2005. 128 lk
  • 6. Millenary Tartu. The City of Youth and Good Ideas. TÜ Kirjastus, 2006. 136 lk. Teine, täiendatud trükk: Vanemuise Seltsi Kirjastus 2013. 148 lk.
  • 7. POSTIPAPA. Mitmes peeglis, mitmes rollis. Raamat J.W. Jannsenist (1819–1890). Kirj. Tänapäev, 2006. 368 lk. (Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna nominent). Retsensioonid: Tiina Kolk. Postipapa uues valguses – Äripäev 2006, 20.10. Nädala lõpulisa, lk 8. Ilmar Palli: Vapper Malle ja vaene Johann.- Maaleht 2006, 02.11. Mart Laar: Esimene vasikas – Eesti Ekspress 2006, 02.11. Areen Anu Pallas: Papa Jannsen – suurte algatuste mees, sihiseadja ja rajaraiuja Eesti ajakirjandusmaastikul. Postimees 2006, 01.12. Marju Unt: Mitmekülgne raamat Postipapast. – Eesti Päevaleht 2006, 08.12. Vaapo Vaher: Ihu tahaks valitseda. – Maaleht 2006, 21.12 Andres Langemets: Jannsenist kokkuvõtlikult. – Sirp 2006, 22.12.
  • 8. Kultuuriloolisi vaatlusi Tartu teljel. Kirj. Ilmamaa 2012. 391 lk. Sisaldab 21 uurimust, esseed ja retsensiooni, millest 7 avaldatakse esmakordselt: Mittesaksad, kadakasaksad ja baltisakslased. Lk 32–51. Koidula suur ülikoolieksam ja temaaegse naishariduse probleemid. Lk 165–178. Georg von Krusenstern ja tema tegevus Alfred Rosenbergi "Einsatzstabis" (1941–1942). Lk 179–209. Liivimaalased ja nende aeg. 213–240. Eestlaste varane kirjaoskus ei ole müüt. Lk 241–251. Kollektiivi rehabiliteerimine (rets. Jaan Leetsare teosele „Ühistegevus globaliseeruvas ühiskonnas“ (2004)). Lk 287–292. Kirjanduslukku jäädvustunud tartlanna Maria Moieri (1793–1823) jäädvustajad. Lk 267–275
  • Diplomitööd (praegu kehtiva süsteemi järgi magistritööd):
  • 1. Понятие свободы в лирике А.С. Пушкина 1830–х гг. Научн. руков. Ю.М. Лотман. Отд. русской филологии ТГУ. Тарту 1962. 102 с. Машинопись 2. Психологические аспекты литературной борьбы второй четверти Х1Х века. (феномен Булгарина). Дипломная работа. Научн. руков. проф. Л.Н. Столович. Заочное отделение психологии ТГУ. Тарту 1974. 112 с. Машинопись. I preemia üleliidulisel üliõpilaste teadustööde konkursil 1974.

Artikleid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Täiendust teadmistele F. W. Villmanni kohta. // Keel ja Kirjandus (1982) 2
 • Забытые друзья Жуковского. // Жуковский и русская культура. Л, 1987
 • Профессор А. С. Кайсаров в Дерпте (по материалам университетского архива). // Уч. зап. ТГУ 748 (1987)
 • Uusi materjale J. Ph. Ewersi tundmaõppimiseks (kaasautor L. Leppik). // TÜ Toimetised 851 (1989)
 • Nõiamoorid, pisuhännad ja maatargad (kaasautor J. Kahk). // Akadeemia (1991) 3
 • Uusi andmeid Koidula esivanemate kohta. // Keel ja Kirjandus (1993) 12
 • Raamatuist Poola-aegses Tartus. // Akadeemia (1994) 10
 • Meie esimene matsileht, esimene kutseõppeasutus ning nende asutaja pastor J. Ph. Roth. // Keel ja Kirjandus (1996) 8, 9
 • Die ersten Schiller-Denkmäler der Welt – in Estland. // Triangulum. Germ. Jb. für Estland, Lettland und Litauen. Tartu, 1995
 • Puškin meie ajas. // Keel ja Kirjandus (1999) 6
 • Ka arhivaalidel on oma ajalugu. Rootsiaegsed ülikooli dokumendid Eesti Ajalooarhiivis. // Tuna (2000) 3
 • J. V. Jannseni tähendus ja tegevus tema ajas. // Keel ja Kirjandus (2001) 11T
 • *Ääremärkusi Kristjan Jaak Petersoni loole. – Keel ja Kirjandus 1990, nr 6. Lk 348–352. *Hinrich Baeri matsikompleks ja Roseni deklaratsioon. – Horisont, 1990, nr 9, lk 26–29. * Mõnda mõistatusliku inimese elukäigust (T. von Bock e. "Keisri hull"). – Looming, 1990, nr 7, lk 983–993. * Oб одном раннем переводе "Бориса Годунова" на немецкий язык. – Пушкинские чтения. Таллинн, 1990. С. 144–155. * Эстонские страницы биографии В.К. Кюхельбекера (соавтор Р.Назарьян). – Русская литература 1990. № 1. С. 156–164.
 • *Raamatuist poolaaegses Tartus. – Akadeemia, 1994, nr 10, lk 2120–2135. *Sangaste ja Bergid 1905. aasta keerises. – 150 aastat krahv Friedrich Bergi sünnist. Tartu, 1995.
 • Märkmeid Koidulauliku albumi ilmumise puhul. – Keel ja Kirjandus 1995, nr 9.
 • Kahe baltisakslasest kõrge riigimehe hoiakud Samarini-Schirreni poleemikas. – Kleio, 1995, nr 2, lk 17–21 * Zwei hochgestellte Estländer in ihrer Haltung zu Samarin und Schirren. – Nordost-Archiv. Neue Folge. Bd. IV. Lüneburg, 1995. H. 2. S. 653–657. (Alexis von Krusensterni ja Ferdinand von Wrangelli kirjavahetusest). * К биографии "императорского безумца". Т.Э. фон Бок (1787–1836) в романе Я. Кросса и новонайденных архивных материалах. – Балтийский архив 1. Таллинн,1995. С. 57–79. Ilmunud ka: – Проблемы метода и жанра. Вып . 19. Томск , 1997. *Ein nicht anerkannter Aufklärer, Schwärmer und Praktiker. Georg von Bock und sein neugefundener Zarenbrief aus dem Jahre 1802'. – Johann Gottfried Herder und die deutschsprachige Literatur seiner Zeit in der Baltischen Region. Riga, 1997. * Ein "Ostländer von Geburt" in der Baltischen Meinungsfehde 1869–1870. – FvW in itinere. Beiträge aus Anlass des 200. Geburtstags des Admirals Ferdinand Baron von Wrangell 1796–1870. Tartu, 1997. Густав Эверс и Николай Карамзин (соавтор Л. Леппик). – Новое литературное обозрение № 27. Москва, 1997. С. 82–105. Kuulsa poliitiku salapärane saatus (80 aastat Jüri Vilmsi hukkumisest). – Maaleht 1998, nr 15. Mahtra sõja kaja Tbilisis. – Tõed ja tõdemused. Tartu 1998 lk 106–111. 20. sajandi suurim tartlane – Juri Lotman. – Tõed ja tõdemused. Tartu 1998. lk 375–386 ** Puškin meie ajas. – Keel ja Kirjandus , 1999, nr 6, lk 315–327. Inimene jääb inimeseks ehk kõik müüdiks. (80 aastat Irboska veretööst ja Tartu tagavarapataljonlaste hukkamisest) – Vikerkaar 1999, nr 10. Lk 55–64. J.V. Jannsen pietismi ja sotsialismi vahel V. – Keel ja Kirjandus 1999, nr 12. Lk 851–864. ** Die Dorpater Studenten und das Theaterleben in Tartu zur Zeit des Theaterverbots. – Triangulum. Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. Sonderheft: Goethe. Tartu, 1999. S. 187–196. Прижизненное восприятие Пушкина в Дерпте. – А.С. Пушкин и Эстония. Сборник работ к 200-летию поэта. Таллинн, 1999. * Ф.В. Булгарин как историк. – Новое литературное обозрение № 40. Москва, 1999. Keskendume sisule, mitte märksõnadele. [veel Irboska veretööst, vastuseks Vello Helgile] – Vikerkaar 2000, nr 5/6. ** Tartu teatrikeeld ja keeluaegne teatrielu. – Goethe Tartus. Konverentsi "Goethe Tartus" (1999) ettekanded. Tartu, 2000. "А та, с которой образован..." – Пушкинские чтения в Тарту 2. Материалы международной научной конференции 18–20 сентября 1998 г. Тарту, 2000. ** Ф.В. Булгарин в Лифляндии и Эстляндии. – Русские в Эстонии на пороге ХХ1 века: прошлое, настоящее, будущее. Таллинн , 2000.. ** Unustamatu imenooruki radadelt [Kristjan Jaak Petersonist]. – Looming 2001, nr 3 Retsensioon Erhardt Hexelschneideri monograafiale "Kulturelle Begegnungen zwischen Sachsen und Russland 1790–1849". Köln, Weimar, Wien 2000. 620 lk. – Новое литературное обозрение № 55 (2002 № 3) Москва. ** В.М. Перевощиков – профессор русского языка и словесности Дерптского университета. – 200 лет русско-славянской филологии в Тарту. Slavica Tartuensia V. Tartu 2003. Lk 311–324. ** Demokraatia spiraalid (Rets. Peeter Tarveli raamatule “Demokraatia tulevik”. Eesti mõttelugu nr 43. Tartu, Ilmamaa 2002). // Tuna 2004, nr 2, Завораживающая установка и портрет личности (К характеристике Булгарина). – Лотмановский сборник 3. М.: ОГИ 2004. С. 109–120. ** Жуковский и Зейдлиц – к истории взаимоотношений. – Пушкинские чтения в Тарту. 3. Тарту 2004. С . 181–197. ** Iseseisvuseelse Eesti kultuuriloo esimene täisversioon. (Rets. Ilmar Talve raamatule “Eesti kultuurilugu”). – Keel ja Kirjandus 2005, nr 2. Jüri Vilmsi tapsid Soome valged. – Eesti Ekspress 2005, nr 15, 14. apr. Millal Tartu maha põletati? (Kommentaariks esmamainimise aastapäevale 1030) – Tartu Postimees 2005, 15. juuni. ** Vene leetopissid ja Tartu. - Narva muuseumi Toimetised 5. Narva 2005. lk 37–44. ** F. G. v. Bunge ja Tartu kultuuriajakirjad. – Tundmatu Friedrich Georg von Bunge. Materjale ÕESi konverentsilt “200 aastat Friedrich Georg von Bunge. (1802–1897) sünnist” TÜ ajaloo muuseumis 27. aprillil 2002. Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised XXXV Tartu 2006. ** Eestimaalasena Eestis. (Rets. Leonid Stolovitši raamatule Kohtumised elu radadel. Tallinn, 2006). – Keel ja Kirjandus 2006, nr 12. Lk 1001–1005. ** Pedagoog Martin Asmuss (+ Zusammenfassung). – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2006. lk 108–119. Из комментариев к лирике Пушкина Михайловского периода («Аквилон» и «Песни о Стеньке Разине»). – Пушкинские чтения в Тарту, 4. Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария. Материалы международной конференции. Тарту 2007, Tõlge ja saatesõna Juri Lotmani meenutustele: Mitte-memuaarid. – Akadeemia. 2007, nr 3; nr 4. ** Tänuväärt suurteos. (Retsensioon Cornelius Hasselblatti raamatule Geschichte der estnischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin – New York, 2006. 870 S.). – Akadeemia 2008, nr 1. Der junge Jannsen (1819–1890) zwischen Pietismus und Sozialismus. – Baltische Seminare. Band 15. Das nationale Erwachen im Baltikum. Herausgegeben von Yvonne Luven. Lüneburg 2009. ** Puhastverd slaavlane ja tartlaneFaddei Bulgarin. Resümeed inglise ja vene keeles. – Tartu Linnamuuseum 2009. Aastaraamat. ** Tark raamat tarkade organisatsioonist. Retsensioon raamatule: Ken Kalling, Erki Tammiksaar: Eesti Teaduste Akadeemia ajalugu. Arenguid ja järeldusi. Eesti Teaduste Akadeemia 2008.. – Akadeemia 2010, nr 4, Новая ссылка Пушкина. Почему в Тарту до сих пор не установили памятник великому русскому поэту? – Комсомольская Правда / Эстония. 9–15 июля 2010, Шиллер в русской журналистике 1820–х годов. – Con amore. Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. О.Г.И. Москва 2010. «Памятник» Пушкина и его путь к эстонскому читателю. – Пушкин и время: Сб. статей. Ред. О. Б. Лебедева. Томск. Изд-во Томского ун-та, 2010. С. 314–325. Rektoraadis sula- ja stagnaajal. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XXXVIII. Nõukogude teadus- sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik? – TÜ ajaloo muuseum, 2010. lk 163–181. Bulgarin ja muud vene teemad ajakirjas Inland. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2011. Tartu, 2012. lk 193–212. Uue põlvkonna arusaam Eesti keskajast ehk kuhu jäi elevant? Retsensioon koguteosele Eesti ajalugu II: Eesti keskaeg. Koostanud ja toimetanud Anti Selart. Tartu: Tartu Ülikool 2012. 456 lk. Akadeemia 2013, nr 4, Jannseni „Eesti Põllumees“ (1868–1880). – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLI. Teadusinnovatsiooni tee praktikasse. TÜ ajaloo muuseum, 2013.

Publitsistikat[muuda | muuda lähteteksti]

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Issakov, S. Malle Salupere tööd ja tõdemused. // Keel ja Kirjandus (1999) 11, 658–661.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Livre.png Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.