Vikipeedia:ETBL

Allikas: Vikipeedia

Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus ja Wikimedia Eesti on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt avaldatakse "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" seniavaldatud ja avaldamata sisu eestikeelses Vikipeedias, integreerituna olemasolevatesse ja tulevastesse artiklitesse.

"Eesti teaduse biograafiline leksikon" on teatmeteos, millesse kavandati neli köidet, mis sisaldavad Eesti teadlaste biograafiaid tähestikulises järjestuses. Kaks neist avaldas TTEÜ koostöös Entsüklopeediakirjastusega paberraamatutena, kaks avaldati 2013. aastal elektrooniliselt Balti Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Assotsiatsiooni (Baltic Association of the History and Philosophy of Science) kodulehel (1).

TTEÜ on nõustunud leksikoni sisu avaldamisega Vikipeedia tavapärase litsentsi CC BY-SA 3.0 all, mis annab meile võimaluse leksikoni tekst vikindada ja avaldada Vikipeedias artiklitena. Juhul, kui leksikoni käsitletud teadlase kohta on juba artikkel, saab teksti liita olemasoleva sisuga; kui artiklit ei ole, saab avaldada Vikipeedias artiklina leksikoniartikli ning seda hiljem teiste allikate põhjal täiendada.

Kuni kestab töö leksikoni materjalide vikindamisega, on artiklid projektiga tegelevate kasutajate nimeruumides; kui töö valmis jõuab, saab need kustutada. Kuna artikleid on vaja kategoriseerida, tekitab see ajutiselt kategooriates mõningast segadust. See on ajutine ja lõpeb projekti valmides. Õnneks on sellest ka kasu, kuna valdkonna süsteemse läbitöötamise käigus korrastub tarvitatav kategooriasüsteem.

Et ETBL-ist toodud materjal oleks kergesti leitav ja vajadusel ka automaattöötlusse hõlmatav (näiteks korduvate vigade parandamiseks ja lühendite asendamiseks), lisatakse olulisel määral ETBL-i teksti sisaldavatesse artiklitesse vastav mall ({{ETBL}}). Ühtlasi selgitab mall, miks on Vikipeedia kaastöölistel õigus leksikoni teksti sõnasõnaliselt kasutada.