Vikipeedia:Projektijuhtimise alused/Teemad

Allikas: Vikipeedia
  • Esimese asjana pane ennast tabelisse kirja (broneeri teema).
  • Võid artikli ette valmistada oma arvuti tekstidokumendis, Vikipeedias kasutaja liivakastis või mustandi nimeruumis (Mustand:Artikli_pealkiri).
  • Hiljemalt 27.11.2017 laadi tekst Vikipeediasse.

Punaselt on teemad, mille kohta pole veel Vikipeedia artiklit loodud. Siniselt on teemad, mille kohta on artikkel olemas. Kirjuta vähemalt 8000-tähemärgine artikkel (s.o maht koos tühikutega, ilma sisukorra ja viideteta) või täienda olemasolevat artiklit vähemalt 8000 tähemärgiga. Iga õpilane valib oma teema, nii et mitu õpilast samal teemal kirjutada ei saa – soovitud teemal saab kirjutada see, kes esimesena end tabelisse kirja paneb. Selleks vajuta üleval paremal "Muuda lähteteksti" ja otsi meeldiva teema järelt "Siia kirjuta enda andmed". Siin lehel on näha iga artikli kaastööd. See on nagu artiklite üleval paremal "Näita ajalugu", kust on näha iga kasutaja panus artiklisse – kes, millal ja kuidas on artiklit muutnud.

Nr Artikkel Kasutajanimi, ees- ja perekonnanimi
1 Agiilne projektijuhtimine kaastööd, arutelu (Agile project management) Tarmo Luup
2 Ajakava kaastööd, arutelu (Schedule) Laura Iris Areda
3 Alaline juht(kond) kaastööd, arutelu (Line management) "Siia kirjuta enda andmed"
4 Alaline organisatsioon kaastööd, arutelu (Permanent organisation) "Siia kirjuta enda andmed"
5 Allprojekt kaastööd, arutelu (Sub-project) "Siia kirjuta enda andmed"
6 Avaliku ja erasektori koostöö kaastööd, arutelu (Public and private partnership) "Siia kirjuta enda andmed"
7 Dokumenteerimise süsteem kaastööd, arutelu (Documentation system) "Siia kirjuta enda andmed"
8 Edu kaastööd, arutelu (Success) "Siia kirjuta enda andmed"
9 Eelarve kaastööd, arutelu (Budget) "Siia kirjuta enda andmed"
10 Eesmärk kaastööd, arutelu (Goal, objective) "Siia kirjuta enda andmed"
11 Esiletõstmine kaastööd, arutelu (kiirendamine) (Fast tracking) "Siia kirjuta enda andmed"
12 Ettenägematus kaastööd, arutelu (reageerimiskava) (Contingency) "Siia kirjuta enda andmed"
13 Funktsionaalsus kaastööd, arutelu (Functionality) "Siia kirjuta enda andmed"
14 Gantti diagramm kaastööd, arutelu (Gantt chart) Merily Randmaa
15 Huvirühm kaastööd, arutelu (Stakeholder) "Siia kirjuta enda andmed"
16 Hälve kaastööd, arutelu (Variance) "Siia kirjuta enda andmed"
17 Infosüsteem kaastööd, arutelu (Information system) "Siia kirjuta enda andmed"
18 Juhtkomitee kaastööd, arutelu (projekti, programmi) (Steering committee) "Siia kirjuta enda andmed"
19 Monitooring kaastööd, arutelu (Monitoring) "Siia kirjuta enda andmed"
20 Hajutatud risk kaastööd, arutelu (jääkrisk) (Residual risk) "Siia kirjuta enda andmed"
21 Kasulikkuse analüüs kaastööd, arutelu (Benefit analysis) "Siia kirjuta enda andmed"
22 Konfiguratsioonihaldus kaastööd, arutelu (Configuration management) "Siia kirjuta enda andmed"
23 Kontekst kaastööd, arutelu (Context) "Siia kirjuta enda andmed"
24 Korrigeeriv tegevus kaastööd, arutelu (Corrective action) "Siia kirjuta enda andmed"
25 Koskmudel kaastööd, arutelu (Waterfall model) "Siia kirjuta enda andmed"
26 Kriitiline tee kaastööd, arutelu (Critical path) "Siia kirjuta enda andmed"
27 Kulude plaanimine kaastööd, arutelu (Kost planning) Anneli Rammul
28 Kvaliteedijuhtimise plaanimine kaastööd, arutelu (Quality (management) planning) "Siia kirjuta enda andmed"
29 Kvaliteedikontroll kaastööd, arutelu (Quality control) Margaret Lankots
30 Kvaliteedi tagamine kaastööd, arutelu (Quality assurance) "Siia kirjuta enda andmed"
31 Kvaliteedijuhtimine kaastööd, arutelu (Quality management) Hannele Tilk
32 Kõikumine kaastööd, arutelu (kõikumisvaru) (Float) "Siia kirjuta enda andmed"
33 Käivitusseminar kaastööd, arutelu (Start-up (workshop)) "Siia kirjuta enda andmed"
34 Küpsusmudel kaastööd, arutelu ('Maturity (model)) "Siia kirjuta enda andmed"
35 Lahendus kaastööd, arutelu (Solution) "Siia kirjuta enda andmed"
36 Lõpetamine kaastööd, arutelu (Close-out) "Siia kirjuta enda andmed"
37 Skoop kaastööd, arutelu (maht, ulatus) (Scope) "Gözell Haug"
38 Mahu määratlemine kaastööd, arutelu (ulatuse määratlemine) (Scope definition) "Siia kirjuta enda andmed"
39 Manööverdamisruum kaastööd, arutelu (varu(aeg)) (Slack) "Siia kirjuta enda andmed"
40 Monte Carlo analüüs kaastööd, arutelu (Monte Carlo analysis) "Siia kirjuta enda andmed"
41 Muudatus kaastööd, arutelu (Change) "Siia kirjuta enda andmed"
42 Muudatusettepanek kaastööd, arutelu (Change request) "Siia kirjuta enda andmed"
43 Muudatuste kontrollorgan kaastööd, arutelu (Change control authority) "Siia kirjuta enda andmed"
44 Mõju kaastööd, arutelu (Influence) "Siia kirjuta enda andmed"
45 Määramatus kaastööd, arutelu (Uncertainty) "Siia kirjuta enda andmed"
46 Nõue kaastööd, arutelu (vajadus) (Requirement) "Siia kirjuta enda andmed"
47 Kogu omamiskulu kaastööd, arutelu (Total Cost of Ownership TCO) "Siia kirjuta enda andmed"
48 Otsustuspuu kaastööd, arutelu (Decision tree) Pille-Riin Meerits
49 PERTi diagramm kaastööd, arutelu (PERT (Chart)) Inga Kurgjärv
50 Probleem kaastööd, arutelu (Problem) "Siia kirjuta enda andmed"
51 Programm kaastööd, arutelu (Programme) "Siia kirjuta enda andmed"
52 Programmibüroo kaastööd, arutelu (Programme office) "Siia kirjuta enda andmed"
53 Programmijuht kaastööd, arutelu (Programme manager) "Siia kirjuta enda andmed"
54 Programmijuhtimine kaastööd, arutelu (Programme management) "Siia kirjuta enda andmed"
55 Programmipõhine juhtimine kaastööd, arutelu (Managing by programmes) "Siia kirjuta enda andmed"
56 Projekt kaastööd, arutelu (Project) "Siia kirjuta enda andmed"
57 Projekti aruandluse süsteem kaastööd, arutelu (Project reporting system) "Siia kirjuta enda andmed"
58 Projekti ebaõnnestumine kaastööd, arutelu (Project failure) "Siia kirjuta enda andmed"
59 Projektikulg kaastööd, arutelu (projekti edenemine) (Project progress) "Siia kirjuta enda andmed"
60 Projekti edu kriteeriumid kaastööd, arutelu (Project success criteria) "Siia kirjuta enda andmed"
61 Projektifaas kaastööd, arutelu (Project phase) "Siia kirjuta enda andmed"
62 Projekti kvaliteedijuhtimine kaastööd, arutelu (Project quality management) Helen Ahas
63 Projekti määratlemine kaastööd, arutelu (Project definition) "Siia kirjuta enda andmed"
64 Projekti omanik kaastööd, arutelu (Project Owner) "Siia kirjuta enda andmed"
65 Projekti protsesside kvaliteet kaastööd, arutelu (Quality of the project processes) "Siia kirjuta enda andmed"
66 Projekti sooritus kaastööd, arutelu (projekti suutlikkus) (Project performance) "Siia kirjuta enda andmed"
67 Projekti suunis kaastööd, arutelu (projekti harta, direktiiv) (Project charter) "Siia kirjuta enda andmed"
68 Projekti tulemite kvaliteet kaastööd, arutelu ('Quality of the project deliverables) "Siia kirjuta enda andmed"
69 Projektibüroo kaastööd, arutelu (Project office) "Siia kirjuta enda andmed"
70 Projektide, programmide ja portfellide rakendamine kaastööd, arutelu (Project, programme & portfolio implementation) "Siia kirjuta enda andmed"
71 Projektijuht kaastööd, arutelu (Project Manager) "Siia Kirjuta enda andmed"
72 Projektijuhtimine kaastööd, arutelu (Project management) "Meelis Koroljov"
73 Projektijuhtimise elutsükkel kaastööd, arutelu (Project Management Life Cycle) "Siia kirjuta enda andmed"
74 Projektijuhtimise audit kaastööd, arutelu (Project management audit) Paula Lepind
75 Projektijuhtimise edu kaastööd, arutelu (Project management success) "Siia kirjuta enda andmed"
76 Projektijuhtimise juhised kaastööd, arutelu (Project management guidelines) "Siia kirjuta enda andmed"
77 Projektijuhtimise küpsusmudel kaastööd, arutelu (Project management maturity (model)) "Siia kirjuta enda andmed"
78 Projektijuhtimise plaan kaastööd, arutelu (Project management plan) "Siia kirjuta enda andmed"
79 Projektijuhtimise tugibüroo kaastööd, arutelu (Project management (support) office (PMO)) "Siia kirjuta enda andmed"
80 Projektikava kaastööd, arutelu (projektiplaan) (Project plan) Marlen Ruul
81 Projektiportfell kaastööd, arutelu (Project Portfolio) "Siia kirjuta enda andmed"
82 Projektiportfelli juhtimine kaastööd, arutelu (Project Portfolio Management (PPM)) "Siia kirjuta enda andmed"
83 Projektipõhine juhtimine kaastööd, arutelu (Managing by projects) Inga Bortnik
84 Projektipõhine organisatsioon kaastööd, arutelu (Project-based organisation) Saale Kaubi
85 Projektistumine kaastööd, arutelu (Projectification) "Siia kirjuta enda andmed"
86 Projektitoega organisatsioon kaastööd, arutelu (Project-supported organisation) "Siia kirjuta enda andmed"
87 Projektitsükkel kaastööd, arutelu (Project cycle / lifecycle) Marit Mõik
88 Projektivõrgustik kaastööd, arutelu (Project Network) "Siia kirjuta enda andmed"
89 Protsess kaastööd, arutelu (Process) "Siia kirjuta enda andmed"
90 Ressursid kaastööd, arutelu (Resources) Merilin Must
91 Risk kaastööd, arutelu (Risk) "Siia kirjuta enda andmed"
92 Riskihindamine kaastööd, arutelu (Risk assessment) Sandra Kütimets
93 Riski hierarhiline struktuur kaastööd, arutelu (Risk Breakdown Structure (RBS)) "Siia kirjuta enda andmed"
94 Riskijuhtimine kaastööd, arutelu (Risk management) "Mari-Liis Toots"
95 Riskiregister kaastööd, arutelu (riskilogi) (Risk Register) "Siia kirjuta enda andmed"
96 Roll kaastööd, arutelu (projektis või programmis) (Role) "Siia kirjuta enda andmed"
97 Saavutatud väärtus kaastööd, arutelu (Earned value) "Siia kirjuta enda andmed"
98 Saavutatud väärtuse analüüs kaastööd, arutelu (Earned value analysis) "Siia kirjuta enda andmed"
99 SMART kaastööd, arutelu (spetsiifiline, mõõdetav, ajastatud, realistlik, täpne) (SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timebound)) Kristine Kivi
100 Sponsor kaastööd, arutelu (Sponsor) Katriin Allik
101 Strateegia projektide ja programmide kaudu) kaastööd, arutelu (Strategy through projects and programmes) "Siia kirjuta enda andmed"
102 Suhtlusmeetod kaastööd, arutelu (kommunikatsioonimeetod) (Communication method) "Siia kirjuta enda andmed"
103 TNVO-analüüs kaastööd, arutelu (SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats)) "Siia kirjuta enda andmed"
104 Tarnija kaastööd, arutelu (teenuse osutaja) (Provider) Laureen Leiten
105 Tasakaalus tulemuskaart kaastööd, arutelu (Balanced score card) "Siia kirjuta enda andmed"
106 Teostatavusuuring kaastööd, arutelu (Feasibility study) "Siia kirjuta enda andmed"
107 Tavategevus kaastööd, arutelu (Operational activity) "Siia kirjuta enda andmed"
108 Tegevus kaastööd, arutelu (toiming) (Activities) "Siia kirjuta enda andmed"
109 Teha-osta analüüs kaastööd, arutelu (Make/buy analysis) "Siia kirjuta enda andmed"
110 Protseduur kaastööd, arutelu (toiming) (Procedure) "Siia kirjuta enda andmed"
111 Toode kaastööd, arutelu (Product) "Siia kirjuta enda andmed"
112 Tarnitav kaup kaastööd, arutelu (tulemid) (Deliverables) "Siia kirjuta enda andmed"
113 Tõenäosuse ja mõjukuse maatriks kaastööd, arutelu (Probability and Impact Matrix) "Siia kirjuta enda andmed"
114 Tähis kaastööd, arutelu (verstapost) (Milestone) "Siia kirjuta enda andmed"
115 Tööde, ülesannete hierarhiline struktuur kaastööd, arutelu (WBS (work breakdown structure)) Kätrin Pärna
116 Tööpakett kaastööd, arutelu (Work package) "Siia kirjuta enda andmed"
117 Vastutusmaatriks kaastööd, arutelu (RACI Chart / Responsibility matrix) Getter Kiisk
118 Vastuvõtukriteerium kaastööd, arutelu (vastuvõtuprotseduur)(Acceptance procedure) "Siia kirjuta enda andmed"
119 Võim kaastööd, arutelu (võim/autoriteet/õigused – vali üks) (Authority) Merit Parmasto
120 Võimalus kaastööd, arutelu (Opportunity) "Siia kirjuta enda andmed"
121 Õppetund kaastööd, arutelu (Lessons learned) "Siia kirjuta enda andmed"
122 Ärijuhtum kaastööd, arutelu (äriseik, -kaasus) (Business case) Mailis Juhanson
123 Äriprotsess kaastööd, arutelu (Business process) Triinu Epler