Koskmudel

Allikas: Vikipeedia
Koskmudel

Koskmudel (ka kaskaadmudel, inglise keeles waterfall model) on tarkvaraarenduse metoodika, milles arendamise etappe kujutatakse nii, et iga etapp on eelmisest allpool ning töö käigus liigutakse kose kombel järjest allapoole. Koskmudelis on järgmised etapid: nõuete analüüs, disain, programmeerimine, testimine ja hooldamine.

Koskmudel on sobivam kasutamiseks väiksemates projektides, kuna arendamise käigus on raske tagasi pöörduda eelmiste etappide juurde. Näiteks kui klient muudab programmeerimise jooksul tarkvara nõudeid, siis koskmudel ei näe ette võimalust nõudeid muuta. Seevastu spiraalmudelis (iteratiivse arenduse korral) on see võimalus olemas.