Kontekst

Allikas: Vikipeedia

Kontekst ehk kaastekst on sõna vm keelelist üksust ümbritsev (lingvistiline) ümbrus, mis võimaldab seda sõna vm keelelist üksust tekstis mõista.

Eristatakse verbaalset konteksti (inglise verbal context) ja sotsiaalset konteksti (inglise social context).

Tarbetekstides võib mingi sõna tähendus selguda kontekstist, terminite puhul eeldatakse, et need on kontekstist sõltumatud.