Kvaliteedijuhtimine

Allikas: Vikipeedia

Kvaliteedijuhtimine (ingl.k. quality management) on protsess organisatsioonis, millega soovitakse saavutada kliendi või üldisemalt huvipoole (ingl.k. interested party) rahulolu organisatsiooni poolt pakutava väärtusega. Kvaliteet kehtib toodete, teenuste, inimeste, protsesside ja keskkonna kohta[1].

Leidub erialainimesi, kelle arvates oleks kvaliteedijuhtimise asemele täpsem kasutada terminit kvaliteedihaldamine. Vaidlus kumba terminit - kvaliteedihaldamine või kvaliteedijuhtimine eelistada - pole erialainimesi ühesele seisukohale viinud. Seetõttu on praktikas kasutusel mõlemad terminid.

Kvaliteeditagamine (ingl.k. quality assurance) on protsess, mille tulemusel tagatakse pakutava väärtuse/hüve vastavus nõuetele.

Millegi kvaliteet kvaliteedijuhtimise tähenduses - millegi oluliste karakteristikute vastavus ootustele, nõuetele, kokkulepetele. Kvaliteeti võib määratleda erineva konkreetsusega ja erinevaks otstarbeks erinevalt. Ühest kvaliteedimääratlust ei eksisteeri.

Üldkeeles on kvaliteet kujunenud hea/parema sünonüümiks.

Kaasaegse kvaliteedijuhtimise/kvaliteedihaldamise alguseks loetakse 1924 aastat, kui kasutusele võeti statistiline protsessiohje (SPC - Statistical Process Control).

Siia tuleb pikem lisa kvaliteedijuhtimise teemal hiljemalt 27.11.2017

  1. David L. Goetsch, Stanley B. Davis. (2014). Quality Management for Organizational Excellence.. Pearson. Lk 6.