Noored Kotkad

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Disambig gray.svg  See artikkel räägib organisatsioonist; filmi kohta vaata artiklit Noored kotkad.

Noored Kotkad
Noorte Kotkaste logo2.png
Noorte Kotkaste logo
Lühend NK
Deviis Isamaa auks alati valmis!
Asutatud 27. mai 1930
Tüüp Vabatahtlik noorteorganisatsioon
Õiguslik staatus Avalik organisatsioon
Eesmärk Kodanikukasvatus ja huvitegevus
Peakorter Toompea 8, 10142 Tallinn
Asukoht Eesti
Liikmed ~ 3900
Juhtkond Silver Tamm, peavanem
Emaorganisatsioon Kaitseliit

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon.

Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, olulisel kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka noorte juhtimis- ning organiseerimisoskuste täiendamise eest.

Eesmärk[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu. [1]

Noorkotkaste kombed:

 • noorkotkas armastab oma kodu ja on ustav isamaale;
 • noorkotkas on abivalmis;
 • noorkotkast võib usaldada;
 • noorkotkas on iga noorkotka sõber ja nõrgema kaitsja;
 • noorkotkas on korralik, viisakas ja õilis;
 • noorkotkas on looduse sõber ning kaitsja;
 • noorkotkas kuulab oma vanemate ja juhtide sõna;
 • noorkotkas on tasakaalukas ja leiab igale olukorrale sobiva lahenduse;
 • noorkotkas on julge oma mõttes, sõnas ja teos;
 • noorkotkas on töökas, kokkuhoidlik ja visa ega tee midagi poolikult. [2]

Noorkotka tõotus:

"Kinnitades ausõnaga, annan pühaliku tõotuse teha kõike, mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees, igal ajal aidata oma ligimest, ustavaks jääda noorkotkaste seadustele ja nende järgi tegutseda. Olen alati valmis!”.

Koosseis[muuda | muuda lähteteksti]

Juhtimine ja liikmeskond[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste peavanem on Silver Tamm ja tegevust juhib Noorte Kotkaste pealike keskkogu koos keskjuhatusega.

Organisatsiooni noorliikmeteks võivad olla kõik 7–18-aastased Eesti Vabariigi meessoost kodanikud, kes armastavad oma isamaad ning tunnustavad ja järgivad noorkotkaste seadusi ja kombeid. Noored Kotkad on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

Lisaks noorliikmetele kuuluvad organisatsiooni ka tegev-, toetaja- ja auliikmed. Tegevliikmed on vabatahtlikud noortejuhid, kes osalevad noorliikmete õppetegevuse korraldamises. Toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes aitab oma tegevusega kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. [3]

Noorte Kotkaste organisatsiooni kuulub vastavalt 2018. aasta juuli statistikale ligikaudu 3900 liiget.

Noorte Kotkaste peavanemad:

Patroonid (Eesti Vabariigi presidendid):

Noorte Kotkaste patroonidele on antud Noorte Kotkaste kõrgeim tunnustus – Põhjakotka märk.

Struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

 • Noorte Kotkaste malev tegutseb Kaitseliidu maleva (Viru, Tallinna jne) juures. Kokku on sarnaselt Kaitseliiduga 15 malevat, mis jagunevad omakorda rühmadeks. Igal maleval on oma pealik ja juhatus.
 • Rühm on põhiline allüksus. Rühm võib olla territoriaalne, kuuluda kooli juurde või olla eriotstarbeline (tehnikarühm, mererühm vms). Rühmapealik on täiskasvanud vabatahtlik noortejuht ja tema abi vanem või kogenum noorkotkas. Rühmapealiku põhiülesanneteks on rühma tegevuse planeerimine, kokkusaamiste (koonduste) läbiviimine, rühma liikmete osaluse arvestuse pidamine ja malevast tuleva info vahendamine noorkotkastele koos tagasiside andmisega. Rühmad jagunevad salkadeks.
 • Salk on väikseim noorkotkaste allüksus, kuhu kuulub tavaliselt vähemalt 4 poissi. Salk võib koosneda ühe kooli, piirkonna või vanusegrupi poistest. Salka juhib tublimast noorkotkast salgapealik, kellel võib olla ka määratud abi.

Tegevus ja väljaõpe[muuda | muuda lähteteksti]

Mini-Erna 2018. Autor: Merilin Sepp

Organisatsiooni liikmetele pakutakse aastaringselt aktiivset ja seiklusrikast tegevust läbi mängulise õppimise. Noortel ja ka noortejuhtidel on võimalik osaleda ja end proovile panna nii laagrites, matkadel kui ka võistlustel. Kuna liikmeid üle Eesti on palju, siis on kindel, et iga noor leiab endale uusi sõpru ja tuttavaid. Vabariiklikest üritustest on tuntuim Mini-Erna võistlus, kuhu pääseb igast malevast tublimatest poistest koosnev 4-liikmeline võistkond. Võistlusest võtavad osa ka Läti, Leedu ja Rootsi külalisvõistkonnad. Noorte Kotkaste organisatsioon teeb tihedat koostööd Kodutütardega. Suurim ühine üritus on suvine vabariiklik suurlaager, kuhu tuleb kokku umbes 450 laagrilist.

Noortel on võimalik reisida nii Eestis kui ka välismaal. Tihedat koostööd tehakse Läti, Leedu ja Rootsi analoogsete noorteorganisatsioonidega.

Noorkotkaste väljaõpe on jaotatud järgu- ja erikatseteks, mille sisu ja raskusaste muutub vastavalt vanusele. Erikatsed annavad võimaluse ennast süvitsi mõnes valdkonnas arendada. Kokku on erikatseid 62. See annab igale poisile võimaluse neid huvitavas valdkonnas silma paista ja omale märk välja teenida. Populaarsemad katsed on matkaja, esmaabi andja, laulja ja laskur.

Noorte väljaõpet korraldavad vabatahtlikud juhid, kes läbivad tööks vajaliku koolitusprogrammi. Noortejuhi tööks sissejuhatav kursus kestab kaks nädalavahetust, mille lisandub praktika sooritamine välilaagris.

Noortejuhi ülesanne on luua noortele tingimused, mis toetavad noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Selleks korraldab noortejuht koondusi, laagreid ja matkasid oma rühma liikmetele.

Vormiriietus[muuda | muuda lähteteksti]

Noorkotkad suurlaagris Spekter 2018. Autor: Eliise Riimand

Noorte Kotkaste vormiriietuses eristatakse pidulikku ja väliivormi. Piduliku vormiriietuse juurde kuulub kaitseväe tavavormi lõikega sinakashall vormipluus, millel kantakse embleemi, järgutäppe, erialamärke ja ametikohatunnust. Liikmed kannavad üldjuhul sinist kaelarätti, kuid rühmal võib olla ka oma värvides kaelarätt. Pluusi juures kantakse musta värvi viigipükse. Noorkotkad kannavad väliüritustel tumesinisest riidest vormimütsi. Lisaks on kasutusel sinine vihmakeep.[4]

Noorte Kotkaste välivormi kantakse üldjuhul väliüritustel. Välivorm on tumerohelisest riidest, kuhu kuuluvad välivormijakk ja -jope, tuulejope ja püksid. Vormiga kantakse musti saapaid. [5]

Sümboolika[muuda | muuda lähteteksti]

Kotkamärk[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste organisatsiooni tunnuseks on kotkamärk. Kotkamärgil on kujutatud põhjakotkas, kelle turjal jõudis Kalev Eesti randa. Kotkas on tugevuse ja jõu sümbol, ta lendab kõrguses, mis peab tuletama Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmetele meelde õilsaid aateid. Kotka silm on tähelepanelik – samasugune peab olema ka Noorte Kotkaste hulka kuuluv noor. Märgil on liiliaõis, mis tähistab puhtust ja korralikkust. Selle kolm haru märgivad noorkotka tõotuse kolme punkti: isamaa-armastust, ligimese aitamist, noorhauka ja noorkotka seaduste ja kommete täitmist. Kolme haru ümbritsev side osutab organisatsiooni noorte sõprusele ja ühtehoidmistahtele. Liilia keskel asetsev Eesti Vabariigi vapp tunnistab, et Noored Kotkad on Eesti Vabariigis tegutsev organisatsioon. Liiliaõis kujutab keskaegse noole otsa, mille keskel on kompassinõel; need kaks kokku sümboliseerivad sirget rada ja ausat sihti, mida mööda peab käima noorkotkalikul rajal kõndija. Märgi all on lint, mille kiri tuletab märgi kandjale meelde tema kohustust olla alati valmis. Lindi ülespoole pööratud otsad tuletavad märgi kandjale meelde, et ta täidaks oma kohustusi rõõmsal meelel.

Lipp[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste üldlipu kangas on kuldkollane. Lipu mõlemal küljel on Noorte Kotkaste Teeneterist - sinine käpprist, mille peal Noorte Kotkaste embleem. Lipukangast ääristavad narmad ja ehisnöörid on kuldkollased. Igal Noorte Kotkaste maleval on oma lipp.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Asutamine[muuda | muuda lähteteksti]

Rapla noorkotkad 1930. aastatel.

Noorkotkaste eelkäijaks oli Noorseppade organisatsioon, mis oli moodustatud 1920. Pärast Kaitseliidu taasellukutsumist hakati mõtlema ka noorte kaasamisele. 1928. aastal toimunud Noorseppade ülemaalisel kongressil teatas vanematekogu esimees kindral Ernst Põdder, et Kaitseliit kavatseb organiseerida noorsugu enda alluvuses Noorte Kotkaste ja Kodutütarde nime all.

Noored Kotkad asutati Kaitseliidu Vanematekogu otsusega 27. mail 1930. Paljud esimesed liikmed olidki endised noorsepad, kes tulid rühmade kaupa uude organisatsiooni üle. Organisatsiooni aitas kaudselt populariseerida omaaegne Theodor Lutsu mängufilm "Noored kotkad".

Tegevus kuni 1940[muuda | muuda lähteteksti]

Vabadussõjast edasi kandunud patriotism ja riiklikult toetatud ning organiseeritud propaganda tegid organisatsiooni leviku ja menu massiliseks. Kehtestati järgud koos järgukatsetega ja erikatsed. 8–11-aastasi nimetati noorhaugasteks, vanemaid noorkotkasteks ja enamasti tegutsesid mõlemad omaette allüksustena. Toimusid võistlused ja laagrid. 1930-ndate lõpul moodustusid ka erialarühmad nagu merinoorkotkaste-, ratsa- ja raudteerühmad. Ilmus noortejuhtide häälekandja Kotkas ja selle lisa Kotkapoeg. Noorkotkaste allüksused tegutsesid 1930. aastate lõpuks praktiliselt kõigi üldhariduskoolide juures ja omasid olulist ühiskondlikku kaalu.

Enne laialisaatmist 1940. aastal oli Eestis 20 000 noorkotkast ja 1800 noortejuhti.

Tegevus okupatsiooni ajal[muuda | muuda lähteteksti]

"Eesti Noorte" moodustamiseni ei jõutud. Nõukogude okupatsiooni alates paljud noortejuhid represseeriti. Paljud endised noorkotkad said veel sõja ajal täisealisteks ja astusid ise või mobiliseeriti Saksa armeese.

1942. a septembris loodi Saksa okupatsiooni tingimustes Noorte Kotkaste organisatsiooni struktuuri põhjal ja ühtlasi saksa Hitlerjugendi iseärasusi arvestades varem plaanitud nimega organisatsioon Eesti Noored. Organisatsioon tegutses Eesti taasokupeerimiseni Nõukogude Liidu Punaarmee poolt 1944.

Taasasutamine ja ENKOL[muuda | muuda lähteteksti]

Organisatsiooni taasloomise mõte sündis 25. juunil 1989 Tahkurannas, kus toimus president Konstantin Pätsi mälestussamba taasavamine. Algatajateks olid endised noorkotkad Kalju Kressel ja Raimond Ariko, kes olid olnud sama samba avamisel ka 25. juunil 1939. Üle Eesti otsustati järjepidevuse kandjaina kokku kutsuda endised noorkotkad ja kodutütred ning hakata üles ehitama Kaitseliidu eriorganisatsioone.

Noorte Kotkaste organisatsioon taastati ametlikult 12. augustil 1989 koos Kodutütarde organisatsiooniga Pärnumaal Tahkurannas. Nimeks sai esialgu ENKOL (Eesti Noorkotkaste ja Kodutütarde Organisatsioonide Liit). 1990. aastal toimus Koikkülas I üleriiklik kokkutulek ja võeti vastu esimesed uued noored noorkotkasteks ja kodutütardeks. Valiti ka uued juhid: peavanemaks Matti Päts.

Ülesehitamine Kaitseliidu osana[muuda | muuda lähteteksti]

Kaitseliidu ülema käskkirjaga 30. septembrist 1991 liideti Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioonid Kaitseliidu malevate juurde. 29. jaanuaril 1992 taasloodi Tallinnas Noorte Kotkaste Peastaap Aldur Soe juhtimisel. Peastaap hakkas üleriigiliselt koordineerima ja juhtima noorkotkaste tegevust ning ENKOL-i tegevus jäi tagaplaanile. 16. aprillil 1992 loodi eraldi ka Kodutütarde organisatsioon, mis tähendas poiste ja tüdrukute lõplikku eraldamist, nagu see oli enne okupatsiooni.

Juba 1991. a sügisest, kui Noorte Kotkaste organisatsioon liideti Kaitseliidu malevate juurde, hakati nende juures vastavalt moodustama ka Noorte Kotkaste malevaid. Hõlpsamalt kulges organisatsiooni kohapealne taasloomine esialgu Lõuna-Eestis, eriti Tartumaal ja Viljandimaal, kus tegutsesid veteranid-noortejuhid. 1992. aasta lõpuks oli organisatsioonis kokku ligi 300 noorkotkast. 1993. a 24. veebruaril osalesid noorkotkad Eesti Vabariigi 75. aastapäeva paraadil, kandes ühtset talvevormiriietust.

2005. aasta paiku oli organisatsioonis saavutatud kaitseliidu andmeil noorte liikmete arvuks üle 3700.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. "Noored Kotkad". http://nooredkotkad.ee/et/noored_kotkad.
 2. "Noorte Kotkaste sisekord". Noorte Kotkaste sisekord.
 3. "Noorte Kotkaste põhikiri". Noorte Kotkaste põhikiri.
 4. "Vormiriietus". Noorte Kotkaste vormiriietuse kirjeldus.
 5. "Välivorm". Välivormi ja eraldusmärkide kandmise kord.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]