Noorte Kotkaste Tallinna malev

Allikas: Vikipeedia
Noorte Kotkaste Tallinna malev
Kotkamärk
Asutatud 1930
Peakorter Tallinn Uus-Tatari 25a
Asukoht Eesti
Tegevuspiirkond Tallinn
Liikmed 200
Juhtkond Asko Kivinuk (2017–)
Peaorgan Kaitseliidu Tallinna malev
Emaorganisatsioon Noored Kotkad
Töötajad 1 instruktor
Veebileht Koduleht

Noorte Kotkaste Tallinna malev on Noorte Kotkaste organisatsiooni Tallinnas tegutsev piirkondlik allüksus. Majanduslikult ja piirkondlikult toetab Noorte Kotkaste Tallinna malevat Kaitseliidu Tallinna malev.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Esimesed noorkotkaste salgad tekkisid Tallinnas 1928. aastal. Kaks aastat hiljem ühines Noorseppade organisatsioon Noorte Kotkaste organisatsiooniga ja koos pandi 31. augustil 1930 alus Noorte Kotkaste Tallinna malevale. Noorkotkaste rühmad kuulusid Kaitseliidu Tallinna Maleva malevkondade juurde. Maleva vanemaks sai Tallinna linnapea Anton Uesson ja vanema abiks kontradmiral Johan Pitka. Esimesed malevkonnad asutati järgnevalt: Nõmme malevkond ja Kopli malevkond 5. detsembril 1930, Lõuna malevkond 12. detsembril 1930, Ida malevkond 29. jaanuaril 1931 ja Kalevi malevkond 3. veebruaril 1931.[1] Hiljem asutati Tallinna divisjon (algul Suurtükiväe erirühm) ja Sadama malevkond. 1939 oli Noorte Kotkaste Tallinna malevas 50 rühma, kuhu kuulus 1600 liiget.[2]

Noorte Kotkaste organisatsioon likvideeriti 1940, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti Vabariigi.

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioonid taastati 12. augustil 1989 Tahkurannas. Loodi ühendus ENKKOL (Endiste Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Liit), mille ülesandeks oli koondada endisi noorkotkaid ja kodutütreid, et nende kogemuste baasil ja abil taastada noorkotkaste ja kodutütarde liikumine Eesti noorte seas. Organisatsiooni taastamist saadi alustada alles 24. mail 1991.

Tallinnas alustati noorkotkaste tegevuse organiseerimist peamiselt esialgu vanalinnas paiknenud Kaitseliidu Peastaabi ruumides. Noorte Kotkaste Tallinna malev taasloodi 25. septembril 1992 pealiku Ülo Mandre juhtimisel Kaitseliidu Peastaabis tegutseva Noorte Kotkaste Peastaabi juurde. Tekkisid ka mõned rühmad väljaspool staapi, mida juhtisid peamiselt sõjaeelsed noorkotkad. Muuhulgas tegutses mõnda aega mererühm Endel Kuuse juhtimisel, mille käsutuses oli Kaitseliidule kuulunud Erika KL-101. Suurimat rühma juhtis pikka aega Arved Salupere Mustamäel. Kaitseliidu Tallinna malevaga algas noorkotkaste maleva koostöö alles 1990ndate keskpaigas või teisel poolel.

Koosseis[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste Tallinna maleva piduliku vormi käiseembleem

Noorkotkaste maleva koosseisus on 16.12.2013 seisuga 13 noorterühma, mis tegutsevad mitmes Tallinna koolis või linnaosas ja on tavaliselt erineva suunitlusega. Maleva koosseisus on kokku u 200 noorkotkast. Arv on viimastel aastatel hakanud järjest kasvama. Noorkotkad on peamiselt lihtliikmed salkade (jagude) koosseisus, salgapealikud ja rühmapealiku abid.

Rühmad ja pealikud:

 1. Toompea rühm, rühmapealik seersant Kaur Lillipuu
 2. Ida rühm, rühmapealik vanemveebel Ander Asberg
 3. Lilleküla rühm, rühmapealik nooremleitnant Argo Kivi
 4. Nõmme rühm, rühmapealik Maria Järvis
 5. Mererühm, rühmapealik vanemveebel Ander Asberg

Väljaõpe ja tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Põhiline tegevus toimub rühmade tasandil, kus korraldatakse regulaarseid kokkusaamisi vabatahtlike noortejuhtide eestvedamisel. Rühmade kokkusaamised toimuvad peamiselt koolides. Keskselt koolitatakse malevas salgapealikke ja viiakse läbi uuetele 12–17 aasta vanustele noorkotkastele baasväljaõpet. Samuti toimub iga aasta maleva suvelaager, maastikuvõistlus, riigikaitselaager ja muidki ühisüritusi. Osaletakse ka üleriiklikel üritustel. Sooritatakse noorkotka järgu- ja erikatseid. Huvilistel on võimalik arendada ja lihvida laskeoskust Kaitseliidu Männiku lasketiirus. Vanemate noorkotkaste väliväljaõppe osaks on airsoft'i-üritused.

Tallinna noorkotkad õpivad põhiliselt:

 • organisatsioonis käitumise korda ja õigusakte,
 • riviõpet,
 • esmaabi,
 • sideõpet,
 • topograafiat,
 • kodumaa ajalugu,
 • skaudioskusi.

Lisaks on 12–18-aastasteel noorkotkastel võimalik õppida:

 • riigikaitse aluseid,
 • relvaõpet,
 • laskeõpet,
 • lahingu- ehk taktikaõpet.

Tagamine[muuda | muuda lähteteksti]

Maleva põhiruumid asuvad Tallinnas Uus-Tatari 25a. Noorkotkastele väljastatakse kasutamiseks vahetult enne liikmeks vastu võtmist piduliku vormi sinine särk koos kaelarätiga. 12–18 a noorkotkastele, kes osalevad aktiivselt välitegevustes, võidakse väljastada kasutamiseks välivormiriietus. Merenoorkotkastele, kes on liikmeks vastu võetud, võidakse väljastada kasutamiseks madruseriietus.

Juhtimine[muuda | muuda lähteteksti]

Maleva juhtorganid[muuda | muuda lähteteksti]

Malevat juhib pealik, keda toetab juhatus. Juhatuse moodustavad pealik, pealiku abi ja kolm juhti pealike kogu valikul. Juhatuse liikmetel on oma vastutusvaldkonnad nagu näiteks personal, väljaõpe ja tagala.

Kaitseliidu Tallinna maleva poolt koordineerib maleva tegevust noorteinstruktor, kes ühtlasi vastutab Kaitseliidu maleva pealiku ees organisatsiooni piirkondliku toimimise eest. Samuti abistab ja nõustab noorteinstruktor Noorte Kotkaste Tallinna maleva pealikku ning koordineerides vabatahtlike juhtide osalemist organisatsiooni noorsootöös.

Lisaks juhatusele osaleb Tallinna maleva juhtimises nõuandva organina noorkotkastest-pealikest valitud 4-liikmeline noortekogu, mida juhib noortekogu esimees.

Maleva juhtfiguurid[muuda | muuda lähteteksti]

Maleva vanemad

Maleva pealikud

Sümboolika[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste Tallinna maleva lipp

Kotkamärk[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste organisatsiooni tunnus on kotkamärk. Sellel on kujutatud põhjakotkas, kelle turjal jõudis Kalev Eesti randa. Kotkas on tugevuse ja jõu sümbol, ta lendab kõrguses, mis peab tuletama Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmetele meelde õilsaid aateid. Kotka silm on tähelepanelik – samasugune peab olema ka Noorte Kotkaste hulka kuuluv noor. Märgil on liiliaõis, mis tähistab puhtust ja korralikkust. Selle kolm haru märgivad noorkotka tõotuse kolme punkti: isamaa-armastust, ligimese aitamist, noorhauka ja noorkotka seaduste ja kommete täitmist. Kolme haru ümbritsev side osutab organisatsiooni noorte sõprusele ja ühtehoidmistahtele. Liilia keskel asetsev Eesti vapp tunnistab, et Noored Kotkad on Eesti Vabariigis tegutsev organisatsioon. Liiliaõis kujutab keskaegse noole otsa, mille keskel on kompassinõel; need kaks kokku sümboliseerivad sirget rada ja ausat sihti, mida mööda peab käima noorkotkas. Märgi all on lint, mille kiri tuletab märgi kandjale meelde tema kohustust olla alati valmis. Lindi ülespoole pööratud otsad tuletavad märgi kandjale meelde, et ta täidaks oma kohustusi rõõmsal meelel.

Noorte Kotkaste Tallinna maleva lipumärk

Noorte Kotkaste Tallinna maleva lipp[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste Tallinna maleva teeneterist

Noorte Kotkaste Tallinna maleva lipu kangas on kuldkollane. Lipu mõlemal küljel on Noorte Kotkaste teeneterist: sinine käpprist, mille peal Noorte Kotkaste embleem. Lipukanga suurus on 105×105 cm. Risti kõrgus ja laius on 99 cm. Noorte Kotkaste embleemi kõrgus on 60 cm. Lipu mõlema külje vardapoolses ülemises nurgas on Tallinna suur vapp, mille kõrgus on 28 cm. Lipukangast ääristavad narmad ja ehisnöörid on kuldkollased. Vardaehiseks on kuldne kolmleek.

Noorte Kotkaste Tallinna maleva lipumärk[muuda | muuda lähteteksti]

Noorte Kotkaste Tallinna maleva lipumärk näitab selle kandja seotust malevaga, samuti sümboliseerib nii maleva liikmete, toetajate kui ka teiste, kellele märk on antud, ühtsustunnet ja maleva eesmärkide täitmist. Lipumärgi kinnitas Tallinna maleva ettepanekul Noorte Kotkaste keskjuhatus 17.04.2014.

Maleva lipumärgiks on maleva lipu miniatuur (pildil). Lipumärgi kõrgus on 23 mm ja laius 16 mm. Lipumärk on valmistatud kuumemailist. Tagaküljele on kinnitatud nael klamberluku jaoks. Lipumärki kantakse kuue või kostüümijaki vasakul revääril või pluusi vasaku tasku peal. Lipumärki on lubatud kanda Noorte Kotkaste vormiga.

Noorte Kotkaste Tallinna maleva teeneterist[muuda | muuda lähteteksti]

Märk on tombakust. Märgi alus kujutab endast skandinaavia Püha Jüri risti kõrgusega ja laiusega 40 mm. Risti haru on otsast 17,5 mm lai. Rist on kaetud tumepunase emailiga, mida ääristab 1 mm laiune emailist must rant. Risti ülemise haru välisrandi keskkohta on lindi kinnitamiseks lapiti kinnitatud ümmargune hõbedast aas suurima mõõduga 6,5 mm. Risti tagakülje keskkohta on graveeritud teenetemärgi number ja väljaandmise aastaarvu kaks viimast numbrit, mis on eraldatud kaldkriipsuga. Risti peal selle rõhtsate harude keskel asetseb hõbedast (925°) Noorte Kotkaste embleem. Embleemil olev liilia on kaetud valge emailiga, riigivapp on oma heraldilistes värvides. Märki kantakse 35 mm laiuse muareest lindi küljes, mille pikkus on 55 mm. Lindi keskmine osa on 25 mm lai ja musta värvi. Mõlemal pool musta triipu on 5 mm laiune tumepunane triip. Lindi ülemisest servast 40 mm kauguselt allapoole kitseneb lint tumepunase ja musta triibu katkedes kolmnurgakujuliseks. Lindilõige on lindi laiune, samade värvidega ja 10 mm pikk.

Noorte Kotkaste Tallinna maleva teeneterist asutati Tallinna maleva juhatuse poolt 18.08.2011 Kaitseliidu eriorganisatsiooni Noored Kotkad Tallinna maleva staabi loomise 80. aastapäevaks.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Tallinna Maleva Teataja 1936/3
 2. Merike Jürjo. Kaitseliit Tallinnas 1917–1949, Tallinn: Kuma Kirjastus, 2010, lk. 7

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]