Jagu

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Maaväe üksused
Üksus Kooslus Ülem
Pooljagu 3–4 Kapral
Jagu 8–12 Seersant
Rühm 15–30 Leitnant
Kompanii 80–150 Kapten/Major
Pataljon 300–800 Kolonelleitnant
Rügement/
Brigaad
3000–5000 Kolonel/
Brigaadikindral
Diviis 10 000–30 000 Kindralmajor
Korpus 30 000–50 000 Kindralleitnant
Armee 100 000–300 000 Kindral
Armeegrupp/
Rinne
2+ armeed Välimarssal/
Armeekindral
Piirkond/
Sõjatander
4+ armeegruppi Kuue tärni kindral/
Ülemjuhataja
Šveitsi jalaväejagu koos oma soomustransportööriga Mowag Piranha

Jagu on sõjaväeline allüksus, mille koosseisus on tavaliselt 5–15 inimest. Harilikult kuulub jagu rühma koosseisu.

Jagu juhib jaoülem, kelleks on tavaliselt allohvitser. Jao isikkoosseis võib olla jagatud lahingupaarideks, lahingukolmikuteks, gruppideks või pooljagudeks. Jao koosseis ja relvastus sõltuvad otstarbest ja ülesannetest.

Relvasüsteemi või kindlat seadet käsitsevat ja jaoga võrdsustatud allüksust nimetatakse meeskonnaks. Meeskonnaliikmeid nimetatakse ametikoha järgi või numbriga. Meeskond võib jaguneda ka gruppideks vastavalt ülesandele.

Jagu[muuda | muuda lähteteksti]

Näitlikke jagude nimetusi:

 • jalaväejagu ehk laskurjagu
 • soomusjalaväejagu ehk motolaskurjagu (venepärane) või grenaderijagu (saksapärane)
 • luurejagu
 • snaiprijagu
 • tulejuhtimisjagu
 • pioneerijagu
 • sidejagu
 • remondijagu
 • laskemoonajagu

Kerge jalaväejao koosseis võib olla näiteks:

 • jaoülem – seersant
  • vanemlaskur (pooljao/grupi ülem ja jaoülema abi) – kapral
   • laskur-sanitar – reamees
   • kuulipildur – reamees
   • kuulipilduri abi
  • vanemlaskur (pooljao/grupi ülem) – kapral
   • laskur – reamees
   • granaadiheitur – reamees
   • granaadiheituri abi – reamees

Soomusjalaväejao koosseis võib olla näiteks:

 • jaoülem – seersant
  • soomuki sihtur (soomukigrupi ülem) – kapral
   • soomuki laadur – reamees
   • soomukijuht-mehaanik – reamees
  • vanemlaskur (jalaväegrupi ülem) – kapral
   • laskur-sanitar – reamees
   • kuulipildur – reamees
   • granaadiheitur – reamees
   • granaadiheituri abi – reamees

Meeskond[muuda | muuda lähteteksti]

Inglise suurtükimeeskond relva juures 1914. Nr.1 – meeskonnaülem

Näitlikke meeskondade nimetusi:

 • tankimeeskond
 • suurtükimeeskond
 • raketiheitjameeskond
 • miinipildujameeskond
 • väliköögimeeskond

Tankimeeskonda kuuluvad tavaliselt:

 • tanki komandör – seersant
  • sihtur – kapral
  • laadur – reamees
  • juht-mehaanik – reamees

Suurtükimeeskonda võivad kuuluda näiteks:

 • meeskonnaülem – seersant/nooremseersant
  • sihtur (meeskonnaülema abi) – kapral
  • abisihtur – reamees
  • lukustaja – reamees
  • laadur – reamees
  • laengupaigaldaja – reamees
  • mürsukandja – reamees
  • autojuht-mürsukandja – reamees