Vikipeedia:Emakeeleolümpiaad/Teemad

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
  • Kõigepealt pane oma nimi tabelisse kirja ja broneeri teema.
  • Võid artikli ette valmistada oma arvuti tekstidokumendis, Vikipeedias kasutaja liivakastis või mustandi nimeruumis (Mustand:Artikli_pealkiri).
  • 22. jaanuariks laadi tekst Vikipeedia põhiruumi.

Punaselt on teemad, mille kohta pole veel Vikipeedia artiklit loodud. Siniselt on teemad, mille kohta on artikkel olemas. Kirjuta vähemalt 8000-tähemärgine artikkel (s.o maht koos tühikutega, ilma sisukorra ja viideteta) või täienda olemasolevat artiklit vähemalt 8000 tähemärgiga. Iga õpilane valib oma teema, nii et mitu õpilast samal teemal kirjutada ei saa – soovitud teemal saab kirjutada see, kes esimesena end tabelisse kirja paneb. Selleks vajuta üleval paremal "Muuda lähteteksti" ja otsi meeldiva teema järelt "Siia kirjuta oma andmed". Kui soovid, et korraldajad Su andmed kirja paneks, kirjuta Ann Siimanile aadressil ann.siiman@ut.ee. Siin lehel on näha iga artikli kaastööd. See on nagu artiklite üleval paremal "Näita ajalugu", kust on näha iga kasutaja panus artiklisse – kes, millal ja kuidas on artiklit muutnud.

Nr Artikkel Kasutajanimi, ees- ja perekonnanimi, kool, klass, juhendaja
1 Alamsaksa laenud eesti keeles kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
2 Ametlik keel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
3 Anglitsism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
4 Arhaism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
5 Baltisaksa laenud eesti keeles kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
6 Eesti keel kaastööd, arutelu (täiendada keelekorraldusse ja -hooldesse puutuvat) "Siia kirjuta oma andmed"
7 Eesti keele ajalugu kaastööd, arutelu (täiendada keelekorraldusse ja -hooldesse puutuvat) "Siia kirjuta oma andmed"
8 Eesti keele allkeeled kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
9 Eesti keele arengukava 2011−2017 kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
10 Eesti Keele Instituut kaastööd, arutelu Isabella Lahtvee, Rakvere Gümnaasium 9. klass, õp R. Bobõlski
11 Eesti keele kestlikkus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
12 Eesti keele ortograafia kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
13 Eesti keele uurimine kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
14 Eesti keelekomisjonid kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
15 Eesti keelenõukogu kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
16 Eesti kirjakeel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
17 Eesti kirjakeele norm kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
18 Eesti Terminoloogia Ühing kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
19 Eesti viipekeel kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
20 Eesti õigekeelsussõnaraamat kaastööd, arutelu Triinu-Liis Kullik, Rakvere Gümnaasium, 10. klass, õp Reet Bobõlski
21 E-etteütlus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
22 Elmar Elisto kaastööd, arutelu Sofia Prints, Kadrina Keskkool, 11. klass, juhendaja Liivi Heinla
23 Emakeeleolümpiaad kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
24 Emakeeleõpetus Eestis kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
25 Emakeele Selts kaastööd, arutelu (ajalugu, enne ja pärast teist maailmasõda) Anita Känd, Rakvere Gümnaasium, 9. klass, õp Reet Bobõlski
26 Emakeele Seltsi keeletoimkond kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
27 Estitsism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
28 Eurokeel kaastööd, arutelu "Kirke Ojala, Kadrina Keskkool, 12.klass, juhendaja Merike Lillemägi "
29 Eurokeelehoole kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
30 Fennism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
31 Germaani laenud eesti keeles kaastööd, arutelu Liisa Mikola, Türi Ühisgümnaasium, 11. klass, juhendaja Averonika Beekmann
32 Germanism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
33 Keelehoole kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
34 Keelekonverentsid kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
35 Keelekorraldus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
36 Keelenorm kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
37 Keeleseadus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
38 Keeletoimetamine kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
39 Kokkuvõttevõistlus Tuum kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
40 Eesti keele uurimine kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
41 Laensõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
42 Neologism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
43 Omasõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
44 Oskuskeelekorraldus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
45 Presidendi sõnavõistlus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
46 Põlissõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
47 Rootsi laenud eesti keeles kaastööd, arutelu Kerstin Kajar, Rakvere Gümnaasium, 10. klass, õp Reet Bobõlski
48 Russitsism kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
49 Saksa laenud eesti keeles kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
50 Selge keele liikumine kaastööd, arutelu Marili Hendrikson, Türi Ühisgümnaasium, 12. klass, juhendaja Averonika Beekmann
51 Selge sõnumi auhind kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
52 Slaavi laenud eesti keeles kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
53 Soome laenud eesti keeles kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
54 Tehissõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
55 Tsitaatsõna kaastööd, arutelu Andra Värnik, Jõgevamaa Gümnaasium, 12. klass, juhendaja Ülle Lääne
56 Vabariiklik õigekeelsuskomisjon kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
57 Vanarootsi laenud eesti keeles kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
58 Vanavene laenud eesti keeles kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
59 Vene laenud eesti keeles kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
60 Võõrnimi kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
61 Võõrsõna kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
62 Võõrsõnade leksikon kaastööd, arutelu Luise Grethen Nirgi, Kadrina Keskkool, 9.klass, juhendaja Anneli Raud
63 Õigekeelsus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
64 Üldkeelekorraldus kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
65 Eesti keeleteadlased, kelle artiklit täiendada
66 Eesti keeleteadlane, kelle kohta pole veel artiklit
67 Viivi Maanso kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
68 Emakeeleõpetajad
69 Eesti Emakeeleõpetajate Selts kaastööd, arutelu "Siia kirjuta oma andmed"
70 Ellen Uuspõld kaastööd, arutelu Eva-Maria Riive, Viljandi Gümnaasium, 11.klass, juhendaja Aili Kiin
71 Valve-Liivi Kingisepp kaastööd, arutelu Anete Aas, Viljandi Gümnaasium, 11.klass, juhendaja Aili Kiin
72 Allkeel kaastööd, arutelu Kukuwka112a Steven Vigula Rakvere Gümnaasium 11.M Merike Kuhhi
73 Vali oma teema "Siia kirjuta oma andmed"