Terminoloogia

Allikas: Vikipeedia

Terminoloogia on laiemas tähenduses õpetus oskus- ehk erialakeelest, kitsamas tähenduses õpetus oskussõnadest ehk terminitest[1]. Mõnikord võidakse eesti keeles mõista "terminoloogia" all ka mingi eriala terminite kogumit või kõikide eriala termineid kokku[1].

Eesti korraldab terminoloogia-alast tööd eeskätt Eesti Terminoloogia Ühing (Eter).

Termini "terminoloogia" käsitlus eesti oskuskeeles[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti keeles on Uno Mereste terminile "terminoloogia" andnud neli tähendust (mõistet)[2]. Mereste järgi tuleks põhimõttelise ja praktilise tähtsuse huvides eristada "terminoloogiat" ontoloogilises ja gnoseoloogilises mõttes[3]. Ontoloogilises ehk esemelises tähenduses peab Mereste silmas mingil erialal või ka kõigil mis tahes erialal kokku tarvitatavate oskussõnade hulka[4]. Gnoseoloogilises ehk tunnetuslikus mõttes peab Mereste silmas eeskätt õpetust oskussõnadest, nende tuletamisest, korraldamisest ja tarvitamisest[5].

Lisaks sellele kaheks jaotamisele jagab Mereste "terminoloogia" kaheks eri mõisteks ka rakendusala ulatuse järgi[6]. Selle kohaselt määratleb ta "terminoloogiat" kitsamas mõttes, s.o "hõlmab ainult oskussmõistetele vajalike keeleliste ekvivalentide andmise resp. leidmise, kinnistamise jms"[7]. Laiemas mõttes aga "hõlmab ka nende tarvitamise stiililised ja muud momendid" (rektsioon, sõnajärg, lubatavad sünonüümid, lühendid, rangelt erialase sisuga lausete sõnastamine, lubatud elliptilisus jms)[8].

Need kaks liigitust ristuvad ja sõna "terminoloogia" taha moodustub neli mõistet[9]:

Terminoloogia Ontoloogilises mõttes Gnoseoloogilises mõttes
kitsamas mõttes oskussõnavara oskussõnaõpetus
laiemas mõttes oskuskeel oskuskeeleõpetus

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 2007. Eesti keele käsiraamat. Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus [1] (vaadatud 11.10.2012)
  2. Mereste, 2000: 57–62
  3. Mereste, 2000: 57–62
  4. Mereste, 2000: 57–62
  5. Mereste, 2000: 59
  6. Mereste, 2000: 59
  7. Mereste, 2000: 59
  8. Mereste, 2000: 59
  9. Mereste, 2000: 59

Viidatud allikad[muuda | muuda lähteteksti]

  • U. Mereste, 2000. Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü. Artikleid ja lühiuurimusi. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 526 lk.