Tartu Kubermangugümnaasium

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tartu Kubermangugümnaasium (saksa keeles Gouvernements-Gymnasium zu Dorpat) oli 1804. aastal Liivimaa kubermangu Tartus avatud saksakeelne õppeasutus.

Eellugu[muuda | muuda lähteteksti]

1803. aastal kinnitati Venemaa keisri Aleksander I poolt Venemaa Keisririigi "Rahvahariduse esialgsed eeskirjad", mille kohaselt moodustati Venemaa keisririigis kolmeastmeline haridusasutuste süsteem: kihelkonnakoolid ehk elementaarkoolid või rahvakoolid maapiirkondades; maakonna- ehk kreisikoolid maakonnalinnades ja kubermangugümnaasiumid kubermangulinnades. Avalike koolide kõrval olid lubatud ka elementaarkooli-, kreisikooli- või gümnaasiumikursusega eraõppeasutused.

Gümnaasiumi avamine[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu Kubermangugümnaasium avati Tartus 15.vkj /27. septembril 1804. aastal, samaaegselt selle ettevalmistuskooli – Tartu kreisikooliga.

Algul asus kubermangugümnaasium Laial tänaval Schultzi majas, kuid juba 1804. aasta detsembris kolis gümnaasium Tartu Jaani kiriku kõrval asunud paruness Tšerkassova (sünd. printsess Hedvig Elisabeth Biron) (1727—1797)[1] nn. Printsessi majja, kus enne seda asus Liivimaa Aadlipreilide Asutus. 1828. aastal aga ehitati gümnaasiumile oma hoone Rüütli tänava äärde, mis avati 1830. aastal.

Kubermangugümnaasiumi tegevust juhtis algusaastatel Tartu Ülikooli esimene rektor George Frederic Parrot, 1814. aastast aga määrati alaline gümnaasiumi direktor: aastatel 1814–1838, Otto Benjamin Gottfried Rosenberg; 1838–1849, Johann Samuel Eduard Haffner; 1849–1870, Julius von Schröder ja aastatel 1870–1893 Theodor Gööck.

Õppetegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Algselt oli TKG kolmeklassiline, 1821. aastal lisati kaks nooremat klassi ja 1861. aastal veel kaks vanemat klassi ning kool muutus seitseklassiliseks. Klasse nimetati alates madalamatest klassidest septima, sexta, quinta, quarta, tertia, secunda ja prima. 1855. aastal loodi veel ettevalmistusklass gümnaasiumi madalamasse klassi sisseastumiseks. Venestamisaja alguses 1879. aastal loodi veelgi täiendusklass vene keele paremaks omandamiseks selecta.

Õppetegevus oli jaotatud kaheks semestriks jaanuar–juuni ja august–detsember. Õppeainetest omandati: usuõpetus, ladina keel, kreeka keel, saksa keel, vene keel, matemaatika, füüsika, ajalugu, geograafia, loodusõpetus ja ilukiri ning fakultatiivselt prantsuse keel, heebrea keel, joonistamine, laulmine ja võimlemine. Õpiedukust hinnati viiepallisüsteemis, parim hinne I madalaim hinne V. Küpsuseksameid sooritati juunis ja detsembris.

Tartu kubermangugümnaasiumi lõpetajaid[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu kubermangugümnaasiumi likvideerimine[muuda | muuda lähteteksti]

1880. aastail Venemaa keisri Aleksander III poolt algatatud venestamispoliitika käigus kinnitas keiser 10. aprillil 1887 "Vene õppekeele tarvituselevõtmisest Tartu õpperingkonna riiklikes keskõppeasutustes", mille kohaselt pidid ka kõik Läänemere kubermangude riiklikud õppeasutused järk-järgult üle minema saksakeelselt õppetöölt venekeelsele õppetööle.

1890. aastal muudeti Tartu kubermangugümnaasium Tartu gümnaasiumiks, alates 1904. aastast kandis kool Tartu Aleksandri gümnaasiumi nime, 1920. aastast Hugo Treffneri gümnaasiumi nime, 1944. aastast oli see Tartu 1. keskkool ja alates 1958 A. H. Tammsaare nimeline Tartu 1. keskkool ning 1990. aastast uuesti Hugo Treffneri Gümnaasium.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata[muuda | muuda lähteteksti]