Tarandkalme

Allikas: Vikipeedia

Tarandkalme on kivikalme, mis sisaldab ühte või mitut madala kivimüüriga piiratud piklikku nelinurkset põhja-lõunasuunalist tarandit.

Tarandkalme pikkus on tavaliselt kuni 60 m. Suurim seni teadaolev tarandkalme Eestis, Kunda tarandkalme, on aga 150 meetri pikkune.

Tarandi piirideks on suured raudkivid või siis paeplaadid, mis on laotud lapiti kuivmüüritisena. Väliskülg on sirge. Tarandi pikkus on 2...10 m, laius 1...6 m.

Tarand on täidetud kivi ja mullaga. Ühte tarandisse on tavaliselt maetud mitu inimest koos ehetega, enamasti põletusmatusena.

Levik[muuda | muuda lähteteksti]

Tarandkalmed on levinud Eestis, Põhja-Lätis, Edela-Soomes ja Kesk-Rootsis.

Et kõige vanemad teadaolevad tarandkalmed on Rootsis, siis oletatakse, et nende levik on alanud sealt. Neid on seostatud läänemeresoomlastega.

Tarandkalmed olid levinud 1. aastatuhande esimesel poolel pKr.

Tarandkalmete leiukohad Eestis

Eesti tarandkalmed[muuda | muuda lähteteksti]

Mõned vanemad tarandkalmed on ehitatud eelrooma rauaajal kivikirstkalmete lähedale, nagu Jabara kalmete puhul, või nendega kokku, nagu Kurevere kivikalmistul. Varased tarandkalmed olid sageli ka üksikud tarandid, mida hiljem ei laiendatud. Sinna maeti üldiselt põletamata laipu.

Loode-Eestis olid ka hiljem levinud üksikud tarandid. Lääne-Eestis ja Saaremaal lakkas tarandkalmete ehitamine juba rooma rauaaja alguses.

2.–5. sajandil levisid Eestis laialdaselt suurest hulgast taranditest koosnevad põletusmatustega tarandkalmed, näiteks Jaagupi tarandkalme ja Virunuka kivikalmistu.

Hauapanustena on tarandkalmetest leitud ehteid, peamiselt rõivaehteid, samuti nuge.

Tarandkalmete ehitamine 1. aastatuhande teisel poolel lakkas, kuid matmine nendesse kestis kohati edasi. Viimased matused tarandkalmetesse tehti praegu teadaolevatel andmetel 11. sajandil.

Mõiste ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Harri Moora võttis 1930. aastatel kasutusele terminid "tarand" ja "tarandikkalme". Selle saksakeelne vaste oli tal Steinsetzung mit rechteckigen Zellen. Hiljem tuli käibele sõna "tarandkalme". Soomekeelne vaste on tarhakalmisto, saksakeelne Tarandgrab.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]