Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Majandusministeerium)
Jump to navigation Jump to search
Disambig gray.svg  See artikkel on Eesti valitsusasutusest; üldmõiste ning teiste riikide ministeeriumide kohta vaata artiklit Majandusministeerium (üldmõiste)

Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Majkommmin.jpg
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hoone Tallinnas Harju tänav 11
Asutatud 1993. aastal
Peakorter Tallinn
Asukoht Harju 11, 15072 Tallinn
Tegevuspiirkond Harju maakond
Juhtkond majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson (2016–)
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (2016–)
Emaorganisatsioon Eesti Vabariigi Valitsus
Allorganisatsioonid Konkurentsiamet
Lennuamet
Maanteeamet
Patendiamet
Tehnilise Järelevalve Amet
Tarbijakaitseamet
Veeteede Amet
Veebileht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleht

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (kuni 23. oktoobrini 2002 Majandusministeerium) on Eesti Vabariigi Valitsuse poliitika teostajaks majandus- ja sidevaldkonnas, eesmärk on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise. Ministeeriumi juhivad alates 26. märtsist 2015 kaks ministrit: majandus- ja taristuminister (praegune Kadri Simson) ning ettevõtlusminister (praegune Urve Palo).

Ministeeriumi moodustamine[muuda | muuda lähteteksti]

Taasiseseisvunud Eesti valitsusreformi käigus 1993. aasta veebruaris loodi Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi, Ehitusministeeriumi ja Kaubandusministeeriumi liitmise teel Majandusministeerium. 2002. aastal liideti tolleks ajaks vähenenud valitsemisalaga majandusministeerium Teede- ja Sideministeeriumiga, uueks nimeks sai Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002 määrusega nr 323 "Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus" pandi ministeeriumile uued ülesanded riigi majanduse arendamiseks.

Taasiseseisvumise järel on Eesti Vabariigi majandusministriteks, majandus- ja kommunikatsiooniministriteks, majandus- ja taristuministriteks ning väliskaubandus- ja ettevõtlusministriteks olnud Toomas Sildmäe, Toivo Jürgenson, Andres Lipstok, Mart Opmann, Jaak Leimann, Mihkel Pärnoja, Henrik Hololei, Liina Tõnisson, Meelis Atonen, Andrus Ansip, Edgar Savisaar, Juhan Parts, Urve Palo ja Anne Sulling.

Valitsemisvaldkonnad[muuda | muuda lähteteksti]

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on:

 • riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine järgmistes valdkondades:
  • tööstus
  • kaubandus
  • energeetika
  • elamumajandus
  • ehitus
  • transport (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport)
  • liikluskorraldus (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel)
  • liiklusohutuse suurendamine
  • liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine
  • informaatika
  • telekommunikatsioon
  • postiside
  • turism
 • riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine
 • tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon
 • tegevuse korraldamine valdkondades nagu:
  • metroloogia
  • standardimine
  • sertifitseerimine
  • akrediteerimine
  • tegevuslubade väljastamisega seonduv
  • tööstusomandi kaitse
  • konkurentsijärelvalve
  • tarbijakaitse
  • ekspordiareng
  • kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine
 • ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused
 • vedelkütuse miinimumvaru haldamine

Valitsemisala[muuda | muuda lähteteksti]

Valitsemisala kujundamisel on võetud arvesse koondada kokku ning integreerida omavahel nii majandustegevust kui ka kommunikatsiooni suunavad suunavad ametid, inspektsioonid ning muud riigi- ja sihtasutused.

 • Eesti Arengufond

Ametid[muuda | muuda lähteteksti]

MTÜ-d

 • MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus
 • MTÜ Eesti Standardikeskus
 • MTÜ Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee

Sihtasutused[muuda | muuda lähteteksti]

Riigi osalusega äriühingud[muuda | muuda lähteteksti]

Osakonnad[muuda | muuda lähteteksti]

 • Riigi infosüsteemide osakond
 • Energeetika osakond
 • Avalike suhete osakond
 • Ehitus- ja elamuosakond
 • Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond
 • Infotehnoloogia osakond
 • Infoühiskonna teenuste arendamise osakond
 • Kriisireguleerimise osakond
 • Lennundus- ja merendusosakond
 • Majandusarengu osakond
 • Personaliosakond
 • Sideosakond
 • Siseauditi osakond
 • Siseturuosakond
 • Teede- ja raudteeosakond
 • Transpordi arengu ja investeeringute osakond
 • Välisvahendite osakond
 • Õigusosakond
 • Üldosakond
 • Ohutusjuurdluse Keskus

Ajalugu 1918–1940[muuda | muuda lähteteksti]

Kaubandus- ja Tööstusministeerium
Asutatud 1918
Asukoht Kohtu tänav 8, Tallinn

Tegelikult alustati tööd 1918. aasta novembris, mil Eesti Ajutine Valitsus asus kujundama riigiaparaati. Eesti Vabariigi algusaastatel juhtisid riigi majandust mitu ministeeriumi, kuigi täitsid sarnaseid funktsioone. 1918. aastal loodi Kaubandus- ja Tööstusministeerium, Põllutöö- ja Toitlustusministeerium ning Teedeministeerium.

Teedeministeerium
Asutatud 1918

1918–1919 olid Kaubandus- ja Tööstusministeerium ning Teedeministeerium, 1922–1923 Rahaministeerium ning Kaubandus- ja Tööstusministeerium ning 1923–1929 Kaubandus- ja Tööstusministeerium.

Põllutöö- ja Toitlustusministeerium
Asutatud 1918

19. märtsil 1929 Riigikogus vastu võetud Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamise seadus täpsustas ministeeriumide ülesandeid. Endiste Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi ning Rahaministeeriumi liitmisel loodi Majandusministeerium.

Kaubandus- ja Tööstusministeerium ning Teedeministeerium
Asutatud 1918
Kaubandus- ja Tööstusministeerium
Asutatud 1923

Esimeseks majandusministriks sai Johannes Friedrich Zimmermann. 1929. aasta juulist kuni 1931. aasta veebruarini oli Zimmermann Otto Strandmani teise valitsuse ja 1932. aasta novembrini Kaarel Eenpalu esimese valitsuse majandusminister.

Majandusministeerium tegutses 1940. aasta 25. augustini, kui nõukogude korra kehtestamisega moodustati rahvakomissariaadid ja majandusministeerium likvideeriti. Ministeeriumi senised ülesanded jaotati mitme rahvakomissariaadi vahel.


Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]